”Mest komplicerade Ericssonrapport jag läst”

Välkommen till Börslunch på EFN.se, fredag 20 oktober.

Äntligen rör sig börsen, upp nära 1 % i dag.

Främst Volvo och Ericsson lyfter–

–efter morgonens rapporter.

Vi börjar med att fokusera på en av rapporterna.

Välkomna Johan Molin, vd för Assa Abloy–

–Lars-Erik Lundgren och Lars Söderfjell.

Tillväxt i alla segment, aktien ner 3 %.

Kan du sammanfatta kvartalet som gått?

Det känns komfortabelt. Vi växer på alla marknader.

Även Asien som varit tungt, på grund av Kina.

Lite lägre tillväxt i USA.

Våra elektroniska låslösningar går fortsatt framåt.

Jag är positiv till det som sker.

Det blir väl fortsatt svag efterfrågan–

–både i Kina och Brasilien? Ska ni fortsätta investera–

–på de marknaderna?

Absolut. Kinas 1,3 miljarder invånare får allt mer pengar–

–och intresset för elektroniska lösningar ökar.

Vi kommer att få vår belöning.

Brasilien har blivit lite bättre, liksom Kina.

Orderingången har varit positiv de sista månaderna.

Kina stabiliserar sig nog. Långsiktigt–

–eller bara före nästa nedgång.

Kina överinvesterar nog fortfarande.

Smarta lösningar och digitala lås. I går–

–blev ett förvärv i USA känt. Men marknaden är begränsad.

När kommer det att ta fart?

Det har tagit fart.

Sannolikt säljer vi för över 2 miljarder i år.

Med förvärvet ombord.

De virtuella nycklarna som används i låsen–

–har vi sålt över en miljon av.

Det rullar på rätt fort.

Jag är komfortabel med utvecklingen.

Bolaget August kunde addera till vår närvaro i marknaden.

Spännande. Det kompletterar...

De är inne i "do it yourself"-byggmarknaden–

–och vi är mer i "business to business".

Och de är mjukvaruorienterade, precis som vi.

Lars har en graf över avkastningen–

–på de sysselsatta kapitalet.

Ni har tillfört mer sysselsatt kapital–

–än rörelseresultat de senaste åren–

–beroende på att tillgångarna blivit dyrare.

Vilken uppgift får din efterträdare?

Han eller hon måste ju öka lönsamheten.

Kan man komma ikapp?

Förvärvande bolag köper och betalar ofta–

–tio till tolv gånger framåt i tiden.

I år har vi köpt 17 bolag, då får man mycket kapital–

–relativt avkastningen, det tar några år–

–innan man jobbar upp det.

En funktion av att man betalar lite mer–

–börsens multiplar har höjts, och att vi köpt många bolag.

Vi ligger på 17 %.

Om du lägger en krona på bordet och får 17 % avkastning–

–är det inte så dåligt.

Jag lägger gärna mer pengar på bordet.

Vid förvärv, fokuserar du på eps-effekten–

–eller tittar du på hur rörelsevinstmarginalen påverkas?

Är beslutet långsiktigt?

Enligt reglerna kan "godis" inte skrivas av–

–så det krävs tålamod. Förr gjorde man det.

Nu blir dina nämnare allt större om du köper mycket.

Assa Abloy konsoliderar en industri, det är vår roll.

Vi har legat runt 17 % i rätt många år.

Din kurva visar nedgång, men det är nog tillfälligt.

Och till en del beroende på högre multiplar.

Lars-Erik har en fråga.

Du har flaggat för att du avgår under 2018.

Assa har varit en framgångssaga under alla de här åren.

Det har mångdubblats på alla sätt.

Vad har du fört med dig in i Assa? Vilken är hemligheten?

Under så många år...

Jag har tillfört struktur.

När jag kom in 2005, det är tolv år sen nu...

...var vi ett förvärvande bolag som inte konsoliderade.

"Det finns inga synergier." Vi jobbade strukturerat...

Om inga synergier finns, saknas meningen med att gå ihop.

Om vi gör samma saker utan synergier.

