Då kan H&M bli ett tillväxtcase igen

Här dryftar vi det senaste Wall Street-snacket.

Du har precis varit där, Michael Livijn.

Liksom du, Maria Mähl. Inte du, Anna Svahn–

–men du är ändå varmt välkommen.

Du åker varje år och träffar investerare på Wall Street.

Är folk oroliga för "hettan"–

–och tror att krisen väntar runt hörnet?

Nej. Skillnaden från i fjol är stor.

Men den nyvalda presidenten som vi bara visste–

–att var bra på att prata.

Det är han ju fortfarande.

Och twittra...

Inget snack om det. Men skillnaden i år–

–är att Trump försvunnit lite ur marknadens fokus.

Åtminstone investmentbankernas.

Talar man mindre om Trump?

Ja. Mycket av hans policy-agenda som oroade i fjol–

–har inte förverkligats.

Hans enda vinst är skattereformen–

–och den är snarare positiv, främst för bolagen.

Ta din fråga.

Många av våra gäster har sagt–

–att USA:s börs är övervärderad jämfört med andra börser.

Mötte du en orubblig optimism i New York?

Värderingen låg inte i fokus, snarare vinsterna.

Skattereformen har gjort att vinstestimaten gått upp–

–sen mitten av december.

De flesta där pekar på de goda förutsättningarna–

–för vinsterna framöver.

Men USA:s investerare hade 25 % i avkastning–

–på S&P 500 i fjol. Man får ta ner förväntningarna.

Men så är det, där folk är positiva.

Eufori-index ligger på höga nivåer–

–folk är optimistiska.

En graf som kommer strax, visar att uppjusteringarna–

–av bolagens "earnings per share"–

–under pågående rapportsäsong, har varit ovanligt stora–

–tack vare skattereformen. Men hur blir det sen?

Skattereformen har en engångseffekt.

Men även bolagens försäljning taktar på mellan 5 och 7 %.

Det finns mer bakom vinstrevideringarna–

–än bara engångseffekten av skattereformen.

Efter valet talades det om infrastruktur–

–Skanska fick vind i ryggen för vägbyggen...

Talar man nåt om det i dag?

Nej. Det blev inte mycket av det efter valet.

Frågan verkar vara rätt "dead in the water" i USA.

Demokraterna vill inte att han vinner en gång till.

Så de försöker "sätta klackarna i backen".

Och republikanerna har höjt budgetunderskottet–

–med 1 biljon dollar för att betala skattereformen...

De vill inte höja det ännu mer.

Så infrastruktur var inte hett.

Stort fokus på Fed?

Yes. Wall Street verkar lägga 10 % av alla analysresurser–

–på att analysera Fed.

Det finns många åsikter, men färre strategier.

Vad sker om utvecklingen går åt ett visst håll?

Men Feds agerande framöver kommer att påverka.

Särskilt som marknaden inte ligger som Fed.

Anna Svahns graf, apropå ditt besök–

–visar en ovanligt lång svit–

–av handelsdagar utan nedgångar.

Så positivt har det inte varit sen 1959.

Nej, precis. Hur ser du på risken–

–och sannolikheten för en korrektion? 5 % är rätt lite–

–efter en så lång hausse...

Det kan ske i morgon eller om tre veckor.

Rekord är till för att slås.

Så länge fundamentala faktorer talar för–

–tror jag att den längre trenden fortfarande är positiv.

På kort sikt är väl 5 % ingen omöjlighet...

Så länge fundamentala faktorer talar för–

–vilken typ av katalysator krävs?

För 5 % nedgång?

5 % eller mer.

Mycket hänger på USA:s inflationsutsikter–

–och hur de utvecklas. Samt reaktionen på det från Fed.

Det är väl därför marknaden ligger efter Fed.

Tre, fyra höjningar från Fed i år–

–marknaden tror på drygt två. Men stiger inflationen–

–kan det nog vändas snabbt.

Men vid vilken räntenivå tar marknaden illa vid sig?

Det blir väl nästa "puck".

Tack för att du kom, Michael Livijn.

Vi skiftar fokus till hållbarhet för investeringar.

Maria Mähl, du jobbar mycket med det.

Grafen visar att hållbara bolag levererar mer–

–än dem med låg hållbarhet.

Vilka kriterier finns och hur avgör man bolags hållbarhet?

Tack för att jag får vara med.

I Sverige har vi jobbat länge–

–med hållbara investeringar: i nästan 20 år.

Globalt hakar allt fler kapitalförvaltare–

–och investerare, på trenden.

Runt 73 % av investerarna globalt–

–integrerar hållbarhetsparametrar på något sätt.

Varför då? Grafen vi precis såg–

–visar att mer hållbara bolag levererar–

–bättre riskjusterad avkastning. Nu är det bevisat.

Så man måste inte välja mellan avkastning och hållbarhet?

Precis. Väldigt goda nyheter.

Men vi på Arabesque vill också säga–

–att det är svårt att avgöra vad som är hållbart.

Det finns branschspecifika parametrar–

–man kan inte jämföra äpplen med päron.

Precis som i tekniska eller finansiella analyser–

–måste även hållbarhetsanalyser vara sofistikerade.

Det baseras på "big data" och artificiell intelligens–

–det verkar komplicerat... Hur går det till?

Finansbranschens stora trender nu–

–är hållbarhet, "machine learning" och big data.

Big data refererar till stora, komplexa dataset–

–inte bara siffror, men även text, video och andra bilder.

Med dagens teknologi kan vi analysera–

–de här jättestora dataseten. Vi kan hitta mönster–

–och prediktorer för investeringsbeslut–

–som den bästa av "traders" inte kunnat drömma om.

På grund av de stora dataseten. En bra liknelse–

–från flygbranschen: På 70-talet flög piloten planet.

I dag flyger datorn planet, piloten övervakar det.

Datorerna ersätter inte människorna–

–i investeringsbeslut, men branschen är på väg ditåt.

Och de är opartiska. En fördel.

Ska vi titta på ett fantastiskt bolag? Atlas Copco.

Så här ser det ut konkret. Vad är ESG-poäng?

När vi avgör hur hållbart ett bolag är–

–tittar vi på två aspekter. En är ESG-poängen–

–"environmental, social, and governance".

Vad är materiellt för branschen? Bolag som presterar bra–

–i hållbara faktorer, viktiga för den egna branschen–

–presterar bättre än andra.

Men om hållbarhetsparametrarna–

–inte är viktiga för branschen–

–kan korrelationen bli negativ.

Men för Atlas Copco visar grafen också GC–

–Global Compact. FN:s Global Compact bygger på–

–normativa principer som arbetsrättigheter, miljö–

–korruption och mänskliga rättigheter. Atlas Copcos poäng–

–har varierat över tid.

Vi gör även en nyhetsanalys.

Vi "skrapar nätet" dagligen.

Det gör vi också med hjälp av big data.

Bolaget tycks vara på väg åt rätt håll.

Absolut. Med en daglig uppdatering–

–syns trender med större sensitivitet och specificitet.

Atlas Copco är ett av de mest hållbara bolagen i Sverige.

Och svenska bolag ligger över genomsnittet globalt sett–

–vad det gäller hållbarhet.

De är också en "mean lean cash machine" som tjänar mycket.

Du hade ett annat case. Man ska inte stirra sig blind–

–på just de här parametrarna.

Jag har tagit med mig ett jättefint bolag–

–på många mått mätt.

Jag tittar mycket på H&M, och är inte särskilt positiv.

Jag tog med en graf där vi bland annat ser–

–hur de har gått från 368 till 156, precis före sändning–

–när resten av börsen har gått väldigt bra.

Det som är intressant när det gäller H&M...

På en annan graf ser vi hur H&M har presterat–

–utifrån ESG- och GC-poäng.

H&M är bra. Vi tittar alltid branschspecifikt.

Men det är ett typexempel på–

–hur viktigt det är att titta på fler parametrar än en.

Hållbarhetsmässigt skulle H&M kunna vara ett bra case.

Men om man ser på finansiell data så har de stora problem.

Här ser vi en Arabesque-rankning av väldigt många bolag.

Vi har valt ut några svenska favoriter.

Trots den här fadäsen med reklamfotograferingen–

–så anses H&M stå sig väldigt väl–

–i den här typen av moraliska och etiska rankningar.

Man har andra problem.

Om du har en portfölj med bolag...

Ska man se det som att de bolag som platsar i portföljen–

–ska klara av den här? Att man skannar sina innehav?

Ja, och det spelar ingen roll var man tittar först.

Du kan ta fram några bolag–

–och se på hur de ter sig rent hållbarhetsmässigt.

