Fyra skäl att vara positiv till börsen

Vi sitter och pratar med Niklas Wellfelt–

–och Christina Lundmark. – Välkomna.

Och välkommen Arne Giske, Veidekkes vd.

Kan du sammanfatta 2017?

Året när Veidekke fick sitt bästa resultat hittills.

Ett år med stark aktivitetstillväxt–

–orderingången växte starkt.

Även ett år när många års uppgång på bomarknaden vände.

I rapporten skriver ni–

–att marknaden är mer krävande än på länge–

–och att försäljningen blir lägre framöver.

Hur förbereder ni er på det–

–och vilka är de största utmaningarna för 2018?

Att bomarknaden skulle vända hade vi förutsett.

Tillväxten har varit orealistiskt stark–

–både för aktivitet och priser.

Att det förr eller senare skulle leda till en korrektion–

–var vi beredda på.

Orderboken är rekordstor för 2018.

Ebit-marginalen i Construction Norway steg i Q4 2017.

Kan marginalerna stiga ännu mer under 2018?

Ja, det tror vi. I Norge ser vi en vändning.

Vi har gjort omstruktureringar som nu börjar ge resultat.

Men ni har redan sänkt priserna på bostadsprojekt–

–med runt 10 %. Blir det fler sänkningar?

Varje projekt lever på sin marknad.

Projekten som ska ut på marknaden i dag–

–måste anpassas efter dagens prisläge.

Men vi sänker inte priserna på pågående projekt.

Åtminstone inte hittills.

Hur ser konkurrensen ut?

Konkurrensen om bostäderna är hög.

Men vi har en bra portfölj som vi kan dra nytta av.

Företaget uttalade sig om starterna i helgen.

I en modest värld–

–kan de sjunka med 25–30 % i Stockholm, Sverige.

Men det kan bli 50 %. Vill ni chocka politikerna?

Vi har ju haft en väldigt stark tillväxt i "startups".

Och vi presterade starkt fram till 2012.

Vi tror att det stabiliserar sig nu under två, tre år–

–på en nivå 30 % lägre än när vi låg på topp.

Ett rimligt antagande, som många delar.

Niklas, har du nån fråga?

Konjunkturen är stark internationellt och i Sverige.

Det är bomarknaden som är problemet, inte minst i Sverige.

Hur länge tror du att osäkerheten och oron varar?

Är det kopplat–

–till förändringarna av svenska amorteringskrav–

–som införs 1 mars? Får vi klarhet då?

Det tar nog längre tid.

Det tar nog lite tid att hitta en ny balans.

Alla såna förändringar gör folk mer tveksamma–

–till att binda sig för ett bostadsköp.

Allt eftersom saker stabiliseras–

–rullar det nog igång igen. Successionsmarknaden–

–är i balans. Arbetslösheten är låg.

Exportindustrin går bra. Generellt är situationen bra.

Men den starka tillväxten måste följas av en korrektion.

Tack, Arne Giske.

Rapportperioden närmar sig slutet.

Men det lilla bolaget Corem har rapporterat i dag.

En intressant indikator för e-handeln, tycker du.

Bolaget är stort inom logistikhallar.

De indikerar både själva e-handeln–

–och globaliseringen vi haft tidigare.

En del bolag flyttar tillbaka produktionen.

Under året har de hyrt ut 187 000 kvadratmeter.

43 % av dem till nya kunder.

E-handeln är nog ett tema vi får fortsätta leva med–

–liksom "repatriation", som Trump säger–

–av produktionen.

Vad säger ni om rapportperioden generellt?

Grafen visar reaktionerna på de nordiska rapporterna.

I Norden har rapporterna sett ut som förväntat.

Förväntansbilden har stigit under 2017–

–eftersom kvartalsrapporterna varit så starka.

De nordiska Q4:orna såg ut som förväntat.

På andra sidan Atlanten–

–har rapportperioden varit superstark i Q4.

Och de guidar starkt inför 2018.

I USA har du skattesänkningen–

–och den svaga dollarn som hjälper till.

