Fler muntra noteringar väntar

Välkommen till Börslunch fredag 19 maj, på EFN.se.

Börsen studsar tillbaka upp efter gårdagens nergång.

Just nu upp 0,7 %, men ner cirka 1 % på veckan.

I dag rapporterade CLX–

–och med oss har vi bolagets vd Johan Hedberg.

Den organiska tillväxten var 20 %.

Lägre än föregående kvartal, men lönsamheten steg rejält.

Hur vill du sammanfatta perioden?

Vi har haft en tillväxt i USA–

–där vi har högre bruttomarginaler på affären.

Därför växer vi mindre på topline–

–men vi växer som vi ska på vår "gross profit".

Det kanske är bra att den organiska tillväxten var lägre–

–för ni ändrar era finansiella mål och ska inte växa 20 %.

Varför det?

Vi fokuserar på det viktigaste för oss – vår gross profit.

Och hur vi får det till ebitda – vårt mest relevant mål.

Och det ska vara 20 % bättre per år.

Hur mycket bidrog Mblox till lönsamheten i kvartalet?

Vi redovisar inte Mblox specifikt.

Det är integrerat i våra siffror.

Vi särredovisar inte det.

Hur ser du på den nya generationens meddelanden–

–och hur påverkar de era affärer–

–pris- och marginalmässigt?

De nya messaging-tjänsterna som kommer–

–har större funktionalitet. Det ger fler användarfall.

Fler företag lär använda den här kanalen–

–för att kommunicera.

Företagen får fler användarfall för den här kanalen.

Så det kommer nog att öka tillväxten–

–för marknaden, och för oss.

Kan man binda upp kunder längre och bättre nu?

Ni tappade ju nån kund, som bytte plattform.

De köpte ett bolag med samma tillgångar som vi hade.

Därför flyttade de till den kanalen.

Vi tror att det här kommer att ersätta–

–mycket av appar i mobiltelefoner.

I dag har man kanske tio appar man använder varje dag–

–men många appar använder man sällan.

Vi tror att messaging-kanalen kan ersätta–

–vissa av de användarfallen. Då blir det mer affärer.

Ni har gjort rätt mycket förvärv.

Ni har inte så mycket "overhead"–

–så hur gör ni för att lyckas med integrationen?

Vi försöker vara så mycket på plats som möjligt–

–och få in teamen i vår affär.

Vi är också tydliga med vilka synergier vi vill ta ut.

Så att vi får personalen ombord.

Mycket kommunikation och mycket tid med förvärven–

–så att de snabbt är med på vision och strategi.

Även om du inte vill säga hur mycket Mblox bidrog med–

–så säger ni att integration och synergier–

–har kommit in bättre än vad ni räknade med.

Kan du konkretisera vad ni har blivit överraskade av?

Vi sa att vi hade kostnadssynergier på tio miljoner dollar–

–och att de skulle uppnås inom två år.

Vi har uppnått större kostnadssynergier.

Och vi har gjort det snabbare än planerat.

Vi nådde dem efter redan 6–7 månader.

Nyligen annonserade ni att ni köper Dialogue Group.

Främst är det för Asien. Vi gör ett intrång där.

Mblox var mycket för Nordamerika.

Dialogue är för att positionera oss i Asien.

Det stärker våra kunder och vårt inköp.

Det var en låg prislapp.

Var det sex gånger ebitda?

Det stämmer. Vi har hittat ett väldigt attraktivt bolag–

–till ett väldigt bra pris.

Tack för att du kom, Johan.

I dag noterades Munters på börsen.

En trevlig comeback.

Aktien handlas upp nästan 25 % mot introduktionskursen.

Vi ska höra vad vd:n sa i morse till Simon utanför Nasdaq.

Man kan alltid fundera över omvärldens utveckling.

Men på lång sikt ser vi mest möjligheter.

Vi har nog en del interna utmaningar också–

–i hur vi skalar upp oss själva till ett större bolag.

På lång sikt är det fantastiskt bra, säger han.

På nog lång sikt blir det bra.

Han säger att de har stora möjligheter internt.

Några gäster talade om lågt hängande frukt i Munters.

Ni satte pengar där.

Ja, men jag håller inte riktigt med om det.

Den rabatt man såg vid introduktionen–

–har byts från att vara rabatt till en hög premie.

Det var en rätt tuff grupp–

–man jämförde Munters med på börsen.

Det är nog mer paketeringen av utförsäljningen–

–som är ett resultat på dagens prisuppgång–

–än att bolaget skulle vara väldigt billigt.

Nu har de jobbet framför sig.

"The proof is in the pudding", när det gäller Munters.

Pierre, vad säger du om kvaliteten på börsnoteringarna?

Håller de fortsatt samma höga kvalitet?

Munters känner du till.

Jag tycker ändå att...

