Bolagen som borde ha en grön premie

Välkomna till Börslunch - Sommarspecial.

Det är tisdagen den 25 juni.

Stockholmsbörsen balanserar kring 0.

Billerud Korsnäs säljer Bergvik Skog till AMF–

–och rusar 7 % på nyheten.

Även skogssektorn lyfter på nyheten med SCA i täten, upp 8 %.

Holmen är upp 5 % och Stora Enso 3 %.

I dag ska vi prata sommarbörs, nikotin och gröna aktier.

Det ska vi göra tillsammans med Esbjörn Lundevall, varmt välkommen.

Tack så mycket.

Vi börjar att prata om skogen. Guld och gröna skogar...

Absolut.

Det var en inte helt överraskande affär.

Den visar nånting som vissa länge påpekat.

Det finns väldigt stora värden i skogsfastigheterna–

–som skogsbolagen äger.

I dag får vi en prislapp på stora skogsfastigheter i och med köpet.

Har du nån favorit bland skogsbolagen?

Vår favorit är Stora Enso–

–som vi har köprekommendation på. Den ingår i vår lista på favoritaktier.

Där man får mest utväxling på övervärdet i skogsfastigheterna–

–är som börskursutvecklingen indikerar, Holmen och SCA.

De har väldigt mycket fasta tillgångar.

Om man antar det pris per produktiv hektar som nu betalas för Billeruds skogar–

–även på SCA:s och Holmens skogar–

–så är bara skogsfastigheterna värda mer än hela börsvärdet inklusive skulderna–

–i de två bolagen.

Men även i Stora, som också var en partner i Bergvik–

–och har skogar som ligger ungefär på samma ställe dessutom–

–indikerar gigantiska övervärden i skogsfastigheterna.

Vad hoppas du på i Stora?

Dels har man en implicit väldigt försiktig värdering–

–av skogstillgångarna.

Stora ska arrangera en kapitalmarknadsdag i höst.

Då ska de försöka synliggöra de värden som finns.

De har varit parkerade i det delägda Bergvik en tid–

–nu kommer de tillbaka in i balansräkningen.

Då blir det lite lättare att trycka på det här.

Det går inte att ta upp det här–

–utan att titta på värderingen av kommersiella lokaler.

Hur den typen av fastigheter har utvecklats de senaste 15 åren–

–som de har varit i Bergvik, har avkastningskraven kommit ner–

–med räntorna och värdet upp på fastigheter.

Det bör ha en effekt på skogsfastigheter.

Det vi i övrigt gillar med Stora är att vinstpotentialen inom Consumer Board–

–där bland annat vätskekartong, är klart underskattad.

Vi tror att den svaga pappersmassemarknaden vi ser nu–

–kan komma att vända ganska hastigt och kraftigt–

–på medellång sikt.

På längre sikt ser vi förutsättningar för en riktigt stram massamarknad.

Det har investerats ganska lite i ny tillverkningskapacitet.

Det finns risk för att det blir brist på pappersmassa igen om ett par år.

Spännande och förutom skogsaktier. Vad snackas det om hos er?

Vad är det hetaste samtalsämnet?

Under lång tid, sen Trumps tweet den 5 maj–

–har handelskonflikten varit ett viktigt ämne–

–nånting som påverkar börsen dagligen.

Det har hållit i ganska länge. Har det trappats upp nu?

Börjar du bli lite lugnare?

Alla har vissa förhoppningar om–

–att parterna ska närma sig varandra på det förestående G20-mötet.

Så som börsen totalt sett värderas finns det en viss förhoppning om att...

Det är i alla fall inte ett eskalerande handelskrig som ligger i kurserna just nu.

Däremot kan man se hur man föredragit defensiva sektorer–

–som livsmedelsrelaterad verksamhet och liknande, framför industri.

Får man svar på det på G20-mötet?

Vi får se hur långt de kommer, men alla vet att Trump gillar–

–att stå i rampljuset och försöka ta all uppmärksamhet.

Han vill få säga att de nått "the greatest deal in the history of the Universe."

Vad är risken? Uppsida eller nedsida?

Det finns både och, tyvärr.

Men om Trump får som han vill...

Om kineserna går med på de krav som USA ställer–

–och de kan annonsera nånting, om än bara preliminärt–

–så tror jag definitivt att vi har uppsida.

Men det finns risk för att parterna är för långt ifrån varandra–

–och att det blir ett negativt utfall.

Trump införde nya sanktioner mot Iran i går.

Har du nån kort reflektion kring det?

Vi hoppas naturligtvis att det inte ska bli krig.

Då blir det stora problem.

Ekonomiska sanktioner mot Iran är kanske inget stort tema på nordisk aktiemarknad.

Men en stor konflikt i Mellanöstern som driver upp oljepriserna–

–är inte alls bra, mer än möjligtvis för norska oljebolag.

