Kinneviks strategi och ekonomins psykologi

Äntligen är det fredag och vi ska ta oss an två stora frågor i programmet.

Vi ska snacka psykologi och mentala fällor som kan ställa till det för investerare.

Men vi börjar med ett bolag som har dominerat nyhetsflödet i veckan: Kinnevik.

Det här är EFN Börslunch.

Vi har lite nyheter i dag. Ericsson har fått en höjd rek. Haldex såldes till stor rabatt.

Och vi har problem bakom den svaga svenska arbetslöshetssiffran.

Stefan Wård, välkommen.

Kinnevik känns ändå som veckans snackis, inte bara på kapitalmarknadsdagen i går.

Tidigare hade man berättat om försäljningen i Zalando, utdelningen av Millicom-aktierna.

Hur ser du på preludiet till kapitalmarknadsdagen?

Sett till samtliga event–

–så vägde själva dagen, eventet, åt det positiva.

De gjorde en bra genomgång av bolaget och framtida strategi.

Management kom fram väl.

Vi fick se fler delar av managementteamet, vilket är bra.

Jag har överlag ett positivt intryck från själva eventet.

Detta att kabla ut nyheter nån dag innan, är det smart eller problematiskt?

Just i det här specifika fallet var det lite nödvändigt–

–för annars hade allt fokus gått åt till de här affärerna.

Nu kunde man i stället fokusera lite mer på själva strategin. Det behövs för Kinnevik.

Det var rimligt att kabla ut nyheterna innan så att det hann smältas.

En nyhet var att Millicom delas ut till aktieägarna.

Tidigare har man försökt bli av med Millicom, men misslyckats och blivit lite utskälld.

Eller hur ser du på det?

Jag tycker att Millicom är väldigt konservativt värderat.

Jag tror att det är en bred syn, i alla fall på säljsidan, att det har en låg värdering.

Det är ju tråkigt att göra en "exit" ur Millicom då, naturligtvis.

Men det spelar ingen roll för en aktieägare i Kinnevik. Man kan ha kvar sin exponering.

Så ditt stalltips är att man ska behålla Millicom-aktierna?

Intressant. Zalando är största innehavet i Kinnevik. Man sålde delar av den positionen.

Ja, man sålde en del av innehavet.

Man går ner till 26 % från 32 % ungefär.

Det är ett sätt att stärka upp finanserna.

Det är inte nån signal om att man ska avyttra Zalando. Det var ett av budskapen på CMD:n.

Zalando beskrivs som kronjuvelen i tillväxt- portföljen, men det är hela portföljen.

Det är den nya kronjuvelen i Kinnevik med väldigt god potential framgent.

Zalando är intressant på egna ben. Den är också extremt betydelsefull för Kinnevik.

Denna kursgraf på Kinnevik visar förra året och i år. Det har varit en skakig resa.

Min spaning var att man ville veta–

–om vd:n kunde återskapa förtroendet efter att ha blivit tilltufsad. Hur ser du på det?

Jag håller med om att det är en viktig del i det här caset.

Han ska återbygga förtroendet. Jag tror att det är helt rätt person på sikt.

Han lär vara glad när han kan lämna Millicom- debaclet bakom sig och det är avslutat.

Sen kan de fokusera på de investeringar som finns i den olistade delen i portföljen.

Han har en tydlig strategi.

Han visar på stor kompetens, så där tror jag att han har mycket kvar att leverera.

Vad fick vi lära oss om portföljen? Vi har en NAV-uppställning, där man ser...

Deras onoterade portfölj ska bli större. Nu får man den gratis, mer eller mindre.

Så tycker jag att man ska se det.

När man tar bort Millicom ur den här delen–

–kommer Tele2 och Zalando att stå för 90 % av det listade innehavet.

Då blir potentialen i de olistade innehaven–

–att få marknaden att förstå vilka bolag detta är.

Under genomgången på kapitalmarknadsdagen hade flera bolag en stark story att förmedla.

Ju bättre vi kan bli på att förstå det, desto mer ökar potentialerna.

Har Kinnevik blivit en mer riskabel aktie–

–när man nu ska satsa mer på VC-benet, på onoterat och mindre tillväxtbolag.

Riskprofilen blir högre om man koncentrerar tillgångarna till Zalando och Tele2.

Det är ett sätt att se på det.

Samtidigt läggs två tredjedelar av de nya investeringarna i de existerande innehaven.

Strategin är inte att man ska bli mer av en VC-låda.

Man kommer att göra 2-4 stycken investeringar per år–

–men två tredjedelar av det ska investeras i existerande innehav.

