Utdelningsfest från Boliden väntas

Välkommen till Börslunch på EFN.se, torsdag 2 november.

Börsen handlas strax under noll.

Sorgebarnet Eltel rusar 12 % på morgonens rapport–

–där man överraskade positivt.

Men i dag ska vi prata gruvindustri.

Kul att du är här, Johannes Grunselius.

LME-veckan pågår i London.

London Metal Exchange Week, alltså.

Varför är den viktig?

För att hela gruvindustrin träffas–

–med traders, stora köpare av metaller–

–stora bolag och stora köpare av koppar och zink.

Hela industrin träffas. Det brukar ge ett avtryck för–

–hur metallerna kommer att handlas lång tid framöver.

Och det är glada miner på LME-veckan.

Onekligen. Och det är inte så konstigt–

–för det händer spännande saker i fundamentan just nu.

Vi ser ett minskande utbud–

–men ändå en ökande efterfrågan.

Precis. Man kan säga så här:

Zinkefterfrågan kanske taktar på med 1–2 %.

Kopparefterfrågan med 2 %.

Nickelefterfrågan kanske med 5 %.

Färsk PMI-data indikerar att tillväxten fortsätter.

PMI är ledande för industriproduktion–

–som är ledande för koppar- och zinkefterfrågan, med mera.

Om något kanske tillväxttakten kan accelerera lite grann.

Det låg inte i korten för några månader sen.

Främst Kina har överraskat alla positivt.

Vi såg en rusning i nickelpriset i veckan.

Det beror på en ökad efterfrågan i batteriboomen.

Det är en bra efterfrågan–

–och dessutom kommer nickel in perfekt–

–på den här elfordonsrevolutionen.

Man lär behöva använda mycket nickel–

–i framtidens bilbatterier.

Det kan bli en "game changer" för nickelmarknaden–

–som tycks vara tajt redan nu.

Nickel är också en liten marknad, jämfört med koppar.

Drygt två miljoner ton per år produceras och konsumeras.

Runt hälften kommer från Indonesien och Filippinerna–

–så marknaden är politiskt styrd.

Och zink har haft en ännu bättre prisökning.

Där spelar ju Kina en nyckelroll just nu. Förklara.

Lite förenklat står Kina för 50–60 %–

–av konsumtionen av många metaller.

Kina är stor producent i vissa metaller och liten i andra.

När det gäller zink står Kina för hälften–

–av gruvproduktionen i världen.

Tidigare när zinkpriset har gått upp–

–har Kina dragit upp sin produktion.

Det kallas ibland svingproducent. Det har vi inte sett nu.

Trots höga zinkpriser–

–har det inte varit nån produktionsökning i världen.

Det förklaras av Kinas negativa tillväxt–

–i sin egen zinkkoncentratproduktion.

För att minska miljöproblemen?

Kina är lite av en svart låda. Zink är en liten industri–

–men allt tyder på att myndigheterna tvingar sin industri–

–att inte producera mer zink.

I stället importerar man zink från andra världsdelar.

Kopparn har stigit 24 % i år.

Är det även elbilsboomen och Kina som spelar roll där?

Elbilstankarna påverkar naturligtvis sentimentet positivt.

Man får dra ut scenariot några år–

–innan elbilarna har en verklig påverkan–

–men den är marginellt positiv nu.

Det första halvåret i år har vi haft tre...

I tio av världens stora gruvor–

–har vi haft stora arbetskonflikter–

–som har påverkat produktionen våldsamt.

Och då de står för så stor andel av global produktion–

–får det jättestort avtryck.

Och i de stora gruvbolagens produktionsrapporter–

–finns det tecken på strukturella problem i industrin.

Till exempel att det finns gifter i kopparkoncentratet.

Arsenik, med mera. Och kvicksilver.

Man har nog helt enkelt tömt ut–

–väldigt många goda områden med kopparmalm.

De nya områden man gräver i–

–är inte lika bra som de befintliga–

–eller som de områden man grävde i för tio år sen.

Vi vet att kopparhalter faller, till exempel.