Det finns väl vissa som är mindre bra–

–men det finns bolag som är värda att titta på.

Det är roligt. Vi har fortfarande en ganska...

Vi är inte på sista klämmen med bara skräp–

–utan det är många bra bolag.

Det är rätt diversifierade bolag i blandade sektorer.

Stockholm har visst fler IPO:s än London. I antal.

Det visar vilken fart det är.

Kul. Då har vi mycket att prata om.

P.O. har med sig en spaning på illikvida aktier.

Vi börjar med att titta på en graf han har med sig.

Den visar hur de illikvida aktierna, den vita linjen–

–har utvecklats gentemot börsen.

Vill du visa upp nästa också?

Värderingen på de här är också högre – den blå linjen.

Det jag vill säga med det här är väl–

–att man har sett vissa bolag gå fantastiskt bra.

Många gånger går bolagen upp under liten omsättning–

–och går ändå upp mycket.

Så det var intressant att se–

–om det fanns nåt samband mellan dålig likviditet–

–och börsutveckling.

Vi tog bolag med ett börsvärde på två miljarder–

–och tog ut de 25 med lägst omsättning–

–i relation till sin "free float".

Urvalet är 25 av 240 bolag på huvudlistan.

Vi kom fram till att det var en påtaglig överperformance–

–på den här gruppen, kanske på grund av låg värdering.

Men om man även ser på gruppens värdering historiskt–

–så var den högt värderad från början.

Och de senaste sex månaderna har den värderats ännu högre.

Börsvärdet på ett bolag är ju marginalprissatt–

–av några få aktier många gånger.

Slutsatsen är att man ska vara försiktig–

–med bolag som har dålig likviditet.

För till exempel Latour, Skistar och Fagerhult–

–har haft kraftiga uppgångar med väldigt liten volym.

Det går snabbt uppåt, men när flöden vänder–

–går det också raskt ner.

I en svagare marknad borde det vara motsatt förhållande.

Definitivt. Så man kan tänka på det här–

–om man sitter med många bolag med dålig likviditet.

En toppsignal.

Lite tunn luft.

Det köper jag. Det låter rimligt.

Många studier visar att det finns en likviditetspremie.

Det har varit ganska bra flöden till marknaden som helhet.

Hur klarar det sig över sommaren?

Den svaga sommaren beror lite på–

–att folk tar ut pengar till semester.

Förra året var ett undantag. Jag ser fram emot att se–

–hur flödena styr 2017.

Apropå toppkänsla–

–tar baissarna ofta fram Shillers p/e-tal som ligger högt.

Så nu har vi kommit till avsnittet "Pierre läxar upp".

Och där...

I dag ska han läxa upp marknaden om Shillers p/e-tal.

Vi kan börja med att se hur värderingen ligger.

Det är runt p/e 30. Det låter ju väldigt högt.

Nu får du ranta hur mycket du vill.

Fin bild, där.

Jo, det är högt, och är det bra eller dåligt?

Det man får vara försiktig med är–

–att Shiller-p/e inte är den bästa tajmingindikatorn.

Jag har också en graf–

–om hur det går om man investerar vid olika Shiller-p/e:n.

Precis. Tioårsavkastningen. Där har vi den.

Din tioårsavkastning blir förstås mycket bättre–

–om du investerar vid lägre multiplar. "Surprise".

Men man brukar titta på Shiller p/e i "hindsight bias"–

–med full kunskap om hur den sett ut.

Men vid början av 90-talet var snittet ett annat.

Grafen visar... Om jag hoppar av när Shiller p/e...

...ligger i de dyraste 10 procenten...

...är jag med upp till 90 % av historisk värdering.

Då underperformar jag kraftigt. Jag är inte med–

–från 1995 till it-bubblan, upp till finanskrisen...

Man missar den sista "pushen".

De sista procenten är de som ger mest i pengar.

Man måste vara försiktig.

Använd den inte som en tajming-indikator.

Det är förstås inte billigt när den är hög...

Blandar man istället...

Generellt är det bra att köpa när den är låg.

Men när ska jag hoppa av?

Om jag bara följer den, hoppar jag av för tidigt.

Man kan hoppa av...

Om den är dyr, är man med så länge index–

–ligger över tiomånaderssnittet.

Den vita linjen. Det är logaritmiskt–

–i absoluta procent är skillnaden stor.

Det är bra att köpa billigt, men bli inte rädd...

Använd inte värdering som en tajming-indikator.

Men din slutkläm: Är det irrelevant med Shiller p/e-talet?

Tack för att du påminde.

Det är mitt jobb.

För dagens stora bolag: Apple, Facebook, Alphabet...

2007 var omsättningen ingenting jämfört med idag.

Facebook omsatte 153 miljoner dollar.

Shiller p/e är tioårsvinster.

Vinsterna är inte så relevanta att använda–

–på en tioårsmultipel på dagens pris.

Vilken typ av bolag fanns i USA förr?

Järnväg, industri, energibolag... Det kostar att växa.

Men de här bolagen binder mindre kapital.

En intressant aspekt av digitaliseringen.

Som att handla Apple på "price to book".

Det säger inte så mycket.

Instämmer du?

Ja, det blir svårt att använda Shiller som måttstock.

Det tar inte hänsyn till teknikutvecklingen.

Det är svårt.

Varför måste man vara med på den sista "pushen" upp?

Folk blir galna och ska ha it-aktier innan det kraschar.

Varför stiger det så mycket på slutet?

Du investerar 100 kronor.1990 har det ett visst värde.

10 % rörelse, säg att det är 1 000.

100 spänn upp eller ner. Det har dubblats sen dess.

10 % blir då den dubbla rörelsen i kronor och ören.

En "backtesting"-graf påverkas av om du är med–

–på den sista "pushen" eller inte.

Euforin... Det gör ont att missa när det går upp.

Man måste vara med in i det sista. Annars svär man–

–när alla andra tjänar stora pengar.

Du utbildar oss. Vi ser fram emot kommande program.

Jag får hitta på nåt nytt till nästa gång.

PO vill lyfta fram ett intressant värderingskap–

–i byggsektorn. Den vita kurvan, den galna rusningen–

–är Peab och den orange är Veidekke.

Bygg ser vi i mitten.

Kanske blir det ännu roligare att titta på värderingarna.

Skälet till att jag tog fram den...

Ett förslag till en "pair trade" som man kan gå in i.

Veidekke har performat mycket sämre än de andra.

När man försöker hitta skälet i rapporterna–

–och hur det ser ut värderingsmässigt–

–ser man att det inte hänger ihop.

I värderingen syns samma skillnad.

För att göra det mer rättvist...

Veidekke innehåller både bygg och projekt.

För rättvisans skull tog vi med en yield-värdering–

–på det som gäller projekt.

Och byggsektorns värdering på byggdelen.

För att inte jämföra äpplen med päron.

Då har du Veidekke–

–med minst 20 % rabatt värderingsmässigt.

Peabs utveckling är fascinerande.

Den har gått jättestarkt på slutet. En aktie–

–som inte omsätts så mycket, liksom de likvida bolagens.

Peab kan vara ett av de bättre exemplen att ta–

–i en "pair trade" mot Veidekke. De ska in i SPX-index–

–den sista maj. Man kanske positionerar sig–

–för det redan idag. Man kan gå in i slutet av maj.

Vi hittar kanske inga bra skäl till varför Veidekke–

–ska handlas med den här rabatten nu.

Alltid kul med "pair trades".

Vi är tillbaka nästa vecka. Trevlig helg.

CLX har kommit med kvartalsrapport och bolagets vd Johan Hedberg gästar Börslunch. Övriga gäster är PO Nilsson från Prior Nilsson Fonder och Pierre Mellström från Handelsbanken. De snackar bland annat Shiller P/E och Munters.

Ämnen:

Intervju Johan Hedberg, CLX.

Munters börsnoterat.

Illikvida bolag slår övriga börsen.

Shiller P/E.

Veidekke vs byggsektorn.

Programledare: Charlotte Stjerngren och Jesper Norberg.

 • Biljätten vinstvarnar4:32

  Biljätten vinstvarnar

  Starbucks rasade men Facebook och Netflix på rekordnivåer. Disney nära få godkänt för Foxbud. Daimler vinstvarnar. Capio får ny vd. Peab får stororder på studentbostäder.

 • Viktig Brexitomröstning till Mays fördel6:16

  Viktig Brexitomröstning till Mays fördel

  Vi kommer allt närmre handelskrig mellan USA och Kina. Daimler vinstvarnar och skyller på kinesiska biltullar. ECB kan tänkas öka takten på återinvesteringar. May vann viktig Brexitomröstning i går. Räntebesked från både Norge och Storbritannien.

 • Därför ska du äga Telia16:35

  Därför ska du äga Telia

  Bonava, Skistar och sommarportföljer. Det är några av ingredienserna i säsongens näst sista Börslunch.

 • Mjuka råvaror ammunition i handelskriget5:30

  Mjuka råvaror ammunition i handelskriget

  Priser på mjuka råvaror som soja, vete och majs har stigit kraftigt under 2018. Men med ett uppblossande handelskrig har det blivit turbulent för mjuka råvaror.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -1.4%
NASDAQ-100 -0.3%
NASDAQ Composite -0.3%

Vinnare & förlorare

Fenix Outdoor 2%
Atrium Ljungberg 1.6%
Millicom 1.4%
Intrum Justitia -2.8%
Bravida Holding -3.3%
Billerudkorsnäs -3.4%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier