Aktievinnarna på framtidens bilindustri

Välkommen till Börslunch på EFN.se, torsdag 19 oktober.

Börsen handlas strax under nollan–

–och det är fullt fokus på rapporterna på börsen.

MTG faller 8 % på besvikelser i MTGx.

Men ett bolag som det går bra för på börsen i dag–

–är ju Tele2, och vi har med oss vd Allison Kirkby.

Välkommen hit.

Förbättrad marginal driver vinsttillväxten.

Vad har ni gjort rätt i kvartalet?

Vårt mål är att ge våra kunder bättre uppkoppling.

Och vårt tydliga varumärke–

–och våra prisvärda erbjudanden–

–blir riktigt bra mottagna av våra kunder.

Därför såg vi en tillväxt på 7 %.

Vi har försökt öka vår operationella effektivitet–

–och driftsäkerhet de senaste åren.

Ju mer intäkter vi genererar på topline–

–desto bättre blir vi på att föra det till resultatet–

–och till ett bra kassaflöde.

Kan du utveckla lite om er marknadsposition i Sverige?

Du sa att ni har prisvärda...

Tele2 är vårt prisvärda varumärke.

Comviq är vårt prispressarmärke.

På Tele2 har vi ständigt lagt till mer data i paketen.

Så att storkonsumenterna av data–

–kan få paket som räcker till alla deras behov.

Comviq är prispressaren och riktar sig till ungdomar–

–och till dem som vill ha billigare datapaket–

–som är lättillgängliga och flexibla.

Båda märken går väldigt bra.

Comviq fick precis Evimetrix Brand Award–

–för att man har de nöjdaste kunderna i Sverige.

Hur kan ni förbättra det utan att påverka marginalerna?

I hela vår kundkrets–

–har vi undersökt hur vi ska stimulera dataefterfrågan–

–på ett sätt som är överkomligt för oss–

–och hur vi ska strukturera företaget–

–för att fortsatt bibehålla efterfrågan på data–

–med bra marginaler för Tele2.

I vår bransch handlar allt om skala.

En stor anledning till vår betydligt ökade marginal–

–är vårt goda momentum–

–i Baltikum, Nederländerna och Kazakstan.

I Baltikum växte vi 11 %, i Kazakstan 19 %–

–och i Nederländerna 26 %.

När man har sån tillväxt och har ett utbyggt nätverk–

–skapar man stor effektivitet som märks i resultatet.

Det är första hela kvartalet utan roamingavgifter i Europa.

Vilken påverkan har det haft?

Det slog cirka två procentenheter i försäljning–

–och cirka 100–150 miljoner kronor i resultatet.

Det var i linje med förväntan.

Mer än hälften av det kom i Sverige.

Svenskar älskar att resa och de har bra datapaket.

De konsumerar datan–

–varför lönsamheten i Sverige påverkades.

Ni sänker förväntningarna på capex–

–samtidigt som ni överväger utdelningar.

När ni har så exceptionell tillväxt i flera länder–

–är det då inte dags att investera?

Vi investerar fortfarande mycket.

Särskilt i Nederländerna, där vi bygger ut 4G-systemet.

I Kazakstan integrerar vi två verksamheter som slogs ihop.

Vi investerar i kapacitetsuppgraderingar–

–för att stödja datatillväxten.

Vi fortsätter investera, och i år–

–har vi haft större effektivitet än väntat i våra projekt.

Vi har även mindre behov av att uppgradera våra nätverk–

–men det ändras till nästa år.

Nästa investeringsvåg, på digitalisering–

–och förberedelse för 5G, fördelas nog över en rad år.

Därför ändrade vi guidning i morse.

Vilka är Tele2:s största utmaningar det kommande året?

Det är alltid att hålla kunderna nöjda–

–och fortsätta överraska dem med varumärken och produkter–

–som får dem att förbli lojala till Tele2 och Comviq.

Vi är på en väldigt konkurrensutsatt marknad–

–och måste vara alerta–

–och fortsätta vara kundernas val för uppkoppling.

Tack så mycket, Allison Kirkby.

Fler vd-intervjuer hittar ni på EFN.se.

Nu ska vi gå in på dagens tema: bilar.

När man ser på den potential som finns i förarlösa bilar–

–även om de inte slår igenom på 15–20 år–

–och först börjar öka runt 2035...

Intel uppskattar att år 2050–

–står förarlösa bilar för ett värde av–

–sju biljoner dollar, globalt.

