Defensiven prioriteras i sommar

Det är måndag och midsommarvecka, välkomna till Börslunch.

Stockholmsbörsen är ner 0,8 %–

–efter oro för ett handelskrig.

Norwegian för samtal med Lufthansa, Fingerprint klättrar–

–och Cybaero har ansökt om konkurs.

Vi är glada över att Epirocs vd Per Lindberg är här.

En historisk dag. – Välkommen också Johan–

–och Anna Strömberg. – Hur känns det?

Jättebra. Spännande.

Kursen tycks ha hamnat en bit över 90–

–sist vi kollade låg den mellan 90 och 94.

Godkänt från marknaden.

Jag har inga synpunkter på värderingen.

Men det är kul att det finns intresse för aktien–

–morgonens handel var stor. Ett gott tecken.

Ni kom inte med i OMXS30. Var du besviken?

Jag är nog inte så besviken.

Det finns kriterier som avgör vilka som är med.

Vi accepterar det.

Fortsätter handeln som i morse hamnar vi kanske där.

Vi får se.

Konjunkturen...

USA:s Caterpillar ses som en indikator på konjunkturen.

I försnacket verkade du tveksam till att ge–

–långa framåtblickar för konjunkturen.

Internt har vi förstås en uppfattning–

–om var vi befinner oss i konjunkturen–

–men vi uttalar oss inte externt.

Inga synpunkter på det.

Vi fokuserar på att hantera dagens konjunkturläge.

Det är viktigast.

Du hade...

I prospektet finns en graf som visar tillväxten–

–för er bransch: 7 % i sju år framåt.

Ett fantastiskt marknadssentiment.

Kan du förklara det?

Studien kommer från McKinsey–

–och rör investeringar i gruvindustrin.

En prognos.

Motsvarande prognos för infrastruktur är 4 %.

Om det blir så vet vi inte.

Slutsatsen som kan dras–

–är att det ser relativt bra ut framöver.

Det känns bra.

Vi har sett rätt stor aktivitet i befintliga gruvor.

"Brownfield"-investeringar.

Men hur ser det ut för nya gruvor?

Är det ökad aktivitet?

Nej, inte särskilt mycket.

Vi säljer väldigt lite till nyöppnade gruvor.

Prospekteringsborrning, som görs innan en gruva öppnar–

–ser relativt bra ut. Men då vet vi förstås inte–

–om det omsätts i nya projekt.

Och hur som helst tar det lång tid–

–från prospektering till att det händer nåt i gruvan.

Det är vad vi ser.

Johan nämnde 7 % per år. Har du nån egen målsättning–

–för hur snabbt bolaget ska växa?

8 %. Lite snabbare.

Och vi ska växa snabbare än marknaden.

Om det blir 7 %, så ska vi åtminstone växa mer än så.

Imponerande för en mogen produkt.

Men är marknaden kanske inte så mogen?

Ni är inne i ett generationsskifte för maskiner–

–som blir mer elektrifierade och automatiserade.

Ja, den trenden är stark.

En normal utnyttjandegrad för en gruvmaskin som vår–

–inte unikt för oss, men indikativt, är runt 30 %.

Väldigt lågt.

Nu fokuserar man inte bara på den delen–

–utan även på de 70 % som inte utnyttjas.

För det krävs nya verktyg.

Främst digitaliserade verktyg som skapar förutsättningar–

–för automation, bättre planering och överblick–

–över utrustning och personal i gruvan–

–vilket är svårt. Men nu har vi rätt verktyg–

–för att komma åt den delen.

Ritas spelplanen om? Förändras kundens krav?

Den kommer att ritas om, men det blir inte klart under Q2.

Det tar tid innan det sker–

–och slår igenom på bredare front.

Men visst är det så.

Relationen 30–70 visar att potentialen är stor.

Och den bör gruvbolagen jobba med.

Och vi också, förstås.

Och då krävs det mer underhåll av maskinerna också.

Om utvecklingen innebär–

–en högre utnyttjandegrad av maskinerna–

–klämmer man ihop deras livslängd–

–under en kortare tid. Det blir konsekvensen.

Service och underhåll bör då bli intensivare.

Eftermarknaden är stor. Är det där ni vill växa?

Eftermarknaden utgör runt 70 % av försäljningen.

Relativt stabilt över tid.

Bara nåt enstaka år har den delen av affären–

–saknat tillväxt. Den stabiliteten vill vi–

–fortsätta bygga på. Eftermarknadsaffären är viktig.

Den fortsätter vi bygga ut så gott det går.

Hur ser ni på produkterbjudandet–

–för automatiserade produkter? Finns möjlighet–

–att öka marknadsandelarna jämfört med konkurrenterna?

Jag hoppas det.

Vi har ett kunderbjudande som borde vara attraktivt.

Men vi är inte färdiga.

Automatisering av en gruva–

–görs inte bara genom försäljning av en viss utrustning.

I projekt för projekt måste vi jobba nära gruvan–

–för att få till den produktivitetsökning som krävs.

Det tar sin tid och i det arbetet–

–lär vi oss hur nästa generations utrustning ska vara.

Har du nån prognos för råvarupriser, som guld och koppar?

Inte nån prognos, men nu är efterfrågan på koppar god.

En stor andel av våra större ordrar det senaste halvåret–

–har drivits av koppar.

Guld tycks vara mer "rakt fram".

Och det ser positivt ut även för zink och nickel.

Men främst koppar tycks dra nu.

Intressant. Stort tack.

Vi går vidare med en graf som Anna hade med sig sist–

–i mitten av april. Då noterade hon att avknoppningar–

–har fungerat bättre på börsen–

–än bolagen som avknoppat dem, mödrarna.

"Dumpa morsan och behåll Epiroc."

Ämnet diskuterades i Börslunch i fredags.

Vi stannar inte där–

–vi går vidare till sommarportföljerna.

Vi sätter i gång med att visa dem.

Först Annas sommarportfölj. Lång Novo Nordisk–

–Electrolux och Boozt. Kort H&M.

I Johans sommarportfölj är han lång Saab–

–NRC Group och Climeon. Kort Gunnebo.

Vi börjar med Annas portfölj och Novo Nordisk.

Hur ser 2018 ut för bolaget?

Vi är lite försiktiga till marknaden under sommaren.

Och det här är en sommarportfölj.

Vi ville få in nåt stabilt tillväxtbolag.

Läkemedelsindustrin passar ju bra.

Novo Nordisks kursutveckling har varit skral.

Ner 12 %, 18 % i år.

Förlåt, 12 % i år och 18 % sen toppen.

Året 2018 är otroligt spännande för Novo Nordisk.

Man är orolig för den befintliga insulinaffären.

Prissättning, Trump är hård mot läkemedelsbolagen.

Men 2018 blir avgörande för bolaget–

–när det gäller ny potential inom området GLP-1–

–en annan sorts behandling för diabetespatienter.

Sen finns även tablettmarknaden–

–där Novo Nordisk inte deltar.

Bilden visar vilka studier–

–som ska rapporteras i år. Vi har redan fått två–

–som visar positiva resultat.

Det tycker vi inte att marknaden tagit höjd för.

Dessutom har läkemedlet Ozempic godkänts–

–och det bidrar till tillväxten.

Q2 får också lättare jämförelsesiffror.

Och värderingen är inte utmanande i dag.

Bolaget skulle kunna ha högre premie än dagens.

Jag instämmer.

Nedgången vi har sett–

–är en följd av oron över prispressen i USA.

Men det känns som att oron överdrivits i kursen.

Är du också sommardefensiv?

Ja, vi positionerar oss försiktigt inför sommaren.

Men du är inte lång Novo Nordisk, utan Climeon.

Är det defensivt?

Ja, definitivt.

Från jätte till lilleputt.

Climeons potential är stor.

Utvecklas det rätt kvittar konjunkturen.

Bolagets utveckling kommer att vara stark.

I fjol var försäljningen 12 miljoner kronor. Ingenting.

Orderboken är nu på runt 400.

Ny teknik för att utvinna energi ur värme.

Ja. Att få fram ren energi ur geotermisk värme.

Det som måste tillföras till maskinen är varmvatten.

Ur det kommer elektricitet.

"Men det är väl inget nytt?"

Ja, det finns jättestora anläggningar–

–som kräver väldigt hög temperatur.

Climeons geniala lösning är mindre maskiner–

–som inte kräver lika varmt vatten.

Visar du med händerna hur stora de är?

Nej, två gånger två meter är de. Flera passagerarfartyg–

–har dem redan. Spillvattnet används–

–till elektriciteten ombord.

Vilken typ av kunder har de?

Virgin. Branson använde det i sina kryssningsfartyg.

En av de första kunderna.

Vatten på vatten.

Ja, i stället för att pumpa ut–

–det varma spillvattnet i havet, skapas elektricitet.

En kub kan försörja 250 villor med el.

Nu har bolaget fått en order från Island.

Att bygga ett helt kraftverk där.

Island är landet med lägst elpris i världen.

Ändå lönar det sig att bygga ett kraftverk–

–av ett hundratal seriekopplade maskiner.

Spännande att se hur det går.

Jag ska åka till Island nästa vecka.

Samtidigt som de spelar sin tredje VM-match–

–är jag i Reykjavik. Spännande.

Jag ser fram emot att göra "vulkanen".

Från villor till vitvaror.