I Norden, ungefär som väntat–

–men med en positiv "tilt".

Jag instämmer. Våra prognosändringar är marginella.

0,3 % ner på EPS.

Man går in i året med en rätt hög marginalförväntansbild.

I rapportsäsongen har fler än hälften av bolagen–

–slagit förväntansbilden för vinst per aktie.

Men försäljningen har varit starkare.

Nu börjar vi få lite av priseffekten för råmaterial.

Det är kul och viktigt...

De senaste åren har resultaten varit okej.

Man har jobbat med att öka marginalerna–

–men inte haft stöd i konjunktur och försäljning.

Det började man se i slutet av 2017.

Försäljningstillväxten överraskade positivt.

Och Kiss: "Keep it simple, stupid!"

Berätta.

I dag är det stängt i USA–

–inte så många bolag rapporterar...

Då kan man göra nåt basalt.

Fundera över börsen generellt.

Nu när året börjar...

Med ett antal hyggligt goda börsår bakom oss–

–finns några skäl till den goda utvecklingen.

Vi tittar på dina fyra skäl–

–till att vara positiv till börsen.

Börsnedgången nyligen gav lägre värderingar–

–främst i USA. En stark rapportsäsong i USA och Europa.

Stark konjunktur och mer expansiv finanspolitik.

Grafen visar den starka inledningen på börsåret 2018.

Men även det rejäla jacket i kurvan i början av februari–

–när börskurserna föll kraftigt.

Samtidigt med kursfallen kom många bra rapporter–

–som gjorde att vinstestimaten steg.

Vinstestimaten som blickar tolv månader framåt.

Aktiekurserna faller–

–samtidigt som vinstprognoserna stiger–

–då faller ju p/e-talen kraftigt.

Grafen visar de framåtblickande vinstestimaten.

Den blå kurvan visar USA.

När analytikerna nu blickar tolv månader framåt–

–är vinstnivån 20 % högre än i prognoserna februari 2017.

Ett väldigt starkt vinsthävningsmoment, främst i USA–

–liksom ett kraftigt kursfall, även det främst i USA–

–ger starkt fallande p/e-tal, värderingar.

Som den här grafen visar.

Briljant. Inte bara USA, men en hel drös med marknader.

Värderingen, p/e-talet har sjunkit rejält.

P/e-talen har fallit mer än aktiekurserna–

–eftersom vinstestimaten har stigit.

Den som varit sen till börståget–

–ser tåget rulla tillbaka till perrongen–

–och får chansen att kliva på.

Så Kiss: "Keep it simple, stupid!"

Tittar man på aktiekurserna–

–och utvecklingen av vinstprognoserna...

Prislappen på börsen är mycket lägre–

–än för bara två veckor sen.

Och resten av året?

Vi lär få en vinsttillväxt...

Om vi lånar börshumöret från USA, eller tar avstamp där–

–så känns det som om vi lär få en vinsttillväxt–

–för Q1, Q2, Q3 och Q4 på nånstans 15–20 %.

Med den typen av vinstmomentum att ta avstamp i–

–blir aktiemarknaden ett lokomotiv–

–som det är svårt att ställa sig framför.

Så det känns ganska hyggligt.

När det ser för bra ut, åker man ofta på en smäll.

Och volatiliteten är tillbaka, vilket skapar möjligheter.

Det gör det absolut. Det här är en mätning som visar–

–hur ljusblå himlen ser ut–

–när investerarna i allmänhet är väldigt konfidenta.

Då är vi långt uppe i skalan i figuren, i "extreme greed".

Om man är i andra änden, där man är lite försiktig–

–är man väldigt återhållande.

Det är ofta en bra omvänd indikator.

Där befinner vi oss nu, med mycket ångest och oro.

Det är ofta ett bra tillfälle att investera–

–om man känner sig konfident.

Det som nog var en utlösande faktor för det första fallet–

–var ju lönerörelserna vi såg i USA.

Du vill också slå ett slag för inflationen.

Du får vara lite motvikt till Niklas optimism.

