Elefanten i bostadsrummet

I dag talar vi om "gamlingar" på börsen–

–soliga vårprognoser och en byggbransch som tar revansch.

Bland annat. Välkommen till Börslunch.

I dag har vi med Robert Boije, SBAB, och Johanna Kull.

Välkomna.

Johanna har med en tabell över svenskarnas favoritaktier.

Netflix rapporterade i går, hett teknikbolag i USA.

Vi har talat mycket om Spotify i Börslunch.

De bolagen ligger väl i topp bland favoriterna?

Den som följer med i debatten kan tro det.

Vi älskar ju techbolagen.

Men det vi äger är de riktiga gamlingarna.

Här är de tio mest ägda aktierna i Sverige.

Alla som har över 100 000 aktieägare.

Snittet för grundandet är 1876.

H&M är ungtuppen.

Ja, vi har inga "ungdomar" i aktieportföljerna.

Vi kanske borde våga titta lite på de nya bolagen–

–och inte bara hålla fast vid det gamla.

Att "500 miljoner svenskar" i princip bara äger Telia–

–eller Telia och Ericsson, är ett problem.

Är de för lojala?

Ja, eller så har de stoppat aktierna–

–längst ner i byrålådan och glömt dem.

Det finns nog ett värde i att även titta på nya bolag.

Techbolagen utgör en stor del av USA:s börser–

–men svenska sparare har tappat det.

Vi har fastnat i banker och telekom.

Ericsson är väl lite tech... Kanske inte.

Vi riktar blicken mot den makroekonomiska världen.

I går kom vårpropositionen.

Den gav väl en positiv bild av den ekonomiska omvärlden?

Regeringen gav en ljus bild av den svenska ekonomin–

–och de offentliga finanserna. Tillväxttakten–

–bedöms vara fortsatt hög, 3 % i år.

Sysselsättningsgraden är den högsta på runt 25 år.

Och arbetslösheten fortsätter att sjunka något.

De offentliga finanserna visar överskott–

–hela mandatperioden, och överskottsmålet uppnås–

–inte bara i år, utan även nästa år.

Vi tittar på grafen.

"Från underskott till överskott".

Bilden visar att de offentliga finanserna–

–haft överskott under ett antal år.

Det finansiella sparandet: skillnaden mellan intäkter–

–och utgifter för den offentliga sektorn.

Regeringen säger även att statsskulden–

–blir den lägsta sen 1977 på sikt.

Johanna: Hur är temperaturen bland dina kunder?

Är Avanza-spararna försiktigare?

Ja, lite försiktigare än de borde vara–

–enligt regeringens bild.

Hela året har de varit försiktigare.

Mer nettoförsäljningar.

Särskilt inför rapporterna de senaste två veckorna–

–har det varit nettoförsäljning av aktier.

Det som köpts har varit bottenfiske.

Orosmolnen gör kunderna avvaktande.

Den geopolitiska osäkerheten åtföljs av en allmän.

Många techaktier har rasat.

Hur säkra är regeringens prognoser?

Det är valår. Så frågan är–

–om regeringens bild av framtiden är realistisk.

Bilden som kommer jämför regeringens prognos–

–med Konjunkturinstitutets.

Där.

En maffig tabell.

Regeringens prognos–

–för BNP-tillväxten och arbetslösheten–

–jämfört med Konjunkturinstitutets, är likvärdig.

För BNP-tillväxten visar regeringens lite högre–

–på hela linjen. Kvittar det?

Vi talar om tiondelar i osäkra prognoser–

–så jag gör ingen stor poäng av det.

För BNP-gapet, trycket i svensk ekonomi–

–"resursutnyttjandet", är skillnaden större–

–mellan regeringens och Konjunkturinstitutets prognos.

Det påverkar även bedömningen av strukturellt sparande–

–skillnaden mellan den offentliga sektorns–

–intäkter och utgifter i ett tänkt normalt konjunkturläge.

Det används även som en indikator–

–för om överskottsmålet nås. 2018–

–ligger det på 1 % av BNP och 2019 1/3 % av BNP.

Överskottsmålet sänks–

–och därmed anser regeringen att målet för 2018 nås.

Man måste ha en bana på väg mot det nya målet.

Konjunkturinstitutets siffror tyder på–

–att regeringen inte klarar målet.

Är det oroande att bilderna skiljer sig åt?

Inte för överskottsmålet. Strukturellt sparande–

–är svårt att mäta. Och skillnaden mellan prognoserna–

–är inte så stora.

Olika prognosmakare gör olika bedömningar.

Matilda var inne på att tiderna är goda.

Börsens värderingar är höga, men vi har geopolitisk oro–

–med risken att det smäller till i Ryssland–

–eller blir en cyberattack...

Vilka risker ska man hålla koll på?

Finns det nån särskild faktor som oroar spararna?

Trumps Twitter-tumme.

Vi har sett en ökad volatilitet.

Makropolitiken: Handelskriget mellan USA och Kina...

Det påverkar förstås mycket.

Nu har tongångarna varit mjukare–

–men då kom oro kring Ryssland...

Sanktionerna där tog över.

Det här kan spararna inte påverka.

De måste förhålla sig till det. Det är det geopolitiska.

Och nu inför rapportsäsongen–

–på den försiktiga marknaden kan fallhöjden bli hög–

–om rapporterna kommer in under förväntan.

Men bolagen lever ju i en verklighet–

–med goda förutsättningar.

Men småspararna kommer att vara snabba att sälja...

...eller köpa.

Den negativa riskbilden dominerar nog.

Det begynnande handelskriget mellan Kina och USA–

–kanske fler länder deltar. Med Brexit–

–vet vi inte vad som sker. Oron kan öka.

Stor politisk oro i länder som Polen, Ungern och Turkiet.

En viss oro återstår i Europas banksystem.

Inhemskt finns främst två orosmoln.

Bostadsprisernas utveckling och vad den kan innebära–

–för hushållens konsumtion på sikt.

Och vi har ingen verktygslåda vid en djup lågkonjunktur.

Penningpolitiken med negativ reporänta–

–och köpen av statsobligationer, har uttömt möjligheterna.

Göran Persson talade häromdan om den nedtryckta kronan–

–och de negativa räntorna. Vi har inte så mycket...

Förutom starka statsfinanser.

Statsskulden är låg, men ska regeringen–

–klara överskottsmålet är svängrummet inte stort.

Bostadspriserna... I går fick vi siffror.

Nästan oförändrade priser från i februari.

Fortsatt oro, men kanske stabiliserar det sig?

Är det stabilisering vi ser?

Sista kvartalet i fjol var prisfallet stort.

Nya siffror kom i går.

De visar en viss uppgång de sista tre månaderna.

Men att priserna legat still den sista månaden.

Det spekuleras om en bostadsbubbla på väg att spricka.

Jag tror inte det, eftersom de låga långräntorna–

–och den goda inkomstutvecklingen–

–kan förklara bostadsprisernas uppgång.

Men höjer Riksbanken reporäntan småningom–

–och bopriserna stiger, kan vi få ett fortsatt prisfall.

Men för ett prisfall som i början på 90-talet–

–när priserna föll med 30 % realt–

–krävs en rejäl lågkonjunktur.

Behöver man inte vara så orolig om man ska köpa ny bostad?

En viss oro finns på bostadsmarknaden.

Det märks på försäljningen.

Ett gott råd är att inte spänna bågen för hårt.

Köp det du har råd med, så att du klarar en nedgång.

Inte full belåning om räntorna stiger.

Inte det heller. Det är mitt råd.

Politikernas beslut får uppenbarligen effekt.

Det utökade amorteringskravet och skuldkvotstaket–

–infördes 1 mars, och antalet affärer var rekordlågt–

–för att vara i mars, då det brukar vara högt.

Många skyndade att köpa och sälja före amorteringskravet.

Det visar att de politiska besluten får påverkan.

Det är val senare i höst.

Elefanten i rummet är ränteavdragen–

–som ingen politiker vågar ta tag i just nu.

Men efter valet är det en helt annan sak–

–att gå in och ändra i nåt som påverkar mångas ekonomi.

Då kan vi få se ytterligare effekt på bostadspriserna.

Jag har en bild som visar utbudet av bostäder.

Där har vi den.

Bilden visar utbudet de första två veckorna i januari i år–

–jämfört med motsvarande period förra året.

Utbudet var väldigt mycket högre i år.

Beror det på amorteringskravet som Johanna pratar om?

Det är svårt att säga. Det var ju en prisnedgång–

–under sista kvartalet förra året.

Det har blivit en viss försiktighet.

Det var många försäljningar som drogs tillbaka–

–för att läggas ut igen. Om man Hemnetknarkar ser man det.

Man kan också ha köpt i spekulation–

–ser att det blir oroligt och försöker sälja av.

Det här ger lite avtryck på börsen.

Din nästa graf visar att JM återkommit–

–bland köpfavoriterna.

Avanzas kunder köper JM, Skanska och Nobia.

Bostadsutvecklarna har ju pressats ordentligt.

JM-aktien halverades nästan det senaste året.

Spararna har valt att sälja.

Men nu inför rapporterna köper man de här bolagen igen.

Man väntar på nån slags ljusning.

I går steg JM med 6 %–

–efter att de kunde visa försäljning utan prisfall.

Det krävs inte så mycket för att kurserna ska studsa upp.

Är det dags att köpa JM nu, eller är man sen på bollen?

Du skulle ha gjort det i förgår och haft magkänslan.

Det är lite försiktiga köpare–

–men motsatsen för bostadsutvecklarna.

Med tabellen i färskt minne.

H&M ligger fortfarande på säljlistan.

Nu ligger de på "sälj"–

–men har varit på "köp" under hela kursnedgången.

I går steg H&M för nionde dagen i rad.

Men under de här dagarna har småspararna klivit ur.

Hur populärt har Spotify varit?

Det var jättemycket surr om det i början.

Det är populärt för att vara en amerikansk aktie.

Drygt 3 500 ägare på Avanza.

Men... Man blev inte jättelångvarig, utan har sålt av.