Mycket spännande händer.

Man ska komma ihåg att en gruva inte har–

–en oändlig livslängd. En gruva räcker i 20–30 år.

Man har en naturlig "depletion" i en gruva–

–som påverkar industrin väldigt mycket.

Industrin måste investera våldsamt–

–för att hålla sin produktionstakt–

–och ännu mer för att öka den.

En förklaring till att vi ser dålig "supply growth" nu–

–är att kopparindustrin i tre år mellan 2012 och 2015–

–investerade 40–45 miljarder per år.

2016 och 2017 har man taktat ungefär 20 miljarder.

Man har underinvesterat i sin industri.

Det är ett flockbeteende och man har hamnat fel i cykeln.

Det om metallerna. Vi har en tittarfråga från Erik Olin.

Vi börjar med Metso–

–världsledande leverantör till gruvindustrin.

Många gruvbolag, som Boliden, talar varmt om Metso.

De borde också gynnas av den starka kopparmarknaden.

Och de andra metallerna borde gynna dem.

Väldigt bra och stark balansräkning.

Men det är inget bolag jag följer i detalj.

Men det gör du med Boliden. Och desto mer.

Om vi tittar på Bolidens balansräkning...

Man minskar nettoskulden.

Ser du snarare ökad utdelning än att man gör förvärv?

De lyckas nog inte hitta ett förvärv.

Boliden har investerat mycket organiskt–

–och har gjort två förvärv. Allt i Norden.

Man är ett pronordiskt bolag.

Möjligen kan man se sig runt efter tillgångar i Europa.

Det finns inga gruvor att köpa i Europa–

–som håller okej kvalitet. Det är problemet.

Om man funderar på organisk tillväxt–

–så har Boliden många spännande saker.

Men det är långa ledtider för att starta gruvor i Sverige–

–och även för att få tillstånd att öka produktionen–

–i befintliga gruvor, med miljötillstånd och annat.

Det är ledtider på 2–3 år.

Och pengarna fullkomligt sprutar in i bolaget just nu–

–så de har nog inget annat val än att dela ut pengarna.

Ökad utdelning, alltså.

Men det var en riktig kalldusch i Q3-rapporten.

Vad gick fel?

Man överdriver dramatiken i Bolidens rapporter.

Det är väldigt svårt att prognostisera vinsterna.

Man måste gissa lite på exempelvis gruvvolymerna.

Och det är svårt att på kort basis modulera smältverken.

Återigen kom Bolidens vinst in under förväntan–

–vilket den har gjort några gånger.

Om man tar ett par steg bakåt och begrundar resultatet–

–så var det väldigt starkt. Men ibland drabbas man av–

–planerade och oplanerade stopp. Det var mycket sånt i Q3.

Men ändå ett starkt resultat.

Apropå koppar. Vi ser på vad som är positivt för Boliden.

Bolidens kopparproduktion jämfört med den globala.

Och jämfört med Lundin. Förklara.

Precis. Väldigt nyligen kom det ut bra data–

–från International Copper Study Group, ett branschorgan–

–som har tillgång till världens största gruvproducenter.

De har unik data för supply-sidan.

De säger att gruvproduktionen i världen–

–ska falla 3 % "year over year" 2017–

–för att sen öka 2–3 % 2018.

Så 2018-nivån ska hamna ungefär som 2016.

Det är en väldigt sidledes produktionstakt–

–för den globala gruvindustrin.

Som vi såg har Boliden en otroligt bra produktionsprofil.

Det förklaras av två faktorer.

En faktor är att man har adderat en fantastisk gruva.

Kevitsa i Finland, som man förvärvade för 1,5 år sen.

Huvudförklaringen är att man rampar upp volymerna i Aitik–

–och kör mer malmvolym.

Plus att man under ett antal år har haft–

–en ofördelaktig halt, under den normaliserade, i gruvan.

Nu är de över normaliserad halt.

Det lyfter Bolidens gruvproduktion väldigt mycket.

Det är fenomenal tajming på Aitik-expansionen.

