Laxfavoriterna på börsen

I dag blir det laxlunch i EFN Börslunch.

Fokus ligger på det norska guldet och några andra nordiska smarrigheter.

Stockholmsbörsen har handlats upp något–

–och storbankerna klättrar efter "Uppdrag granskning".

Och mycket finns att prata om i dag, förstås.

Poststrejken i Finland är över och Finlandsfärjorna är åter i gång.

Välkomna Daniel Johansson och Lars Frick.

Kul att ha er här, två versatila allätare.

Petra nämnde SEB och storbankerna–

–som klättrar lite på dagens "Uppdrag granskning".

SEB tycks ha haft bra koll på sin utlåningsprofil–

–och alla risker. Tidigt gick de ut och berättade att det var få nya uppgifter–

–och det här bekräftar väl det.

Ja, bra kontroll. Det kom också upp senare för SEB än för de andra bankerna–

–så kanske har man hunnit förebereda sig. Bra kommunikation generellt.

Var SEB:s kursrörelse tidigare väl dramatisk?

-Ja. -Jag instämmer.

Även med uppgifterna om Swedbank...

En transaktion med lite pengar. Vapenspåret...

Det kändes överdrivet. Allvarligt, men litet.

Norwegian ska sluta flyga direkt till USA från Stockholm.

Kanske en signal?

Vi måste nog reda ut det här lite.

Först och främst slutar de flyga från Köpenhamn och Stockholm till Asien.

Intressant, eftersom Asien har varit en stor turistmarknad och Thai har problem.

Bolaget är opportunistiskt och styr om dit, där det är bäst "return on capital".

Norwegian har som vanligt problem med finanserna.

Även en valutaeffekt, kanske.

För några år sen var det billigt att flyga till USA och även att vara där.

Nu är bilden en annan. Så många opportuna resenärer–

–har nog slutat shoppa New York.

-Vidare till huvudrätten. -Först ännu en aperitif.

Helena Hedblom blir ny vd för Epiroc.

Vi har en bild på henne. Sessionen för förre vd:n blev inte lång.

Vad säger vi om skiftet?

Per var nog där för att sätta bolaget på börsen.

Att skapa rutiner för det.

Han hade ingen erfarenhet från gruvmaskiner, hon är en långväga person...

...med gedigen utbildning inom området. Metallurgi...

Många talade redan tidigare om att Helena skulle bli chef.

Det ser bra ut.

-Nu är det dags för lax. -Laxdags.

Gabriel är upphetsad över att Norges laxindustri–

–tycks vara utsatt för granskning i USA och EU har kartellmisstankar–

–mot flera bolag. Och vi har läst oroande rubriker om laxar som smitit.

-Rymning. -Vilka effekter har det här på bolagen?

Många saker samtidigt...

Kartellutredning...

Framför allt har hösten varit tuff.

Extra stora slaktvolymer tidigt i höst minskade biomassan.

Kortsiktigt kan det vara positivt, oftast kan fisken användas...

-Är biomassa fisk? -Ja, fisk i sjön.

-Varför skedde slakten tidigt? -Sjukdomar, tidig algblomning...

Dålig biologi för vissa bolag.

Norge kanske mer utsatt än Färöarna, där Bakkafrost finns.

Mellannorge, en viktig region, exempelvis för Leröy, har varit utsatt.

-Håller du med om lägesbeskrivningen? -Ja, men det blir intressant inför Q4.

Säsongsmässigt brukar Q3 ha lägre volymer som går upp igen mot Q4:n.

Om problemet är övergående kan det bli ett rätt stort sving för bolagens resultat–

–i boksluten efter nyår.

Först till en enkel, men ändå komplicerad kursgraf.

Bolagen är många. Finns det nåt som sticker ut?

Vi i Handelsbanken tycker att de flesta bolag är köpvärda.

Men Bakkafrost som undvikit många av problemen vi talade om–

–har förstås gått bäst. Och en chilensk aktör noterad på Oslobörsen har gått sämst.

Men spridningen är stor. Det här är från årsskiftet.

Det betyder att man kan spela bolagen mot varann.

Några, som Bakkafrost, har en väldigt speciell geografi.

Premievärdering, premieprodukt... Ett segment.

De stora, de mindre nischade...

I laxsektorn finns nåt för alla.

-Vilken väljer du? -Jag tycker att Bakkafrost är spännande.

Vi har Grieg som kandidat, den har gått rätt bra.

Bolaget har haft produktionsproblem, drabbat av branschfenomenen vi nämnde.

