Köp posten på börsen

Vilket sommarväder vi har i Malmö. Vi har kloka människor-

-i en trevlig miljö och underbar omgivning. Fantastiskt.

Ja, och vi fortsätter att sända Börslunch från Malmö.

Vi ska prata fastigheter, postbolag och flygplatser.

Med oss har vi Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Vi har även med oss Mattias Larsson från IKC Fonder.

Du är ganska nytillträdd vd på Wihlborgs.

Vad har du för förväntningar på den nya utmaningen?

Wihlborgs är ett fantastiskt bolag som jag jobbat med-

-under ganska lång tid. Det är en förmån att få vara där-

-och vara med och påverka den framtida utvecklingen.

Det är också spännande att vara i den här regionen-

-som vi ser som en expansiv och intressant region.

Hur ser Malmö- och Öresundsregionen ut-

-jämfört med Stockhom och övriga landet?

Vi tittar på arbetsmarknadstillväxt eftersom vi har-

-kommersiella lokaler. Då är arbetsmarknaden intressant.

Malmö har en intressant demografi som attraherar-

-många företag. En ung och välutbildad befolkning.

Det är intressant att vara här men även intressant att se-

-hur tillväxten på arbetsmarknaden sett ut historiskt.

Om man mäter från 2005 till 2015-16, som vi har värden på-

-så har Malmö utvecklats i samma takt som Stockholm.

Berätta kort för de som har dålig koll på Wihlborgs.

Vilken typ av fastigheter har ni?

Öresundsregionens största kommersiella fastighetsbolag.

Vi har vårt bestånd i Malmö, Lund, Helsingborg, Köpenhamn.

Hur mycket i Köpenhamn?

Vi har 17 % av vårt värde i Köpenhamn. 600 000 kvm.

Totalt har vi ett bestånd på lite drygt två miljoner kvm.

Koncentrerat till de platser i regionen där vi vill vara.

Vi är på de ställen i Malmö där vi tycker att det är bäst.

Att vara en stor och stark aktör på den marknaden man är-

-är förstås både en möjlighet och ett ansvar.

Vi har möjlighet att utveckla det samhälle vi är i.

Men vi är helt koncentrerade på kommersiella lokaler.

Väldigt lite handel, mest kontor men även en del lager.

Så ni berörs inte så mycket av den svaga bostadsmarknaden?

Från hösten och fram till nu?

Nej, vi påverkas inte av det. Vi kan se en potential-

-i en avsvalning på våra byggkostnader, då det inte blir-

-samma överhettning och det kan gynna våra projekt.

Vi driver expansion genom projektverksamhet.

Att bygga, utveckla och själva förvalta långsiktigt-

-ligger i vår affärsmodell.

Den enda påverkan vi ser från det är väl möjligen om man-

-från ett värderarperspektiv drar branschen över en kam.

Om det kommer en rapport om oro på bostadsmarknaden-

-så påverkas alla kurser av det.

Men i vår affär påverkas vi inte av det.

Vi har pratat mycket om den svaga svenska kronan.

Ni finns ju både i Köpenhamn och i Sverige.

Är det nåt som drabbar er eller påverkar er positivt?

Det påverkar oss inte i våra väderingar eller i vår affär.

Vi driver Köpenhamn som ett eget bolag. Vi är-

-fullfinansierade i Köpenhamn genom realkreditsystemet.

Det använder vi även till fördel för-

-att panta in en del svenska fastigheter.

Vi ser det som en styrka att kunna vara på båda sidor-

-av sundet och kunna dra nytta av att marknaderna-

-kan röra sig lite olika och därmed få en större säkerhet.

Hur är konjunkturen i Köpenhamnsregionen?

Är det skillnad mot vår sida av sundet?

Danmark hade en hårdare finanskris-

-och det har tagit tid att återhämta sig.

Men där ser vi en positiv arbetsmarknadstillväxt.

2016 hade man en tillväxt på 1,2 % i arbetsmarknaden.

Det är positivt. Vi såg att det började röra sig.

Det finns fortfarande stora vakanser i Köpenhamnsområdet.

Men vi har en stark egen förvaltning och organisation-

-som driver vår danska verksamhet. Det är nödvändigt-

-för att vara effektiva. Det innebär att vi också kan-

-tillhandahålla en högre servicenivå.

Då blir vi en attraktiv hyresvärd.

Är det där tillväxten finns framöver?

Jag tror att tillväxten finns på båda sidor av sundet.

Malmö är en väldigt intressant plats att vara på.

Danmark är intresant. Absolut.

Vi ser en fortsatt tillväxt där också.

Men det gäller att ha en stark organisation i Köpenhamn.

Om man utifrån tycker att Köpenhamn är spännande-

-så är ett bra investeringssätt att köpa Wihlborgsaktier.

Du är förvaltare på IKC Fonder.

Analytiker. Du är väl också positiv till Wihlborgs.

Absolut. Det är ett av våra största portföljinnehav.

Vi har haft strax under 5 % hela tiden.

Det har utvecklats väldigt bra.

Framför allt är vi positiva till Öresundsregionen.

Vi är en "top down"-förvaltare och tittar uppifrån.

Vi gillar de stora infrastrukturprojekten.

Det som har hänt redan, t.ex. Öresundsbron.

Kastrup är fantastisk med avgångar till hela världen.

Det är lätt att ta sig dit.

Delar du Ulrikas uppfattning om att det här är på gång?

Kan man se Wihlborgs som en proxy för regionen? Trianon?

Trianon är också intressant. Ett annorlunda bolag.

Nu är Wihlborgs ett rent office-bolag.

Ni har väl i stort sett inga handelsytor, vilket är bra.

Det är vi väldigt försiktiga med.

Sen är ni kanske lite dominanta i Malmö.

Ni skapar ett nytt projekt och ska hitta en hyresgäst.

Kanske ibland från eget bestånd, vilket kan vara synd.

Jag tänker mig att ni ska växa mer i Köpenhamn.

Vi växer gärna i Köpenhamn och fortsätter med det.

Men så länge vi har en arbetsmarknadstillväxt i Malmö-

-så ser vi att vi har ett stort bestånd av hyresgäster.

Ungefär 2 000 olika hyresgäster.

De växer i sig. Så när de får förändrade behov-

-och behöver öka sina lokalbehov, så flyttar vi gärna dem-

-för att frigöra andra ytor.

Att vi tillvaratar våra kunders behov-

-av nya lokaler eller förändrade behov-

-och sköter det inom vårt bestånd, ser vi som en fördel.

Ibland behöver vi pussla lite för att hitta lösningar.

Men vi ser det som en fördel att kunna vinna-

-Tullenupphandlingen, som vi gjorde förra året.

Tullen sittter i våra lokaler centralt i stan.

De flyttar nu in i nybyggda lokaler ute i Hyllie.

Då kan vi omvandla fastigheten inne i stan till nått nytt.

Och därmed också lyfta nivån där.

Så vi ser det som en tillgång att kunna-

-flytta befintliga hyresgäster.

Det finns många infrastruktursprojekt i Malmö.

Hur ser du generellt på utvecklingen för Malmöregionen?

Vi är väldigt positiva. Om man blickar framåt-

-så har vi ESS och MAX i Lund.

Det kommer kanske tusen välutbildade, välbetalda forskare.

Det blir ringar på vattnet och gynnar alla bolag.

Wihlborgs såklart, fastighetsbolag och allt möjligt.

Sen kommer spårvägen i Lund. Det blir effektivare-

-att pendla mellan Malmö, Köpenhamn och Helsingborg.

Ännu längre fram har vi Fehmarn Bält-tunneln-

-som gör att vi linkas ihop med Hamburg.

Man kanske kan köra ner till Hamburg på tre timmar-

-vilket är en av Europas absolut rikaste regioner.

Vi ser en oerhörd potential här på sikt.

Har du nån reflektion över infrastruktursatsningarna?

Det här är Nordens största arbetsmarknad.

Vi har fyra miljoner invånare-

-inom en timmes pendlingsavstånd.

Att kunna koppla ihop nånting ännu längre bort-

-men också infrastrukturprojekt inom regionen-

-är ju superintressant. Metron till Köpenhamn t.ex.

Men förstås också interna projekt inom Skåne-

-eller kanske t.o.m. inom Malmö.

Många förstår ju att infrastruktursatsningar-

-är det som leder och går före möjlig utveckling.

Vi är beredda att gå så långt som att satsa egna pengar-

-och finansiera infrastruktursatsningar i Malmö stad.

Det är viktigt för våra hyresgäster och expansionen-

-att man kan transportera sig på ett bra sätt.

Ett annat bolag med rötterna i Malmö, Victoria Park-

-har varit i nyheterna.

Igår seglade hedgefonden Sand Grove Capital Management in-

-och tog en position. Victoria Park är ett större innehav.

Har du nån syn på budnivån och aktivisterna?

Lite grann. Det är vårt största fastighetsfondsinnehav.

Så det har varit väldigt lyckat.

Vi kanske tycker att budet är lite lågt.

Nu är vi på den sidan att man ska tycka det.

Om man tänker på den värdetillväxt de har i bolaget-

-och att de gör renoveringar när nån hyresgäst flyttar ut-

-och renoverar för 3-400 000-

-och det ger då en hyreshöjning på 35-40 %.

Det gör att det här växer som ett självspelande piano.

Tittar man på den normala tillväxten–

–så kan de räkna hem det här på den här budnivån.

Det här kan pågå upp till sex år till.

Egentligen vill man inte sälja den här aktien.

Man vill behålla den.

Det finns inte många fastighetsbolag som kan göra så.

Inget bud ni tänker acceptera?

Det får vi diskutera.

Kommer det fler bud?

Det skulle inte förvåna mig.

Är det intressanta utländska investerare?

Just det här är intressant.

Men det blir svårt att få in 90 % av aktierna–

–på det här budet. Då behöver man ge ett högre bud.

Grafen visade även D Carnegie och Byggmästare Ahlström.

Kommer det komma fler utländska bud?

I de här bolagen har de utländska intressenterna ökat.

Det finns intresse för de här modellerna.

Samtidigt finns inte många kvar–

–och det blir svårare att komma åt de kommunala bistånden–

–för det kommer att bli större konkurrens.

Det kan också komma en debatt från hyresgästföreningar–

–eftersom hyrorna trots allt går upp snabbt.

Det är bra i början, men det finns de–

–som inte har råd att bo där.

Det kommer att bli tuffare framöver.

Finns förhoppningar om att det utländska intresset–

–sprider sig till andra fastighetsbolag?

Utlänningar som tittar på Sveriges marknad–

–tycker nog inte att den är extremt billig.

Det tycker inte jag.

Jämför man Köpenhamn med Malmö–

–så är Köpenhamn nästan billigare ibland.

Det är inte logiskt.

Jag kan inte förstå det intresset.

Det skulle vara om kronan faller kraftigt.

Wiborgs har ett stort utländskt ägande. 42 %.

Vi ser ett intresse från utländska fonder för bolaget.

Absolut.

Vi lämnar Malmö och tittar på dagens rapporter.

Vi har Actic, Hoist, Precise, Kabe, Opus och SSM–

–som rapporterar idag.

Jag noterar att Opus rusade på starka siffror.

Vi ska lägga till Oncopeptides och Clas Ohlson–

–som presenterade försäljningssiffror–

–och har klättrat på börsen.

Har du nån känsla för rapportsäsongen så här långt?

Generellt har rapportsäsongen varit bra.

I USA drog till och med bolagen upp förväntningarna–

–inför rapportsäsongen.

Det brukar de inte göra, men nu hade de skattelättnader.

De kunde sticka ut lite.

Där kom rapporterna in väldigt bra.

Apples rapport drog upp hela tekniksektorn.

Börsen har fått hjälp av att oljepriset har gått upp–

–på grund av Trump och Iranavtalet.

Det har gynnat oljesektorn kraftigt.

I USA har det varit bra rapporter.

I Sverige också. Generellt sett bra rapporter.

Du följer postbolag. Varför är det intressant?

Postbolag är oftast gamla statliga monopol–

–med strukturproblem. Man har levt på att leverera brev.

Brevleveranserna minskar väldigt kraftigt.

Det minskar 5-7 % varje år.

Det var det som de levde på tidigare.

De måste hitta ett nytt sätt att jobba på.

Då satsar de på att leverera paket.

Det växer å andra sidan tack vare e-handeln.

Det får ett uppsving på cirka 30 % per år.

Sen är det mycket som spelar in.

De som är vana vid brev vill inte springa med paket.

Det blir förhandlingar med fack, och nya arbetsuppgifter.

Man får strukturera om bolagen så smidigt som möjligt–

–så att de kan leverera paket och få en effektiv logistik–

–och kanske integrera sig mer med e-handel.

Vilka postbolag har lyckats med det? Postnord?

De har inte lyckats bra.

Det kan man säga.

De följer jag inte alls. Jag har hört att de har problem.

Var ska man leta? Europa?

De som är duktigast är Deutsche Post.

De äger DHL, som alla känner till.

De är globala och pålitliga.

De tjänar hyfsat med pengar.

Här har vi en kursgrupp bakom dig.

Det är den stora spelaren som alla känner till.

Ska man bli orolig över att deras aktie inte går urstarkt?

De här bolagen brukar ses som konjunkturindikatorer.

Det är sant.

På den biten är det lite mer konjunkturkänsligt.

Nu växer i och för sig e-handeln mycket.

Det är brevvolymerna som har gjort–

–att bolagen inte har gått upp så bra.

Sen är de här bolagen ofta lågt värderade.

Om man pratar p/e-tal–

–så rör det sig om mellan 7 och 20.

Det är de mer extrema bolagen som har ett p/e på 20–

–som Singapore Post som har gjort ett projekt med Alibaba.

De har byggt ett stort nav för hela Asien.

Där finns en gigantisk potential.

Det har investerarna noterat. Därför värderas den högre.

Vi ska runda av med en annan grupp aktier som du gillar.

Flygplatsoperatörer.

De lyfter väl inte?

De ligger fast.

Varför är det en intressant business?

Det är ett bra alternativ till flygbolag–

–som är känsliga för bränsle–

–och väldigt konjunkturkänsliga.

Flygplatser är inte lika konjunkturkänsliga.

Det bygger på konsumtioner.

Man har diversifierade intäktsströmmar.

Dels har man flygtarifferna.

Man tjänar mest på det som folk köper inne på flygplatsen.

Är det drivande för aktiekurserna?

Exakt.

Butikslokaler?

Det som är innanför säkerhetskontrollen.

Hur är den trenden? Köps det inte mindre på tax-free?

Ja och nej. Det går bra på flygplatserna som vi följer.

De har ökat försäljningen med framförallt lyxprodukter.

Det beror på att det kommer rika ryssar, kineser–

–personer från Asien och Mellanöstern–

–som köper mycket saker.

Det drivs mycket därifrån.

Vi har en graf bakom dig.

Parisflygplatsen verkar vara ledaren här.

Är det stor skillnad på spelarna?

Det finns stora skillnader.

Här beror det på att Aeroports de Paris–

–har en intressent som vill köpa upp hela bolaget.

Byggbolaget Vinci som också driver olika vägar och sånt.

De vill köpa ut franska statens del.

Det kan komma ett bud på hela bolaget.

Den har ett slags krockkudde.

Därför har värderingen lyfts.

Vilken är din favorit i sektorn?

Min favorit är Aena i dagsläget.

De driver alla flygplatser i Spanien.

De stora är Madrid, Barcelona och Palma de Mallorca.

Sen har de Kanarieöarna. Det drivs av turism.

Jämför med tyska Fraport som drivs av förflyttningar.

Ingen åker till Frankfurt på semester.

Det drivs av business. Det kan gynnas av Brexit också.

Det låter lite som fastighetsbolag.

Ja, man kan säga att det är likt.

Hur ser du på investeringarna i Kastrup?

Är de i rätt takt?

Det tror jag definitivt.

Kastrup är en jättefin flygplats.

Det är bra om den expanderar.

Kastrup är noterad men det är dålig free float på den–

–så jag följer inte den så noga.

Men när jag själv reser gillar jag den flygplatsen.

Om man tittar på hur de har gjort med handeln–

–och det är där man ska tjäna pengar–

–så har de gjort ett bra upplägg.

Det handlar om att exponera stora handelsytor.

Det har de gjort bra.

Det är där man har störst påverkan på EBIT på slutet.

Det är en press på flygtarifferna nedåt...

En annan bra och fin flygplats är Sturup.

Dit ska vi ta oss strax. Börslunch är slut för idag.

Det är dags för oss att flyga tillbaka till Stockholm.

Tack, Ulrika och Mattias.

Imorgon sänder vi igen från Stockholm.

Då gästas vi av Max Mitteregger och Lotta Faxén–

–samt Henrik Ekelund, vd för BTS.

Tack så mycket.

Det snackas mycket fastigheter i dagens Börslunch som bland annat gästas av Wihlborgs vd Ulrika Hallengren.

Också i dagens program:

Dagens rapporter.

Flygplatser och flyg på börsen.

Postbolag på börsen.

Gäster: Mattias Larsson, förvaltare IKC Fonder och Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite -0.1%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • MTG: 5:12

  MTG: "Våra produkter är relevanta"

  Under onsdagsmorgonen släppte MTG sin rapport där ett lägre resultat än väntat kunde presenteras. Bolagets vd Jørgen Madsen Lindemann är trots det nöjd med kvartalet.

 • Första storbanken rapporterar starkt3:39

  Första storbanken rapporterar starkt

  SEB lämnar stark rapport som slår förväntningarna på flera punkter. Bonava överraskar positivt och redovisar mindre vinstminskning än väntat. Getinge visar en bättre omsättning och orderingång än väntat och aktien stärktes. Husqvarnas nettoresultat levde inte upp till förväntningarna och aktien föll under morgonen.

 • Byggmax faller på rapport3:49

  Byggmax faller på rapport

  Morgonen bjuder på flera nya rapporter. Byggmax faller på börsen efter att ha rapporterat om minskat resultat. Inwido ökar omsättningen enligt förväntningarna och aktien är...