Man taktar 39–40 miljoner ton malm–

–men ska upp till 45 miljoner ton malm nånstans 2019–2020.

Då ser man en större stabilitet i Boliden–

–och högre kopparvolymer med väldigt attraktiv ekonomi.

Och förmodligen kommer vi även att få se–

–mindre volatilitet i Boliden framgent i resultaten.

Koppar i all ära, men zink är Bolidens största metall.

Globalt är priset högre–

–men produktionstillväxten uteblir.

Det är förstås positivt för Boliden.

På nästa graf ser vi att de har ökat sin zinkproduktion–

–mer än den globala.

Även där har de en attraktiv produktionsprofil.

Det är förstås unikt. Få bolag har ökat zinkproduktionen.

Det är Bolidens viktigaste metall.

Nästan 40 % av exponeringen är zink–

–följt av koppar på runt 30 %.

Det är svårt att hitta zinkexponering på börserna.

Boliden är intressant ur det perspektivet också–

–eftersom fundamentan för zink är väldigt bra.

Om vi tittar hur det ska gå framåt.

Är konsensusprognosen för ebitda lite för lågt ställd?

Den känns lite mjuk.

Aktien följer vinstrevideringarna väldigt mycket.

Vi har sett en fenomenal upprevidering.

Konsensus ligger runt 13 miljarder.

Vi har 14,4 i våra modelleringar.

Vi använder spotpriserna när vi modellerar 2018-2019.

Men det finns en uppsidesrisk i dagens metallpriser.

Jag är ganska övertygad om–

–att vinstrevideringarna fortsätter–

–givet att PMI har kommit in starkt.

Datapunkterna visar att det är lite utbudsökningar–

–för koppar och zink. Inte minst LME-veckan–

–sätter ett avtryck.

Man lyckades inte alls leva upp till förväntningarna i Q3.

Det var krossar som inte fungerade.

Det var även problem med det kvartalet innan.

Vissa grunder var inte tillräckligt stabila.

Vad är det som säger att problemen inte fortsätter?

Man får titta lite på utvecklingen över tid.

Den är väldigt fördelaktig. Q2:an var fenomenalt bra.

Det smittar av sig. Jag trodde själv på starkare volymer–

–framför allt på smältverken.

Men det är en viss volatilitet som man får leva med.

Men graferna visar ju att Boliden är fenomenalt.

Inget gruvbolag i världen har de här trenderna.

Du ser extrautdelningar framöver.

Det kommer tidigare än vad vi trodde.

Vi har länge tryckt på extrautdelningar i det här bolaget.

Jag trodde att de skulle överkapitaliseras–

–på sina definitioner i slutet av året. Vi såg ju skulden.

De har ett enda balansräkningsmål–

–att ha en gearing under 20 %. Det kom redan i Q3.

Jag trodde att vi skulle få se det i Q4.

Utdelningarna kommer nog snabbare än vi räknat med.

Plus att Boliden tog ner sin investeringsguidning–

–från 6 miljarder till 5,5.

Man skjuter upp lite till nästa år, men är disciplinerade–

–på investeringssidan. Det gör ju också–

–att balansräkningen blir mer överkapitaliserad.

En annan gruvjätte som inte levde upp till förväntan–

–är finska Outokumpu. De bommade resultatet rejält.

Det är en väldigt volatil... Det är många minicykler–

–i det här bolaget. När det är en stark marknad–

–underskattar alla hur bra det är–

–och tvärtom när man har en surare marknad.

Det är stor säsongsmässighet i bolaget.

Tyvärr var det en del fadäser i USA.

Bolaget är tydligt med att det ska ses som "one-offs".

Bland annat drabbades man av orkaner i USA.

Man använde mycket ferrokrom och skrot i produktionen–

–och fick problem med sourcingen.

De fick problem med en tredjepartsleverantör–

–vilket ledde till en hel del negativ påverkan–

–på produktionen i USA.

Så minns 30 miljoner är one-offs.

Det som gläder mig med Outokumpu är–

–att en peerbolag till dem, Acerinox, kom med rapport.