Börsen gillar aldrig oroligheter.

Vi ska gå vidare till ett trevligare ämne.

Vi ska fortsätta på samma spår som du var inne på när du var här senast.

Gröna aktier.

Miljö är en megatrend som kan gynna många bolag.

Hur tänker du när du letar efter de här bolagen?

Samhället står inför en enorm omställning–

–för att göra ekonomin mer ekologiskt hållbar.

Företagen som har tagit fram lösningar på det här...

Nästan alla som har bra produkter inom det här lyfter fram–

–att man märker ett ökat intresse för den här typen av produkter.

De har ofta bra försäljningsutveckling.

Vissa bolag lyckas få en grön etikett.

Det resulterar i kraftigt högre värdering.

Många investerare söker bolag exponerade mot det här temat.

Det är brist på företag med miljövänlig teknik–

–som redan är producerande och vinstgenererande på börsen...

Har man nåt miljövänligt i sitt bolag vill man väl flagga för det?

Vissa lyckas få tillräckligt med uppmärksamhet–

–och investerarna ser att det är en tillräckligt stor del–

–utav det för att sätta en grön etikett på det.

Andra lyckas inte lika bra. Du har några exempel på det.

Det är nästa naturliga steg att försöka...

Jag har länge vurmat ganska mycket för gröna aktier generellt.

Det steg vi borde komma till är att man applicerar lite mer komplicerade metoder–

–och letar upp gröna delar även i andra bolag som inte i sin helhet...

Ett av de bolagen är Alfa Laval.

Pumpar och värmeväxlar kanske inte klingar grönt, men det gör det.

Absolut. Energieffektivisering...

Vi behöver ställa om hur vi producerar energi.

Om man tittar på vad EIA gör för bedömningar av–

–hur man ska nå Parisavtalet med dagens teknik–

–är en effektivare användning av den energi som redan görs...

–...minst lika viktig. –Alla delar behöver bidra.

Att effektivisera användandet av energi är jätteviktigt.

Det har finansmarknaden tagit fasta på när det gäller till exempel Nibe–

–med värmepumpar och liknande som är deras största del.

Man är inte lika uppmärksam kring att halva Alfa Laval med värmeväxlare–

–också är energieffektiviserande lösningar.

Det finns andra produktområden som utrustning för vattenrening–

–och för avgasrening på fartyg–

–barlastvattenreningslösningar...

Som vi såg i grafen handlas Nibe till ett betydligt högre P/E-tal än Alfa Laval

Alfa Laval kanske inte kommer upp hela vägen, men förtjänar en högre värdering.

Min poäng med jämförelsen...

Nibe är ett bolag jag tycker väldigt bra om.

Men häromdagen tog vi bort Nibe från vår topprekommendation.

Hämtade hem lite vinster...

Det har varit en fantastisk utveckling.

Jag gillar verkligen bolaget Nibe, men värderingen börjar bli ansträngd.

Nibe och Alfa Laval påminner i grunden om varandra–

–med de energieffektiviserande lösningarna som de säljer.

Man kan konstatera att Alfa inte riktigt har lyckats sälja in sina...

–...energieffektiviserande lösningar. –Alfa har en stor bas i USA...

...om vi ska snudda vid handelskonflikten. Behöver de vara oroliga för handelskriget?

Alla företag som tillverkar saker av olika slag–

–eller använder saker som är tillverkade av olika slag eller säljer dem–

–ska vara oroliga för handelskonflikten.

Tullar är negativt för tillväxten, inflationsdrivande...

Är det det som syns i värderingen?

Jag...

...tror inte att det är den viktigaste komponenten.

Men all cyklisk industri, då tänker man mer på Alfa än på Nibe–

–drabbas negativt av handelskonflikten. Absolut.

Vi ska gå vidare till en annan aktie som förknippas betydligt mer med miljö.

Det är Vestas Wind. Men du tycker inte att de handlas till en grön premie.

Nej. Det är P/E 17 ungefär på vår prognos.

Det är fortfarande ganska attraktivt.

Man underskattar nästa steg för den här typen av energi...

Hur mycket kan Vestas växa?

Det finns väldigt stor potential kvar.

Det är den världsledande vindkraftsturbinleverantören–

–utanför Kina.

Nästa steg för den är typen av bransch–

–kommer när man får till vettiga lagringslösningar.

Akilleshälen för sol- och vindkraft är–

–att de bara producerar när det blåser eller solen skiner.

Om man kompletterar med gigantiska batterier, vilket vissa gör–

–eller vattenmagasin som man pumpar upp och ner...

Det finns massor av tekniska lösningar. Vätgas kan vara en variant.

Om man kompletterar med lagringslösningar, kan man jämna ut energiflödet från källan.

