”Ett steg i rätt riktning för H&M”

Välkomna till Börslunch med gästerna Anna Svahn–

–och Ulrika Hasselgren.

Vi ska prata hållbara investeringar–

–som vi även berörde i går.

Men först till börsen som svänger rejält.

USA:s tekniksektor har varit svängig–

–liksom Stockholmsbörsen. Hur är marknadsklimatet nu?

I mitten av januari skrev jag om det i min blogg.

Att det borde vara dags för en korrektion.

Och den kom med besked.

Grafen visar riskaptiten i olika tillgångsslag.

Krediter och obligationer, räntemarknaden–

–har minskat sin riskaptit, medan aktiemarknadens ökar.

Fortsatt hungrigt, trots svängningarna.

Det blir självförstärkande.

Mer kapital går till aktier, hög riskaptit...

Det märkliga är att samtidigt som risken höjs–

–blir riskaptiten högre. Logiskt sett–

–borde följden bli den motsatta. I en högriskmarknad–

–borde investerare hålla tillbaka. Men så är det aldrig.

Hur är det med hållbarhet inom olika tillgångsslag?

Hållbarhet gäller inte bara aktier, vill jag poängtera.

Det gäller alla tillgångsslag.

Men man arbetar med hållbarhet på olika sätt–

–inom olika tillgångsslag.

Gröna obligationer. Räntemarknaden tycks ha kommit längre–

–det finns gröna produkter med hållbarhetsinriktning.

Det finns inte på aktiemarknaden.

Tittar du helst på bolagets övergripande verksamhet?

Som investerare och bank tittar vi på bolagen–

–men vi erbjuder produkter: gröna obligationer–

–gröna fonder och hållbarhetsfonder–

–med olika tillgångsslag.

Oro och högre risk på marknaden...

Grafen med Fear & Greed Index–

–visar att rädsla driver marknaden starkt nu.

Då borde man väl–

–titta på hållbara placeringar och investeringar?

Ja. Men det är svårt att "backtesta" hållbarhetsintresset–

–eftersom det är rätt nytt.

Men vid en större korrektion blir nog folk–

–ännu mer noggranna med var de placerar sina pengar.

Tror man på hållbara bolag blir man mer benägen–

–att göra hållbara investeringar.

Är hållbarhet bara en fluga vid dagens högkonjunktur–

–som man slänger överbord när börsen vänder ner?

Vid krisen 2008–2009–

–gjorde pensionskapital och investerare–

–med hållbarhetsstrategi ingen inbromsning.

Placeringarna är långsiktiga.

När man tittar på bolag ska man se lite längre–

–på framtidsutsikterna. Vi har inte sett–

–nån avslutande trend för den här "flugan".

Hållbarhet är ett måste–

–för att kunna använda pengarna till nåt i framtiden.

Om vi investerar i dåliga saker–

–har vi ingen planet att bo på till slut.

Hållbara investeringar...

Hur är det med "outcome, output"?

Hållbarhet och påverkan.

Som investerare, kapitalförvaltare och även som bolag–

–behöver man en god grund att stå på.

Vi tittar på bolag ur ett helhetsperspektiv.

Det är en investering för oss. Vi tittar på hållbarhet–

–i kombination med flera andra faktorer–

–ur ett helhetsperspektiv.

I dag drivs marknaden av ett tryck från omvärlden.

Olika intressenter, organisationer och medier.

Trycket på investerare och bolag att kunna visa upp nåt–

–är högt. Output: Vi rapporterar–

–hur många kvinnor vi har i styrelsen–

–mängden koldioxid vi släpper ut och hur den minskas.

Hur duktiga vi är på olika saker.

Men hur ser resultatet ut, outcome?

Ger det en bättre företagskultur?

En bättre miljö? Renare luft? Bättre arbetsvillkor...?

Ska man se upp för kosmetiska effekter?

Verkligen.

Sist Anna Svahn var här–

–talade vi också om hållbara investeringar.

Hållbara bolag levererar bättre än de mindre hållbara.

Är din bild likadan?

Att aktier i bolag med gediget hållbarhetsarbete–

–med fokus på output, kommer att gå bättre.

Ja. Forskningen ger ett tydligt svar på den frågan.

Bolag med god hållbarhetsprestanda–

–och gott hållbarhetsarbete får lägre kapitalkostnader–

–aktiekursen stiger och rörelseresultatet blir bättre.

Forskningen svarar ja på frågan.

Väljer du också case efter hållbarhet?

Ja. Sist berättade jag–

–att jag sålt ett av mina fastighetsbolag.

Diös åkte ut och Balder blev kvar.

Inte nog med att Diös inte var bra på hållbarhet–

–de hade faktiskt försämrats. Det är viktigt.

Vi måste nog leta efter bolag i hållbarhets-momentum.