De var väldigt positiva inför Q4.

De var tydliga med att de går in i 2018–

–med en stark marknad med bra momentum.

Det finns stark korrelation vinsterna bolagen emellan.

Outokumpu har en standard–

–att inte guida så mycket långsiktigt.

Det Acerinox säger är positivt ur Outokumpus perspektiv.

Du är inte lika positiv till Lundin Mining–

–som till skillnad från Boliden och Outokumpu...

Vi är positiva. Men det finns en anledning till–

–att man ska välja Boliden framför Lundin Mining.

Lundin Mining har ett P/E-tal på 14.

Det P/E-talet blir dyrare 2019–

–för att de ska producera mindre koppar–

–i gruvan Candelaria.

Det är produktionsprofilen som inte är så attraktiv.

Många tycker att bolaget är jättespännande.

Börsvärdet är en bra bit över 4 miljarder dollar.

Kassan är på 1 miljard. Den kommer man not att hålla på–

–och inte lämna ut den till sin aktieägare.

Det är svårt för bolaget att göra förvärv.

Bolagets dna är att vilja förvärva.

Det är trevligare att köpa en sån aktie–

–i en annan del av cykeln när man har en M&A-marknad.

Nu är priserna höga på de bolag de kan förvärva.

Det blir svårt att hitta rätt förvärv.

Jag gillar exponeringen och ledningen.

De har en kunnig och gedigen vd, Paul Conibear.

Det är en bra kombination ihop med Lukas Lundin.

Paul Conibear är den försiktiga generalen av de två.

Slutligen helt kort om SSAB.

Du tror att de kommer att ge utdelning snart.

Balansräkningen är på plats. Bolaget utvecklas väl.

Ingenting säger att de inte ska ge utdelning igen.

Utsikterna för stålet är mycket starkare–

–än vad som ligger i förväntansbilden.

Får vi rätt, så kommer bolaget att dela ut pengar.

B-aktien är betydligt billigare än A-aktien–

–med en rabatt på nästan 20 %. Den har funnits länge.

Ingen kan förklara den.

Vår tes är att när bolaget delar ut pengar...

Vi har en EPS i år på ungefär 3 kronor.

Det har en generös utdelningspolicy på 50 % av EPS:n–

–som ska delas ut. Det vill säga 1,50 per aktie.

Om då B-aktien ligger på 35–

–och A-aktien är 20 % dyrare.

Då får man en mycket bättre direktavkastning på B-aktien.

Den första utdelningen blir triggern–

–för att rabatten krymper.

B-aktien ser väldigt aptitlig ut på värderingen.

Spännande. Börslunch är slut.

I morgon blir det fastighetsspecial med Jonas Andersson.

Det blir fokus på gruvindustrin när Johannes Grunselius, råvaruanalytiker på Handelsbanken, gästar Börslunch.

I dagens program:

Nickel, zink och koppar.

Metso och Boliden.

Lundin Mining.

Outokumpu och SSAB.

Programledare: Ellinor Beckett.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite -0.1%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • MTG: 5:12

  MTG: "Våra produkter är relevanta"

  Under onsdagsmorgonen släppte MTG sin rapport där ett lägre resultat än väntat kunde presenteras. Bolagets vd Jørgen Madsen Lindemann är trots det nöjd med kvartalet.

 • Första storbanken rapporterar starkt3:39

  Första storbanken rapporterar starkt

  SEB lämnar stark rapport som slår förväntningarna på flera punkter. Bonava överraskar positivt och redovisar mindre vinstminskning än väntat. Getinge visar en bättre omsättning och orderingång än väntat och aktien stärktes. Husqvarnas nettoresultat levde inte upp till förväntningarna och aktien föll under morgonen.

 • Byggmax faller på rapport3:49

  Byggmax faller på rapport

  Morgonen bjuder på flera nya rapporter. Byggmax faller på börsen efter att ha rapporterat om minskat resultat. Inwido ökar omsättningen enligt förväntningarna och aktien är...