Börspsykologens farligaste hjärnspöken

Välkommen till "Börslunch" på EFN.se.

Det är måndag 20 mars. Börsen handlar kring nollan.

Det är lugnt bland börsnyheterna, men oljan fortsätter att falla.

Vi breddar programutbudet i "Börslunch".

Idag är ämnet psykologi och Lars–Erik Boström är här.

Välkommen. – Och Torbjörn, "makrogurun", är här igen.

Vi börjar med psykologin. Vad är en börspsykolog?

Det låter som en terapeut.

Tittar man hur beslut tas i marknaden, historiskt–

–utgår mycket från en ekonomisk teori som inte stämmer.

Forskare som Daniel Kahneman, visar att våra beslut–

–inte är så rationella som vi tror.

Social och kognitiv psykologi påverkar mer än man tror.

Där hittade jag ett ämne för ett tiotal år sen–

–och kom ut med en bok 2015: "Börsens psykologi".

Bara börspsykologi, eller kan vi ha ett samtal senare?

Jo, det kan du. Det går i varann.

Tror du att det ligger nåt i det här?

Är vi mindre rationella än vi tror?

Ja. I framgång tror man–

–att analysen var bättre, än den visar sig vara senare.

Man adderar för mycket risk i närheten av börstoppar.

Bilden är ljus. Omvärlden känns ljus–

–och själv känner man sig odödlig.

Likaså åt andra hållet. När rubrikerna är svarta–

–grannen eller du själv blir arbetslös–

–tenderar du att fastna i mörkret.

Bilden visar hur det såg ut 2007.

"Få mörka moln" i juli 2007.

Om man ser tillbaka på 2007...

Tidningarna fylldes av rubriker som:

"Tid att njuta", "Sverige surfar på en superkonjunktur"...

Få mörka moln, enligt ekonomerna skulle det fortsätta upp.

Men räntemarknaden hade en annan syn.

Många där började diskontera... Kreditspreadar gick isär.

Prissättningen av risk var en annan i räntemarknaden.

Men aktiemarknaden såg ut så här.

Man ser ingen risk.

Man är optimistisk. Säljbeslut är svåra att ta–

–det känns som om man missar nåt.

Var är vi nu i cykeln? Vad säger du, Torbjörn?

Stor optimism.

Ligger vi högt i kurvan?

Ja. Det måste inte vara fel, men det är den–

–"state of mind" som de flesta investerare, konsumenter–

–och beslutsfattare i näringsliv och politik, har.

Det ser ljusare ut än på länge. En varningsklocka.

Vi ska titta på konsumentförtroendet i USA.

Det ligger på ännu högre nivåer–

–än vid krisen för tio år sen.

För konsumentförtroendet i Europa är bilden mer blandad.

Till Jespers fråga: "Var är vi nu?"

Den amerikanska börsen har stigit under många år.

Arbetslösheten har fallit till väldigt låga nivåer: 4,7 %.

14 miljoner nya jobb har skapats.

Och en president som talar om nya reformer–

–och ger ännu mer nytt hopp.

Det har blivit en aggregerad positiv psykologi.

Konsumentförtroendet är positivt–

–men det innebär kanske ingen acceleration av tillväxten.

Snarare en förhoppning om en acceleration.

Jag instämmer. Det ser likadant ut i Sverige.

Konsumentförtroendet följer börsen, liksom i Europa.

Men nånstans når optimismen en topp–

–det blir en förändring.

Börspsykologi... Marknaden drivs mer av optimism än fakta.

Särskilt nära topp och botten.

Runt 60 % psykologi förklarar börsen nära en topp.

Grafen visar att ISM ligger nära historiska toppnivåer.

60 är en gammal toppnivå.

Nu ligger det på runt 57,7 i USA.

Nästa bild visar hur det har drivit börsen.

En spegelbild av konsumentförtroendet.

Väldigt höga nivåer. Optimismen är där.

Lageravvecklingen var stor tidigare.

Investeringsnedgången när oljepriset sjönk.

Med ett högre oljepris, börsuppgång, fortsatt låga räntor–

–ökar optimismen, lagren byggs på igen...

57,7 för USA, 60 för Sverige...

Men vi har inte sett lika mycket i realdata.

Det har inte smittat av sig i stora investeringar–

–eller en stark uppgång i industriproduktionen.

Industriproduktionen ligger på låga nivåer.

Goldman Sachs har en tumregel för ISM och börsen.

För Europas inköpschefsindex.

För varje stigande enhet, stiger börsen 2 %.

Det har stämt väl det sista året, även för USA.

Så skulle inköpschefsindex gå upp till 60, två enheter–

–ska det upp ännu mer.

Förutsättningarna finns. Men det är svårt–

–att gå över de här nivåerna.

Indexet speglar stämningsläget. Till slut går det ner.

Den reala tillväxten måste inte försämras–

–men börsen reagerar.

Du vill göra det enkelt.

Din graf visar att man ska köpa när det gått ner–

–och sälja på toppen.

En klassisk regel.

"Backtrading".

Nej. Priset på en marknad är fundamentalt.

En psykologisk indikator som leder ekonomin.

En enkel modell av glidande medelvärde på veckobasis.

Den visar att säljsignalerna kommer lite senare–

–än de faktiska topparna. Men följer man det konsekvent–

–jag testar sen 1999, blir avkastningen 791 %.

Och SIX-RX hade gått upp med 400...nånting.

Det slår index med flera 100 %.

Men det svåra är att vara konsekvent. Att våga köpa–

–våren 2009 och våga sälja 2007–

–när säljsignalerna kom.

Och makro...

Din historiska BNP-graf visar när man ska våga köpa–

–respektive sälja.

Den visar att man inte ska handla för mycket–

–på ekonomisk statistik, särskilt inte nära topp och botten.

BNP-förändringarna, främst under 2008 och 2009...

Om man hade väntat på negativ BNP–

–hade man sålt tredje kvartalet 2008–

–och köpt första kvartalet 2010.

Det är faran med BNP. Gå hellre på andra indikatorer–

–som fångar psykologin. Som börsen, volatilitet–

–och sentimentindikatorer.

Börsen leder ekonomin med runt sex månader.

Men börsen brukar stiga över 90 %–

–in i återhämtningscykeln. Momentumtappet–

–är svårt att spela.

Vissa blir oroliga när VIX-index är högt.

Ska man titta på den parametern?

VIX-index är ett "skräckindex".

När det är högt kan det vara köpläge.

Det kan ligga lågt länge.

Nu har det varit historiskt lågt ett tag.

Om man tittar på Skew Index–

–som prissätter optioner långt ut–

–ser man att de börjat betalas upp lite.

Marknaden tycks börja diskontera–

–nåt slags "black swan event". Man köper säkerhet.

Och även på räntemarknaden finns mer oro för...

Ja. Mer inflation, som Torbjörn nämnde.

Hjärnspöken.

Lyft fram nån av punkterna på bilden.

Många är bra. "Mentala ankare"–

–att ständigt relatera till referensnivåer.

Kursnivåer. Känns aktien dyr för 5 000–

–kontra 100, gör du en värdering av nivån–

–snarare än bolaget.

Ett exempel. En aktie som H&M:s.

Superlikvid, stort bolag... Alla är negativa till den.

Det kan ibland vara en "contrarian"-signal.

Den är svår.

Det beror inte på mentala ankare.

Snarare är det att när för många tycker lika–

–är det ett tecken på att ett bra köpläge kan komma.

Din modell för glidande medelvärde–

–kan den appliceras på enskilda aktier?

Det kan jag. Men bäst fungerar den–

–på breda marknadsindex. Inte avkastningsindex–

–som SIX-RX, snarare OMX eller OMX PI portföljindex–

–om man tar bort utdelningarna.

Det fångar beteende bättre. Mer som flocken...

Tänker ni på flockbeteende vid era allokeringar?

"Nu är alla positiva till emerging markets."

Hur blandar man in det i investeringsbeslut?

Vi försöker titta på vad som sker "top down"–

–och "bottom up". Företag mot realekonomi.

Och hur väl det är diskonterat av marknaderna–

–det kan mätas genom värdering, VIX...

Och se hur investerarna är positionerade.

Övervikt i aktier kan vara en contrarian-signal.

Och matematiska modeller gör det lite mer objektivt.

För tajmingen. Att inte låta en beslutsfattare–

–bara använda sin egen erfarenhet.

Ett sätt att filtrera bort en del av det subjektiva.

Lars-Erik vill sammanfatta med fem viktiga insikter.

Vi tittar på dem.

Förklara lite. Allt är psykologi. De fem viktiga...

Både jag och Torbjörn har nämnt överoptimism.

Den psykologiska miljön kan även vara pessimistisk.

Lär dig att känna igen det som gäller.

När alla är optimister kan det vara läge–

–att förändra portföljen för att minska risken–

–och vice versa. Kännetecken är högt sentiment–

–din granne köper aktier...

En bra contrarian-indikator som man kan använda.

Men nu när vissa siffror ger stöd...

Du sa att när det är på topp är 60 % bara förväntningar.

Ja.

Var är vi nu?

Olika modeller måste kombineras.

Jag använder även en trendföljande modell. Långsiktigt–

–pekar det uppåt. Kortsiktigt blir det nog en rekyl.

En långsiktig investerare behöver inte sälja.

Man ska gå på marknadens prissättning.

Priset eller börsen i sig, blir den viktigaste indikatorn.

Det är nummer ett.

Men de fem punkterna, jag tar fram dem igen...

Nummer två, var det.

Nummer ett, "psykologisk miljö", är den upplevda risken.

Den är låg vid optimism, och hög vid pessimism.

Beslutsmodellen ska hantera marknadsrisken.

När ska du köpa och sälja? Vet du att din upplevda risk–

–känns låg och beslutsmodellen säger sälj...

Då ska du sälja. Och tvärtom vid en marknadsbotten.

Numer tre är att ha insikt i psykologiska misstag–

–hjärnspökena, som jag var inne på.

På aggregerad nivå. Ekonomi innehåller–

–mer psykologi än man tror.

Och nummer fem:

Det är investeringsdisciplin. Att våga följa modellerna.

Det är viktigt. Jag har ibland vacklat i min tro–

–och gått ifrån det lite av nån anledning.

Det har oftast funnits en psykologisk faktor...

...disciplin är viktigt.

Ska vi ta en psykologisk faktor...

Lite kort om inflationen. Alla ältar den.

Grafen visar var vi är nu.

Det är på väg upp där.

Det här är överraskningsindex...

Positivt eller negativt?

Skiftet från deflationsrädsla till inflation är positivt–

–speciellt för börsföretag med stora marknadsandelar–

–och "pricing power".

Man kan putta kostnadsökningar vidare på konsumenten.

De gynnas av den här miljön.

Det blir olja i maskineriet.

Just överraskningsindex mäter bara om data som kommer ut–

–är bättre eller sämre än förväntansbilden.

Grafen visar att överraskningsdata–

–för just inflationen stiger snabbare än övrig data.

Det har vi sett Fed reagera på nu...

Fed ser att arbetslösheten är låg.

Ett förbättrat konsumentförtroende...

...sänker sparkvoten ytterligare...

...med en potentiell överhettning som följd.

Når vi gränsen där vi får en urgröpt reallöneinkomsttrend–

–som vi börjar se i Europa...

Det är inte är kärninflation–

–utan inkluderar mat, problem med grönsakspriser...

...oljepriset har stigit...

Rensar man för det, är det ingen fara, säger Mario Draghi.

Då borde man prata med dig, om psykologi?

Konsumenten får mindre i plånboken nu.

Priserna går upp och reallöneökningen är låg.

Inflationsparadoxen?

Vid en inflation på 2,5 blir det åtstramande för börsen.

Vi är inte där ännu, men vi bevakar det.

Bevaka det... Just det, psykologi.

Men jag håller med. Det är också viktiga aspekter.

Superintressant.

I morgon kommer Martin Nilsson och Christer Linde.

Tack.

Börspsykologen Lars-Erik Boström och chefsstrategen Torbjörn Söderberg gästar Börslunch. De snackar om allt från konsumentförtroende och protektionism till hjärnspöken och investeringsdisciplin.

Ämnen:

Konsumentförtroendet i topp i USA…

…men lägre i Europa.

ISM nära toppnivåer.

VIX på bottennivåer.

Börspsykologi.

Fem viktiga insikter.

Programledare: Charlotte Stjerngren och Jesper Norberg.

 • ”Rovio är som Justin Bieber”19:01

  ”Rovio är som Justin Bieber”

  Dagens tema är fondägande. Cinnober, Storytel och Stillfront finns bland bolagen som analyseras av Carl Armfelt från Swedbank Robur och Petter Hedborg från Holdings.

 • 5:55

  "Fed vill ut ur krispolitiken"

  I kväll förväntas Federal Reserve lämna räntan oförändrad. Frågan är snarare om de ska börja minska på balansräkningen som i dag uppgår till 4,5 biljoner dollar. Lena Fahlén kommenterar. 

 • Tre heta aktier i USA:s solbälte16:32

  Tre heta aktier i USA:s solbälte

  Allt ljus på USA i dagens Börslunch. Joakim By, förvaltare på Handelsbanken, bjuder på aktietips bortom de kända amerikanska börsjättarna.

 • EFN Råvaror: Koppar och zink talar för Boliden9:49

  EFN Råvaror: Koppar och zink talar för Boliden

  Dagens program bjuder framför allt på en ingående analys av koppar och kopparpriset. Johannes Grunselius, råvaruanalytiker på Handelsbanken, kommenterar även utvecklingen för zink och nickel.

 • Hetaste branscherna just nu15:05

  Hetaste branscherna just nu

  Full fokus på allokering och strategi i dagens Börslunch. Jamal Abida Norling från Öhman Fonder och Erik Nordenskjöld från Nordea snackar bland annat om amerikansk och japansk börs.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 -0.5%
NASDAQ Composite -0.4%

Vinnare & förlorare

Oriflame 2.7%
Saab 2.2%
Nordea 2.1%
Boliden -1.7%
Fingerprint Cards -2.8%
Com Hem -3%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Eller hitta oss i sociala medier

 • ”Grundproblemet för H&M består”15:38

  ”Grundproblemet för H&M består”

  H&M:s försäljningssiffror imponerade inte men aktien stiger ändå. Jonas Olavi från Alfred Berg och Anders Rudolfsson från DNB diskuterar detta och mycket annat i denna veckas sista Börslunch.

 • ”Helt briljant idé från Autoliv”18:18

  ”Helt briljant idé från Autoliv”

  Autoliv rusar efter dagens nyhet om att bolaget föreslår en uppdelning. Är detta en bra strategi? Det och mycket mer pratar Peter Benson från SvD Börsplus och Georg Norberg från Case Kapitalförvaltning om i Börslunch. 

 • Glöm inte Autolivs passiva säkerhet4:54

  Glöm inte Autolivs passiva säkerhet

  I dag meddelade Autoliv att de ska göra en strategisk översyn i syfte att dela upp bolaget i två delar. Handelsstarten för den börsnoterade Electronics-delen skulle i så fall kunna bli om ett år, om beslut om avknoppning fattas.

 • EFN Råvaror: Harvey viktigare än Irma för oljan9:11

  EFN Råvaror: Harvey viktigare än Irma för oljan

  Oljepriset har påverkats både upp och ner av ovädren som dragit in över USA, och metallpriserna ser en liten tillbakagång. Rickard Forssmed på Swedbank Robur kommenterar också Opecs avtalsförlängning och Kinas strategiska oljelager.

 • Cykliskt har mer att ge15:26

  Cykliskt har mer att ge

  Börsnoteringar, björnmarknader och Boozt. Börslunch blandar och ger som vanligt. Gäster i dag är förvaltarna Anna Strömberg från Catella och Pär Andersson från Spiltan.

 • ”Lockande att plocka upp JM, men…”14:45

  ”Lockande att plocka upp JM, men…”

  S&P 500 handlas på nya toppnivåer. Är det läge att vara försiktig då? Förvaltarna Johan Stein från Alfred Berg och Peter Lagerlöf från Lannebo Fonder kommenterar detta samt snackar bland annat om Sectra, JM och Kanada.

 • 5:24

  "Sverige kan nå jämställda styrelser utan kvoteringslag"

  Allbright har presenterat sin årliga rapport om jämställdheten i svenskt näringsliv. Den visar bland annat att större bolag är mer jämställda än mindre, och att bolag med kvinnlig vd tenderar att ha fler kvinnor i ledningsgruppen.

 • Fyra lockande dippköp14:49

  Fyra lockande dippköp

  Radiologi, godis och säsongsmönster. Tre av ämnena i veckans första Börslunch, som gästas av David Lindström från Strand Kapitalförvaltning och Adolphe Baraderie från Handelsbanken.

 • Svag dollar ger Ingves och Draghi huvudvärk8:31

  Svag dollar ger Ingves och Draghi huvudvärk

  Riksbanken har höjt inflationsprognosen, och centralbankerna väntas höja räntorna med måtta de närmsta åren. Dessutom amerikansk inflation och svenska bostadspriser

 • En trio heta småbolag14:13

  En trio heta småbolag

  Mycket snack om småbolag, såsom Addnode och Bufab i dagens Börslunch. Förvaltarna Catrin Jansson från Enter Fonder och Erik Hermansson från Humle Kapitalförvaltning bjuder på sina bästa tips.