Höstens hetaste småbolag

Välkommen till Börslunch på EFN.se, måndag 21 augusti.

Börsen är ner 0,5 %. I botten hittar vi välfärdsbolagen–

–för regeringen har utlovat ett lagförslag redan i höst–

–om strypta vinster.

Ja, och i dag tar vi en djupdykning i börsens småbolag.

Vi börjar med en graf över värderingspremien just nu.

Den har kommit upp lite i år.

Viktor Henriksson, hur ser du på de här svängningarna?

Som vi ser, så toppade grafen...

Småbolag brukar värderas lite högre.

Det brukar finnas en värderingspremie.

Vid USA-valet var värderingspremien ganska stor.

Sen dök den ner och blev till och med en liten rabatt–

–för att de stora bolagen gick bra efter Trumps seger.

Man trodde att han skulle kickstarta konjunkturen–

–investera massivt i infrastruktur, och så vidare.

Då ville man ha svensk verkstad...och råvarurelaterat.

Men nu märker man att han inte får igenom nånting.

Den här reflationstraden och infrastruktur-traden–

–som baserades på Trump, tappade man tron på.

Då går man kanske tillbaka till de mindre bolagen igen–

–och byter tillbaka.

De senaste månaderna har småbolagen börjat gå bättre–

–än de stora. Och nu värderas de lite högre igen.

Max, speglar det vad du ser?

Det stämmer säkert, men jag ser inte det i min portfölj.

Jag har haft bra utveckling i många bolag under våren.

I juli började folk sälja och ta hem mycket–

–av det mindre likvida.

I min portfölj har de mindre bolagen gått betydligt sämre.

Hur känns sentimentet nu?

Det kanske börjar svänga om lite–

–men i juli och början av augusti fanns det säljare–

–i många av de bolag jag tittar på.

Men Viktor har ett bredare perspektiv–

–så grafen stämmer säkert.

Jag upplever att juli har varit tufft.

Kan man läsa in nåt om framtiden? Det toppade vid valet.

När det är oro vänder man sig mot Sverige.

Ska man vända sig mot Sverige igen nu?

Under sommaren har det också kommit–

–kanonstark statistik från svensk ekonomi.

Svensk BNP-tillväxt slår ju alla prognoser.

Och det är viktigt för en svensk småbolagsinvesterare.

Svenska småbolag har stor försäljningsandel i Sverige–

–till skillnad från stora bolag. Det är bra nyheter.

Sen fick vi en negativ nyhet i dollarförsvagningen.

Det bryr sig inte småbolagen heller så mycket om.

De exponeras inte mot dollarn.

Det har kommit en del fundamenta till småbolagens fördel.

Rapporterna har varit bättre. De har slagit prognoserna.

Och de stora har marginellt missat. Det finns en del...

Om du inte bara hamnar i småbolag–

–finns det några sektorer där som du gillar?

Generellt sett har allt gått ner ungefär lika mycket.

Man känner alltid att ens egna aktier går ner mest–

–för det är så himla jobbigt när de går ner.

Men det mesta har gått ner, ungefär 10 %–

–under sommarmånaderna.

Men it-konsulterna ser väl intressanta ut?

Ja, och då behöver man inte ta nån extra risk–

–för att få avkastning framöver.

Man kan köpa det med låg risk som är lågt värderat.

En sån sektor är it-konsulterna.

Digitaliseringen känner jag mig övertygad om–

–att den fortsätter under lång tid.

Då kan man ju ta risken att köpa mjukvarurelaterat–

–för att hitta den perfekta exponeringen.

Eller så tar man mindre risk och köper it-konsulterna–

–gamla tiders guldgrävarspadar – de som gör jobbet.

De lär inte gå upp mest av it-relaterat–

–men de behövs alltid för att göra implementeringarna.

Vilka är bäst?

Knowit ser bäst ut.

De har skärpt sig och klättrat upp i divisionerna–

–och är nu mer i elitserien–

–lönsamhets- och tillväxtmässigt.

De gör jättebra jobb, men har inte uppvärderats än.

Om man ser på nästa års vinst, är det ungefär p/e 11.

Det är attraktivt.

Aktien har gått ganska bra. Resultatet har väl följt med.

Ja, de har levererat jättebra vinstutveckling under året–

–och nu på slutet tappat en 10–15 %–

–vilket jag tycker är lite väl mycket.

Max, nu när vi har dig här... Hansa Medical.

Det är fortfarande ett jätteintressant bolag–

–men vi hade många aktier som blev värda väldigt mycket.

Vi har sålt successivt under uppgången.

Om det hade varit mina privata pengar hade jag inte sålt–

–men vi måste tänka på bolagets vikt i portföljen.