Då definierade vi vilka synergier vi ville hitta.

Vi har kombinerat våra produkter till olika kundsegment.

Vi har skapat plattformar för produktsortimentet.

Och satsat på gemensamma fabriker och logistikcentra.

Vi har även standardiserat ansiktet utåt.

I 70 % av det vi gör kallar vi oss för Assa Abloy.

Många rörelser samtidigt...

Och vi har köpt över 170 bolag. Vi fortsätter att köpa–

–vi är ju en konsoliderande industri. Vi rationaliserar.

Vi har stängt runt 80 fabriker–

–och konverterat 113 bolag till "assembly units"...

Vi har varit "busy" och det har varit spännande.

Det är inte klart. I år har vi köpt ytterligare 17 bolag–

–som ska tas om hand. Men strategin är klar–

–och processerna ligger där.

När har du övervägt klart?

Styrelsen har startat en process.

Jag är inställd på att avgå nån gång under 2018.

Jag har suttit i tolv år, så det känns–

–som ett naturligt läge.

Vi går in i den digitala fasen.

Vi är världsledande på virtuella identiteter–

–nycklar och lås. Nu börjar en ny period.

Att börja växa bra med de nya lösningarna.

Det är ett bra läge för nån annan att komma in.

Johan svarade på frågan jag tänkte ställa.

Vilken blir den främsta uppgiften för efterträdaren?

Ett bra läge för att växa ännu mer organiskt.

Efter finanskrisen har det varit låg inflation.

Vi har vuxit 3–4 % per år.

De flesta har ju haft backande omsättning.

Vi är tre gånger större än 2005 när jag började.

Assa Abloy har nog potential–

–att fördubblas minst en gång till. Marknaden är stor.

Tillväxtmarknaderna ser fantastiskt bra ut.

10 % av försäljningen för tolv år sen, nu är det 24 %.

Stor skillnad.

Tack, Johan Molin.

Fler bolag har rapporterat den här morgonen.

Bland andra Ericsson och Volvo rapporterade också.

Volvo stiger 7 % på en stark rapport till all time high.

Ericsson är upp 3 %, trots miljardförluster.

Vi stannar en stund vid Assa.

Assa sjunker 3 %. Vad tycker ni om aktien, Lars-Erik?

Jag gillar Assa. Vi har lite Assa i fonden.

Det känns orättvist. Avvikelsen är marginell.

Under den här rapportperioden–

–har polariseringen varit stor. Går det bra–

–går det väldigt bra, kursrörelserna är stora.

Och små avvikelser ger rätt stora kursrörelser.

En kommentar på Assa och aktien.

Vi äger den inte för att den är lite dyr.

Men den blir billigare nu, så det kan ändras.

Särskilt jämfört med andra bolag.

En aktie som blir dyrare är Ericsson.

Trots miljardförlusten är den upp på börsen.

En stökig rapport.

Jag har följt Ericsson i snart 30 år–

–och ingen rapport har varit mer komplicerad.

40 minuter för att ta mig igenom 44 sidor–

–med alla justeringar. 19,7 miljarder.

Engångsjusteringarna Ericsson gjort i år.

Nästan 14 % av intäkterna.

Vad är ett justerat resultat på noll värt då?

Jag förstår kursreaktionen.

Lättnad för att nätverken ser bättre ut underliggande.

Men jag äger den inte och har heller inga planer på det.

Det krävs större tålamod än mitt.

Som Investors och Cevians.

Kan nästa kvartal bli ännu starkare?

Samma sak. Bolaget flaggar för ytterligare 3–4 miljarder–

–i omstruktureringskostnader.

En nedgång i Iran på runt 8 %.

Det långsiktiga problemet–

–är hur bolaget ska skapa tillväxt.

Tillväxten är negativ i år, nästa år –5 på nätverkssidan.

Noll 2019, väldigt tentativt...

Plus att rörelserna inom it och Cloud och övriga bitar–

–ska skalas ner med runt 10 miljarder–

–från 2016 års nivå. En dubblering av rörelsemarginalen–

–är kanske möjlig bortom 2018.

Men på vilken omsättning?

