Hundportföljen levererar

Välkommen till Börslunch på EFN.se torsdag 26 oktober.

Börsen handlas kring nollan. Många rapporter även i dag.

Fingerprint rasar åter på sin rapport–

–men Essity stiger på en stark rapport.

Välkommen till Nolatos vd Christer Wahlquist.

Välkomna också Gabriel Isskander och Peter Lagerlöf.

Ni slår förväntningarna med råge.

Hur lyckades ni med det?

Kvartalet var starkt, främst inom Integrated Solutions.

Vi har haft framgångar med Vaporiser Heating Products.

Lanseringsvolymerna är stora.

Men även de andra två affärsområdena har gått starkt.

Finns det nåt ni inte är så nöjda med?

Kvartal tre är vi väldigt nöjda med. Rakt igenom.

Vi har fått en tittarfråga om VHP-produkterna.

Har du nåt bra svar till Sven Braun?

Vaporiser Heating Products–

–är ett segment inom e-cigaretter.

En flergångsprodukt som hanterar tobaksprodukter.

Vilka volymer det blir långsiktigt vet vi inte.

En tillväxtmarknad som är föränderlig.

Vi tror på segmentet långsiktigt–

–men början kan vara volatil.

Frågan om andra segment...

Vi tittar på breddningen inom Integrated Solutions.

Vi tittar på uppkopplade system, elektroniska produkter–

–för hemmet, uppkopplade mot mobiler eller internet.

Hur ser ni på investeringar i VHP-delen–

–nu när den gått så bra? Ska man satsa mer?

Vi väljer strategiskt ut kunder i olika segment.

I det här segmentet–

–bygger vi partnerskap med en utvald kund.

Investeringarna är rimliga–

–i relation till omsättningsökningen.

E-cigarettsegmentet är intressant.

Hur hittar ni en ny marknad och får fram produkter?

Processen. Kan det även leda till annat?

I Nolato har vi en strategisk "approach" till nya segment.

Vi analyserar kontinuerligt segment–

–som kan vara intressanta för vår teknologi.

Vi väljer en stark aktör inom varje segment–

–som vi bearbetar med förhoppning om ett partnerskap.

Ett strategiskt arbete som pågår kontinuerligt.

Inom Integrated Solutions brukar processen ta runt tre år.

Från påbörjad bearbetning till man lyckas.

Rapporten var stark över hela linjen.

Alla tre affärsområdena levererade starka resultat.

Hur ser du på dagens koncernstruktur?

Omsättningsfördelningen mellan verksamheterna.

Vilka synergier finns mellan de tre?

Synergieffekterna är starka mellan affärsområdena.

I basen finns samma teknologi.

Samma produktionsstruktur, samma utrustning.

Och samma material.

Affärsområdena har en gemensam kultur.

Men alla tre är också unika.

Integrated Solutions är snabbrörligt.

Produktionsstrukturen är flexibel.

De är duktiga på att snabbt ta fram ny teknologi.

Drivet av att det segmentet kräver ny teknologi.

Medical är den andra ytterligheten.

En konservativ kundbas. Intresserade av ny teknologi–

–men vill inte vara först.

Kvalitet och stabilitet är viktigast. Den kompetensen–

–kan vi sprida mellan affärsområdena.

Inom Industrial handlar det om produktionseffektivitet.

De tre bildar en helhet–

–som vi kan leverera till marknaden.

Det mesta pekar uppåt, nya, spännande segment på gång–

–vilken är den stora utmaningen?

Alltid att titta på nya segment–

–och välja rätt framtida kunder.

Lycka till och tack för att du kom.

Då ska vi titta på några andra bolag som rapporterat.

Essity är i topp.

Den har stigit med 6,5 % under förmiddagen.

Fingerprint åter en besvikelse. Ner hela 12 %.

Gabriel, du har koll på HiQ.

Ner lite. Ett resultat rätt långt under förväntningarna?

Tillväxten var okej i absoluta termer.

Växer 5 % i Q3, ett utmanande kvartal för bolaget.

Ebit ligger under förväntan.

Ett skäl är att de har svårt att hitta bra konsulter.

För it-konsulterna–

–är tillväxten förknippad med nya medarbetare.

Så kursreaktionen är rimlig?

Ja, den var nästan oförändrad sist jag kollade.

Du har screenat hela sektorn med en lång lista.

Bolag och nyckeltal.