Ett antal konsument- och serviceföretag blir ledande–

–och nästan 600 000 liv kan räddas.

Bilindustrin är minst sagt en marknad i rörelse.

Välkommen, Hampus Engellau, fordonsanalytiker.

El- och självkörande bilar är det man pratar om just nu.

Kan du beskriva hur marknaden för elbilar ser ut?

I dag är marknaden väldigt liten.

Vi pratar om under 1 % och inkluderar då även hybrider.

En förändring av bilindustrin påbörjas mot elbilar.

Man är överens om att elbilar är framtiden.

Vi har en graf från ING Bank–

–som tror på 100 procents marknadsandel om 20 år.

Hur långt in i framtiden är det här med elbilar?

Det beror lite hur man ser på det.

För ren eldrift går penetrationen långsammare.

Men för hybrider, en kombination av batteri–

–och konventionell drivlina, går det ganska snabbt.

Pratar man om elbilar tänker man direkt på Tesla.

Underskattar man andra aktörers förmåga–

–att ta sig in på marknaden?

Det tror jag inte. Tesla gjorde elbilen–

–till en realitet på ett annat sätt än de andra.

De andra elbilsinitiativ var mindre specialbilar etc.

Tesla gjorde en bil som alla kunde använda.

Sen var det en ganska exklusiv bil. Är fortfarande.

Samtidigt blir batterierna allt effektivare.

Hur inverkar det på produktionen?

Det är stor skillnad på energidensiteten–

–i ett batteri jämfört med en dieselmotor.

Det är den utmaningen som bilindustrin har.

Det är svårt att bygga ekvivalenter av–

–Volvo XE90 i ren eldrift–

–och få en hyfsad räckvidd.

Därför börjar man med hybrider. Sen forskas det–

–på till exempel litiumjoner.

Man fokuserar på litiumluft på lång sikt–

–som har högre energidensitet.

Den andra tydliga trenden på framtidstemat–

–är självkörande bilar. Jag tog fram en graf–

–på The hype cycle som sätter självkörande bilar–

–på toppen av sin hype.

Håller du med om att temat är på toppen–

–av inflaterade förväntningar?

Ja...

Återigen får man backa och se vad man pratar om.

Pratar man om en bil som kommer och plockar upp dig–

–utan förare, via din app i telefonen.

Det finns ingen ratt. Du transporteras från A till B.

Det ligger nog väldigt långt fram.

Men pratar man om att man åker till landet i bil–

–och ägnar tiden åt att läsa istället för att köra–

–så finns den teknologin.

Sen finns det lite regulatoriska saker kvar att lösa.

Premiummodellerna hos premiumtillverkarna–

–kommer snabbt upp på level 4–5.

Sen begränsas det när man får använda det.

Level 1–2, enklare automatiserad körning–

–kommer att finnas bland masstillverkade bilar.

Vilka aktier kan bli vinnare på det här?

Automatiserad körning–

–ritar delvis om intäktsmodellerna för bilindustrin.

I den första fasen tror jag på underleverantörerna.

De behöver installera både hård- och mjukvara i bilarna–

–för att kunna utföra de här tjänsterna.

För bilindustrin blir frågan snarare om–

–man blir en tjänste- eller hårdvaruleverantör.

Där blir det en kombination.

Bilindustrin blir mer tjänsteleverantörer–

–och tjäna pengar på biltjänsten snarare än på bilen.

Har du nån aktie du tror på kring det här temat?

Jag tycker att Volvo Cars och Mercedes ligger bra till.

Jag ska även nämna BMW.

Om man jämför de här tre tillverkarna–

–har Volvo kanske ett lägre insteg in i det här–

–eftersom Volvo profilerat sig kring säkerhet–

–BMW kring upplevelsen att köra bilen–

–och Mercedes kring lyx och stora V8-motorer.

Det kanske blir svårare för BMW–

–som ska vara kul att köra, att motivera att inte köra den–

–än för Volvo.

Om vi håller oss till de börsnoterade–

–kan vi prata om Volvo Lastvagnar.

Man har presenterat nya mål som marknaden gillade.

De hade tidigare mål att vara näst bäst–

–i en jämförelsegrupp av företag kring lönsamheten–

–och de olika affärsområdena.

Det gjorde att vi var tvungna att räkna lite.

Målet skiljer inte så mycket mot vad man sagt tidigare–

–men det är bra att kvantifiera ett mål.

Gruppen blev lite svårhanterlig när Scania försvann–

–som var den man främst jämfört sig med.

