Tre heta aktier i USA:s solbälte

Välkommen till Börslunch på EFN.se, onsdag 20 september.

Börsen handlas strax över nollan.

Thule stiger efter nya finansiella mål.

Catena Media handlar bolag i Japan–

–och Recipharm stiger efter avtal med Roche.

Men i dag ska vi fokusera på USA.

Joakim By, USA-förvaltare på Handelsbanken.

Hur sammanfattar du USA-börsen just nu?

Ekonomin ser ganska stark ut fortfarande.

Det är bra jobbtillväxt och låg arbetslöshet.

Bolagen gynnas lite av svagare valuta just nu.

Så det känns helt okej.

Det finns intressanta bolag och teman att investera i.

Det kommer vi tillbaka till.

Du kom precis hem från en investerarkonferens i London–

–med många amerikanska bolag. Hur var stämningen?

Ganska positiv, faktiskt.

De flesta bolag tycker att USA:s ekonomi tuffar på.

Ingen recession i sikte–

–utan arbetslösheten är väldigt låg.

Sen har vi ett "consumer confidence" och löner som stiger.

Det brukar vara en positiv ledande indikator på börsen.

Men den här gången hörde jag också allt tydligare–

–om bristen på arbetskraft.

Man har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft–

–främst kanske inom teknologisektorn–

–men även inom bygg och infrastruktur.

Det får man nog hålla ögonen på framöver.

Det är ju snart ett år sen Donald Trump blev president.

Då pratades det mycket om skattesänkningar–

–och infrastruktur som det skulle investeras i.

Det gick väldigt bra för bolag med relativt höga skatter–

–eller som var inom infrastruktur.

Hur viktigt är det för bolagen i dag?

Efter valet var det väldigt viktigt.

Det fanns en tydlig optimism, men den har mattats kraftigt.

Alla vi träffade nu var nog eniga om–

–att Trump inte har levt upp till förväntningarna.

Förväntningarna är nog ganska mycket lägre i dag–

–än precis efter valet.

Jag vet att bolag som hade relativt hög skattesats–

–gick extremt starkt efter valet.

Men är tillbaka på samma nivå igen.

Det verkar inte inprisat att det blir skattesänkningar.

Jag håller med. Efter valet såg vi en stark...

Bolag med hög skattesats gick väldigt starkt.

De har kommit tillbaka nu–

–så jag tror att investerare är väldigt skeptiska till–

–att det blir reformer, medan bolagen är mer positiva–

–angående framtida reformer.

Du var inne på det som oroar bolagen.

Du nämnde arbetskraftsproblematiken.

Det finns annat man oroar sig för. Nåt du vill lyfta fram?

Två saker.

Det första är effekterna från orkanerna Harvey och Irma–

–som drog in över Texas och Florida.

Där kan det på kort sikt bli större effekter–

–än vad marknaden väntar sig.

Houston är ju ett viktigt ekonomiskt centrum–

–och både Texas och Florida är stora delstater–

–som har stannat av lite.

Järnvägstrafik och annat har legat nere–

–så lite större effekter räknar nog marknaden med.

Q3 och Q4 blir kanske lite svagare–

–men återuppbyggnaden av staterna kommer att göra–

–att 2018 blir starkare.

Det blir lite stimulanser.

Ja, det kommer stimulanser för att bygga upp staterna.

Om man bara hittar arbetskraft för att göra projekten–

–så blir 2018 troligen starkare än man har väntat sig.

Det andra som också dyker upp–

–är ju hotet från Amazon.

Och nu senast är det mycket prat om Whole Foods–

–och varför de köpte det. Vad är analysen?

Vi har tittat lite på det.

Det tog verkligen marknaden på sängen.

Många av Whole Foods konkurrenter gick ner kraftigt.

Det som förvånade oss mest–

–är hur mycket man sänkte priserna.

Redan dag ett som sammanslaget bolag–

–sänkte Amazon priserna med 29 % rakt över.

Det andra som hände var–

–att man tog alla Whole Foods-kunder–

–och lade in dem i Amazons lojalitetsprogram Prime.

Amazon försöker nog bygga ett stort ekosystem av kunder.

I framtiden kommer det inte att spela lika stor roll–

–om kunderna handlar online eller offline.

Man kommer att kunna analysera även personer–

–i de fysiska affärerna.

Kan vi räkna med fler större överraskande förvärv framöver?

Det är inte omöjligt.

Men det är helt klart en "disruption"–

–för andra amerikanska bolag.

