Därför ska du välja gott och blandat på börsen

Spretiga, ofta mindre, men börsens älsklingar.

I dag ska vi tala om konglomeratbolagen.

Du tittar på Börslunch måndag 17 december.

Stockholmsbörsen är ner. Två nyheter dominerar.

Brittiska Asos vinstvarnar–

–och drar med sig kläd- och e-handelsbolag i hela Europa.

Zalando är ner 15 % och H&M runt 6 %–

–trots hyggliga försäljningssiffror tidigare i dag.

Den andra stora nyheten är att ABB har kommunicerat–

–den efterlängtade försäljningen av Power Grids i dag.

Vi ska tala om förvärvare som klättrat snabbt på börsen.

Kul att ha er här: Daniel Lindkvist och Jon Hyltner.

Välkomna. Nyheten om ABB–

–handlar om det omvända: renodling, specialisering...

Det har talats om affären ett tag.

Kanske hade man hoppats på bättre kursreaktion än dagens.

Prislappen låg nog i det nedre intervallet–

–och kostnaderna för affären blir stora–

–vilket gör prislappen ännu lägre. Men det är nog rätt.

ABB har nog lidit av konglomeratstrukturen–

–och de tröga ledtiderna mellan beslutsfattande...

Daniel, vi ska hylla konglomeratstrukturer i dag.

Att folk är fientliga till konglomerat, går det i vågor?

Ja, men generellt–

–finns en ovilja att investera i konglomerat.

De här har industrialiserat "konglomerattänket".

Via bolagen kan man få en exponering–

–som annars är svår att få som investerare generellt.

Annars är den ofta förbehållen–

–investerare i "private equity"-bolag utanför börsen–

–som konsoliderar en bransch, börsnoterar–

–och höjer multiplarna så.

Vad berodde oviljan på tidigare?

ABB är ett exempel på en bra exponering–

–mot bra marknader som ändå inte växer vinsten.

Ett skäl är att bolaget internt tappar fokus.

Man vet inte var fokus ska ligga.

Då satsas inte resurserna på rätt åtgärder.

Och affären lider av det.

Grafen visar bolagen vi ska tala om i dag.

Fyra framgångsrika case, varav tre finns i grafen.

I tioårsgrafen betedde sig Lifco konstigt.

Addtech, Lagercrantz, Indutrade och Lifco.

I treårsgrafen finns Lifco med. Bäst i klassen.

Du var inne på det, Daniel:

De köper ut bolag utanför börsen billigt–

–och i börsvärmen sker en automatisk uppvärdering.

Ägarna till bolagen–

–får ett automatiskt multipel-arbitrage–

–genom värderingsskillnaden.

Alla bolagen har varit framgångsrika och lyckats väl.

Det är väl skälet till att vi valt de här bolagen i dag.

De har en stabil och framgångsrik historik–

–och arbetar efter en bestämd affärsmodell.

De säljer nästan aldrig nåt.

Till skillnad från pe-bolag–

–som också köper på den privata marknaden–

–till låga multiplar och vill notera på höga multiplar.

Och så gör de "exits".

De här bolagen köper billigt för att sen förvalta dem–

–i evighet, i princip. Det sker förstås försäljningar–

–men det är inte affärsidén.

Kassaflödet ger pengar till att köpa nytt–

–så att man växer.

Till skillnad från ABB letar bolagen inte synergier.

Det är skillnaden–

–jämfört med stora industribolags förvärv.

De letar synergier, vilka verksamheter kan slås ihop?

En extra marknadsföringsavdelning–

–en försäljningsorganisation... Det blir tungrott.

Gemensamt för de här bolagen–

–är en extremt decentraliserad organisation.

Affärsbeslut tas på låg nivå, lite "overhead"...

Det skapar effektiva organisationer–

–som levererar stabila och bra resultat.

Bilden visar Lifcos tre huvudsegment:

Tandvård, rivningsanläggning och nåt annat.

Svårt att se synergier mellan tandvård och "demolition"...

Bolaget har ett arv...

Två framgångsrika bolag finns inom Demolition & Tools:

Kinshofer och Brokk. Det som förvärvas nu–

–hamnar mest inom Systems Solutions–

–ett samlingsområde för testskott–

–för potentiellt självständiga affärsområden framöver.

Indutrade verkar ännu spretigare.

Över 300 bolag med egna verksamheter–

–helt utan samordning.

Till gränsdragningsproblematiken.

Flera bolag finns.

Grafen visar några som inte får vara med i dag.

Ratos är kanske mest apart. Men Volati, Christian Berner–

–och Beijer Alma kunde väl ha platsat?

Volati har ambitionen att göra liknande saker.

Men de har betydligt färre dotterbolag–

–och därför är de mer känsliga–

–för utvecklingen i varje enskilt bolag.

En viss skillnad. Men ambitionen är liknande.

Men Ratos är fortfarande ett noterat pe-bolag.

En kortare historik och annorlunda affärer.

De som gillar de nynoterade bolagen...

Man får lite mer "bang for the buck"–

–vid varje nytt förvärv. Ett förvärv gör större skillnad–

–än för de stora drakarna på börsen.

Jon, du har med flera grafer.

Att aktien har gått...

Det beror på att utvecklingen resultatmässigt är god.

Inget av bolagen–

–har exponering som ger fantastisk organisk tillväxt.

Förenklat växer det med affärsläget generellt–

–i de länder de agerar i. Men trots det...

Den största andelen av försäljningstillväxten–

–är förvärvad.

Ja, men det skiljer sig lite.

För Lifco är det drygt 2 %.

Lagercrantz ligger nära noll.

De andra ligger däremellan.

De förvärvar ständigt. De flestas ambition–

–är att förvärva runt 10 % i omsättning per år.

Nästa graf visar vinstutvecklingen.

Indutrade och Addtech har liknande försäljningstillväxt–

–medan Lagercrantz och Lifco haft betydligt bättre ökning–

–av resultatet, för att de har lyckats–

–lyfta lönsamheten i gruppen kontinuerligt.

Så de gör ett förbättringsarbete, köper inte bara?

Det stämmer.

Ja, i båda de bolagen. Och det de har köpt–

–har haft högre lönsamhet än det de ägt tidigare.

Produktbolag har kommit in i portföljerna.

Strategin är att förvärva kvalitetsbolag som tjänar bra.

Och vidta åtgärder, främst via styrelsen i dotterbolaget–

–som ger förbättringar.

Utvecklingen visar att Lifco och Lagercrantz har lyckats.

Addtech och Indutrade har inte misslyckats–

–men siffrorna visar ingen större förbättring–

–marginalen står rätt stilla.

Även om Indutrade fått en skjuts senaste året.

De flesta har nog högre framtida ambitioner–

–för organisk tillväxt.

Vi ser ebita-kurvan.

Indutrade bytte vd för ett tag sen.

Efter det slog de av på förvärvstakten.

Pågår en konsolideringsfas?

Det har varit så. Man var orolig från början–

–för att de avyttrade ett par bolag.

På deras kapitalmarknadsdag var det tydligt–

–att de affärsområdena hade en lägre lönsamhet–

–eller var rentav olönsamma.

Men den stora faktorn bakom det var att de tog mycket–

–av chefernas tid. Oproportionerligt mycket tid–

–för nåt som gav ganska lite nytta för hela verksamheten.

Därför valde man att städa bort ett antal bolag.

Man är i stort sett klar med den omställningen nu.

Det finns en oro över att förvärvstakten har gått ner.

Man har inte mycket förvärv med sig framåt.

De har helt enkelt inte fallit ut som affärer.

Det är ett stort antal diskussioner–

–och utvärderingar som inte har slutat i en affär.

Det är värt att poängtera att de här affärsmodellerna–

–som alla fyra jobbar efter, har alla möjligheter–

–i världen att fungera de kommande 5-10 åren också.

Det krävs ingen förändring.

Man har en basaffär som går väldigt bra.

Den behöver vara stabil.

Sen använder man sina kassaflöden till fler förvärv.

Privata marknaden är alltid billigare än börsmarknaden.

Du betalar p/e mellan 6-8 gånger.

Sen har du en egen värdering som är mer än den dubbla.

Det här kommer man att kunna fortsätta med under lång tid.

Nästa graf handlar just om värderingar.

Nu måste jag nysa.

Prata så länge.

Påminner de om varandra, eller?

De här bolagen skänks ju aldrig bort.

Det finns alltid förväntningar på dem.

Många avskräcks av värderingarna–

–men då ska man tänka på en faktor:

Förvärv ligger inte med i de här prognoserna.

Här finns det en faktor som gör att du alltid får stöd–

–för estimaten framåt i positiva estimatrevideringar, av–

–att det kommer in förvärv som är del av affärsmodellen.

Men med framgångsrika bolag får man räkna med–

–att värderingen tecknar in kanske 1,5 år framåt i tiden.

Det finns förväntningar om att saker ska förbättras.

Vad ska man tänka på med Lifco som är dyrast?

Det är motiverat. De har bäst "track record".

De har en väldigt lönsam verksamhet.

Jag tror också att den här dentaldelen–

–som är en relativt stor del–

–som är mindre cyklisk i sig, har en högre multipel.

Så jag är inte jätteorolig för det.

De andra bolagen handlas ju i princip i linje med börsen.

Det är bra läge.

Här har vi en p/e-tabell.

Man ser premien mot börsen längst ner.

Är det Lifco som drar upp det snittet?

De andra ligger i grova drag i linje med börsen i stort.

Då får man en ganska låg operationell risk–

–då bolagen är diversifierade mellan alla dotterbolag.

Men du behåller förvärvsuppsidan–

–med kanske 10 % per år.

Om det blir sämre tider är risken med bolagen–

–att man tappar organisk tillväxt–

–och att det blir svårare att hitta förvärvsobjekt...

Eller bättre?

Ja, eller bättre.

Men normalt har det varit så.

2009-2010 var det svårt att enas om–

–vilken vinstnivå man skulle basera sin värdering på.