Det intressanta för Volvo är väl kanske–

–hur lönsamheten ska fluktuera från 10 %.

Vad blir den lägre lönsamheten i en svag konjunktur–

–och den högre i en högkonjunktur?

Att få ner det spannet talar för en bättre värdering.

Många tror på ökad lönsamhet–

–men volymerna i USA och Europa–

–har inte varit så positiva.

Vad ska man tro om lastbilsförsäljningen?

Nordamerika hade en kraftig avmattning förra året.

Det kom av att man hade för stort lastbilslager.

I år rör sig marknaden sidledes lite ner.

Men trenden i Nordamerika är på väg upp.

Nordamerika har fortfarande en utbytescykel framför sig–

–med högre volymer.

Europa har varit lite lurigt. Tillverkarna förväntade sig–

–att marknaden skulle avmattas i år.

Snarare växer marknaden ganska ordentligt i år–

–och kan nå en toppnivå i absoluta tal.

Under tredje kvartalet har efterfrågan varit bättre–

–än under andra. Tillverkarna har fått öka takten.

Man talar om att man har slutsålt inom industrin för i år–

–och börjar fylla första kvartalet.

Ryssland har också återhämtat sig kraftigt.

Vissa tillverkare har inte kunnat möta efterfrågan.

Allt från oförändrat till 10 % ner för Europa nästa år.

Men i absoluta tal är det fortfarande en bra marknad.

Många här i Börslunch har pratat om att den är billig–

–jämfört med andra verkstadsbolag.

Men hur är värderingen mot andra lastvagnsföretag?

Aktien är fortfarande intressant att investera i.

Om man backar till 2012–

–och tittar på hur Volvos aktie gått–

–i förhållande till verkstadsbolagen.

Sektorn har gått upp 100 % i snitt.

Volvo har gått i snitt som sektorn.

De andra bolagen har gått ännu mer.

Om aktien toppade runt 156 kronor 2007–

–och är tillbaka där i dag–

–men har strukturellt högre lönsamhet över cykeln–

–sen den nya koncernsammansättningen–

–kan man motivera en högre värdering.

Det har varit mycket fokus på fundamentan i Autoliv–

–i och med att bolaget ska delas upp.

Vad tänker du om uppdelningen i Autoliv?

Den är nog ganska logisk.

Vissa aktieägare men också ledningen–

–har varit frustrerade över–

–att man inte har fått betalt för teknologihöjden–

–i elektronikdelen som är automatiserad körning–

–och all hård- och mjukvara runt den teknologin.

Den mer traditionella delen, krockkuddar etc–

–har gett bra lönsamhet–

–som har spätts ut av låg lönsamhet inom teknologidelen.

Det har gett en ganska trist värdering.

Man vill nu ge båda affärsområdena–

–bättre tillväxtmöjligheter, en mer rimlig värdering–

–och då attrahera nya investerare–

–som prioriterar högre tillväxt och lägre lönsamhet–

–inom teknologidelen. Inom den andra delen–

–investerare som prioriterar höga kassaflöden–

–stabilitet och lägre tillväxt, men bättre marginal.

I passiva säkerhetstjänster är de väldigt etablerade.

Den aktiva säkerheten är en marknad många vill in i.

Hur står sig Autoliv där?

Det finns hur många olika initiativ som helst.

Man är inne på olika delar av marknaden.

Det är väldigt mycket allianser.

Autoliv har haft tre viktiga samarbeten–

–bland annat med Velodyne på laser–

–en viktig teknologi för självkörande bilar–

–och Nvidia som har elektroniska kontrollenheter–

–för att snabbprocessa information.

Min bedömning är att Autoliv ligger väldigt bra till.

Men du har Continental, Bosch, Denso... Många aktörer.

Om man gör en värdering på Autoliv, hur är då kursen?

Jag skulle säga att...

Man ska veta att beslutet om uppdelning inte är taget.

Det tas före årsskiftet och tidigast i september nästa år–

–kan båda enheter vara börsnoterade.

Mycket kan hända innan dess.

Men en väldigt försiktig ansats–

–utifrån tech-värderingen...

Alla har väl sett värderingen på konkurrenten Mobileye–

–som köptes av Intel för 15 gånger försäljningen.

Men om man sätter tre gånger försäljningen på tech-delen–

–och en vinstmultipel på ebit strax över 6.

Det är försiktigt, men ändå kommer man upp nånstans–

–runt 140 dollar som nån form av golv för värderingen.

Nu handlas den för 125 dollar.

