Hetaste branscherna just nu

Välkommen till Börslunch på EFN.se, tisdag 19 september.

Börsen handlas strax över nollan.

Halldex sjunker efter att Knorr-Bremse har dragit sig ur.

Fingerprint fortsätter sjunka som en sten.

I dag blir det allokering och strategi för hela slanten.

Välkomna, Jamal Norling och Erik Nordenskjöld.

Först och främst:

Vi har haft mycket geopolitisk turbulens på senaste tiden.

Hur ställer ni er till Nordkorea-oron?

Det har ju varit rätt oroligt fram och tillbaka.

Men geopolitisk oro brukar sällan sätta–

–särskilt långvariga spår i aktiemarknaden.

Men nu involverar det kärnvapen–

–och det skapar väl lite extra oro.

Vad säger du om fokuset på Nordkorea?

Man fokuserar för mycket.

Det får inte mig att ändra min allokering.

Det är snarare rubriksättarna som har glada dagar.

Som allokerare har man brett perspektiv.

Världsindexet, World MSCI, har gått rakt upp på sistone.

Är det substans i uppgången det senaste året?

Ja. Sen kan ju svenska investerare tycka–

–att de inte känner igen sig i vad de har fått i kronor–

–men det är stabilt på alla håll och kanter.

Det finns vissa orosmoln–

–men vinsterna växer och företagen mår bra.

Håller värderingarna, Jamal?

Jag håller med. Vi har haft en period på några kvartal–

–där det har sett riktigt bra ut i global konjunktur.

Det gör att det finns substans i uppgången.

Men var är vi i konjunkturen?

Om vi ser på nästa graf–

–ser det nästan ut som om vi kan vara nära toppen. Eller?

Det är ett sätt att tolka det. Det är ett komposit–

–av ekonomisk statistik och mäter ekonomisk aktivitet–

–i olika sektorer och regioner.

Men den visar mer att vi har varit i en återhämtningsfas–

–och en expansionsfas relativt länge, sen finanskrisen.

Om man tittar närmare, ser man att den, det senaste året–

–har en ganska brant lutning–

–vilket tolkas som att det har varit bra aktivitet–

–i utvecklade ekonomier. Vi har en period bakom oss–

–där saker och ting har gått förvånansvärt bra–

–i förhållande till de senaste sju, åtta åren.

Finns det mer att hämta?

Definitivt.

Vi är positiva till aktiemarknaderna och överviktar starkt.

Vi har en graf på hur ofta en recession i USA–

–sammanfaller med en bred börsnedgång globalt.

Men så har vi nästa graf som förklarar–

–er syn på risken för en recession.

Vad visar den egentligen?

Vi ser på framåtblickande indikatorer, vilket är svårt:

Vad hände förra gången och blir det likadant igen?

I det här fallet försöker vi kika på Philly Fed–

–som är professionella tyckare och tittar på–

–om det finns några risker just nu för en recession.

Just nu pekar inget på en sån situation.

Den toppar ju vid varje börsnedgång men hinner man se det?

Ibland, men sen ser man mindre uppgångar utan recessioner.

Så det får vara en av många parametrar man tittar på.

Den ska vara framåtblickande och det är ju intressantare.

En okulär besiktning ger ju att det verkar vara dags–

–om man ser på tiden. – Jamal, vilka indikatorer ser du på?

Det där är en vanlig tolkning och magkänsla–

–att det har gått x år sen den senaste recessionen–

–så nu måste det vara dags.

Men det är nog fel resonemang–

–för konjunkturen dör inte av ålder. Annat måste till.

Den blir oftast ihjälslagen.

När vi ser på ledande indikatorer–

–så ser vi inte varningssignalerna.

Men vi har haft en period med väldigt bra aktivitet.

Nu ser det kanske ut att mattas av lite den kommande tiden.

Det betyder bara att tillväxttakten inte blir lika stark.

Men på höga nivåer?

Konjunkturuppgången är fortfarande synkroniserad.

När man ser på globala aktier, ser det bra ut överallt.

Det är inget som släpar. Europa kommer ikapp.

Japan ser intressant ut. Det är längs med hela spektrumet.

Vi stannar vid varningssignalerna och ser på nästa graf.

Erik har med sig en graf.

Just det! Vi har en björnmarknadsindikator.

Vi tittar på varningsflaggor som vi ser–

–under konjunkturnedgångar–

–eller snarare under stora börsfall.

Det som lyser rött på vår skärm just nu är Kina.

Det är nog vanligt. Kreditsituationen känns lite utsträckt.

Men det finns andra som lyser gult.

Fed har trots allt börjat höja räntan från låga nivåer–

–men det finns ändå nån sorts räntehöjning där–

–som slår mot företagen och kan ha ihjäl konjunkturen.