Inflation är bra. Nåt som systemet behöver.

Vi har ju varit dopade i nästan ett decennium nu.

Men kärninflationssiffrorna i USA förra veckan–

–var en liten "shocker".

Det blev en sättning efter lönestatistiken veckan före–

–men på inflationssiffran gick börsen upp.

Över 80 % av amerikanska bolag har rapporterat positivt.

Siffran är på över 60 % för Europa.

Vi kommer nästan ur säsongen där det finns en "comfort".

Men det lär vara nervöst.

Det lär bli mer volatilt framöver.

Och den där andra grafen vi hade–

–med en eventuell inflations-"spike"–

–eller vad det lutar åt–

–kan bli spännande längre fram i år.

En högre inflation är ett kvitto på–

–att bolagen får bättre "pricing power"–

–och att det är bra tryck i konjunkturen och efterfrågan.

Det börjar bli flaskhalsar i systemen.

Då går inflationen upp lite.

En normalisering av konjunkturbilden.

Om inflation och räntor stiger mycket, blir det oroligt.

Nu är det ett kvitto på en stark konjunktur.

Så den här grafen–

–där man tror på en ökning, är ni inte oroliga för.

Det lär komma en period där det är volatilt.

Det där är en indikator, där man ser sex månader framåt.

Det kanske blir nåt däremellan som är mer modest.

Då kanske det lugnar sig lite. Men, "it's touchy, touchy".

Vi har en ny centralbankschef i USA.

Vi är lite osäkra på hur han agerar och reagerar.

Marknaden kommer nog att vara väldigt fokuserad–

–på inflationsstatistiken. Den ska vi nog följa noga.

Tuff första vecka för Powell på jobbet.

Vi ska prata lite bolag också.

Tina, du har rest till Tyskland med Volvo.

Vad tog du med dig från den resan?

Finanschefen sa några väldigt bra ord.

"The machine isn't humming yet."

Han menar att de inte är helt nöjda än–

–med den underliggande verksamheten.

Trots att man närmar sig en konjunkturtopp framledes.

Det finns mer att göra på bolagets egen sida.

De har ett marginalmål på 8–12 %–

–från "low cycle" till "pick-up cycle".

Vi är nästan i "pick-up cycle", så det finns mer att göra.

Och ser man på orderläget i Q4–

–där Volvo och Daimler rapporterar nästan 30 % i tillväxt–

–så rullar det på.

Vad säger du som är positiv till börsen?

Volvo känns jättebra.

Och det att aktiekursen har gått ner–

–gör att om man inte hann med verkstadsrallyt–

–så har man möjlighet att kasta sig på tåget igen.

Och Volvo fortsätter fortfarande att optimera.

Det finns mer att göra, men man har bra stöd–

–i efterfrågeutvecklingen. Då blir det lättare–

–att komma tillrätta med de sista pusselbitarna.

Sen är frågan hur lång cykeln blir framöver.

Och om bolagets investeringar och annat tar fart–

–så kan det nog räcka några år till.

Då är det för tidigt att i aktiemarknaden–

–diskontera ett läge där efterfrågan och vinster går ner.

Det är ännu en bit bort.

Och det intressanta är att man har "pricing power" nu.

Det har bolag saknat under en lång period.

Och toppen, det lilla körsbäret:

Man lär ha stark kassasituation.

Nästan 40 miljarder i slutet av 2018.

Aktieägarna kan nog se fram emot–

–ett aktieägarvänligt agerande.

Det finns mer att hämta i Volvo.

En annan spaning du tog med dig från Tyskland–

–är att de är hopplösa på att använda kort.

Men jisses! Ursäkta uttrycket.

80 % av alla transaktioner i Tyskland är cash.

Jag blir så fascinerad. Överallt vill de ha cash.

Kort har man inte kommit till än.

Loomis gjorde nyligen ett förvärv i Tyskland.

Det var en av de "blank spots" man hade.

Äntligen ger man sig in i den marknaden.

Visst minskar kassamängden i systemen framöver.