Sen kan du lägga på en finansiell analys.

Ordningen spelar ingen roll – resultatet blir detsamma.

Men när det gäller H&M...

Jag bloggade och sa att jag hade en riktkurs på 70–90 kr.

Det kanske kan vara lite kontroversiellt–

–men om det fortsätter med fallande försäljning–

–och framför allt en kommande nedgång på börsen–

–så kanske ett p/e-tal på ett retail-företag–

–med stagnerande försäljning, inte bör vara mer än 10–13.

Det är väl 14,5 i dag.

H&M får stryk i dag efter två riktkurssänkningar.

En av dem noterar att utdelningen kan vara i fara.

Att en sänkt utdelning väntas.

Det är något bra.

Om H&M behåller samma utdelning, eller kanske höjer den–

–ska det ses som ett stort varningstecken.

Det tyder på att styrelsen är helt ansvarslös.

Det är nästan ett lika stort varningstecken–

–som när Stefan Persson sa att H&M är i en drömsituation–

–vad gäller deras it-infrastruktur.

Man är frikopplad från verkligheten, alltså.

Brist på sjukdomsinsikt.

Men om H&M kommer ner till 70–90 kronor–

–ser du det som ett tillväxtbolag.

Ja. Men det är efter att vi har sett en nedgång.

Jag är ganska baissad till börsen nu.

Det är inte så konstigt när man bor med Micke Syding–

–och har sett en så lång hausse.

Om vi ser H&M på de nivåerna–

–och de har haft tid att ställa om...

Det lär inte ske i morgon.

Då kan vi nog ha ett riktigt bra tillväxt-case därifrån.

Får jag ställa en fråga till Maria?

Hur står sig svenska börsbolag mot andra länder?

Har du gjort nån sån körning i er databas?

Vi ser på hela universumet av globala börsnoterade bolag–

–och har data på dryga 7 000–

–vilket är ungefär 96 % av "market cap".

Och rent generellt står sig svenska bolag–

–väl över snittet där.

Det beror på att vi har en lång tradition av–

–att jobba med hållbarhetsfrågor.

Det är inte bara en del av att vara–

–ansvarsfull medborgare och ansvarsfullt bolag–

–utan vi vet att det är bra för företagets business–

–och kärnaffären. Den trenden ser vi nu runt om i världen.

Vi kan väl titta på bilden igen, med H&M, Diös och Balder.

Diös hamnar ganska långt ner i den här rankningen.

Och det är ju så–

–att du faktiskt har gjort dig av med det nyligen.

I morse, efter att ha sett det här.

Jag har haft Diös och Balder i min portfölj.

Jag har tyckt att Diös är för exponerat–

–mot kommersiella fastigheter. Jag vill ha hyresbostäder.

Framför allt om ekonomin försvagas.

Om folk inte har råd att ha kvar sina bostadsrätter–

–måste de ändå bo nånstans.

Hyran är det sista vi slutar betala.

Därför tror jag ännu på Balder.

En annan intressant sak i grafen–

–är att även om Balder inte ligger så himla högt upp–

–så har de ändå ett momentum.

De senaste sex månaderna har deras ESG-poäng ökat–

–med 32 %. Att hitta momentum i den här typen av grejer–

–är lite som att hitta tillväxt i sitt hållbarhetsarbete.

Därför rök Diös. De hamnar långt ner och gör inget åt det.

Det är för stor exponering mot kommersiella fastigheter.

Men Balder har hög exponering mot hyresbostäder–

–och bättre på hållbarhet.

Och Kappahl har lite samma symptom som H&M.

Spännande. På många sätt.

Tyvärr är Börslunch slut för i dag.

I morgon kommer Ulrika Juhlin och Mattias Häggblom.

Tack för att ni tittade, och häng med oss igen då.

New York, hållbara investeringar och den kommande rapportperioden. Det diskuteras i dagens Börslunch.

I dagens program:

Euforimätare på hög nivå.

Höga förväntningar inför rapportperioden.

Hållbara bolag levererar.

Höga poäng för Atlas Copco.

H&M halkar efter.

Gäster: Anna Svahn, Feminvest, Maria Mähl, Arabesque och Michael Livijn, Nordea.

Programledare: Ellinor Beckett och Gabriel Mellqvist.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Peab 8.5%
THQ Nordic 3.7%
Attendo 3.4%
SSAB -0.9%
Axis -1.7%
Oriflame -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.