Förklara. Det borde ju bara vara billigare?

Om du ska sälja ett bolag och vinsten inte–

–är representativ för din verksamhet är du mindre villig–

–att sälja till en låg multipel på vinsten.

Men nu kan det se annorlunda ut.

Ett tecken på det är att en del säljare nu går med på–

–att värdera en multipel på fjolårets och årets vinst–

–snarare än årets och nästa års vinst.

Det finns mer svängrum i det–

–att komma överens för framtiden.

Du kollade på lager... - Förlåt, Jon. Avsluta.

Det har faktiskt lite med lager att göra.

Jag tror också att bolagen i sig var lite försiktigare–

–att förvärva under 2009 när det var väldigt stökigt.

Men kassaflödena var aldrig så starka som de var då.

När rörelsekapitalet går ner–

–får du ett starkt kassaflöde. Det har de med sig i ryggen–

–potentiellt in i nästa lågkonjunktur.

Definitivt.

Det här är en naturlig övergång till varulagren.

Det finns flera skäl till att de har gått upp.

1. Kunderna kräver att man ska leverera.

2. Det har varit brist på vissa komponenter.

3. När man gör förvärv får man ofta med sig in–

–en mindre effektiv organisation i sin verksamhet.

Det gäller främst Addtech som har starkt förvärvsstöd.

Rörelsekapitalet är osedvanligt högt i det bolaget.

Vår sista graf handlar om skuldsättning.

De ska ut och förvärva.

Vad vi ville illustrera med det här är–

–att om man jämför september i år med september i fjol–

–så är skuldsättningen överlag snäppet högre.

Det är en viktig parameter.

Att rörelsekapitalet hålls i schack är ett villkor för–

–att man ska fortsätta förvärva.

Man måste generera egna medel.

Bolagen lånar pengar, men ligger normalt–

–på 2 gånger Net Debt To EBITDA över tid.

Säsongsvariationer är med i den här.

Men man tar inte in nåt externt kapital–

–till verksamheterna. Då är det viktigt att multiplarna–

–på det man förvärvar inte sticker iväg.

Vi ska snart försöka kora en vinnare–

–och favorit i segmentet, men det är ju snart jul.

Det här är sista Börslunchveckan–

–innan räven raskar över isen.

Julhälsningarna strömmar in från olika håll.

Nu har vi en från våra vänner på Avanza–

–Nicklas och Johanna.

Hej på er därhemma i stugan.

Det har varit ett intressant börsår.

Ibland har börsen varit het.

Ibland har den bjudit på en ordentlig volatilitet.

Vi har alla följt Trump twittra–

–och därigenom analytikerkåren splittra.

Vissa vill "make America great again".

Vissa vill att han med Xi Jinping blir vän.

Vissa har förlorat flis–

–på den här soppan med Starbreeze.

Men vad är det ändå–

–när man med många fina innehav–

–en god riskspridning i portföljen kan få?

Nu när julen stunda–

–är det dags för nästa år att grunda.

Men vissa av oss är fortfarande ganska malli'–

–för vissa av oss väntar på årets julrally.

Men vad är egentligen en bal på slottet–

–när börsen inte håller måttet?

När vi snart hör nyårsklockan ljuda–

–hoppas vi innerligt att nästa år–

–stor avkastning ska bjuda.

God jul och gott nytt år–

–till alla er därhemma i stugorna–

–önskar vi alla här på Avanza.

De ska få välja julklapp här i studion.

Jon...

Jag tycker bäst om Lifco bland de här bolagen.

Det är ett väldigt duktigt management.

De har visat historiskt att de kan leverera väldigt bra.

Både organisk och förvärvad tillväxt.

Och de lyfter lönsamheten i det som de förvärvar.

Det ger fortsatt bra avkastning.

Daniel?

Jag skulle just nu välja Lagercrantz.

Mycket av initiativen de har gjort för att få upp–

–den organiska tillväxten tycks få genomslag.

Jag blev tidigt varnad för–

–att de hade köpt bolagen så billigt.

Då fanns inte samma tillväxtmöjligheter som för andra.

Man maximerade sina bruttomarginaler–

–optimerade prissättningen och sen var det slut där.

Men nu visar Jörgen att det finns ett tillväxtelement–

–i det här också. Kan han hålla i det i framtiden–

–kan det bli en riktigt bra resa.

Två riktigt bra julklappar. Lifco och Lagercrantz–

–får avsluta dagens Börslunch.

Tack för att ni tittade.

Imorgon kommer Peter Lagerlöf och Daniel Johansson.

Då blir det julklappsaktier från hela Norden.

Missa inte det. - Tack så mycket.

Tack själva.

I veckans första Börslunch ligger fokus på konglomeraten som går starkt på börsen. Med gästerna Daniel Lindkvist och Jon Hyltner avhandlas Addtech, Indutrade, Lagercrantz och Lifco.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Nina von Koch

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.5%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

FastPartner 4.8%
Evolution Gaming Group 4.5%
NetEnt 3.8%
Hexpol -2%
Saab -2%
Paradox Interactive -2.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.