Bra geografisk spridning, vi ser en chans att produktionskostnaden minskar.

Bättre marginaler, de flaggar för rätt stor volymtillväxt...

Möjligen är priset en joker.

Större volymer kan pressa priserna, men vi tror att både volym och marginal kan växa.

-Spännande. -Köper man vinnarna?

Hoppas man inte på en förändring i dynamiken?

Det chilenska bolaget kan jag inte.

Chile har generellt högre risk.

Men värderingen...

Den ska absolut inte handlas på premie mot de norska bolagen.

Det anser jag inte. Men Grieg är intressant, känsligt för spotpriset...

Intressant exponering med odling utanför Norge.

Bra, för vi tror på högre priser 2020.

Leröy är intressant. Antingen köper man holdingbolaget Austevoll–

–och får en viss rabatt på "some of the parts"–

–eller så köper man Leröy direkt på höga, enkelsiffriga multiplar.

Den värderingen för bolaget är okej.

På sikt... Problemen med kartellmisstankar och annat...

Jag tror ändå att det är bra med mer transparens i branschen–

–att skruva åt tumskruvarna lite...

På sikt kan det bli ett lyft. Att sålla bort mindre seriösa aktörer.

En förbättrad branschstandard.

Hänger aktiekurserna med spotpriset?

Det beror på.

I grafen på Leröy ser vi skarpa rörelser, men det beror också på likviditeten.

Ett antal utländska ägare är villiga att handla dem rätt hårt–

–men ett gäng norrmän handlar dem frekvent på små nyheter–

–som inte kommer ut i Bloomberg och liknande medier.

En viss volatilitet.

Vi nämnde rymning... Kan du skola oss i rymningsdynamiken?

-Är det viktigt? -Det kan det vara.

Norges reglering är hårdare nu än tidigare.

Rymmer några laxar är det inte så farligt, men de är genmodifierade–

–som inte ska beblanda sig med vild fjordlax.

Och sjukdomsutbrotten. De allvarliga, smittsamma sjukdomarna.

Anemi och liknande...

Ett sånt utbrott eller laxlus kan slå ut ett bestånd rätt fort.

Lars, du sa att bestånden ligger tätt. Så rymlingarna kan sprida sjukdomar.

Det beror på bolag och geografi. Men i gynnsamma områden kan de ligga tätt.

Och laxar vandrar ju... De simmar lätt från en odling till en annan.

Framför allt för den vilda laxen.

Den striktare regleringen är bra både för bolagen och miljön.

Branschstandarden skärps. En spännande och bra produkt.

Långsiktigt kan de inte växa så mycket i Norge–

–antalet ställen för laxodling är begränsat.

Så sannolikt pressas priset uppåt.

Vi ska skiva upp laxen... Med våra grafer dyker vi djupare i vattnet.

Ev/kilo och några spelare.

Namnen vi nämnde är lågt värderade.

Högre värderade än historiskt snitt–

–men lönsamheten har också blivit bättre och stabilare.

Man tittar på de norska bolagen.

Backar man och tar in chilenarna blir bilden en annan.

En fortsättning på det Lars beskrev...

-En generell förbättring i sektorn. -Absolut.

-Grieg och Leröy. -Ja.

Vidare till nästa bild. Förlåt, jag ska sluta avbryta.

-Ev/ebit. -Värderingen har haft en uppåttrend.

Men bolagens lönsamhetsprofil ur ett längre perspektiv–

–är väldigt positiv. Och de nämnda namnen har gått sämre än sektorn–

–och det finns skäl för det, exempelvis ett svagt Q3 i Leröy.

Men Q4 ser intressant ut och 2020 ser rätt bra ut för laxpriserna underliggande.

-Vilket bolag är din favorit? -Jag väljer Grieg och Leröy.

Man kan också äga Salmar och Bakkafrost.

Stora bolag i sektorn, liksom Marine Harvest, förstås.

En viss exponering mot Chile.

Nästa graf visar vattentemperaturer. Varför är det viktigt?

Att förstå havets temperaturer är viktigt.

Varmare temperaturer krävs för att laxen ska växa–

–men vid för hög temperatur ökar den biologiska risken.

Nu ser vi meddelanden om att laxens utfodring stabiliseras.

Visserligen på en hög nivå, men ändå. Och havets temperatur sjunker lite.

Troligen blir tillväxten i biomassan lägre 2020–

–som troligen ger något högre priser.

Kallt vatten, färre laxar, högre priser...

Den röda linjen visar 2019.

"The devil is in the detail." De följer varann, förstås.

Nära. Men om den röda linjen extrapoleras, 2019–

–lutar den brantare nedåt, det indikerar att det blir kallare.

Man får syna detaljerna.

Ska vi gå vidare, Petra?

Men vi stannar i vattnet.

Delvis. Fjordkraft är vattendrivet, liksom Fortum. Två nordiska kraftbolag.

Börja med Fortum.

Energibolagen är väldigt intressanta.

Mycket händer i sektorn. Omställningen mot förnybar energi.

Fortum har en bra bas. Stort på naturgas, kärnkraft, vatten...

Och bolaget har investerat mycket i Uniper, det ger en ännu bredare intäktsbas.

Bolaget tillför diversifiering och kanske lite kortsiktiga vinster.

Starka ägare, finska staten är där.

Är det en "tråkig" och säker aktie?

Ja, inte som en obligation, men lite åt det hållet.

Utsläppsrätter...

Driften mot renare energi kan nog gynna Fortum.

Där ser vi också...

Bra diversifierat...

-Instämmer du? -Ja, att ha olika energislag är viktigt.

En liten del finsk vattenkraft, tyvärr även lite kol...

Men även värmekraft...

Aktien har gått rätt bra.

Grafen som nyss var uppe visade att den har gått hyfsat–

–för att vara en "utility".

-Ja, det är ju ingen kursdubblare. -Runt 5 % i direktavkastning.

Tryggt. Kanske får de en kreditnedgradering med tanke på det stora köpet av Uniper.

Risken är kreditbetyget, bolaget är hårt skuldsatt.

Och rubelrisken, Rysslandsexponeringen är stor.

Man har valuta och balansräkning där.

Jag vet inte hur ratinginstituten ser på det.

Tittar man på Fortums intjäning, ensam, blir skuldsättningen enorm.

Garanterat en nedgradering. Men vinstbidraget från Uniper–

–gör att den summerade intjäningen blir okej.

Lite risker, men därför är det spännande.

Ett sista case blir branschkollegan och uppstickaren Fjordkraft.

-Där är vi väl i vattnet? -Ja, primärt.

Men Fjordkraft är en strömåterförsäljare, en "virtual operator".

Bolaget verkar i Norge och har hushålls- och företagskunder.

Intressant spelare, bolaget har digitaliserat en marknad för en stor del–

–av norska hushåll och företag.

Bolaget har vuxit kraftigt, det har varit rätt aggressivt.

Billigt, åtminstone på underliggande, operationella multiplar. Handlar på–

–7-8 gånger ev/ebit. De har högre avkastning än Fortum på eget kapital–

–för kapitalet binds inte på samma sätt. De delar ut ungefär lika mycket:

5 % direktavkastning. Och kanske kan bolaget vara en uppköpskandidat.

Handelsbanken har inte täckning på bolaget, men många följer Norge–

–och det kommer in i huvudindex.

Den här grafen visar kraftpriser i Norden och Tyskland.

Guida oss genom den.

Vi kommer in på det Lars talade om, trenden med högre kraftpriser.

-Nu har det gått lite sidledes... -På sikt stiger det ändå.

Utsläppsrättigheterna, den röda, trendar uppåt.

Och nyttjandet av kraft kommer att stiga–

–om alla ska köra elbilar.

En stor utmaning. Häromdan talade vi om kraftanvändningen i stora serverhallar.

Många av de största aktörerna har direktiv om ren energi.

Det gynnar spelare med den typen av kraftgenerering.

Och bitcoinbrytning på det...

Helena på Epiroc... Gruvdriften ska ju digitaliseras och elektrifieras.

Mycket finns att göra i den svenska industrin.

Fantastiskt trevligt. Vilka kommer i morgon?

Esbjörn Lundevall och Christer Linde.

Vi ska prata gröna jättar och snabbväxande småbolag. Missa inte det.

Julborden börjar dukas upp och en viktig ingrediens är lax. Men detta är inte den enda anledningen till att Börslunch i dag fokuserar på norska laxbolag. Vid gästbordet sitter Lars Frick från Börsveckan och Daniel Johansson från Handelsbanken.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Petra Bergman

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.4%
NASDAQ-100 1.4%
NASDAQ Composite 1.5%

Vinnare & förlorare

Hansa Medical 2.1%
AddLife 1.8%
Handelsbanken 1%
Avanza -2.6%
Stillfront Group -3.7%
Elekta -5.1%
Uppdaterad tis 10:33
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.