Det Hansa gör fungerar inom transplantation.

Det har man visat. Jag tycker att Hansa är billigt–

–men man måste dra ner. Vi har många aktier kvar.

Många uppmärksammade att ni gick från 5,2 till 4,9...

Men vi tror på bolaget. Annars hade vi sålt allt.

Det finns mycket aktier kvar.

Varför måste ni dra ner?

Jag kan låta den väga mycket mer–

–men jag har många sparare och måste tänka på risknivån.

Jag har andra bolag som har mycket högre risk än Hansa.

De väger mindre, men man måste tänka lite taktiskt.

Man kan inte gå "all in" hur länge som helst.

Det har vi gjort länge nu och nu när vi har flaggat ner–

–så äger vi strax under 5 %. Det är inte svårare än så.

Vi knyter an med en Twitterfråga.

Martin undrar var du ska investera Hansa-pengarna.

De gick först in i cash, sen köpte vi Saab–

–en annan typ av bolag.

Saab har inte varit billigt och var dyra när de stod i 450–

–men nu står de i 360–370 kronor.

Rapportens sämre marginaler fick kursen att dyka.

Men de sämre marginalerna berodde på–

–ökade förfrågningar, större intresse för produkterna–

–och att beslutet om det amerikanska skolflygplanet–

–kommer tidigare, redan före årsskiftet.

Det är positivt. En affär som är större än Gripen-affären.

Initial-ordern är 113 miljarder dollar.

Där har Saab nästan en tredjedel av projektet.

Marginalerna har legat stabilt trots lyft omsättning.

Det beror på marknadsförings- och utvecklingskostnader–

–för det här projektet. De har börjat sälja nya produkter.

Marginalerna lär förbättras. De pratar om 10 %–

–men har inte sagt exakt när.

Jag tror att man har en tioprocentig marginal 2019–2020.

Då ser man inte lika dyra ut längre.

Och man har en grym orderbok.

Saab är långsiktigt billigt.

Jag försöker hitta bolag som inte är så cykliska.

Om ingen investerar i försvarsmaterial går det ju dåligt–

–och vi har haft 15–20 års torka–

–men sen några år ökar intresset för att investera igen.

Är det för stort för dig?

Nej, men vi investerar inte i vapentillverkare–

–av etiska skäl, på Carnegie Fonder–

–men jag är imponerad av bolaget.

Om man tittar på det intellektuella kapitalet i bolaget–

–så är det enormt.

Och som Max säger, så kommer det att investeras mer–

–i försvarsmaterial framöver.

Jag tror att Max har tänkt till på ett bra sätt.

Vi pratar mer om din portfölj – om Alligator och Bioinvent.

Vi står vid sidan om. Det är väldigt tidig fas.

Det var preklinik och fas 1.

Det är immunoterapi, som väldigt många sysslar med.

Det tar lång tid innan vi vet om det blir bra eller inte.

I Alligators fall kan de lätt utlicensiera en produkt–

–och får en "up front payment" och så.

Men risknivån är högre i Alligator än i Bioinvent.

Och väsentligt högre än i Hansa.

Oncopeptides är också lite högre.

Där har vi en rätt stor position.

Men där är risknivån lägre.

Man vet vilken molekyl det är och...

Den kommer också att fungera–

–men där är risken högre än i Hansa.

Allting handlar om risk.

Camurus har blivit styvmoderligt behandlat–

–med tanke på deras nyheter. De distribuerar ju.

Opiatberoendet är ett jättestort problem i USA.

Deras konkurrent Indivior har många produkter–

–och ett "market cap" på 30 miljarder eller nåt.

De ligger åtta veckor före Camurus med sin depå–

–för behandling av opiatberoende.

De har skickat in för "filing", liksom Camurus–

–men ligger åtta veckor före och blir godkända före.

De har gått upp mycket och är på "all time high"-nivåer.

Camurus ligger ständigt runt 115–125.

Liten omsättning, dålig likviditet...

Få analytiker har koll på det.

Bara Carnegie och Handelsbanken följer dem.

Viktor gillar annan exponering. – Förutom it-konsulterna–

–har du med ett svensk–norskt infrastrukturbolag.

Jag har investerat i Saferoad, ett nynoterat bolag–

–på Oslobörsen. De tillverkar vägskyltar och vägräcken–

–lite förenklat... När vägar byggs...

...köps utrustningen av bolaget.

Och förstås när vägräcken och skyltar ska bytas–

–det sker rätt ofta. Så tror vi att nya vägar ska byggas–

–i Norden, Tyskland och Polen, bolagets huvudmarknader?