Vi hade en obefintlig makrostapel. Hur hänger det ihop?

Vi tittar på risker. Vi ser inga risker i makrodatan.

Det ser bra ut nästan överallt.

Då kanske man ska dra öronen åt sig–

–men just nu tycker vi inte det.

Staplarna är gjorda i år – en efterhandskonstruktion.

Vi har sett på ett antal parametrar.

Såg man dem när man stod i 2007?

Satte man staplarna på 100 då?

Nej. Att den hamnar på just 100 är ju lite konstigt.

Men vi måste se på det som har drivit tidigare.

Vad säger du om det här, Jamal?

Var ser du störst risker?

Likviditeten kommer sannolikt att vara en av de faktorer–

–som påverkar marknaden, som Erik var inne på.

Centralbanker har varit i fokus under hela perioden–

–efter finanskrisen. Man har tillfört massor av likviditet–

–in i de finansiella systemen. Och det finns–

–en viss inställning bland finansiella aktörer–

–om "pengar in och pengar ut".

Man har fört in en massa likviditet–

–men det blir inte samma effekt av att ta tillbaka den.

Om man bara drar tillbaka stimulanserna långsamt–

–tror man att det inte påverkar.

Men det är nog en risk man underskattar.

I det här vågspelet är pengar in–

–lika mycket värda som pengar ut. Men om man är försiktig–

–när man drar tillbaka stimulanserna och känner av–

–hur konjunkturen står emot och hur marknaderna reagerar–

–så kan man göra processen så odramatisk som möjligt.

Pengar ut är ändå pengar ut. Så det kommer att slå.

Det ser vi också i Feds tassande–

–med återdragningen. De har inte sagt hur det ska göras.

De prövar allt i marknaden med "ifs and buts"–

–för att kunna justera om marknaden reagerar för starkt.

Vi som gillar aktier vill ha en sektorallokering.

Det är ni experter på. Vi har sett på hur Nordeas ser ut.

Ja, och...

Den stora traden, som vi ser det, i allokeringen är...

Vi överviktar it och underviktar dagligvaror.

Det är Amazon i ett nötskal.

De går in i dagligvarubranschen.

Det får de gamla, stora dagligvaruhandlarna och företagen–

–att få panik. Nu kan det drivas på ett helt annat sätt.

Det är ganska symptomatiskt–

–för hela vår syn på den sektorsplitten.

Håller du med, Jamal?

Ja, det är ett intressant tema.

En annan sektor vi fokuserar på är hälsovård.

Hälsovård fick mycket stryk runt USA:s val.

Trump hade fokus på att dra åt tumskruvarna–

–om läkemedelsbolagen.

Nu ligger fokus i stället på skattelättnader.

Nu ligger snarare fokus på M&A-potentialen i sektorn.

Europeiska banker ser också fortsatt attraktivt ut.

Vi tror att de har en bra potential.

Inom hälsovården, ser ni störst värde i USA:s bolag?

Många stor läkemedelsbolag har basen i USA.

Men bolagen är ofta globala.

Vi tittar på förväntningarna–

–på den framtida avkastningen i amerikanska aktier.

Enligt grafen är de låga. Eller hur?

Bilden är intressant.

Förväntad avkastning på amerikanska aktier.

Den orange linjen motsvarar neutral värdering.

Dagens förväntade avkastning är hälften av det normala.

De amerikanska aktierna är alltså högt värderade.

Men USA:s aktiemarknad är ju en av de högst värderade.

Men icke desto mindre...

Den här perioden av penningpolitiska lättnader–

–och fokus på likviditetsinjektioner–

–har drivit upp tillgångspriserna generellt–

–inte minst aktiemarknaden.

De dagarna är väl över. Vi får se på onsdag.

Det råder väl delade meningar om det.

Men vi vill höra om några attraktiva börser.

Du har en spaning på Japan.

Ja, den japanska börsen har sen länge–

–gått hand i hand med yenen.

Svag yen stärker börsen–

–men utländska investerare förlorar värde–

–för att börsvärdet är noterat i yen.

Exportsektorn driver, gynnad av en låg valuta.

Men en gryende inhemsk efterfrågan–

–ska driva upp en annan del av ekonomin.

Förhoppningen är att yenen åtminstone ska behålla värdet–

–fastän aktierna växer. Det har vi sett 2017.

Vi lyfter Japan till en mer positiv bild nu.

Hur ser värderingarna ut jämfört med Europa och USA?

Jag önskar att jag hade det i huvudet.

Ofta är det billigare.

Finns det nåt annat än yenen som lockar?

Japanska aktier är defensiva.

Aktiemarknaden är välutvecklad och påminner om USA:s.

Bra att ha i portföljen.

Men tröstlösheten med yenen...

Aktiemarknaden kvittar, för yenen tar hand om vinsterna.

