Rapportrökare och spretiga värderingar

Rapporterna fortsätter välla in.

Stärkta av gårdagens Atlas-rapport fortsätter vi resan genom rapportsäsongen.

Stockholmsbörsen är upp.

Vi är en fullsatt studio och det här är EFN Börslunch.

Härligt att vara här! Vi gästas av Marcela Klang och John Hernander.

Men först ska vi prata med Kai Wärn, vd på Husqvarna.

Ni förbättrar lönsamheten, men det faller inte investerarna på läppen. Vad säger du?

Det är inte min uppgift att bedöma deras reaktion. Vi har en försäljningsökning–

–om vi justerar för våra "exits" i consumer brands, i samtliga divisioner.

Två har gjort det. Den tredje, Construction, ökar med 4 %.

Det är bra. Lönsamhetsförbättringen är 84 % i kvartalet.

Tittar man på nioårsperioden, så har vi förbättrat ebit rullande 12–

–från 7,9 % i utgången av förra året till 9,3.

Det är en väsentlig förbättring från 3,5 miljarder i ebit till 4,2.

Det tycker inte vi är dåligt. Sen förväntar man sig uppenbarligen mer.

Det är svagare efterfrågan i Nordamerika. Hur ser du på det?

Det positiva är att robotförsäljningen i batteribaserade produkter ökar–

–väl i linje med de 15 % som vi föresatte oss.

Det tycker vi var viktigt. Vi hade den takten i slutet av Q2, men inte i början.

Nordamerika var dock en liten besvikelse. Här hade vi en tvåsiffrig nedgång.

Det är främst drivet av hjulburna produkter, som traktorer och Zero Turns.

Det var svagt. Vi har å ena sidan prissatt rätt stabilt.

Vi har tagit höjd för tariffer och annat.

Men vi ser också att de stora detaljisterna drar ner sina lager nu.

Det har relativt sett varit en lägre ordertakt från detaljistsidan.

Marcela, du hade några spaningar vad gäller USA.

Kan diskrepansen mellan Europa och Nordamerika bero på olika preferenser?

Ni har ju en sladdlös lösning på gång–

–för att begränsa var robotgräsklipparen kan röra sig.

Kan det vara en trigger för Nordamerika? Man slipper gräva ner sladden?

Det är en liten sak. En större fråga är att robotkategorin är ny i Nordamerika.

I Europa är den relativt mogen. Det är den stora frågan.

Hur bygger vi en förståelse för den här kategorin?

Det är nog den stora frågan. Sen är nog det argumentet, alltså "virtual boundary"–

–allra viktigast för de professionella användarna.

De använder den på olika ytor och behöver bearbeta gräsmattan under tiden.

De kan göra temporära avställningar av ytor för arbeten och annat.

Det är en konsumentfråga i förlängningen–

–men i det här skeendet påverkar det inte.

Vi kan notera att robotförsäljningen i Nordamerika i år har fördubblats.

Det är från en liten bas, men den är ändå anständigt bra.

Det är mer en fråga om att bygga en förståelse för kategorin.

Den är fortfarande ny i Nordamerika vad gäller robot.

–John, har du nån fråga? –Jag har två frågor.

Lagret steg kraftigt i kvartalet. Har det att göra med omställningar?

Den andra frågan är... Ni har berättat att ni går in i en del nya områden–

–för att hitta tillväxt och stabilitet. Då omallokerar ni besparingar dit.

Vad gör er konfidenta om den satsningen är framgångsrik?

Vad gäller lagret, så är cashflow för niomånadersperioden 3,8 miljarder.

Det var 2,1 miljarder förra året, så vi har frigjort lager under den här perioden.

Men det är en dålig referens. Jag slår mig inte för bröstet där.

Lagernivån borde vara ännu lägre. Det kan man notera.

Men det är ett faktum att det är så. När man får en sån här situation–

–där Nordamerika har en tvåsiffrig nedgång på hjulburna–

–så hamnar man lätt lite fel i lagersituationen.

Den kom tvärare än väntat. Det är en nackdel och den huvudsakliga förklaringen.

Vad gäller lagret, så förebyggde vi förra året lite inför denna säsong–

–bland annat på grund av brexitoron och robotklippare.

Fabriken är placerad i England, och vi ville veta att vi kunde leverera.

Det repeterar vi inte i år, utan det har vi löst på det sättet.

Till din andra fråga, John.

Vi har jobbat på att flytta fram Husqvarna–

–till att bli mer av innovationsledare och teknologiledare. Det var man också förr.

Det är alltså inget nytt i sig.

Vi har investerat i robotsidan, batteri- baserade produkter och konnektivitet.

Vi har 300 000 uppkopplade produkter i dag.

Frågan blir hur vi kan skapa "revenue streams" på de uppkopplade produkterna.