Då kan man gå upp till att all elproduktion i ett system baseras på t.ex. vind.

Dit är vi på väg inom de närmaste åren. Mycket händer på energilagringslösningen.

Ett annat område, som Volvo eller nån annan lastvagnstillverkare–

–så säljer de huvudsakligen en lastvagn som ersätter en annan som skrotas.

Vestas har hittills adresserat marknaden för nya vindkraftsparker.

Men det finns ett antal parker som är 15-30 år gamla, med ineffektiva möllor–

–som kan ersättas med nya, mer effektiva möllor.

Den kanske allra viktigaste punkten för Vesta specifikt är serviceaffären.

Det är mindre än en femtedel av intäkterna men ungefär 40 % av resultatet–

–som genereras av serviceverksamheten. Precis som i alla såna här industribolag–

–är det mycket stabilare och mindre svängiga med konjunkturen.

Vi ska titta på hur Vestas omsättning har sett ut historiskt. Den går uppåt.

Den går stadigt och kraftigt uppåt. En viktig poäng–

–är att sedan vi hade hypen runt grön teknik, inklusive Vestas–

–för tio år sen, så har omsättningen i Vestas dubblat.

Börsvärdet är ungefär på samma nivåer som på den gamla toppen.

Dels har omsättningen dubblats och bolaget har vuxit. Dels hade de en lönsamhetskris.

Vi tror att man har förbättrat hur verksamheten sköts, eller vi vet det.

Den har blivit mer modern, mer effektiv, mindre kapitalintensiv i produktionen.

Du har ytterligare ett case som kanske inte är lika grönt–

–men går bra på börsen: Swedish Match. Du tycker att de är missförstådda.

Vi kan se på börsen på senare tid att man vurmar mycket–

–för konjunkturstabila verksamheter inom t.ex. livsmedel.

Det kan vara allt från ICA till Carlsberg och Axfood. Den typen av företag–

–har värderats upp ordentligt. Samtidigt har det inte skett med Swedish Match.

Det är P/E 13 på vår prognos för nästa år.

Där har du ett rejält tillväxtelement i form av rökavvänjningsprodukten, Zyn–

–som är en formidabel succé.

Vi hade nåt diagram över hur konsumentintresset har ökat.

En graf visar på amerikanskt sökande.

Där ser vi att sökningen på Zyn har ökat väldigt mycket de senaste åren.

Altria har köpt in sig i ett schweiziskt tobaksbolag som ska konkurrera–

–med sin tobaksfria produkt i USA också.

Och vi har sett att Swedish Match har backat lite på grund av detta.

–Hur orolig ska man vara? –Den har backat ganska mycket på det där.

Det har skett samtidigt som man generellt har värderat upp bolag–

–inom dagligvaruverksamhet. En del tobaksbolag har haft problem och smittats.

Swedish Match är ganska olikt dem.

Men det har varit en oro kring den ökade konkurrensen från Altria–

–eller Philip Morris som de är kända under som varumärke.

Men det man ska fundera över då är: Vad är Altrias ambitioner här?

Det är knappast att ta Swedish Match Zyn-kunder.

–För de är fortfarande inte jättemånga. –Nej, det är exponentiell tillväxt...

–i den här marknaden. Den vill Altria, tillsammans med Swedish Match–

–och för den delen BAT vara med och driva och skapa.

Man vill skapa volym, att fler ska byta från andra tobaksprodukter till de här.

De blir kanske synergi istället, med nån marknadsföringskampanj.

Man ska inte vara livrädd för att de ska ta marknaden.

Man kommer nog gemensamt att skapa en stor marknad. Det är nog väldigt naivt–

–om man trodde att Swedish Match skulle få behålla den för sig själva–

–när vi ser intresset bland amerikanerna för den här typen av produkter.

Det andra som är kritiskt i sammanhanget är att tobaksbolagen–

–är fantastiskt duktiga på prisdisciplin. De kommer inte dumpa priset–

–och förstöra lönsamheten i marknaden. Det är rimligtvis inte ambitionen de har.

–Det är inte deras största fokus. –Nej.

Tack så mycket för att du gästade oss. – Börslunch är slut för idag.

Vi är tillbaka igen imorgon i ännu ett Börslunch – Sommarspecial.

Då gästas vi av Joakim Bornhold och Johanna Kull. Missa inte det.

Börslunch andra sommarspecial gästas av Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB. Stora Enso, Alfa Laval, Nibe, Vestas och Swedish Match är några av de bolag som analyseras.

Programledare: Matilda Karlsson

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.2%
NASDAQ 100 2.6%
NASDAQ Composite 2.1%

Vinnare & förlorare

Massolit Media 5.6%
ICA Gruppen 3.1%
Kinnevik 2.7%
Pandox -3.9%
Stillfront Group -5.4%
Paradox Interactive -6.1%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.