Där ser vi den stora förändringen.

Var i världen finns mest värde på aktiemarknaden?

Tillväxtländerna är fortfarande attraktivt värderade.

Även de är rätt högt värderade–

–men jämförelsevis verkar det attraktivt–

–med en rätt hög förväntad avkastning.

Och fortfarande rätt bra makromomentum.

Makroekonomiska förutsättningar och värderingspotential.

Strax fortsätter vi med tillväxtmarknaderna–

–men Europa, då? Starkare euro, kvittar det?

Jo, om vi jämför USA:s aktier med Europas–

–i ett lokalvalutaperspektiv, har den starka euron–

–och den svaga dollarn, gjort USA:s bolag billigare.

De har haft en bättre utveckling. Men det kvittar för oss.

En valutavinst är som vilken vinst som helst.

Likadant med Europas bolag, de har tappat i lokal valuta.

Men 15 % euro dollar är svårt att slå.

Europa är en marknad som verkar fortsatt attraktiv.

Man har nog en mycket större potential i marginalerna.

Tillbaka till tillväxtmarknaderna och andra tillgångsslag.

Din graf visar att den högsta räntan–

–inte finns i "high yield".

Räntan på high yield är inte högst–

–det är lokalvalutaobligationer, statsobligationer–

–i tillväxtmarknadernas egna valutor.

Stabil och hög ränta.

Den kommer med risken vid en full valutaexponering–

–det svänger starkt i tillgångsslaget–

–jämfört med vad vi är vana vid i obligationer.

Svängigare, men de senaste tio åren–

–har avkastningen varit densamma–

–som i tillväxtmarknadsaktier, men med lägre risk.

Hjälp oss aktiemänniskor att förstå graferna.

Inflationen har fallit mer än räntan.

Även om inflationen är hög i tillväxtländerna–

–jämfört med exempelvis Sveriges–

–har den sjunkit på samma tema som i övriga världen.

Men även om räntorna sjunker i tillväxtmarknadens länder–

–sjunker de inte lika mycket.

Potentialen finns till ytterligare sjunkande räntor–

–och stigande obligationspriser.

Den höga realräntan i tillväxtmarknadsländerna–

–gör att kapitalet flyr dit, valutorna stiger–

–och det gynnar tillgångsägare i de valutorna.

Stigande valutor gynnar väl även deras aktiemarknader?

Ja, hela bilden hänger ihop.

Det ger ett positivt momentum för tillväxtländerna.

Vi får hålla koll på tillväxtmarknaderna.

I morgon gästas vi av Joakim By i en "USA-special".

Missa inte det. Tack för att ni tittade.

Full fokus på allokering och strategi i dagens Börslunch. Jamal Abida Norling från Öhman Fonder och Erik Nordenskjöld från Nordea snackar bland annat om amerikansk och japansk börs.

I dagens program:

MSCI World handlas runt all-time-high.

Mer att hämta i konjunkturcykeln?

Inga tydliga tecken på recession i USA.

Sämre betalt för risk?

Hetaste branscherna.

Tokyobörsen.

Tillväxtmarknader.

Programledare: Ellinor Beckett och Simon Tarvainen.

 • Handelskrig och oljeoro11:46

  Handelskrig och oljeoro

  Claes Måhlén analyserar de senaste makrohändelserna. Dessutom berättar han vad veckan har att bjuda på. Med ett ovanligt spännande Opecmöte på midsommarafton bland mycket annat.

 • Epiroc gör debut4:37

  Epiroc gör debut

  Epiroc noteras. Orexo påbörjar lansering av Subsolv i EU. Europris går in i Öob. Riktkurs för H&M sänks.

 • Kina sätter hårt mot hårt2:57

  Kina sätter hårt mot hårt

  Merkel under hård press. ECB håller konferens i Portugal. Handelsbollen tillbaka på USA:s planhalva. Claes Måhlén om dagens viktigaste händelser på finansmarknaderna.

 • Därför ska du sälja Facebook19:20

  Därför ska du sälja Facebook

  H&M faller efter en ny försäljningsbesvikelse och Kappahls vd får sparken. Men i Börslunch är det dags för en gammal kär tradition - sommarportföljerna.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 -0.3%
NASDAQ Composite -0.2%

Vinnare & förlorare

Fagerhult 0.9%
Kindred Group 0.8%
Saab 0.5%
Boliden -1.5%
Fenix Outdoor -1.7%
Paradox Interactive -2%
Uppdaterad mån 09:14
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Ny besvikelse från H&M4:41

  Ny besvikelse från H&M

  Spotify på ny rekordnivå. Sista dagen att handla Wilson. Arion Bank noteras i dag. Calliditas Therapeutics till börsen. Veidekke gör nedskrivning. H&M:s försäljning lägre än väntat.