Och hur kan vi utöka "services"?

Vi är nog alla överens om att det här är det som är rätt att göra.

Man kanske inte får tillbaka business-caset på ett par års sikt–

–men det kommer att ge resultat när vi rör oss framåt.

Under de sista 4-5 åren har vi stoppat in 300 mjukvaruutvecklare i företaget.

Det kallar vi strategiska tillväxtinitiativ–

–och vi finansierar dem via effektiviseringsprogram.

Vi tar ut kostnader och lägger till kostnader i raskt tempo–

–så du har rätt i att det är det som vi gör.

I det väsentliga är business-casen rätt tydliga.

I vissa fall handlar det om vad man tror på, kort och gott.

Det är nog okontroversiellt–

–även om man inte får full payback i det korta perspektivet.

Tack för att du gästade oss, Kai Wärn. Vi önskar dig och Husqvarna lycka till.

Vi andra går vidare i programmet. Vi ska titta på dagens rapporter.

De ser ut så här. Sportamore ligger i toppen. De rusar 12 %.

Saab rusade inledningsvis 8 %.

De tappade till 5 %, men sist jag kollade var de tillbaka på 7 %.

Sen kommer det en hel del rapporter efter Börslunch.

Det blir extra intressant att se hur SKF:s rapport kommer in.

John, kan vi inte säga några ord om Saab?

Det kan vi säkert. Det här bolaget är ganska svårt att prognosticera.

Om man tittar på marknadens estimat inför kvartal, så varierar affärsområden–

–från förlust till plus, ganska rejält mellan analytiker.

Det syns att det är en svår "forecastability" i närtid.

Därmed blir det ofta stor volatilitet kring resultaten för Saab.

Det här var ett jättefint resultat. Det var bra orderingång och försäljning.

Delvis är det supporterat av en order från Finland.

När man får en order ett visst kvartal, så slår det mycket på aktiekursen.

Borde de inte ha flaggat för den tidigare? De kanske ville ha en sån här positiv...

Som investerare är det nog så att man vill ha stabilitet.

Volatilitet bidrar till risk. Det försöker vi hålla ner på enskilda bolag.

Det är bättre när det inte är jättestora kursrörelser.

Det var starkt på de flesta punkter när det gäller Saab.

Det är inga negativa signaler i Brasilien vad gäller Gripenplanen.

–Inte vad jag har hört. –Kassaflöden, kort bara...

Många har oroat sig för att kassaflödet är svagt. Det har spekulerats om nyemission.

Har du reflekterat över det? Är det fortfarande negativt?

Vi äger inte Saab, så jag har bara skummat igenom rapporten. Jag vet inte.

Från ett bolag som är mindre ESG till ett som är mer ESG...

Tomra kom med en rapport i går och slog förväntningarna.

Du har haft "hold" på bolaget, men bytte i fredags till "buy".

–Vilken tajming. –Varför då?

Kan man, så kan man... Sist jag var här pratade vi också om Tomra.

Då hade vi en "hold"-rekommendation. Det är den dyraste aktien jag analyserat.

Då är det lite känsligt på nyheter.

Långsiktigt är vi positiva. Det här är ett fantastiskt ESG-case.

Det är en hållbarhetstrend när det gäller pantmaskiner–

–och återvinning av plast och sortering av mat–

–för att skapa bättre matproduktion.

Vi har alltid sagt "buy on dip". I fredags var aktien ner 30 % på fyra månader.

Vi har fått dippen.

Det kom en väldigt bra rapport i går, med all time high-orderingång.

Det var det man var orolig för under andra kvartalet.

Vi har en handelskonflikt mellan USA och Kina–

–där amerikanska exportörer av mat till Kina–

–var tveksamma till att beställa sorteringsmaskiner från Tomra.

I stället kom det företag från Latinamerika och Australien.

De tecknade kontrakt med Kina. Tomra var där. Det bekräftar deras kvalitet.

De är starkare än konkurrenterna.

De tog beställningarna på sorterings- maskiner från Latinamerika och Australien.

Samtidigt kommer amerikanska investerare som var lite tveksamma.

Det var matproducenter som hade sått och de behövde behandla sin matproduktion–

–så Tomra fick beställningar även från dem.

Så de hittade nya kunder?

Finns det andra konkurrenter i Kina som är billigare rent konsumentmässigt?

I Kina kommer det alltid att vara lite svårare konkurrenssituation.

Det andra stora, som är jätteviktigt för Tomra, är kommande pantsystem.

Vi har fått en del i Australien. I Europa är Skottland och Portugal på gång.

England är en jätteviktig pantmarknad för Tomra år 2023–

–men det som kommer att lyfta aktien är när vi får nyheter från Kina.

Kina funderar på egna pantsystem.

Tomra är väldigt starka där, de har 300 anställda i Kina.

Det blir lättare att utveckla pantsystem i Asien när man har Kina som exempel.

I går nämnde de att det kommer regeringar från Asien till Norge och Sverige–

–och säger att det ser bra ut, men att det inte känns som Malaysien.

Har man ett pantsystem på plats i Kina så kan det växa i Asien.

Konkurrensen kommer att vara tuffare men Tomra är ju starka där.

–Har tåget gått eller är köpläget kvar? –Vi har fortfarande köprekommendation.

–Har du Tomra i portföljen? –Nej...

–Är det för dyrt? –Jag förvaltar ju en svensk aktiefond.

Vi kan dock äga upp till 25 % i Norden.

Vi har tittat på Tomra, men vi äger andra aktier utanför Sverige.

Då ska vi titta på några fler värderingar av bolag som inte är lika dyra.

Grafen visar P/E–talen jämfört med börsen historiskt.

Grafen är krånglig, men oerhört intressant.

På Y–axeln har vi pris över eget kapital–

–som är en ganska långsiktig fundamental värderingsmultipel.

På X–axeln har vi P/E–talet som är lite mer cykliskt.

Nu står vi inför ett osäkert konjunkturellt läge–

–så folk har köpt bolag som bedöms klara sig bättre än andra–

–och de står för en upplevd högre kvalité.

Grafen visar hur nuvarande relativvärdering mot börsen är–

–jämfört med bolagens 10–åriga historisk.

Atlas ligger uppe i högerkrysset.

De senaste 10 åren har bolaget värderats med en premie på ungefär 95 % – 97 %.

Nu är den drygt 220–

–vilket innebär att 220 minus 97 ger den punkt där bolaget befann sig i grafen.

I nedre vänstra hörnet har vi Volvo och Sandvik som har arbetat hårt med–

–att stabilisera kassaflöden och vinstpotentialen har ökat.

Man har förberett sig för lågkonjunktur och har inte alls fått betalt.

Tvärtom så handlas de med rabatt jämfört med sin historik–

–när det möjligen var ett annat bolag.

Hur mycket man har dragit i sär gummibandet mellan kvalitet och värde är så intressant.

Vi kan räkna på det här i detaljer–

–men det har ändå att göra med utbud och efterfrågan även på aktier.

Är man osäker på konjunkturen så köper man Atlas.

Alla analytiker skriker köp på Volvo. Varför kommer det inga köpare?

Ändå är Volvo det enda bolag där man väntar att vinsten ska falla rejält nästa år.

Jag tror att det är ner med 25 % på EPS:en under 2020 jämfört med 2019.

Deras orderbok är väldigt volatil och svag just nu.

Samtidigt har man en backlog med order som man arbetar av.

Man får bara vänta och se Volvos vinstkapacitet i en nedgång.

Flertalet svenska investerare äger Volvo.

Ägaren som ska stå för efterfrågeökningen ska komma från utlandet–

–men den personen behöver inte äga Volvo. Hos oss väger Volvo mycket i index–

–och det blir en stor kortposition om du inte äger Volvo.

Ge det här två kvartal, vi tror att Volvo kommer att generera–

–ett ganska kraftigt positivt fritt kassaflöde även nästa år.

Vi får härda ut några kvartal till.

Du har med en graf till som är lika svår att förklara.

Jag ska göra ett tappert försök.

Den här grafen visar EV, alltså Enterprise Value för bolaget–

–över sin försäljning – på Y–axeln.

Sen måste man ta hänsyn till lönsamheten så det här är snittmarginalen–

–de kommande 3 åren från analytikerna.

Förenklat kan man säga att om bolag ska handlas på samma relation–

–så ska man ligga utefter den heldragna linjen.

Sandvik har en riktigt fin lönsamhet, inte i samma klass som Atlas–

–deras multipel på Y–Axeln är ungefär halva Atlas.

Volvo, nere i vänsterhörnet, handlas med oförtjänt lägre multiplar.

Det gäller även konkurrenter–

–så jag förstår om ledningarna för bolagen känner sig frustrerade.

De ska bevisa sig och vi tror att de kommer att göra det–

–men just nu har marknaden dragit i sär ganska tydligt.

Om man är under den svarta linjen har man en hyfsat låg värdering på P/E...?

–Ska ett bolag som Volvo... –Nej, i förhållande på rörelsevinsten.

Ska Volvo värderas lägre än Wärtsilä som nyligen har vinstvarnat...?

Det är en jättebra poäng och vi tycker att analytiker i Volvo har missat–

–den ökning som Volvo har gjort på sin serviceintäkt de senaste 3 åren.

Serviceintäkterna har vuxit enormt kraftigt men Volvo visar bara försäljning i Service–

–men inte resultatet i Service.

Enligt våra beräkningar så finns det runt 17 miljarder i Volvo–

–som genereras från Service, Eftermarknad och Financial Services.

Visst, man kanske servar bilen lite mindre ofta när det är lågkonjunktur–

–men det är en ganska stabil verksamhet.

Vid förra nedgången hade man inte en liknande kudde.

Man kan jämföra bolag på många olika sätt men 70 % av alla varor som tillverkas–

–går via lastbil.

Sjunker orderingången till Nordamerika med 60 – 70 %–

–är det ju en indikation på lägre aktivitet.

Då kommer resten av bolagen i hagelsvärmen inte att vara opåverkade.

Där förväntar sig flertalet analytiker fortsatt oförändrade till ökade vinster–

–så på den multipel som är högre än Volvos ser vi både en multipel och vinstrisk.

I morgon rapporterar Nobia och Inwido. Vad tycker du om bolagen?

Gällande Inwido har vi gjort en förändring inför rapporten.

Vi drog ner rekommendationen från "buy" till "hold".

Om Tomra är min billigaste aktie så är Inwido min billigaste – 7 gånger PE.

Vi är oroliga eftersom Inwidos två största marknader–

–är Sverige och Finland som utgör cirka 60 % av försäljningen.

Under året borde konsumentefterfrågan på fönster äntligen börja ta fart.

Den var så nedtryckt efter det försämrade ROT–avdragen.

Samtidigt fortsätter nedgången på nyproduktion från en redan låg nivå.

De senaste estimaten från Boverket talar om minus 11 % i år–

–och ytterligare ner 5 % på nyproduktion nästa år.

Sen har ju Inwido–storyn baserats mycket på förvärv.

Nu tar de en liten paus – skuldsättningen måste komma ner lite...

...innan vi blir lite mer positivt inställda till aktien.

Vi har "hold"–rekommendation även för Nobia. Företaget har ny VD.

Det är vi väldigt spända på.

Vi har fått signaler på att konsument– efterfrågan har varit lite bättre.

Nobia har lyckats lite bättre med sina senaste modeller.

Det är svårare att sälja kök än att sälja fönster.

Nobias återförsäljare är lite mer lojala.

Inwido har fått lite mer av kalla handen från sina återförsäljare.

Vi är snäppet mer positiva till Nobia.

Vi får se vad nya VD:n har i rockärmen.

Nobia är ganska hårt exponerade mot Storbritannien.

Är de glada att pundet börjar stiga och att det börjar klarna kring brexit...?

Exponeringen mot UK är cirka 45 %–

–vilket har gjort att lagernivåerna har ökats till nästan 8 veckor–

–jämfört med vanligtvis en vecka.

Det kostar dem en del och dessutom har vi volatiliteten i pundet.

Hälften av deras marknad är UK och andra hälften är Norden–

–där man kanske inte väntar sig högkonjunktur på sikt.

Vi avslutar med en kort kommentar om SKF som strax kommer med en rapport.

Vad tror du om den med bakgrund av Atlas starka rapport i går?

Båda är industriexponerade, men SKF hade en nedgång i volymerna–

–redan under Q2 och den fortsätter nu.

Normalt sett håller konjunktursvackorna i sig 4 – 6 kvartal.

Vinstnedgången som vi väntar oss på ungefär 10 % av rörelseresultatet–

–ska bytas till i stort sett oförändrad vinst under år 2020–

–och sen ska vinsten upp igen 2021 vilket är superintressant.

All rädsla man har för konjunkturen och indikatorer som pekar neråt–

–reflekterar man inte över alls, inte ens efter rapporten.

Tittar man på Atlas så reflekterar man över att det ser svagare ut.

Man har ganska kort orderbok så de har inte bättre visibilitet än nån annan.

SKF har en väldigt kort orderbok och där har vi börjat se nedgången.

Frågan är om SKF är allena om nedgången eller om övriga verkstadsbolag påverkas.

Jag tror att SKF kommer att ha försiktiga utsikter–

–och man kommer sannolikt att ha en sjunkande volym även i slutet av året.

Tack. Börslunch är slut för i dag.

I morgon är vi tillbaka med fler rapporter. Följ med då.

Börslunch åker vidare på rapportfloden tillsammans med Handelsbankens Marcela Klang och John Hernander från Nordea i studion. Dessutom intervjuas rapporterande Husqvarnas vd Kai Wärn.

Programledare: Matilda Karlsson och Albin Kjellberg

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.7%
NASDAQ-100 0.4%
NASDAQ Composite 0.4%

Vinnare & förlorare

Hansa Medical 3.6%
Bygghemma Group First 1.5%
Kindred Group 1.3%
Arjo -3.2%
Stillfront Group -3.7%
Elekta -7.4%
Uppdaterad tis 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.