Till hållbarhet hör också jämställdhet. I morse–

–bloggade jag om att 40 % kvinnor i en bolagsstyrelse–

–inte garanterar jämställdhet. Och ett bolag–

–med färre kvinnor i styrelsen kan ändå vara jämställt.

Output, outcome, som du sa.

Om vi utgår från att 40 % kvinnor i bolagsstyrelsen–

–betyder att jämställdhetsfrågan är löst, har vi förlorat.

Då kan bolagen ta genvägar och inte ta tag i problemet.

Ja, hållbarhet är en viktig fråga–

–men vi ska fundera på hur vi mäter den.

Inte bara titta på en faktor, utan vara branschspecifik.

Arabesque har ett bra verktyg på sin hemsida: S-Ray.

Det är en "sustainability-ray", de leker med ordet X-ray.

Med S-ray kan man hållbarhetstesta bolag.

Så åkte Diös ut.

Vet du nåt bolag som är särskilt bra på hållbarhet?

Många bra bolag finns. Nära geografiskt finns Nibe.

De producerar energieffektiva värmepumpar.

Det kan inte bli bättre.

De erbjuder en miljövänlig, förnybar och fri energikälla–

–som minimerar koldioxidutsläppen.

Nibe fokuserar på att ständigt förbättra–

–sina interna processer och deras miljöpåverkan.

Vd Gerteric jobbar för transparens.

Efter ett förvärv meddelar han redan första dagen–

–antalet anställda som får gå, och orsaken till det.

Ingen i organisationen–

–ska vara osäker på omständigheterna.

De som jobbar i det förvärvade bolaget–

–behöver veta vad som ska hända med deras tjänster.

Annars känns det otryggt.

Genom att direkt vara så öppen som möjligt–

–skapas bättre förutsättningar. Transparens–

–är en viktig del av hållbarhetsarbetet.

Det är viktigt när bolag analyseras–

–ur ett hållbarhetsperspektiv. Att titta på hela bolaget.

Investeraren gör sin analys, tittar på bolagsledningen–

–deras förmåga, ambition och vision–

–när de ska hantera frågor de ställs inför–

–om hållbarhet, miljö, sociala frågor, styrning...

Det är även en kulturfråga.

Anna, du har varit orolig över börsen.

Hållbara investeringar. Men finns det andra tillgångsslag–

–och investeringar som du tittar på?

Jag har talat mycket om "softs".

"2018 är kakaons år." Jag tror att Erik Hansén skrev det.

Det talade jag om redan i fjol.

I min portfölj finns även guld och ett onoterat innehav.

Jag ska gå in i ännu ett–

–men vilket är ännu inte officiellt.

Jag tittar också på räntor–

–och är väldiversifierad i olika tillgångsslag.

På tal om guld, köper du då ETF:er eller fysiskt guld?

Jag har ett kanadensiskt guldbolag–

–och så har jag fortfarande kvar GLD-ETF:en–

–som inte kan handlas längre på grund av Mifid II.

Sen finns det också några tyska ETF:er på Nordnet.

Då äger man direkt det underliggande guldet.

Så kör jag.

Senast ni var här pratade vi H&M.

De kom med en rapport häromdagen–

–och har haft kapitalmarknadsdag mellan dina besök.

Hur ser du på klädjätten?

Det gick snabbare än jag hade förväntat mig.

Som jag sa då, tror jag att 70–90 är en rimlig riktkurs.

70 om resten av marknaden ska ner, men 90 är rimligt.

Du fick skäll på Twitter.

Alla blev jättearga. Många sa det ena och det andra.

Jag sa: "Ge mig bra argument för att H&M ska vara köpvärd."

Jag fick inga bra svar.

Sen dess är kursen ner 24 %.

På helåret 2017 var kursen ner 33 %.

Och på ett år är kursen ner 45 %.

I dagarna sänkte SEB riktkursen till 99 kronor.

Skönt att få lite stöd?

Ja. Det som har hänt sen jag var här sist–

–är att de har haft kapitalmarknadsdag–

–och avslöjade e-handelns del av omsättningen: 12,5 %.

Det var mycket bättre än väntat.

Och det betyder att försäljningen i fysiska butiker–

–var mycket sämre än väntat.

Ledningen medger att de har fler utmaningar.

Det jag blev mest förvånad över när rapporten kom–

–var att så många blev förvånade över resultatet.

De har ju sagt att det blir sämre innan det blir bättre.

Ändå undrar många.

Men jag tycker ändå att vi får ge ledningen det–

–att de medger att det finns problem.

Då kan de börja arbeta med det. Ett steg i rätt riktning.

Vi ska få in Ulrika också, via en tittarfråga.

Den är skeptisk och hård i tonen.

Det får stå för Gunnar, @KGfinans.

Vad tänker du när du läser det här?

Det är ju en kommentar som vi har sett genom åren–

–när det gäller just H&M.

Det är ju ett känt och stort varumärke–

–som vi alla har nån relation till.

Då har vi också många tankar om det.