Det är svårt att investera i Ericsson.

Lars-Erik. Förstod du rapporten?

Inte mycket. Lars kan Ericsson bättre.

Men som Lars säger: Det är så dimmigt framöver.

Det kan inte lösas på kort sikt.

Man måste nästan se två, tre år framåt.

Och då vet man inte hur stor omsättningen är.

Men ni äger Ahlsell, som också rapporterade.

Rapporten var väldigt bra.

Aktien sjönk lite i dag, men nog mest–

–av tekniska skäl och oro över byggmarknaden generellt.

Det har talats mycket om nybyggnation.

Det är skälet till att vi inte äger aktien.

Jag gillar rörelsen, men byggmarknaden har gått bra länge–

–och kanske blir det inte bättre.

Det kan ni glömma. Det blir bättre.

Du tycker att det är en missförstådd aktie.

Man har en ägarbas där riskkapitalbolag har sålt ut.

Den kom in på börsen för ett år sen.

Man har gjort två placeingar, i maj och september–

–och har fortfarande kvar 25 %. Den posten tynger kursen.

Bostadsbyggandet i Ahlsell utgör ungefär 15 %.

Men det är ju inte så i Sverige–

–att vi överger projekt och lämnar dem. De byggs ju ändå.

Men kanske av nån annan aktör.

Så den farhågan är nog lite överdriven.

Så Ahlsell är fortsatt intressant.

Vi tar en lite bredare blick på börsen.

Vi har fått en rejäl vändning ner–

–i några av börsens mindre och medelstora bolag.

Det är din spaning, Lars-Erik.

Ja, jag anar ett visst trendbrott.

Vi har haft otroligt många grafer–

–som visar att småbolag har outperformat stora bolag.

Men under Q4 har det skett nåt speciellt.

Storbolagen är upp, och små och mellanstora bolag är ner.

Det är lite av ett klassiskt läge–

–som sker när man vill ta mindre risk.

Då håller man sig till de stora bolagen.

Det är en spaning.

Ett annat exempel på att vi har passerat konjunkturtoppen–

–är Atlas orderingång.

Atlas rapport var ju bra, nästan lika bra som Volvos.

Men det jag menar här är att...

Det var egentligen Q1:an som var det stora benet upp.

Sen är det stora förändringar år över år–

–men sekventiellt, kvartal för kvartal–

–så är vi kvar på en hög nivå.

Frågan är vad som händer härifrån.

Vi har kanske nått "peak momentum".

Q3 brukar vara ett säsongsmässigt svagt kvartal.

Jag tog snarare med mig en positiv bild från Atlas:

En bekräftelse på att investeringskonjunkturen börjar dra.

Alla regioner hade tvåsiffrig tillväxt på orderingången.

Jag hade befarat nåt värre efter Q2:an.

Samtidigt har kursen i Atlas gått ganska mycket bättre–

–än vinstrevideringen. Vad säger du om aktien just nu?

Vi äger inte den, annat än indirekt via Investor.

Det känns lite svårt att köpa den på 350 kronor.

Investor köpte nog senast på 160 kronor.

Det var en bra affär.

Du har ett exempel till på att konjunkturen har passerat:

Orderingången i Volvo.

Det här är orderingången på tunga lastbilar.

Det är samma sak där. Volvo lyfte redan i Q4 förra året.

Sen har nivån varit hög, en helt okej nivå.

Jag har svårt att se att man ska dra upp multiplarna nu–

–om man inte tror att vi står inför en högkonjunktur.

Vi är nog mitt uppe i den, på platån.

Det kan väl också drivas av marginalerna–

–men det är lönsamhetsförbättring...

Man prisar inte in tioprocentiga marginaler–

–om man ser på de finansiella målen.

Sen vet jag inte om jag vågar tro på det–

–givet bussar och lite andra saker runt omkring.

Vad kan man säga om dagens rapport?

Den var jättestark.

Stark rakt igenom.

En rimlig kursreaktion: upp 7 %.

Om man inte vill ha dyr verkstad–

–tittar du väl gärna på en viss svensk klädkedja?

Eh...ja. Det kanske jag gör.

Kanske det. H&M?

Vi har köpt H&M.

Vi började egentligen i slutet av förra året.

Annars har aktien varit dyr under många år.

Men nu har värderingen kommit i kapp, kan jag tycka.

Jag har inte domedagsscenariot med e-handel.

Det lär ta längre tid än man tror.

Den svenska börsens heliga treenighet:

Man viktar bank, verkstad och H&M.

Hur ser det ut för er, Lars?

Vi äger inte H&M. Jag är inte säker på att bolaget–

–är på bollen för omställningen från offline till online.

Vad jag skulle vilja se är att man fortsätter.

Man tog ett steg i rätt riktning–

–när man började dra ner på butiksexpansionen.

Men man är inte där än.

Sen kanske man bygger upp förväntningar–

–inför kapitalmarknadsdagen, men jag väntar ett tag.

Vi har övervikt på bank, som fortfarande är rätt billig.

Oron för svensk bostadsmarknad är lite överdriven.

Vi är tyvärr underviktade på verkstad just nu.

Jag vill gärna ha mer, men hittar inte rätt "entry point".

Du gillar väl också bank?

Vi är också överviktade i bank, och jag håller med.

Vi borde ha varit mer överviktade i verkstad.

Det är alltid lätt i efterhand.

Vi avslutar med ett "bet" inför nästa veckas rapporter.

Lars har tittat på skogsbolagen.

Varför ska man äga skogsbolag?

Det är några saker som har hänt kortsiktigt.

Det är i grunden en funktion av dollarn och massapriset.

Hur man än vrider och vänder på det, är det de som driver.

Dollarn har stabiliserats och massapriserna stiger.

Det kommer en del massa till marknaden 2018–

–men inte så mycket, så priserna kan fortsätta upp.

Ganska låg värdering.

Man har fortfarande billiga skogstillgångar, inte i SCA–

–men i UPM, Stora, Bergvik och Billerud, har man det.

Sen har man det jag kallar...

Om detaljhandeln har "Death by Amazon"–

–har man här "Powered by Amazon".

Vi har valt att köpa UPM, det tråkigaste skogsbolaget.

De har också lägst förväntningar.

Vad får man för värdering på ett tråkigt finskt skogsbolag?

P/e-talet ligger på 12, 13 gånger, underliggande–

–och det är ganska okej. Och en direktavkastning på 4,5 %.

De rapporterar nästa vecka.

Vi äger inte den för att den ska vara ett rapportbet.

Snarare är det väl så att verkstad–

–kan fortsätta överraska positivt.

Det blir väl tre, fyra bra verkstadsrapporter–

–innan det är fullt diskonterat.

Tråkiga finska skogsbolag. Är det nåt att äga?

Jag har svenska skogsbolag. Och finska i Stora Enso.

Ett ganska stort innehav, och på samma tema.

Vilka svenska?

Stora Enso och Billerud.

Jag är skraj för Billerud. Två maskinöppningar 2018–2019.

"Track record" är inte fantastiskt.

Det är då man ska vara med, innan kassaflödet kommer.

Börslunch är slut för i dag.

Vi är tillbaka på måndag.

Trevlig helg och tack för att ni tittade.

Lars Söderfjell från Ålandsbanken och Lars-Erik Lundgren från Aktieansvar gästar Börslunch och kommenterar bland annat Ericssons rapport. Dessutom intervju med Assa Abloys vd Johan Molin.

I dagens program:

Johan Molin om Assa Abloys och sin egen framtid.

Dagens rapporter.

Är botten nådd i Ericsson?

Ahlsell en missförstådd aktie.

Är toppen nådd för Atlas Copco?

Volvos orderingång trendar nedåt.

Läge för H&M?

Varför äga skogsaktier?

Programledare: Ellinor Beckett och Simon Tarvainen.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 -0.3%
NASDAQ Composite -0.2%

Vinnare & förlorare

Peab 8.2%
THQ Nordic 4.2%
Attendo 3%
SSAB -1%
Axis -1.7%
Oriflame -2.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.