Prisvisibiliteten ökar. Det är dåligt för konkurrenterna–

–men bra för konsumenterna.

Vi får ha ett eget program om Amazon senare.

Vi ska titta på hur Joakim och hans kollegor ser på–

–vilka investeringar de ska göra.

Den här bilden visar de fyra teman som ni har lyft fram:

Demografi, produktivitet, livsstilar och miljö.

Hur tänker ni och vad har ni för tidshorisont?

Vi har ganska lång tidshorisont på våra investeringar.

Vi försöker titta på investeringsteman–

–som kan vara intressanta på fem års sikt.

Vi har valt att fokusera på teman–

–som bygger på stark strukturell tillväxt–

–snarare än på Trumps reformer och politik.

Vi försöker till viss del koppla bort det–

–och fokusera på områden med starkare tillväxt över tid.

Jag tänkte att vi skulle fokusera lite extra på demografi.

Om vi börjar med att titta på–

–ökningen av bostadsprojekt, som vi ser här.

Det börjar hända grejer. Förklara vad vi tittar på.

Den här grafen visar egentligen...

...hur många hus som byggs nu.

Då ser vi att man bygger långt färre hus i dag–

–än vad man gjorde i 2000-talets början.

Man bygger cirka 1,2 miljoner hus i dag.

Ett historiskt snitt ligger över 1,5 miljoner.

Men det ökar.

Kanske ännu mer intressant är att se på vart folk flyttar.

Vi har en lista på de tio populäraste orterna.

Man kanske ska fokusera på de fyra översta.

Det är från kyla till värme.

Absolut. Det är en av de stora demografiska trenderna.

Folk migrerar från norra USA, där det är lite kallare–

–till södra USA. I princip alla städer i USA som växer–

–ligger antingen på västkusten eller i "solbältet".

Solbältet växer faktiskt två gånger mer än övriga USA.

Det beror delvis på värmen–

–men även på mer företagsvänligt klimat och lägre skatter.

Man ser tydligt i några av era investeringar–

–att det är en trend ni tror på.

Första bolaget heter Watsco.

De bygger på att installationen av luftkonditionering–

–ökar för varje år, och den installerade basen är gammal–

–så det behövs ytterligare maskiner utöver det.

Och Watsco som ni äger är solklar marknadsledare där.

Ja, Watsco tillverkar luftkonditionering och ventilation–

–till framför allt enfamiljshus–

–och har en jättestark marknadsposition.

Den installerade basen av ventilation–

–och luftkonditionering, växer med befolkningen–

–i framför allt solbältet.

Det andra bra med Watsco är–

–att 80 % av försäljningen är reparationer och service.

Så man har en stabil intäktsström.

Hur påverkas de av orkanerna och stormarna–

–i Texas och Florida?

De kommer att påverkas av det.

På kort sikt har ju försäljningen legat nere en vecka.

Så Q3 kan bli lite svagare–

–medan nästa år finns det fler apparater att reparera.

Om man inte nöjer sig med AC kan man hoppa ner i en pool.

Här ser vi också en tydlig trend.

På grafen ser vi att antalet installationer ökar.

Men fortfarande på låga nivåer.

Ett bolag ni gillar är Pool Corp.

Är de också marknadsledande?

De har nästan 50 procents marknadsandel på pooldelar–

–service och kemikalier.

På grafen du visade ser man att 60 % av alla pooler–

–är byggda på 1900-talet.

Här behövs uppgraderingar och reparationer.

Ungefär 85 % av försäljningen är reparationer och service–

–och 15 % är nybyggda pooler.

Aktien har gått bra över tiden, lite svagare på sistone.

Det beror på det vi är inne på–

–att det är hotet från Amazon som...

Amazon skulle kunna sälja liknande produkter–

–som Pool Corp säljer.

Pool Corp är inte jättebra på att sälja online.

Man får inte sälja kemikalier online–

–och en certifierad tekniker måste installera filter–

–och el och så vidare...

Så Pool Corp är relativt skyddade mot Amazon.

Amazon är också en ganska stor kund till Pool Corp.

Så de delar som lämpar sig att säljas online...

Det kan bli lite kannibalisering...

Men de är relativt skyddade jämfört med–

–många andra konsumentbolag.

Ett bolag verksamt i en av sydstaterna–

–är Grand Canyon Education. Så här sa bolagets vd i våras:

Antalet 18-åringar som går på college–

–ligger still eller avtar svagt.

Men vi har växt från knappt 1 000 till 19 500 studenter.

Vår modell har blivit lockande för studenter och familjer.