Men det är också så att H&M, i sin bransch–

–är ledande vad gäller att hantera de svåra utmaningarna–

–vad gäller arbetsvillkor, arbetsförhållanden, löner–

–och tvångs-, slav- och barnarbete.

Om man söker på H&M och barnarbete–

–kommer det upp mycket information.

Men de är ledande och tar frågan på stort allvar–

–och jobbar aktivt och långsiktigt med det.

Det är ingen snabb fråga. Man kan inte gå in i ett land–

–och ändra deras förutsättningar–

–över en dag, ett kvartal eller ens ett år.

Det är viktigt med långsiktigheten. Det står H&M för.

De är långsiktiga i sina strategier–

–och där kanske vi som investerare och individer–

–är ganska kortsiktiga, när vi dömer och bedömer bolagen.

Vi har en graf med lite fler "retail"-bolag.

Visst har H&M fått kritik, men de är inte ensamma.

Nej. H&M har väl fått mest kritik för att de är störst.

I den här grafen ser vi branschen överlag.

Vi ska nog inte var för hårda ändå.

Branschen står inför en stor och tuff förändring.

Sen är frågan hur man ska anpassa sig efter det här.

H&M är ner 45,75 % på ett år.

Retail and Brands är också ner över 45 %.

De rapporterade också i går.

Och de hade ju en försäljning i jämförbara butiker–

–som var –1,5 %, jämfört med resten av "retail"–

–som hade –6 %.

Men man ska inte gynna Retail and Brands på grund av det.

De ligger fortfarande på minus, bara inte lika mycket.

Jag skulle inte vilja investera i branschen i sig just nu.

Kappahl är på –29 % och MQ på över –50 % på ett år.

Det är ganska stora tapp.

Om vi ska komma in på jämställdhetsfrågan...

Om man har investerat i jämställda bolag det senaste året–

–har man underpresterat mot index. Det visar på..

Det beror på de här bolagen.

Ja, det visar hur viktigt det är att göra analyser–

–på mer än en parameter.

Köp inte ett bolag bara för att styrelsen är jämställd.

Titta på andra aspekter också.

Finns det nåt långsiktigt hopp för "retail"-bolagen?

Jag tänker ju att H&M skulle kunna bli ett tillväxtscase.

Jag köper gladeligen–

–om vi ser en rejäl förändring–

–och att det är med i gamet igen. Men inte just nu.

Spännande. Ska vi...

...avsluta med Annas beskrivning av fina bolag?

Du har ju med dig en beskrivning av...

Hur du skulle beskriva fina bolag.

Är det nåt du tittar efter? Kan du beskriva vad vi ser?

I stället för att slänga sig med begreppet "fina bolag"–

–är det viktigt att definiera vad det är.

Det här skrev jag ihop snabbt i går.

Bra ledning, stabil vinsttillväxt, att det är pålitligt–

–hållbara produkter, bra och tydlig kommunikation...

Där har H&M inte varit bra, men de börjar bli bättre.

Så även i pålitlighet. Stabil vinsttillväxt ser vi inte–

–men förhoppningsvis kan den komma igen.

Och bäst i klassen i sin bransch. Man kan lägga till mer.

Men det här har bara att göra med att vi ska sluta–

–att slentrianmässigt slänga sig med "fina bolag"–

–och fundera på vad man vill ha i bolag man investerar i.

Det knyter an till ditt resonemang–

–om vikten att se på verklig output och inte bara fönster.

Och att se på hållbarhet som en faktor–

–tillsammans med andra faktorer utifrån en helhet.

Hållbarhet ska ingå i en fundamental analys.

Bra kommentarer. Det tar jag med mig från dagen.

Börslunch är slut för i dag, men vi är tillbaka i morgon–

–med gästerna Joakim Bornold och Lars Frick.

Påskspecial blir det då.

Tack.

Riskaptit, hållbarhet och Hennes & Mauritz. Det är några av ämnena i dagens Börslunch.

I dagens program:

Lägre riskaptit i många tillgångsslag.

Fear & Greed-index.

Hållbara bolag levererar.

Läget för H&M.

Retailbranschen.

Annas definition av ”fina bolag”.

Gäster: Anna Svahn och Ulrika Hasselgren.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ-100 -1.2%
NASDAQ Composite -1.2%

Vinnare & förlorare

THQ Nordic 18.9%
Paradox Interactive 7%
Holmen 6%
SSAB -3.6%
Sandvik -4.2%
Boliden -4.2%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.

 • Så het var börssommaren16:00

  Så het var börssommaren

  När Börslunch är tillbaka efter sommaruppehållet snackas det bland annat om Pandora, Life Science, Netent, H&M, Assa Abloy och Ahlsell. Och så summeras givetvis sommarportföljerna.

 • Probis vinst stiger3:41

  Probis vinst stiger

  De senaste och viktigaste börsnyheterna med Matilda Karlsson och Johan Fohlin.