Så det förlöses mer värde.

Ett sista bolag du nämnde, som inte finns på börsen–

–men som många är intresserade av: Volvo Cars.

Det känns som om noteringen har varit nära i cirka två år.

Hur nära är man nu?

Jag vet inte, men det intressanta med bilaktierna–

–är att de har haft trist utveckling på börsen i år.

Men sen september är bilsektorn upp 10–12 %.

Värderingarna börjar närma sig runt sex gånger ebit.

Jag tror att när Volvo har planerat att gå till börsen...

Det beror ju på hur bra betalt man får.

Där ser väl utsikterna hyfsade ut för marknaderna.

Kina växer svagare nästa år–

–och Nordamerika växer nog lite–

–från att ha gått ner i år, efter lageravveckling.

Så det är inte omöjligt med mitten eller slutet av 2018.

Det handlar om tajming.

Och värdering. Kinesiska Geely–

–har investerat väldigt mycket, vilket syns–

–i alla produktlanseringar och i produktutbudet.

Det vill man ha betalt för.

Om man går in på en rimlig värdering–

–är det då intressant att titta på?

Det skulle absolut kunna bli en ny folkaktie.

Jag tror ju att Volvo ligger rätt i tiden–

–produktmässigt och teknologimässigt–

–i termer av det som sker kring elbilar och hybrider.

Man kommer inte från ett komplext motorprogram–

–med sex- och åttacylindriga motorer och så där–

–utan man har kört ganska slimmat, av kostnadsskäl.

Det har visat sig rätt–

–när man landar runt hybrider och elbilar på sikt.

Och den andra delen är att man kommer från säkerheten.

Det är nära till automatiserad körning–

–jämfört med andra som har komplexare motorprogram–

–och mer fokuserar på körglädje och lyx.

Nu har man presenterat nya bilar under märket Polestar.

Vad tror du om det konceptet för Volvo?

Den stora delen i lanseringen av Polestar–

–är väl ägarformerna för bilen.

Tanken är ju då att man inte ska ha återförsäljare–

–utan bilen beställas över internet–

–via en prenumerationstjänst som betalas månatligen.

Det är ingen kontantinsats–

–och sen ska man kunna välja andra modeller–

–i stället för den Polestar man kanske kör mest.

Då kommer vi in mer i tjänsteleverantörer–

–och delningstjänster, och Volvo ligger väl i framkanten–

–av lanseringen, nån gång i mitten av 2019.

Sen är nog tanken–

–att man går ut med den dyraste, mest exklusiva varianten–

–som den första – en sportbil som inte är helt elektrisk–

–utan är en hybrid. Man sätter det som ett premiemärke–

–utöver Volvo, vilket gör att de andra lanseringarna–

–kommer att vara lägre prisade–

–så att man kanske får betalt för elbilen.

Sammantaget många spännande svenska bilaktier–

–som kan vara intressanta. Tack för det.

I morgon kommer Lars Söderfjell och Lars-Erik Lundgren.

Vi har också med oss Assa Abloys vd Johan Molin.

Missa inte det. Tack för att ni tittade.

Tele2 stiger rejält på börsen efter dagens kvartalsrapport. Vd Allison Kirkby kommenterar i Börslunch. Dessutom blir det mycket snack om bilindustrin med fordonsanalytikern Hampus Engellau från Handelsbanken.

I dagens program:

Allison Kirkby kommenterar Tele2:s resultat.

Elbilar och självkörande bilar. Vilka blir vinnarna?

Programledare: Simon Tarvainen.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite -0.1%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • MTG: 5:12

  MTG: "Våra produkter är relevanta"

  Under onsdagsmorgonen släppte MTG sin rapport där ett lägre resultat än väntat kunde presenteras. Bolagets vd Jørgen Madsen Lindemann är trots det nöjd med kvartalet.

 • Första storbanken rapporterar starkt3:39

  Första storbanken rapporterar starkt

  SEB lämnar stark rapport som slår förväntningarna på flera punkter. Bonava överraskar positivt och redovisar mindre vinstminskning än väntat. Getinge visar en bättre omsättning och orderingång än väntat och aktien stärktes. Husqvarnas nettoresultat levde inte upp till förväntningarna och aktien föll under morgonen.

 • Byggmax faller på rapport3:49

  Byggmax faller på rapport

  Morgonen bjuder på flera nya rapporter. Byggmax faller på börsen efter att ha rapporterat om minskat resultat. Inwido ökar omsättningen enligt förväntningarna och aktien är...