Ja. Electrolux har jag valt som lång under sommaren.

Bolaget har gått ner 30 % sen toppen–

–och 18 % sen årets början.

Delvis orsakat av den svaga Q1-rapporten.

En perfekt storm för bolaget.

Råmaterialet gick emot dem, de har försökt höja priserna–

–men det har inte slagit igenom. Valutan gick emot dem–

–de förlorade att stort kontrakt med en återförsäljare–

–som säljer produkter för luftkonditionering.

Det har varit problematiskt för dem under Q1.

Det här är trender som ligger kvar under Q2.

Alla vet om det.

Men just därför är det intressant–

–att marknaden kan orka se igenom det här–

–och se in i andra halvåret.

Där kommer en intressant så kallad "hockey stick"–

–där de kan börja växa vinsten igen.

Då kommer prisjusteringarna att börja ha effekt.

Råmaterial och valutor–

–kommer inte att vara lika mycket motvind.

Vi tror att det här bolaget kommer att kunna växa vinsten.

Vi har en graf med vinst per aktie och börskursen.

Det här är ett bolag–

–som brukar följa sin vinstestimattrend.

Nu kan vi se att börsen verkligen har–

–överreagerat på nedsidan, som vi ser det.

Den blå grafen visar kursutvecklingen.

Den orange visar vinst per aktie, visserligen rullande.

De har börjat införa prishöjningar nu.

Vi såg det redan i Q1 lite grann.

Det rullas ut under Q2 och ge full effekt–

–under andra halvåret.

Vi stannar inom Wallenbergfamiljens ägo–

–till ditt nästa bolag.

Saab.

Har man inga etiska betänkligheter–

–så kan Saab vara en utmärkt investering över sommaren.

Varför just då?

Långsiktigt har vi en omvärld som behöver rustas upp.

Det gynnar bolaget som sådant.

Men just i sommar går vi och väntar.

När som helst kommer beskedet–

–om man håller tidsplanen från USA.

Vilken leverantör väljer man i USA för sitt skolflygplan?

Ett skolflygplan i USA. Är det så stort?

Det kommer att vara den största ordern–

–som Saab har fått i mannaminne.

Det är jättejättestort.

Det har du snackat om förut.

Varför tar det så lång tid?

Säg det.

Kommer ni ihåg att Trump kallade till sig Löfven–

–för två månader sen?

Hur kan man glömma?

Ja, och det var intressant.

Vilka kallade Trump med sig till mötet?

Jo, det var en del näringslivsgubbar. Det var Saabs vd–

–Saabs ordförande, Saabs huvudägares ordförande.

Och det var Ericssons vd–

–men han var tidigare på Investor som var huvudägare.

Det var ett Saab-möte man hade.

Har vi sett nåt utifrån det? Vad har responsen varit?

Det är säkert olika sprickor i det här spelet.

Vi får Patriot-systemet.

Trump kan också ändra sig.

Men jag är beredd på att satsa på–

–att det här kan få en bra resa om ordern kommer.

För den känsliga tittaren kan vi notera–

–att det här är avsnitt 666 i ordningen av Börslunch.

Apropå etik och moral.

Vi ska inte stanna upp vid dessa tal.

Vi går vidare. Vi behöver en "boozt".

Ja. Boozt gillar vi.

Det här är spännande på många olika sätt.

Dels växer de så det knakar.

De investerar för tillväxt. De har en kundkategori–

–som har ett beteende som är gynnsamt för dem.

Här ser vi snittvärdet per order. Man köper mer och mer.

Nästa bild visar att kunderna kommer tillbaka–

–fler gånger när de väl har blivit aktiva kunder.

Men den nordiska marknaden kan ha lite svårt–

–att ta till sig tillväxtscasen–

–och inte ge dem rätt värdering.

Boozt har jämfört med sina "peers"–

–en ganska låg värdering.

Mellan 25 och 30 % lägre än Zalando.

Vi gillar deras Norden-fokus. Mycket nordiska märken.

Vi gillar det här prenumerationsbeteendet hos kunderna.

Det är helt rätt att de investerar för tillväxt.

Dessutom har de många nya initiativ.

De har barn, sport, inredning–

–skönhet, alltså smink och sånt.

Sen har de Booztlet som är "off-price"–

–där de kan sälja mer tungt realiserade varor.

Hur ser du på deras lönsamhet?

De kan välja att minska på tillväxten och bli lönsamma.

Idag är det bättre för dem att få aktiva kunder–

–som återkommer oftare, så att säga.

Värderingen är viktig att titta på.

Alla bolag online växer ju kraftigt.

Hur värderar man upp den tillväxten?

Det gör man inte på rätt sätt i Boozt.

De hade det problematiskt i Q1.

Det gällde alla retailbolag.

Det var en sen vår.

Men utöver det har inget ändrats i trenderna för bolaget.

Vi raskar på och åker till Norge.

Norska järnvägsunderhållsbolaget.

Har de problem med järnvägen i Norge?

Ja, det har de också. Men 70 % av NRC:s omsättning–

–är i Sverige.

Hur ser det ut i den svenska järnvägsbranschen?

Det håller på att ramla ihop i stort sett.

Oavsett konjunktur och vare sig vi vill det eller inte–

–så kommer vi ha många år med ständigt ökande–

–underhåll och reparation av järnvägen.

Om man ser regeringens plan–

–så ska vi investera i nio år framåt.

Då dubblar man per år det som ska gå in i underhållet.

Lyckas man använda alla de här pengarna till underhåll–

–så hur bra är järnvägen om nio år?

Dålig.

Den är lika dålig som nu.

Det är planen, för lyckas man inte så skär det ihop.

Det beror på att politiker har misskött sig–

–under många decennier.

Man har levt på framtida generationers bekostnad.

Och där är vi nu.

Nu blir det att renovera upp det här–

–så gott det går.

Vilka kommer att ha fulla orderböcker? NRC.

Hur mycket är inprisat?

Borde inte det här behovet finnas med värderingen?

Nej, jag tycker inte det.

Vi måste raska på. Vi har dragit över tiden.

Tre korta ord om varför du sätter H&M som blankare.

Det är ett bolag som visar nolltillväxt.

Ska man inte värdera det på liknande sätt–

–som andra problemutsatta "retailers"?

Det tycker vi. Det gör man inte idag.

H&M fortsätter att investera i att öppna nya butiker–

–visserligen i lägre takt, men ändå.

Ett butiksnät som idag visar på en fallande–

–like-for-like-försäljning på höga "single digit".

De visar inte riktigt rätt handlingskraft–

–för att komma ur det här problemet.

Sen har man ett orosmoln om det ska köpas ut.

Nu dementerades det i nån artikel förra veckan.

Men den ska vi ha med oss.

Trenderna har inte ändrats för det här bolaget.

Min kortning är på Gunnebo.

Egentligen är jag inte bra på kortningar.

Men jag har valt Gunnebo.

Gunnebo är ett konglomerat sen lång tid tillbaka–

–bestående av massor av olika bolag och verksamheter–

–inom allt möjligt inom säkerhet.

Man har släppt ut en del av de här bolagen.

Gunnebo Industrier, Troax och så vidare.

Men det är fortfarande alldeles för komplext.

Det här behöver ägarna ta tag i.

Det tycker inte jag eller resten av marknaden att man gör.

Ingen vill ha aktierna. En stor post har valsat runt–

–under flera månader. Ingen vill ta den.

Jag tror ingen vill det under det närmsta halvåret heller.

Man saknar en tydlighet från ägarsidan.

Jag håller mig utanför.

Du vill ha en avknoppning?

Jag vill ha en betydligt kraftigare upprensning i bolaget–

–och ja, avknoppningar.

Allt de knoppar av blir till guld.

Det är som vi brukar säga: Dumpa morsan, köp barnet.

Med de orden är Börslunch slut för idag.

Vi är tillbaka imorgon.

Då gästas vi av PO Nilsson och Erik Sprinchorn.

Avsnitt 667. Missa inte det.

Epiroc gör debut som självständigt bolag på börsen och vd Per Lindberg gästar Börslunch. Dessutom fortsätter genomgången av gästernas sommarportföljer.

I dagens program:

Intervju med Epirocs vd Per Lindberg.

Anna Strömberg, från Catella, och Johan Thorén, från Strand Kapitalförvaltning, presenterar sina sommarportföljer som bland annat innehåller Electrolux, Novo Nordisk, Saab och Climeon.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite -0.1%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • MTG: 5:12

  MTG: "Våra produkter är relevanta"

  Under onsdagsmorgonen släppte MTG sin rapport där ett lägre resultat än väntat kunde presenteras. Bolagets vd Jørgen Madsen Lindemann är trots det nöjd med kvartalet.

 • Första storbanken rapporterar starkt3:39

  Första storbanken rapporterar starkt

  SEB lämnar stark rapport som slår förväntningarna på flera punkter. Bonava överraskar positivt och redovisar mindre vinstminskning än väntat. Getinge visar en bättre omsättning och orderingång än väntat och aktien stärktes. Husqvarnas nettoresultat levde inte upp till förväntningarna och aktien föll under morgonen.

 • Byggmax faller på rapport3:49

  Byggmax faller på rapport

  Morgonen bjuder på flera nya rapporter. Byggmax faller på börsen efter att ha rapporterat om minskat resultat. Inwido ökar omsättningen enligt förväntningarna och aktien är...