”Hållbarhet är mycket en kulturfråga”

Börslunch om Swedbank och THQ

Välkomna till EFN Börslunch onsdag 27 februari.

Stockholmsbörsen är ner 0,5 % och fortsatt motvind–

–för Swedbank efter ytterligare information.

SAS rapporterar en större förlust...

Ja, och tufft även för Starbreeze som faller runt 10 %–

–efter hot om att bli av med titeln "Walking Dead"–

–från Steam. Dataspelsnyheter passar bra–

–eftersom THQ:s grundare och vd Lars Wingefors är här.

Liksom Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker på Öhman.

Välkomna.

Först en fråga till dig, Lars.

THQ hade en frågestund på en kontroversiell sajt i går–

–som fått stark kritik. En kommentar?

Vi har fortsatt... Moderbolaget, börsbolaget...

Vi har tre koncerner som gör sin egen kommunikation–

–till fansen om alla våra spel.

De hade en frågestund på en kontroversiell sajt.

De gjorde avbön för det när de insåg sitt misstag.

Jag har följt situationen under morgonen. Hållbarhet...

Det är viktigt och jag är mån om moral–

–att vi är för jämlikhet och alla såna frågor.

En viktig värdepunkt för oss.

Alla förstår nog det. I går kväll blev det fel...

Vi har en koncern–

–och jag lägger ut många beslut på dotterbolagen–

–och i koncernerna. Då uppstår många frågeställningar.

För några veckor sen bytte vi distributionsplattformar–

–och fick också många frågeställningar.

En ny verklighet.

Förstås är det viktigt att en vd ger ansvar till andra–

–så att de vågar fatta beslut. Men hur jobbar du–

–med den här typen av frågor?

Blir det fel måste det korrigeras snabbt.

Vad jag förstår gjorde de det i går kväll.

Vi får följa situationen vidare.

Victoria, tittar du på hur företag kommunicerar–

–och vilka kanaler de väljer ur ett hållbarhetsperspektiv?

Inte specifikt spelbolag, men det har förstås betydelse.

Vad bolaget väljer att förknippas med.

En värderings- och hållbarhetsfråga.

Förutom den typen av risker...

Lars, vilka risker finns med er affärsmodell?

För utveckling av spel och förvärv, försening av titlar...

Den stora risken i dataspelsbranschen–

–är stora utvecklingsprojekt.

Att de inte når sin egen eller marknadens förväntan.

Att spelen blir sämre än planerat och säljer sämre.

Eller blir kancellerade. Den historiskt stora risken.

Branschen förändras med affärsmodeller–

–och distributionssätt–

–men det anpassar vi oss till löpande–

–för mig är det en möjlighet.

Ska man ha många titlar–

–för att minska risken i en specifik titel?

Vi har vuxit från en till tre koncerner.

Vi har ambitionen att växa ytterligare–

–och har tagit in pengar för det.

Ett sätt att diversifiera vår risk.

77 spel är under utveckling.

Vi jobbar med 16 egna–

–och ännu fler externa utvecklingsstudior.

En stor "pipeline" för framtiden–

–med "content" inom alla områden för premiumspel.

Vi skapar upplevelser för förskottsbetalning.

Du är känd för att vara duktig på att ta in nya pengar–

–genom emissioner och sen förvärva bra spel.

Får vi se såna förvärv även under 2019?

Jag är ödmjuk, vi bygger vidare steg för steg.

Vi har en lång lista med potentiella förvärv–

–som passar oss kulturellt. Bolag med moralisk kompass–

–som gör produkter vi gillar.

Personer vi vill göra affärer med.

I en dialog med ägarna ska vi hitta rätt affär.

Det skapar aktieägarvärde. Vi är ett alternativ–

–i stället för att bli del- eller helägd av en asiat–

–eller nordamerikan. Det är ofta alternativet.

Är det lätt att sväva i väg när kursen går bra–

–analytikerna hejar på, fondförvaltarna köper in...?

Man måste göra jobbet varje dag.

Från noteringen har det varit en lärorik resa.

Jag har varit 25 år i branschen. Att tillsammans–

–med långsiktiga ägare kunna bygga nåt betydande–

–är fantastiskt. Jag är ödmjuk inför det.

Vi har fått några tittarfrågor.

Det är arbetslunken...

Vi är inte så många i moderbolaget.

Vi kör rapportperioden, nån vecka eller två–

–och lite finans på det. Sen ner i grottan–

–och jobbar igen. Vi sätter deadlines.

Man ska inte förvänta sig att vi alltid meddelar förvärv–

–på kvartalsdagen, men några gånger har det blivit så.

Ibland kan det vara drivet av–

–att ägarna väljer en annan dag.

Så inför varje rapport–

–kan vi inte förvänta oss ett superförvärv.

Vi har ännu en tittarfråga.

Hur ser du på ännu en nyemission?

Är du orolig över att tappa röstmajoritet då?

Hindrar det dig från att göra...?

Först ska jag förvalta förtroendet–

–vi fick av marknaden förra veckan–

–och investera de pengarna väl. Vi får se–

–vad som sker i framtiden. Jag är inte orolig–

–för att tappa majoritet. Vi har A- och B-aktier–

–och jag är trygg med det.

Vi kommer nog att ha ett starkt ledarskap i koncernen–

–så länge jag är kvar. När vi noterades–

–sa jag att jag skulle vara kvar i 25 år. 23 år kvar...

En sista detalj om alla nyemissioner.

Är du orolig för att det blir svårare att få in pengar–

–om marknadsläget förändras?

Att er förvärvsdrivna strategi blir svår att genomföra.

Jag gillar inte hög belåning, betalar hellre med aktier–

–eller "cash". Balansräkningen blir stabilare så.

Vi anpassar oss till verkligheten om den förändras.

Vi har lärt oss att anpassa oss efter marknaden varje dag.

Tack för att du kom, Lars Wingefors.

Vi går vidare till ett annat aktuellt ämne.

Penningtvättshärvorna som främst har drabbat Danske Bank–

–men nu även Swedbank.

Bilden visar respektive banks marknadsandel i Baltikum.

Victoria Lidén, förklara gärna–

–varför penningtvättsskandalerna avlöser varann.

Penningtvätt är ett stort problem, inte bara för Swedbank–

–och Danske Bank, men för banksektorn generellt–

–ekonomin och samhället i stort.

Penningtvätt är olagligt och oetiskt–

–och pengarna som kommer in i systemet från vapenhandel–

–mutbrott, skatteflykt...

Det är mångfasetterat och problematiskt.

Mitt i det här finns bankerna. De ska vara–

–den yttersta barriären som skyddar–

–det finansiella systemet från smutsiga pengar.

Bilden visar–

–hur stor marknadsandel bankerna haft i Baltikum.

Vi får titta i backspegeln för att förstå–

–varför härvorna har kommit upp.

Efter finanskrisen hade de etablerat sig i Baltikum–

–och började ta marknadsandelar.

Fokus låg på banksektorn.

Hur ska bankerna byggas upp och kapitaliseras?

De systemkritiska...

Man ville minska risken för konkurs–

–för skattebetalarnas skull.

Ökade regelkrav kom och tryck från regleringshåll.

Bankerna fokuserade nog på just de frågorna.

Att förhålla sig till dem och kapitalisera upp banken.

Därmed kanske fokus låg mindre på verksamheten.

Kanske gjordes inte nödvändiga investeringar i it-system–

–eller "compliance" som hade behövts.

Nåt som slår mig är att Danske Bank hade–

–en väldigt liten marknadsandel i Baltikum.

Hur kan det gå så fel när man inte har en stor verksamhet?

Exakt, det visar återigen på hur viktigt det är–

–att filtret är finmaskigt–

–och att man kan fånga upp såna här signaler.

Med Danske Bank var det även kopplat till ett IT-system–

–som inte var integrerat. Den estniska filialen–

–jobbade skilt från den centrala kontrollen–

–så man missade många transaktioner.

Sen agerade man inte tidigt nog–

–när man fick indikationerna från visselblåsarhåll.

Det är viktigt att det kan lyftas fram på ledningsnivå.

Du är hållbarhetsanalytiker.

Varför tittar man på marknadsandelen i Baltikum–

–när man analyserar bankerna?

Det är viktigt att förstå vilken marknad de verkar på–

–och vilka risker det innebär.

Men jag tittar på en mängd olika faktorer.

Framförallt hur man jobbar med regelefterlevnad.

Att man har bra företagsbesiktning–

–bra "känn din kund"-processer, visselblåsarsystem–

–och att man regelbundet monitorerar riskerna.

Hur fungerar det här hos Swedbank?

De sägs ju vara inblandade i penningtvättshärvan.

Minst 40 miljarder kronor ska ha slussats–

–mellan konton i Swedbank och Danske Bank.

Men Bonnesen nekar till det och säger–

–att de har reagerat på de signaler de har sett.

Hur ska man tolka det uttalandet och härvan i sig?

Det är svårt att bedöma.

Svårt för analytiker att bedöma kvalitén i informationen.

Det är extremt allvarligt om det stämmer.

Vi måste veta hur Swedbank ställer sig till anklagelserna–

–få information om hur de har arbetat–

–och om de har agerat på det som har kommit fram.

De beskriver att de litar på att deras rutiner fungerar–

–och att de rapporterar sånt som är misstänkt.

Det behöver vi också få svar på i utredningarna.

Det är det vi väntar på.

Vi har en bild på misstänkta transaktioner.

Den kommer från Swedbanks hållbarhetsredovisning.

Det stämmer. Det är viktigt att lyfta fram–

–bankernas hållbarhetsrapporter.

Läs gärna dem, för det är mycket information–

–kring hur de försöker motverka finansiell brottslighet.

Man kan hitta intressanta nyckeltal.

Hur ska man läsa det när de inte verka göra som de säger?

Det säger ändå nåt om hur de jobbar.

De skriver om de har haft utbildningar för de anställda.

Det handlar mycket om affärskultur.

Vad finns det för incitamentsstrukturer i banken?

Vad premieras? Finns det en vilja att rapportera–

–om man ser misstänkta transaktioner?

Eller är man rädd för repressalier? Och så vidare...

Sen har vi misstänkta order.

Ja, man ser att det har ökat markant.

Lite svårt att bedöma om det här är ett varningstecken–

–eller ett sundhetstecken.

De kanske är bättre på att upptäcka och rapportera–

–och blivit duktigare på att visa det.

Det är en avvägning där.

Det skulle vara intressant att se siffrorna–

–för den här perioden mellan 2007-2015.

Det är det som vi är intresserade av.

Det har kommit ny information under veckan.

Igår kom det att storägare i Swedbank–

–ska ha fått information innan "Uppdrag granskning".

Och i morse kom ny information från "Uppdrag granskning".

Har du nån kommentar på de här uppgifterna?

Ja, det är svårt att bedöma. Det är ett tidigt skede.

Det råder delade meningar–

–kring vad som är kurspåverkande information.

Swedbank säger en annan sak och så vidare.

Jag vill inte spekulera.

Det viktiga är att vi får all information från Swedbank–

–och information från utredningarna.

Om man lyfter perspektivet då.

Är nordiska banker bättre på att redovisa–

–sitt hållbarhetsarbete än internationella gelikar?

De är bra på att redovisa. Men det är svårt.

Det är mycket en kulturfråga.

Hur skapar man incitament i banken att rapportera?

I Danske Bank var det en visselblåsare som lyfte fram–

–den här problematiken i den estniska filialen.

Det är svårt att sätta en siffra på det.

Det är viktigt att läsa hela rapporten och titta på–

–vad banken säger och hur de kommunicerar.

Vad ska man tänka som privatperson–

–om det är viktigt för en att vara kund i en bank–

–som tar det här på stort allvar och gör ett bra arbete?

Man ska läsa hållbarhetsrapporten.

Det är information man annars ofta missar–

–i de kvartalsvisa rapporteringarna.

Läs om hur bankerna jobbar och ställ frågor.

Vi ska gå vidare till ett annat aktuellt område.

SAS rapporterar idag.

De rapporterar högre intäkter, men större förlust.

Ett intressant bolag att prata om ur hållbarhetssynpunkt.

Förstör miljötrenden för flygbolagen?

Ja, det är en aktuell hållbarhetsfråga för flygindustrin.

De står för 2% av de globala utsläppen.

Det låter inte så mycket.

Men man räknar att det kommer att tredubblas till 2050.

Man räknar med en markant ökning av utsläpp från flyg.

Det är en risk för flygbolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

För de har inte behövt betala för de här utsläppen–

–i så stor utsträckning tidigare.

Det har varit en externalitet.

Risken som vi ser är att kostnaden internaliseras–

–och att man alltmer måste betala för sina utsläpp.

Det blir en större kostnad.

Vi har en bild på hur utsläppsrätterna har gått i pris.

Det har blivit dyrare med utsläppsrätter–

–men det kanske inte har påverkat flygbolagen än?

Det har börjat påverka dem.

Vi ser en markant ökning i priset på utsläppsrätter–

–vad det kostar att släppa ut en ton koldioxid.

Det har stigit med ungefär 300 % sen förra året.

Skälet till prisökningen är att det sker en reform.

Det har funnits ett överskott av utsläppsrätter.

Många menar att marknaden inte fungerar som den ska.

Nu har man etablerat en "market stability reserve".

Man börjar dra in utsläppsrätterna och minska utbudet.

När vi minskar utbudet och efterfrågan är densamma–

–ser vi en prisökning, vilket det har varit här.

Det blir mer kostsamt att släppa ut koldioxid.

Vad ser vi mer för skiften och trender inom flygindustrin–

–och hela miljöarbetet?

Flygindustrin generellt...

Om vi går tillbaka till grafen på omställningsrisker–

–ser vi att... Det är plottrigt, men högst upp till höger–

–ser vi flygindustrin.

De har dels en hög exponering mot koldioxidintensitet.

De släpper ut mycket.

Sen är de inte lika snabba som andra sektorer–

–på att minska sina utsläpp.

De är inflexibla på det sättet.

Det är intressant. Jämför med "utilities"–

–som vi ser i den orangea rutan däruppe.

De har enklare att ställa om sin affärsmodell–

–och frånkoppla den från sina utsläpp.

De kan vara mer flexibla.

Men flygindustrin är en konkurrensutsatt bransch.

Det är tryck på kostnader på flygbränsle, och så vidare.

Resenärerna är prismedvetna.

Det gör att de sätts under stor press.

Europeiska flygbolag har överlag låga marginaler.

Har de råd med den här hållbarhetstransformationen?

Det är det som är frågan. Det blir kostsamt.

Framförallt när vi ser att kostnaderna för utsläpp ökar.

Det blir dyrt. Det händer redan nu.

Brittiska Flybmi gick i konkurs för några veckor sen.

Primera Air... Vi har sett bolag gå i konkurs–

–för att de ser risker kopplade till de här frågorna.

Det blir allt dyrare för att man inte kan ställa om–

–enkelt till en fossiloberoende ekonomi.

Bra för miljön, sämre för flygbolagen.

Tack, Victoria Lidén för att du kom hit.

Börslunch är tillbaka imorgon igen.

Vi fortsätter på temaveckan.

Imorgon gästas vi av Mattias Gietzelt.

Då ska vi prata makro och strategi. Missa inte det.

Börslunch fokuserar på hållbarhet och på datorspel. Gäster är Lars Wingefors, grundare och vd för THQ Nordic och Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker på Öhman.

Lars Wingefors svarar bland annat på frågor om THQ Nordics kritiserade frågestund på forumet 8chan och om företagsuppköp i samband med rapport.

Victoria Lidén svarar bland annat på frågor om Swedbanks misstänkta penningtvätt i Baltikum och om hållbarhetsutmaningarna för flygbranschen.

Programledare: Matilda Karlsson och Albin Kjellberg.

 

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.7%
NASDAQ-100 0.4%
NASDAQ Composite 0.4%

Vinnare & förlorare

Hansa Medical 3.6%
Bygghemma Group First 1.5%
Kindred Group 1.3%
Arjo -3.2%
Stillfront Group -3.7%
Elekta -7.4%
Uppdaterad tis 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.