Man kommer att öka upp andelen i de bolag man tycker presterar.

Det blir ett aktivt ägande med tidiga "exits" på bolag där prestationerna inte varit bra.

När du säger "prestationer som inte varit bra" måste vi nämna Global Fashion Group.

Ja, det har varit en katastrof. Där har Kinnevik investerat 5,6 miljarder totalt.

Den investeringen är i dag värd 1,5 miljard. Men den är som sagt nere på den nivån nu.

Om man ser framåt, har inte nedsidan nån större betydelse för aktiekursen.

Jag ser att det är en klart undervärderad tillgång. Den är nere på 0,3 gånger sales.

Man sålde den sista andelen i Namshi, som ingick i Global Fashion Group.

Då fick man en bit över 1 gånger sales.

Då får man nog sälja till industriella köpare.

Vi går se hur det går. Sista frågan. Vi hade Jocke Bornold här för några månader sen.

Många har frågat sig vilken roll Cristina Stenbeck kommer att spela framgent.

Fick vi ny input på kapitalmarknadsdagen?

Hon verkar vara högst involverad i Kinnevik och en långsiktig ägare.

Man märker att alla portföljbolag har en relation till henne.

Jag skulle bli väldigt förvånad om inte hon får en lång och stark framtid inom Kinnevik.

Jätteintressant. Tack så hemskt mycket, Stefan Wård.

Vi andra ska byta spår och välkomna Christina Söderberg in i studion.

Medan den rotationen pågår ska vi ägna oss åt en matematisk gåta.

Frågan ser ut så här:

Kära tittare, fundera på det ett litet ögonblick till.

Stefan knäckte det här direkt. Vi får se om tittarna är lika smarta.

Det här är en fråga som illustrerar en väldigt intressant dynamik inom psykologin.

Christina, snabbt och långsamt tänkande. Berätta lite kort.

Vi har pratat om det förut här.

Vårt system, vår hjärna, fungerar med två system.

Vi har ett långsamt logiskt tänkande med vilket vi räknar och följer regler.

Sen har vi ett snabbt tänkande. Det reagerar blixtsnabbt och styr nästan alla våra beslut.

Inklusive på börsen.

Det snabba tänkandet får oss att dra slutsatsen 100 respektive 10.

Den snabba slutsatsen är att vi inte orkar koppla in det långsamma tänkandet.

Gör vi det hela tiden kommer vi aldrig att ta några beslut.

Det här exemplet är att ungefär se 1+1 och spontant säga 2.

Här säger vi spontant att bollen kostar 10.

Och så är det egentligen 5. Det kan alla gå hem och räkna på.

Det är vårt tema för andra halvan i dag.

Tankevurpor att vara observant på.

Vi ska lägga extra mycket tid på nåt som heter övertro.

Det är den tankevurpa som man tror är den starkaste–

–och som mest påverkar vårt samhälle.

Den som gör att flest katastrofer händer.

Den beskylls för börskrascher, bubblor, krig... Även Tjernobylkatastrofen.

Det är en ganska viktig tankevurpa att ha koll på.

Är det en inneboende mänsklig tendens att vi överdriver vår egen förmåga.

Vi har levet i 300 000 år.

Vi har utvecklats för att var perfekta i den miljö vi tillbringat mest tid i.

Industri- och informationssamhället är en otroligt liten del.

Vi har inte hunnit utvecklas för delen ännu.

Vi har med oss övertron–

–för att vi var flockdjur och levde i hierarkier.

För att överleva gällde det att klättra så högt upp i hierarkin som möjligt.

Om du tror på dig själv och kan övertyga andra att du är bra–

–hamnar du högt upp. Då får du skaffa flest barn och överlever.

Det är målet.

Övertron har följt med oss in i förarkupén på bilen.

Vi har en graf som visar hur människor ser på sin egen förmåga att köra bil.

Det är inte bara så att vi tror att vi gör saker bättre än vad vi gör.

Vi tror också att vi gör saker bättre relativt till andra människor.

Tre av fyra män tror att de kör bättre än gemene man.

Kvinnor är lite mer sparsamma med vad de tycker.

Även om man har tittat på körsträcka och bilmodell–

–så är män med om fler olyckor.

Män har mer övertro än kvinnor.

Vi tror alla att vi är lite bättre än gemene man.

Det är även när vi ska svara på enkäter om hur mycket vi dricker–

–eller hur mycket vi slösar. Vi säger mycket mindre än det är.

Vi säger att vi har betydligt mer sex än vad vi har.

Alla saker som vi anser är bra, överdriver vi.

Vi tror helt enkelt att vi är bättre än alla andra och än vi är.

Hur tar man med sig det här till marknaden?

Man ska vara mer ödmjuk. Vi har pratat om det här–

–när vi pratade om manligt och kvinnligt investerande.

Är det en fara att man överskattar sin förmåga och tar sig vatten över huvudet?

Vid många tillfällen är övertro bra. Det är bra att ha självförtroende.

Då får man troligtvis lite mer gjort.

Om du vill att andra ska tro att du är kompetent är det bra om du själv tror det–

–då luras du lätt. Ofta när man lyssnar på experter använder de ett svårt språk.

Det är inte så ofta de förklarar för att man ska förstå–

–utan mer för att visa hur mycket man kan.

Men just när man handlar med aktier och fonder–

–är det ganska farligt att tro att man kan mer än gemene man.

Studier visar att det är extremt svårt att slå marknaden över tid.

Övertro kan vara en anledning till att det är så mycket handel på börsen.

Om alla handlade logiskt skulle den ena inte tro mer på en aktie och köpa...

–...och den andra sälja den. –Det skulle inte finnas två sidor.

Nu är det extremt mycket affärer. Alla som handlar tror–

–att vi är lite smartare och har tolkat informationen lite bättre än de andra.

Det kan skapa en viss faktaresistens om man redan tror på sin egen förmåga–

–är man mindre ödmjuk för att ta in intryck.

Man ser bara information som stödjer den egna åsikten.

Faktaresistens är farligt. Många tror att de kan utvärdera vaccin för barn–

–bättre än världens samlade forskning.

Det kan bli riktigt farligt när folk slutar vaccinera sina barn.

På börsen måste man gå emot expertkåren ibland för att lyckas.

Vi har en till intressant kurva – Dunnig-Kruger-kurvan–

–som visar just den dynamik du beskriver.

Förklara. Kompetens och självförtroende på axlarna.

Man har inget självförtroende om man inte kan nåt.

Så fort man kan lite grand anser man att man är ganska duktig.

Det kan man se på barn och unga som kan lite och har stort självförtroende–

–och tror att de vet allt. Ju mer man lär sig desto mer märker man att man inte kan.

Det går upp lite mot slutet. Experterna som kan väldigt mycket–

–har ganska bra självförtroende, men tror inte att de kan så mycket som de kan.

Det gör att det tror att de som inte kan så mycket borde kunna mer.

Kunskap föder också ödmjukhet.

Dagens sista graf... Vi hinner inte gå igenom allt.

Men den fungerar som en liten språngbräda till alla dessa jävsfaktorer–

–som kan påverka oss. Välj en till och beskriv kort.

Svårt. Jag tänker på alla de här ihop.

Övertro påverkar också vår tro på experter och prognoser.

Vi tror att kan man mycket och gör prognoser–

–är det lätt att logiskt förklara det som hänt tidigare.

Då tror vi att vi också kan förutse framtiden.

Men det som händer när vi förklarar vad som hände på börsen i går–

–är att vi kastar pil och sen ritar in bullseye och säger–

–att det var på grund av det här som det här hände.

Det är i stort sett omöjligt. Vår ekonomiska värld är så otroligt komplex.

Det går nästan inte att göra prognoser. Hur duktiga experterna än är.

Fondförvaltare kan otroligt mycket och analyserar allt möjligt.

Men att förutse världen, förutse Donald Trumps twitter–

–eller orkaner är helt omöjligt.

Det är viktigt att ha med sig att vad som helst kan hända.

Det är nästan omöjligt att förutse.

Jätteintressant, Christina Söderberg. Vi kan nämna–

–att när vi pratar psykologi brukar Ulf Löwenhav också vara med.

Han kunde inte komma, men han har skrivit en ny bok som jag ska läsa.

Då ska jag förflytta mig längre höger ut på kurvan vi såg tidigare.

Med den reflektionen sätter vi punkt. Det är dags att ta helg.

På måndag är vi tillbaka med Adam Thelander och Carolina Elvind i studion 11.45.

Ha det gott. Tack för att ni tittat!

Börslunch avslutar veckan med två intressanta teman. Programmet inleds med ett snack om Kinnevik, som har haft en händelserik vecka, med Stefan Wård från Pareto. Sedan blir det börspsykologi med Christina Söderberg från Compricer.

Programledare: Gabriel Mellqvist

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.1%
NASDAQ 100 -1.1%
NASDAQ Composite -0.9%

Vinnare & förlorare

AddLife 5.4%
Paradox Interactive 3.9%
Stillfront Group 3.1%
Arjo -1.4%
Hansa Medical -2.2%
Lagercrantz -2.4%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.