Jag tror det. Det mesta tyder på det.

Bolaget kom in på en så låg värdering–

–att man nästan inte trodde på den.

I fredags kom bolaget med en jättebra rapport–

–som ger kredibilitet kring den låga värderingen.

Den handlas runt p/e 8 på nästa års vinst.

Det är stabilt, ocykliskt och har strukturell tillväxt.

De här marknaderna behöver investeringar i infrastruktur.

Man får ett bolag till väldigt låg värdering.

Direktavkastning... Delar de ut pengar?

Det är så nynoterat–

–de har precis omstrukturerat skulderna.

De har ännu inte börjat med det. Men på p/e 8–

–borde det kunna bli en bra direktavkastning på sikt.

Kan värderingen påverkas av att den är noterad i Norge?

Kanske gillar norska investerare, historiskt–

–mer spännande bolag.

Det gör jag också. Men det låter som ett billigt bolag.

Hade det varit noterat på Stockholmsbörsen–

–skulle det nog legat på p/e 12–13.

Här gillar vi stabila, ocykliska bolag.

I Norge gillar man råvarurelaterat.

Shipping.

Eller it eller nåt annat.

Kanske var det en miss att notera det i Oslo. Men på sikt–

–brukar sånt rätta till sig. P/e 8 är nog för billigt.

Du har hittat till Norge.

Vi avslutar med ytterligare några Twitter-frågor.

Vilka skräpbolag vill du korta, Max?

Jag kan inte korta bolag med för låg likviditet.

Det är omöjligt. Det är ingen idé.

Du är ju känd för att vara baissare.

Jag "hedgar" främst portföljen med OMX30-terminer–

–och några enskilda kortningar i större bolag.

Det har inte varit bra. Assa Abloy har varit en bra aktie–

–under många år. Jag tycker fortfarande–

–att de är jättedyra. Men folk älskar det ändå–

–för att det är stabilt. Vi är korta i Hexpol–

–och det har varit lyckat. Man kan nog fortsätta med det–

–för Hexpol är beroende av USA:s bilindustri–

–och dollarkänsligt. Vi fortsätter att vara korta.

Men de mindre "skräpbolagen", de nu nämnda är inte det–

–kan jag inte korta, för det finns ingen likviditet.

Och ju mindre bolag, desto högre risk.

Bud med hög premie kan komma...

Jag håller mig till terminer. Bank väger 28 % i index.

Hur ser exponeringen ut i terminer nu?

Vi har haft en låg nettoexponering i flera år.

Vi ligger mellan –10 och +25, ungefär.

Just nu är exponeringen noll.

I juli var jag +5 % exponerad.

Börsen föll 2,5 %, jag föll 4,4 %.

Men jag fick tillbaka mycket...

Kursen gick upp mycket i maj, juni...

För mig är det inte en enskild månad...

Börsen går nog ner på sikt, dopad av likviditet–

–men levererar bolag som Hansa nyheter–

–stiger de i alla fall. Därför är min nettoexponering låg.

Hade du legat kort om du fick det?

Oj... Jag har inte funderat på det.

Du tänker inte ens tanken.

Vad skönt. Varje dag–

–funderar jag på vilken exponering jag ska ha.

Övervärderade aktier finns det förstås.

Assa och Hexpol?

Jag kan dem för dåligt. Jag köper Knowit på p/e 11–

–och Saferoad på p/e 8. På sikt funkar det.

Jag kan inget om Saferoads balansräkning–

–men det borde vara bättre att köpa det–

–på åtta gånger vinsten än Assa Abloy på p/e 22.

Det kan man hålla med om.

Om de gör förvärv på vägskyltsmarknaden–

–blir de ett tillväxtbolag.

I morgon är vi tillbaka med Johnny Torssell. Tack.

I dag bjuds det på en djupdykning bland börsens småbolag, såsom Hansa Medical och Bufab, med Max Mitteregger från Gladiator och Viktor Henriksson från Carnegie Fonder.

I dagens program:

Stigande värderingpremie för småbolag.

KnowIT och HiQ.

Hansa Medical.

Alligator och Bioinvent.

När lyfter Saabs marginaler?

Saferoad – en norsk favorit.

Twitterfrågor.

Kortningsfavoriter.

Programledare: Charlotte Stjerngren och Simon Tarvainen.

 • Makroveckan0:08

  Makroveckan

  Analys av veckan som gått och förväntningar på veckan som kommer med Gabriel Mellqvist och chefstrateg Claes Måhlén.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Peab 8.5%
THQ Nordic 3.7%
Attendo 3.4%
SSAB -0.9%
Axis -1.7%
Oriflame -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.