I den siffran kan en del–

–ha haft Spotify innan den noterades–

–och har valt att casha hem lite.

Semesterkassa eller bredda portföljen...

Småspararna är inte så imponerade av–

–att Stefan Persson tankar H&M igen.

Tålamodet har tagit slut.

Då är frågan om man hamnat sent på bollen–

–och sålt under nedgången. Vi får se.

Vad får det för konsekvenser att det är valår i år?

Blir politiker mer kortsiktiga när det är valår?

Man lyfter inte fram de långsiktiga problemen.

Möjligen om man är i opposition–

–och klagar på att regeringen inte tagit tag i problemen.

Men det som är viktigt att lyfta fram, särskilt ett valår–

–så att väljarna får ta ställning till olika alternativ...

Nu målar man upp en bild av att finanserna ser goda ut.

De ser väldigt mycket sämre ut på längre sikt.

Många pratar om att försvaret ska fördubblas.

Det innebär 1 % till av BNP i ökade kostnader.

Nu hoppas man på mer pengar till polisen, sjukvården–

–och till infrastruktur.

Bara den demografiska förändringen ökar–

–de kommunala utgifterna fram till 2030 med 200 miljarder.

Det motsvarar en skatteökning med 5,5 procentenheter.

Ett ännu större problem är att man har kompetensbrist–

–både i stat- och kommunsektor.

Det är svårt att rekrytera både till försvaret och polisen–

–men framför allt till kommunsektorn.

Jag har gjort en sammanställning utifrån SCB:s siffror–

–som visar att det kommer att saknas 250 000 personer–

–2035 i kommunsektorn.

Det som behövs är inte bara fler utbildningsplatser.

För att locka folk till tjänsterna, krävs högre löner.

Det kostar mycket pengar.

Det här är ett jätteproblem som är viktigt att diskutera.

Vi har andra mer strukturella problem.

Det är migrationen och integrationen.

Asylinvandrarna måste komma in snabbt på arbetsmarknaden.

Det är en nyckel till att lösa de finansiella problemen.

Sen mitt stora intresseområde – bostadsmarknaden...

Vi har bostadsbrist, särskilt för ungdomar och nyanlända.

Jag tror att det är svårt att bygga bort problemet.

Det behövs politiska åtgärder som gör–

–att vi utnyttjar beståndet av bostäder som vi har.

Du nämner väldigt stora strukturella utmaningar.

I Börslunch gillar vi konkreta aktietips. Och det har vi!

Peter Bensson pratade om demografiska utmaningar.

Det lät så här:

Väldigt mycket av det här kommer från migration.

Jag kopplar ihop det med ett bud på Victoria Park–

–som äger bostäder i miljonprogrammet–

–till ett värde av 15 miljarder kronor.

Tidigare kom ett bud på D. Carnegie–

–som är en ännu större aktör i de fastigheterna.

Amerikanska riskkapitalister tycker att det är spännande–

–medan bostadsutvecklarna värderas jättelågt i Sverige.

Det är två olika världar.

De ser att det är överfullt–

–i de svenska miljonprogrammen.

Stalin påstås ha sagt att kvantitet–

–är en kvalitet i sig själv. Det kan ha varit Napoleon.

Kvaliteten i Victoria Park och D. Carnegie–

–att det är en stor kvantitet människor–

–som kommer till de här områdena.

Ett spännande resonemang från Peter Bensson.

Några konkreta tips på möjligheter.

Jag ska inte fråga dig vilka reformer du vill se–

–det tar för lång tid. – Några snabba valönskemål från dig?

Det är dags att jobba med lite morötter.

Vi har haft en massa piskor. Amorteringskrav osv.

Nu måste det komma något avdragsgillt sparande.

Oavsett om det är för boende eller pensioner–

–som vi måste ta ett större ansvar för själva–

–så kan man inte bara höja skatten på ISK–

–man måste också uppmuntra till sparande.

Ett avdragsgillt sparande.

Jag hoppas att de tittar på Börslunch.

Börslunch är slut. I morgon väntas två härliga gäster–

–Johan Thorén och Viktor Henriksson. Tack så mycket.

Folkaktier och bostadspriser är två av ämnena i dagens Börslunch som gästas av en chefsekonom och en sparekonom.

I dagens program:

De riktiga folkaktierna.

Vårbudgeten.

Är regeringens prognos realistisk?

Stabilare bostadspriser.

Gäster: Johanna Kull, sparekonom Avanza och Robert Boije, chefsekonom SBAB.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ-100 -1.2%
NASDAQ Composite -1.2%

Vinnare & förlorare

THQ Nordic 18.9%
Paradox Interactive 7%
Holmen 6%
SSAB -3.6%
Sandvik -4.2%
Boliden -4.2%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.

 • Så het var börssommaren16:00

  Så het var börssommaren

  När Börslunch är tillbaka efter sommaruppehållet snackas det bland annat om Pandora, Life Science, Netent, H&M, Assa Abloy och Ahlsell. Och så summeras givetvis sommarportföljerna.

 • Probis vinst stiger3:41

  Probis vinst stiger

  De senaste och viktigaste börsnyheterna med Matilda Karlsson och Johan Fohlin.