Det här bolaget är ett av era största innehav.

Det är vårt största innehav–

–i Amerika småbolag och Amerika tema.

Det är sydstater, befolkningstillväxt...

Alla pusselbitar passar in.

Absolut. Det ligger i Arizona. Vi besökte vd:n i maj.

Vi gillar att deras utbildning är mycket mer prisvärd–

–än på statliga universitet.

Det är nästan halva priset.

Vi gillar att man utbildar många sjuksköterskor–

–psykologer, läkare... Yrken som det finns behov av.

Det har byggt upp ett traditionellt universitet.

Universitetet finns både fysiskt och online.

Det finns goda förutsättningar för bolaget att växa bra.

Det var teman kring demografi och solbältet.

Ni tror på några andra demografiska trender.

Om man tittar på invandringen till USA–

–är kineser den befolkningsgrupp som växer snabbast.

Det kanske man inte spontant tänker på.

Det finns en bank som heter East West Bank Corp.

Precis.

De riktar in sig på kinesiska USA-invånare.

Det förvånar oss–

–att asiater är den snabbast växande befolkningsgruppen.

Framför allt kineser med ganska hög utbildning–

–som kommer för att jobba, starta ett nytt företag–

–eller njuta av vädret. De flyttar till Kalifornien.

Banken tar hand om kinesiska immigranter–

–och får deras liv att fungera i USA.

Det är en välskött bank som vi gillar väldigt mycket.

En stark balansräkning och inga större finansrisker?

De har haft god lånetillväxt över tid–

–väldigt låga kreditförluster och hög effektivitet.

Det är en väldigt välskött bank–

–som skulle gynnas om räntorna går upp framöver.

Precis som programmet tar slut, tar även livet slut.

Den övergången går inte av för hackor.

Människor blir allt äldre. Det ser vi i hela västvärlden.

I USA är det precis som här–

–att de som är allra äldst blir allt fler.

Då är det ganska bra att äga begravningsentreprenörer.

Hur hemskt det än låter.

En av de starkaste demografiska trenderna är–

–att befolkningsgrupperna över 75 år växer–

–fem gånger mer än den totala populationen.

Bolaget som heter Service Corp–

–ligger verkligen rätt till demografiskt.

De säljer allt som har med begravningar att göra.

Vad är det för värdering på ett sånt bolag?

Är det bra tillväxt? Växer den som befolkningen?

De har 7-8 procents försäljningstillväxt.

Man växer både med demografin och inflationen.

Det är en superfragmenterad marknad.

Bolaget har 16 procents marknadsandel.

Närmaste konkurrent har 1 %.

De kan också suga upp marknadsandelar efter tid.

Bolaget växer 7-8 %–

–och är värderat till strax över 20 gånger vinsten.

Vi tittar på kassaflöden. Där är värderingen attraktivare.

Du får komma tillbaka nån annan gång–

–och prata om de andra trenderna ni ser.

Börslunch är klart för den här gången.

I morgon kommer Carl Armfelt och Petter Hedborg.

Vi ska titta på hur ägarlistorna ser ut i några småbolag.

Ha en fantastisk eftermiddag. Vi ses i morgon.

Allt ljus på USA i dagens Börslunch. Joakim By, förvaltare på Handelsbanken, bjuder på aktietips bortom de kända amerikanska börsjättarna.

I dagens program:

Håller USA undan från Europa?

Kortvarig skatteglädje.

Amazons köp av Whole Foods.

Fyra amerikanska aktieteman.

Programledare: Jesper Norberg.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite -0.1%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • MTG: 5:12

  MTG: "Våra produkter är relevanta"

  Under onsdagsmorgonen släppte MTG sin rapport där ett lägre resultat än väntat kunde presenteras. Bolagets vd Jørgen Madsen Lindemann är trots det nöjd med kvartalet.

 • Första storbanken rapporterar starkt3:39

  Första storbanken rapporterar starkt

  SEB lämnar stark rapport som slår förväntningarna på flera punkter. Bonava överraskar positivt och redovisar mindre vinstminskning än väntat. Getinge visar en bättre omsättning och orderingång än väntat och aktien stärktes. Husqvarnas nettoresultat levde inte upp till förväntningarna och aktien föll under morgonen.

 • Byggmax faller på rapport3:49

  Byggmax faller på rapport

  Morgonen bjuder på flera nya rapporter. Byggmax faller på börsen efter att ha rapporterat om minskat resultat. Inwido ökar omsättningen enligt förväntningarna och aktien är...