Men det finns fyra leverantörer i systemet.

Om det blir en konsolidering–

–blir det en bättre prisbild för tjänsterna.

Det har man inte gett Loomis full förtjänst för ännu.

Bolaget handlas för p/e 14.

Prosegur och Brinks handlas för 20–24 gånger.

Stor skillnad. Och det som är roligt med Loomis–

–är att många vill prata Loomis–

–men det är cirka 50–50 vilka som är för och emot.

De som är emot gillar inte den långa strukturella trenden.

De som är för tycker att vi i Sverige överskattar trenden.

Jag håller med. Och som bolaget själva sa:

"Vi bor i ett klimatvänligt land."

Ja, och vi har utvecklat många tekniker.

Men inte resten av världen.

Och om det inträffar nån form av naturkatastrof–

–finns det inget annat sätt att betala för tjänster–

–än med kontanter.

Det lär alltid finnas en viss nivå av kontanter.

Jag är för kontantlöshet–

–men det finns andra nationer som inte har samma läge.

För eller emot?

Loomis är under överskådlig framtid ett bra tillväxtscase.

Jag minns inte när jag sist tog ut pengar i en bankomat.

Om man tar ut nåt, skramlar de i plånboken.

Men ser du vad vi betalar för transaktionerna?

Absolut. Sen har vi också ägnat mycket tid...

Inte minst i det här programmet pratar vi mycket e-handel.

Den är också kontantlös.

I Sverige blir man nog lite förblindad kring det här.

Även om kontanthanteringen i omvärlden minskar–

–så outsourcar bankerna det här. De vill inte göra det.

Då har Loomis ett utmärkt läge–

–att ta fler marknadsandelar.

USA och kontinenten har mycket kontanthantering.

Och Latinamerika. Man köpte nyligen i Chile.

Man lär fortsätta där. Vi räknar med 8 % i vinsttillväxt.

Femårssnittet ligger runt 15 %.

I våra estimat lägger vi inte till förvärv.

Det kommer att göda vinsttillväxten ännu mer.

Fritt kassaflöde på 7 %.

Belåningen är bara på 40 % i slutet av året.

Och det är en helt konjunkturoberoende verksamhet.

Ibland vill man ha det i portföljen.

Det här är en egen liten trend.

Rapporten var inte så bra. Aktien föll med 8 %.

Precis. Det var Frankrike som fallerade lite grann.

Man har fått stark priskonkurrens.

Det har nog med Prosegur och deras separering att göra.

Man var väldigt aggressiv där.

De omstrukturerar och ordnar den biten.

Man blev lite förblindad.

Likadant var det med antalet Safe Points.

Det gillar man om man gillar Loomis.

20 % i marginaler, mot 11 % i gruppen.

Blev aktien för hårt straffad?

Ja, den är ner 15 % sen toppen.

Jag tycker bara det.

Om man ser på "return on equity" och så–

–så ligger det på över 20 %. Det kan nog ge lite framöver.

God lönsamhet och konjunkturokänsligt.

Nu är det nog mycket fokus på–

–att man vill plocka upp nåt konjunkturkänsligt.

Det är ett trevligt alternativ vid sidan om.

Det får sammanfatta. Börslunch är slut för i dag.

Se oss igen i morgon, då med Peter Malmqvist–

–vår ständige sammanfattare av rapportperioden.

I dagens Börslunch bjuds det både på generella placeringstips och specifika aktietips samt en intervju med Veidekkes vd.

I dagens program:

Veidekkes vd Arne Giske intervjuas.

Rapport från Corem Property.

Så har de nordiska rapporterna varit.

Keep It Simple Stupid.

Fyra skäl att vara positiv till börsen.

Extrem rädsla skapar möjligheter.

Volvo och Loomis.

Gäster: Christina Lundmark, Handelsbanken och Niklas Wellfelt, Ålandsbanken.

Programledare: Ellinor Beckett och Stina Ollila.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.1%
NASDAQ-100 -0.2%
NASDAQ Composite -0.3%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier