Mental hälsa på börsen

Den kanske skulle sitta fast.

I dag är det Världsdiabetesdagen.

Då ska vi snacka life science, diabetes och mental hälsa.

Diabetes är ett jätteområde–

–som drabbar många, men vi ser också stora framsteg–

–och intressanta möjligheter.

I dag är det den 14 november. Du tittar på EFN Börslunch.

Stockholmsbörsen är försiktig.

Index handlas strax under nollan.

Det är som sagt Världsdiabetesdagen i dag.

Då passar det bra med lite hälsovårdsfokus.

Det har vi med Mårten Steen och Ulrica Bjerke. - Välkomna.

Vi börjar med diabetes–

–och pratar om det och Världsdiabetesdagen.

Det kan vara relevant att kommentera vad diabetes är.

Diabetes handlar om–

–att man inte får ut sockret från blodet till cellerna.

Det finns två olika typer av diabetes.

Man skiljer på typ 1 och typ 2.

Typ 2 är det man tidigare kallade sockersjuka.

Det är en stor marknad som växer.

Är det livsstilsrelaterat?

Då har kroppen mattats ut.

Man har fått så mycket socker–

–att insulinkänsligheten har minskat.

Insulin är det kroppsegna hormon som måste finnas–

–för att sockret i blodet ska kunna gå in i cellerna.

Vid typ 2 har man fått en försvagad förmåga–

–att ha känslighet för insulinet.

Typ 1 är nåt annat. Det har inget med livsstil att göra.

Det handlar om att kroppen inte kan producera insulin.

Därför måste typ 1-patienter ta insulin utifrån.

Det är det man har sett med sprutor.

Det uppträder i barn.

Det är också genetiskt.

Men sjukdomens stora tillväxt är väl livsstilsbetingad?

Det stämmer. Epidemin har att göra med vår livsstil.

Antalet patienter på jorden är i dag nära en halv miljard.

Sjukdomen växer kraftigt. Man pratar om en epidemi.

Det är framför allt inom typ 2, men även typ 1 ökar.

Kostnaden är uppe i nästan 700 miljarder dollar per år.

Dessutom ger sjukdomen följdsjukdomar.

De kostar också pengar. Men det sker mycket framsteg.

Det gäller framför allt typ 1, den allvarliga sjukdomen–

–som inte är livsstilsorienterad.

Förr stack man sig i fingret för att mäta sitt blodsocker.

Men nu har ett par bolag i USA lanserat en liten sensor.

Man kan mäta sitt blodsocker genom att skanna.

Det blir en livsstilsförbättring för barnen och de vuxna.

Det har lett till att Abbott i USA–

–har haft en god kursutveckling de sista två åren.

Dexcom är ett annat bolag i USA som också har en sensor.

Jag vill fråga om ett annat bolag med god utveckling.

Det är Novo Nordisk på Köpenhamnsbörsen.

Absolut.

Novo är på många sätt ett diabetesfokuserat bolag.

De är renodlade på det.

Där kan man nämna deras orala behandling–

–av GLP-1-peptiden.

De har lyckats göra den till en tablett.

Den har nu godkänts i USA–

–och väntar på godkännande i Europa.

Det förväntas bli en stor produkt för Novo Nordisk.

Nu har vi framsteg inom läkemedelsbiten–

–och inom mätning och distribution av dessa läkemedel.

Det är glädjande för de miljoner som lider av sjukdomen.

Vi har pratat om diabetes förut.

Sist vi snackade hälsovård här, så berörde vi de ämnena.

Sök i vårt arkiv på den länk som finns på efn.se–

–så kan ni botanisera vidare.

Ska vi titta på dagens rapporter? Det gör vi varje dag.

Inte så mycket hälsovård, bortsett från Raysearch.

Men vi kan nämna att Embracer Group, tidigare THQ–

–kom med en rapport som skickar upp aktien 7,5 %.

Det finns en oro kring ekonomin i dataspelskonglomeratet.

Det finns intressanta amerikanska saker i kalendern också.

Men åter till hälsovård.

Vi går från diabetes till mental hälsa i bred bemärkelse.

Det är nytt för oss, men vi börjar i en bekant komponent–

–nämligen alzheimer. Där har det hänt saker.

Ja, det är höstens stora händelse.

Det är den största överraskningen på decennier.

Det var Biogen–

–som återupplivade tron på ett alzheimerprojekt.

Man hade lagt ner det, men tittade mer på insamlad data.

När man pratat med USA:s registreringsmyndighet–

–gick man vidare med det här.

Man såg att på en undergrupp, en del av patienterna–

–så verkade det ge effekt.

Det vore oerhört positivt för patienterna om det var nåt.

Det medicinska behovet är enormt.

Aktiekursen gick upp mycket.

Vi kan kolla. Kursgrafen säger mer än tusen ord.

Det är väldigt volatilt.

Fram till 2018 trodde man på det här projektet.

Kurvan går sen ner–

–därför att man sa att det inte fungerade.

Nu har en tid gått och man har återfått tron på det.

Det ger stora förväntningar.

Men det finns motstridig information–

–i paketet med klinisk data.

Vi väntar på mer information senare i december.

Jag vill passa på och fråga om Bioarctic.

Kursen har gått starkt. Hur ska man se på riskbilden?

Du antyder att det är riskabelt och osäkert.

Alzheimer är en kyrkogård vad gäller läkemedelsutveckling.

Hela den här hypotesen–

–som man bygger de här projekten på har ifrågasatts.

I princip hade man sagt att den inte fungerar.

Nu har man återtagit den till viss del.

Det är enormt hög risk i den här typen av utveckling.

Det gäller hela CNS, men framför allt det här området.

Har du nån alzheimer-reflektion?

Patienterna får klumpar av peptiden beta-amyloid.

Då utvecklar man antikroppar–

–som ska lösa upp de här placken.

Väldigt många antikroppar har testats kliniskt.

Det är först nu med Biogen–

–och vi får hoppas att de kommer hela vägen–

–som vi ser att man kan göra nåt åt placken–

–så att symtomen hos alzheimer-patienterna påverkas.

Vad som var speciellt för Biogen var–

–att de hade gjort två stora studier som var snarlika.

Den ena studien löste ut positivt, den andra negativt.

Vad man då har gjort i sin utvidgade analys är–

–att se på dem som fått den högsta dosen–

–och som nått upp i terapeutisk dos. Där ser de effekt.

Sen har de haft en dialog med FDA–

–och blev rekommenderade att göra en registreringsansökan.

Det blir spännande att följa.

Det leder oss till mental hälsa i bred bemärkelse.

Vi har diskuterat det här tidigare när vi har träffats.

Du var skeptisk. Det är ett svårt ämne att närma sig.

Begreppet CNS, centrala nervsystemet, är centralt här.

Berätta varför du var tveksam.

Först vill jag säga att det är stora medicinska behov–

–som vi adresserar när vi jobbar med CNS-sjukdomar.

Det behövs nya bra läkemedel mot de här sjukdomarna.

Samtidigt har vi sett att det är svårt–

–att utveckla moderna läkemedel mot såna här sjukdomar.

Tittar man historiskt på dagens läkemedel–

–så baseras de på empiriska studier–

–om nervsignalering och transmittorer–

–och om att modifiera dem.

De läkemedlen har förbättrat symtomen–

–men de har inte gått på grundproblemet i sjukdomen.

Det är nog det som behövs–

–för att vi ska få de här nya precisionsläkemedlen.

Det säger sig kanske lite själv.

Hjärnan är kroppens mest komplicerade organ.

Att kartlägga hur den fungerar–

–och adressera den med läkemedel är komplicerat.

Kan det vara en fördel för de som lyckas?

De får lite större vallgrav mot konkurrenter.

Det kanske inte är lika lätt att kopiera.

Ja, Många av de stora läkemedelsbolagen–

–har gjort reträtt och nedprioriterat CNS.

Många jobbar till viss del med CNS.

Men inte på samma sätt som tidigare.

Mindre bolag som har fokuserat framgångsrikt på CNS–

–som till exempel Biogen–

–och Lundbeck i Danmark.

Du skickade med en bild på CNS-sjukdomar.

Det är en lång tabell. Vad är det vi ser?

Är det olika typer av CNS-besvär?

Det här är de vanligare CNS-sjukdomarna.

CNS-sjukdomar är ett stort samhällsproblem.

Det är ett ökande problem i takt med att vi blir äldre.

Det är också livsstilsrelaterat.

Stressfaktorer påverkar många av sjukdomarna.

När man ser den här listan tänker man snabb tillväxt.

För depression och CNS-sjukdomar–

–finns ett enormt medicinskt behov.

Vi följer det noga.

Vi ska kommentera ett nytt depressionsläkemedel.

Vi nämnde Lundbeck–

–ett CNS-bolag som gjort ett intressant förvärv–

–i form av Alder.

Det handlar om migränbehandlingar.

Lundbeck har brottats lite med tillväxt–

–och stabilitet på omsättningen.

Det syns på kursen.

De växte sig starka under 80- och 90-talet.

Med förvärvet av Alder förvärvar de–

–en ny migränbehandling, en ny verkningsmekanism.

En antikropp mot ett peptid som heter CGRP.

Det är en spännande produkt.

Vi har nog en bild på det.

Absolut. Kan vi få upp...den bilden? Vad ser vi här?

Det här är en antikroppsbehandling.

Antikropparna går mot CGRP–

–calcitonin gene-related peptide.

Det är en signalsubstans som frisätts vid migrän.

Det är en väldigt effektiv behandling.

Om vi går till nästa bild, så ser vi–

–att det är fler som jobbar med CGRP.

Vi har tre stycken godkända läkemedel.

Det gröna representerar läkemedlet–

–som Lundbeck har förvärvat.

De går en stor, snabbt växande marknad till mötes–

–men också till tuff konkurrens.

Vill du flika in nåt?

Det är flera som blivit väl mottagna på marknaden.

En amerikansk jätte i sammanhanget är SAGE.

Det finns ett väldigt akut behov–

–att hitta nya läkemedel mot depression.

Bolaget SAGE är väldigt duktiga på–

–att ta fram läkemedel inom centrala nervsystemet.

De har redan en produkt på marknaden–

–mot depression efter förlossning.

Nu väntar vi på data om en produkt–

–mot "major depression", stora patientgrupper.

Vi har en bild över deras fas 2-data–

–som visar goda resultat för behandling av depression.

Kurvorna ska gå nedåt.

Man börjar med full depression som sen faller.

Den blå är placebo.

Patienterna mår ofta bra i början av studien–

–även på placeboarmen.

Men effekten för läkemedlet håller i sig–

–även efter avslutad behandling.

Det här läkemedlet förväntas vara bättre–

–än de som finns i marknaden i dag.

Är det lovande för en fas 2-studie i den här nischen?

Det är väldigt fin data.

Det som skiljer det här läkemedlet–

–mod de som finns på marknaden–

–Prozacliknande läkemedel, är att de ger effekt direkt.

I dag dröjer effekten, vilket kan vara skadligt.

Man kan bli självmordsbenägen–

–och få väldigt mycket problem i början.

Det här ger effekt direkt, vilket är positivt.

Vi väntar data före årets slut.

Återkommande är att vi måste leta utanför Stockholmsbörsen–

–för att penetrera mental hälsa.

Ett Danmarks- och San Diego-baserat bolag–

–Acadia, men med svensk koppling genom Medivirs vd–

–Uli Hacksell. Berätta lite.

Uli är vd för Medivir och är en grand old man–

–inom svensk läkemedelsutveckling.

Han byggde upp Acadia och lämnade det för några år sen.

Bolaget har fått ett genombrott under 2019.

De har haft en väldigt fin kursutveckling.

De har fått data inom psykos vid parkinson.

Det har varit en god investering.

Det ser ut att vara en riktig vinnare.

Blindhet. Bolaget Gensight arbetar med genterapi–

–för blindhet. Berätta lite kort.

Jag nämnde precisionsmedicin. Inom CNS–

–är det svårt. Det vill säga–

–att kartlägga exakt vad som fattas patienten–

–och fixa det med medicin.

Men inom genetiska ögonsjukdomar–

–kommer nu nya genterapier till marknaden.

Vi har pratat om det tidigare.

Vi har nämnt Spark som håller på att förvärvas av Roche.

Nightstar har vi kanske inte nämnt.

Det bolaget förvärvades av Biogen tidigare i år.

Jag vill nämna ett genterapibolag som vi har i portföljen–

–Gensight, publikt i Frankrike.

De är i fas 3 för en genetisk ögonsjukdom–

–som heter LHON.

Lockar det bolaget lite extra?

Ja.

Det känns inte helt naturligt att ögonsjukdomar är CNS.

Men det är ofta hjärnrelaterat...?

Det är en bra invändning.

Det är på sätt och vis CNS–

–men också en egen specialitet i sig.

Alla får vara med.

Vi ska avsluta på andra sidan Atlanten.

Delvis kopplat till mental hälsa är–

–den stora opioidepidemi som drabbat USA särskilt.

Orexo, ett svenskt bolag som vi pratar om ganska ofta.

Berätta lite för de tittare som inte har full koll på Zubsolv.

Orexo har vi också i vår portfölj och har haft länge.

De jobbar också med mental hälsa–

–missbruk och opioidberoende.

Ett beroende som läkemedelsindustrin är skyldig till.

Det finns bra medicinska behandlingar för opioidberoende.

Orexo har nu Zubsolv på marknaden.

De har mycket fokus på att sälja i USA.

De börjar växa sig starka och har bra försäljning.

De börjar jobba med digitala terapier.

De gjorde en deal med bolaget GAIA tidigare i höstas.

KBT, som man gärna jobbar med inom psykiatrin–

–lämpar sig väl för digitala lösningar.

En avslutande reflektion, Ulrica?

Det finns många spännande projekt inom området.

Det kommer en ny våg.

Precis som vi har sagt tidigare här i Börslunch–

–så beror det på större kunskap om biologin.

Vi vet mer och ser mer specifika behandlingar.

Vi ser mycket i forskningen–

–som kommer även inom det här området.

Och jag vet mer om CNS efter det här avsnittet.

Hoppas att ni tittare också känner er klokare.

Jätteintressant.

I morgon blir det graffest utan motstycke.

Då kommer Micke Livijn, Nordea–

–och Jonas Thulin, Penser. Det blir svårbegripligt–

8–spännande och framåtblickande. 11.45 som vanligt.

På Internationella diabetesdagen fokuserar Börslunch på hälsovård. Förutom diabetes diskuteras mental hälsa och biotech med Ulrica Slåne Bjerke från Arctic Fund Management och Mårten Steen från Health Cap.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Albin Kjellberg

 • Armfelts senaste köptips inom gaming23:09

  Armfelts senaste köptips inom gaming

  När miljontals människor världen över sitter isolerade i sina hem kan gamingbolagen räkna med ökat spelande. Men vilka bolag ska man egentligen äga? Det svarar Carl Armfelt från Tin Fonder på.

 • Trump eldade på oljepriset7:26

  Trump eldade på oljepriset

  Oljan rusade på USA:s president Trumps uttalande om att Opec och Ryssland snart är överens om en produktionssänkning. Priset föll senare tillbaka efter att Ryssland dementerat uppgifterna.

 • Dramatisk utveckling väntar USA6:29

  Dramatisk utveckling väntar USA

  Inköpscheferna i Kina är hoppfulla men omvärlden fortsätter bromsa in. I USA sprids coronaviruset allt snabbare. Det senaste om vad som händer på marknaderna med Handelsbankens Kiran Sakaria.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -1.6%
NASDAQ-100 -1.4%
NASDAQ Composite -1.5%

Vinnare & förlorare

Avanza 13.6%
Intrum Justitia 4.7%
Evolution Gaming Group 4%
Wallenstam -3.8%
Telia Company -4.1%
Epiroc -5.8%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Dyrt att missa de stora uppgångarna21:24

  Dyrt att missa de stora uppgångarna

  Börsen har återhämtat sig något de senaste dagarna men världsekonomin tyngs fortfarande av coronaviruset. Jonas Thulin från Erik Penser Bank söker ljusglimtarna med hjälp av hårda data i EFN Marknad.

 • Kraftig uppstuds för Kina-PMI4:07

  Kraftig uppstuds för Kina-PMI

  Den första skörden av inköpschefsindex från Kina har kommit och både industrin och tjänstesektorn överraskar positivt. Det senaste om vad som händer på marknaderna med Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén.

 • Snabbt fall kan ge snabb återhämtning14:02

  Snabbt fall kan ge snabb återhämtning

  Nu kommer statistiken som verkligen visar de enorma globala ekonomiska effekterna av coronakrisen. Men den permanenta skadan behöver inte bli så stor som befarat.