Börsveckan gör ett nedslag i sektorn en gång per år.

Det senaste för två, tre veckor sen.

Vi lyfte fram Avega, Acando och HiQ som "top picks".

I måndags kom ett bud på Avega.

Glädjande att vi tajmade det.

Branschen mår bra och det händer mycket.

Efterfrågan är god. Digitaliseringsvågen–

–sköljer över storbolagen, som halkat efter.

Internet of Things, säkerhetstänket...

Efterfrågan har flera drivkrafter.

Bolagen har låga investeringsbehov.

Kassaflödena är starka–

–mycket av vinsten kan skiftas ut...

Tabellen visar att direktavkastningen är hög i branschen.

Vi får nog en ännu starkare konsolideringsvåg framöver.

Acando köpte Connecta för några år sen.

Tieto plockade in Avega nu. Enea signalerade i går–

–att de vill ta in pengar för förvärv.

Det händer saker i branschen.

Det negativa är prispressen, tuff konkurrens–

–från utländska aktörer. Det gäller att vara selektiv.

Vi söker bolag utanför de standardiserade it-tjänsterna.

Hur kan en it-konsult differentiera sig?

Genom att klättra upp i värdekedjan av it-tjänster.

Avega med sin "management consulting"–del.

Man kan erbjuda både management consulting–

–och avancerade it-tjänster.

Den kombon är attraktiv för kunderna.

Att Acando svalde Connecta är ingen slump.

Bolaget hade just management consulting.

Trenden går åt det hållet.

Prispressen är tuffare på de enkla tjänsterna.

De bolagen avstår vi från.

Du har tittat på Husqvarna som rapporterade förra veckan.

Marknaden gillade inte rapporten.

Det stämmer. Bolaget har straffats för hårt för rapporten.

Stora delar av bolaget går bra.

Ett identifierat område har det fortsatt tufft:

Consumer Brands. Cirka 20 % av bolaget.

Den delen går i princip med förlust sen länge.

Och omstruktureringen kommer att ta lite längre tid.

Men man fäster för stort avseenden på den lilla delen–

–och glömmer att det är rätt bra tillväxt–

–och väldigt fina vinstmarginaler i resterande 80 %.

Så den aktien går nog rätt bra det kommande året.

Lite stark reaktion är det alltså.

Vi lämnar de rapporterande bolagen–

–och breddar vårt perspektiv till tillväxten–

–i den nordiska verkstadssektorn, som verkar vända uppåt.

Peter, framtiden ser väl rätt ljus ut?

Nu är det ju prognoser...

Då är framtiden ofta ljus.

Det intressanta är att om man ser på–

–den organiska omsättningstillväxten här–

–så har den fallit fyra år i rad. I år växer den.

Om man ska vara optimistisk och jämför med–

–förra konjunkturcykeln, är vi nånstans 2003–2004.

Då har man ett par år till med rätt bra drag–

–i investeringsvaruefterfrågan, som det handlar om här.

Gissningsvis är vi i ett läge i konjunkturen–

–där kapacitetsutnyttjandet har gått upp–

–och lönsamheten med, så bolagen kan investera.

Det brukar inte gå över på några kvartal–

–utan borde ge några år med bra tillväxt.

Många verkstadsbolag har gått bra. Hur mycket är inprisat?

Ganska mycket. Ingen analytiker tror–

–att vinsterna abrupt ska falla 2018 eller 2019.

Det är en fin, stigande trend.

Man kommer högst sannolikt att ha en väldigt bra marknad.

Potentialen i de här verkstadsbolagen kan diskuteras–

–men med en tillväxt på 10–15 % lär de gå hyggligt bra.

Och även globalt har vi sett tillväxt i de flesta länder.

Vad är intressant med det här?

Det är kolumnen som heter "Förändring".

Det är skillnaden i BNP-tillväxt jämfört med förra året.

Det är siffror från IMF.

Alla länder, utom Storbritannien, med sina brexitproblem–

–och Indien, med sitt momsreformsstrul–

–har klart högre tillväxttal 2017 än 2016.

Det sker en uppgång på bred front.

Det hör man från de cykliska bolagen–

–att alla delar av världsekonomin går åt samma håll.

Ingen av de 45 största ekonomierna i världen–

–som har fallande tillväxt i år. Alla är på plus.

Så var det senast 2006.

Gabriel, tar ni hänsyn till den aspekten i era analyser?

Ja, vi har ju sett att de stora verkstadsbolagen–

–har levererat på bred front. Det är stark tillväxt–

–i nästan alla regioner.

Förväntningarna har ju hängt med uppåt–

–så vi letar bolag som har mycket internt själva att göra.

I Volvo finns en del kvar att göra–

–lönsamhetsmässigt och strukturmässigt.

Kanske får vi en avknoppning av anläggningsmaskiner.

Den typen av bolag letar jag primärt efter.

Och kanske inte Atlas och Sandvik, som har presterat.

Det är en befogad kursuppgång.

Men där känner jag mig mer obekväm med värderingarna.

Tillväxten varit rätt lång. Du har en tabell över USA.

Vi har haft bra konjunktur ganska många månader nu.

Ja, och det här är kanske den...

Om du frågar tio makroekonomer om var vi är i cykeln–

–får du tio olika svar. Den här cykeln har varit konstig.

Här ser vi olika expansionsfasers längd i USA:s ekonomi.

Snittet från 60-talet och framåt är 71 månader.

Den här har hållit på i 100 månader–

–så det är väl övermoget och kan väl bara gå ner.

Men utifrån den sista kolumnen kan man konstatera–

–att tillväxttakten i snitt nu, har varit den lägsta.

Det finns kanske kvar lediga resurser i ekonomin.

Nu börjar man investera.

Några som har lämnat arbetskraften kommer nog tillbaka.

Det borde vara några år kvar i cykeln.

Den sista grafen är mest talande.

Det är först efter åtstramningar vi får recessioner.

Just det. Man kan göra olika varianter.

Här visas den korta räntan Fed funds minus BNP-tillväxt.

Förenklat kan man säga att när den är över noll–

–är penningpolitiken åtstramande.

Och när den har varit över noll och stramats åt–

–har det alltid blivit lågkonjunktur.

Man kan lägga börskorrektioner–

–i samma fält som recessioner, då de sker samtidigt.

Vi ligger på extremt låga nivåer.

Riksbanken lämnar räntan oförändrad.

Hur lång tid tar det innan vi har nog med åtstramningar–

–för att det ska vända?

Till viss del är det diskonterat i börsen.

Värderingarna är högre än normalt.

Det finns nånstans i kurserna.

Men man har ju rimligtvis ett par år till–

–med en väldigt lätt penningpolitik.

I Sverige har vi orkat oss över nollstrecket om två år–

–enligt Riksbankens prognos. ECB signalerar nåt liknande.

Penningpolitiken lär fortsätta vara understödjande.

Det är kanske nåt annat som knäcker konjunkturen nu.

Vad vet vi inte – det är okänd mark.

Men räntan verkar bli kvar på ganska låg nivå–

–i ett till två år till.

Då vet vi var vi är i konjunkturcykeln.

Om man ska äga aktier i konjunkturen–

–kan man fråga Gabriel vilka aktier man ska äga.

Gabriel har skapat en "Hundportfölj". Förklara konceptet.

Man ska ta konceptet med en nypa salt.

Det är mest en kul övning vi gör–

–på Börsveckan en gång per år.

Den utgår från "dogs of the dows" som det heter.

Det är en investeringsstrategi som är välkänd i USA–

–och säkert även här i Sverige, bland förvaltare.

Den går ut på att man varje år tar fram en lista över–

–de tio bolagen på Dow Jones med högst direktavkastning.

Man köper dem och utvärderar efter ett år.

Det ska man göra om och om igen.

Empirin, som går tillbaka till 1920-talet, visar–

–på en överavkastning på några procent gentemot index.

Vi tänkte att vi skulle göra en Börsveckan-variant.

Det kallar vi Börsveckans hundar.

Vi har gjort det de senaste fem åren.

Den är lite modifierad.

Vi sållar bland bolag på Stockholmsbörsen–

–som följs av minst fem analytiker.

Vi sållar efter lägst p/e-tal på årets vinstprognoser.

Då får man fram en lista.

Väldigt många av bolagen förtjänar sina låga p/e-tal.

Det kan vara "value traps", att branschen ser ganska...

Ja, att tillväxtutsikterna ser dåliga ut och så.

Det är ingen slump att bostadsutvecklarna–

–finns representerade på listan.

Och om vi ser fem år tillbaka...

Vi har gjort övningen i fem år.

Om vi backar till förra bilden ser vi hur det har gått.

Det är smått fantastiskt.

Men man ska ta det med en nypa salt.

Det är ingen raketforskning bakom utan mest en kul övning.

Undantaget är fjolåret–

–där vi inte riktigt orkade upp till samma nivå som index.

Vi hade inte så många verkstadsbolag i portföljen.

Vi ska snart se på vilka bolag som ingår.

Vad tycker du om temat som filosofi?

Över tiden är det svårt, men på kort sikt funkar det nog.

Men det intressanta är–

–att bolag med hög direktavkastning...

De... Direktavkastning är viktigt.

Om man ser på långa serier–

–och totalavkastningen man får på en investering–

–är utdelningen mer än hälften, i snitt.

Det glömmer man bort. Många fokuserar bara på priset.

Det tror jag är... För teoretiskt är ju utdelning viktig.

Det är en bra selektionsmetod, helt enkelt.

En snabb titt på bolagen. Dels de som ser lite dyrare ut.

Det är många bolag.

Handelsbanken, Scandic Hotel och Humana.

På nästa har de lägre p/e-tal, ner till Tethys Oil på 6,5.

Det är befogat att många av dem finns på listan.

Storbankerna har tagit väldigt mycket stryk på sistone.

Swedbank har vi själva i portföljen.

Det är lite väl hårt hur aktien har straffats.

Yielden närmar sig 7 % och så.

Det finns ju en oro kring bostadsmarknaden–

–men man kanske har tagit i lite för hårt mot Swedbank.

Bankerna har straffats på sina rapporter. I dag Nordea.

Vad tänker du om bankerna?

De är ju... Som sektor får man ingen spektakulär tillväxt.

Men de har bra direktavkastning.

Totalavkastningen kan bli hygglig på ett års sikt.

Swedbank straffas nog–

–då de har stort fokus på privatmarknad och bostäder.

I SEB och Nordea hoppas man på bättre företagsutlåning.

Den lyser med sin frånvaro. Den sjunker.

Om man summerar rapportperioden–

–kan det bli så att Swedbank sticker ut.

Man har en lönsam bank med enorm kassagenerering.

Man kan nog få 7 % i direktavkastning.

Ett bolag på listan var Bravida. – Du äger väl Bravida?

Ja, vi är ganska stora ägare på Lannebo i Bravida.

Också där har det nog gått för dåligt.

Man tror att man påverkas mycket–

–av den eventuella inbromsningen av nyproduktion.

Det är en väldigt liten del av bolaget.

Det är mycket annat. Och underhåll driver vinsterna–

–i Bravida, så det känns som en för grund analys.

Andra faktorer kommer att avgöra–

–om Bravida blir en bra investering på ett års sikt.

Spännande. Då har vi en hel del bolag att följa upp.

Tack för att ni tittade. I morgon är vi tillbaka–

–med Niklas Wellfelt och Niklas Thorén Lorentzon.

Missa inte det. Tack för att ni tittade.

Detta är den tyngsta av alla rapportdagar denna period. Så gästerna Peter Lagerlöf från Lannebo och Gabriel Isskander från Börsveckan har en hel del att snacka om. Dessutom intervjuas Nolatos vd Christer Wahlquist.

I dagens program:

Intervju Christer Wahlquist, Nolato.

Dagens rapporter.

HiQ och andra IT-konsulter.

Äntligen tillväxt i nordisk verkstad.

Årets ”dogs”.

Programledare: Simon Tarvainen.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite -0.1%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • MTG: 5:12

  MTG: "Våra produkter är relevanta"

  Under onsdagsmorgonen släppte MTG sin rapport där ett lägre resultat än väntat kunde presenteras. Bolagets vd Jørgen Madsen Lindemann är trots det nöjd med kvartalet.

 • Första storbanken rapporterar starkt3:39

  Första storbanken rapporterar starkt

  SEB lämnar stark rapport som slår förväntningarna på flera punkter. Bonava överraskar positivt och redovisar mindre vinstminskning än väntat. Getinge visar en bättre omsättning och orderingång än väntat och aktien stärktes. Husqvarnas nettoresultat levde inte upp till förväntningarna och aktien föll under morgonen.

 • Byggmax faller på rapport3:49

  Byggmax faller på rapport

  Morgonen bjuder på flera nya rapporter. Byggmax faller på börsen efter att ha rapporterat om minskat resultat. Inwido ökar omsättningen enligt förväntningarna och aktien är...