Finns det hopp för telekom?

Välkommen till "Börslunch" tisdag 14 mars.

Morgondagens Fed-besked och nederländska valet–

–tynger börserna. I Stockholm är vi ner runt 0,5.

Men Ingves sägs vara glad, för inflationen är 2 %.

De dyra grönsakerna är ett tungt skäl.

Idag ska vi tala om telekomsektorn.

Med oss är branschens nestor Bengt Nordström–

–och Martin Jonsson, telekomförvaltare på Catella.

Välkomna.

Igår talade vi om "hälsovårdskongressen" i Boston.

För telekom hade vi en i Barcelona, MWC.

Mycket folk. 108 000 personer var där i år, rekord.

Det känns. Det är trångt.

Det är krångligt, men också intressant.

Alla spännande bolag. Operatörer, leverantörer...

Martin, du brukar alltid vara där, men inte i år.

Det kändes för stökigt.

Det känns som att vi ändå har koll på industritrenderna.

Vad var det viktigaste som kom fram?

Några saker... Stort fokus på 5G.

Alla leverantörer och operatörer talar om det.

Balans mellan den hajpade bilden av 5G–

–tresiffriga miljardbelopp i dollar...

Triljardbelopp, enligt Qualcomm, för 5G 2034.

Men också ökad realism och balansering.

Både leverantörer och operatörer tänker till.

Hur kommer det att bli?

Hur mycket ska operatörerna investera?

5G är en knäckfråga för industrin.

För en tid sen var Inge Heydorn här, och sa så här om 5G:

Jag är skeptisk till att Ericsson kan dra nytta av det.

5G-standarden är ännu inte satt.

Det sker kanske 2019.

Produkterna kommer 2019, 2020.

Hur standarden sätts beror på vem som gynnas mest.

Men 5G blir en mindre nyhet än 3G och 4G var.

Hör det här till det realistiska spåret?

Han är nog ännu mer pessimistisk än jag.

Att standarden inte är färdig stämmer.

Men jag ser inga hinder för att den blir färdig till 2019.

Det finns så stor uppbackning kring 5G–

–bland leverantörer och operatörer–

–att de kan börja med "trials" 2019–

–kanske även kommersiella operationer 2020.

Jag instämmer i att vi ännu inte vet–

–hur mycket operatörerna kommer att investera.

Det finns en förväntan på leverantörssegmentet–

–Qualcomm, Ericsson, Nokia...

Nu är det trögt, men sen kommer 5G.

Men vi ser att operatörssegmentet är "capexbegränsat".

De opererar inom fasta ramar.

Några stora allokeringar för 5G de närmaste åren–

–är inte sannolika. En annan viktig trend–

–är att operatörsintäkterna minskar.

Martins graf visar capex.

Vi försöker knyta an till vad Bengt sa.

En bakgrundsbild på capex i den här industrin.

Investeringspuckeln kom i samband med utbyggnaden av 4G–

–och 3G. Och så finns förväntan om att 5G–

–ska ge en investeringspuckel 2020 och framåt.

Me det blir nog inte så. När vi gick över till 3G och 4G–

–byggdes datanät ut generellt i världen.

De befintliga näten behövde också uppgraderas.

Att byta ut basstationerna. I övergången till 5G–

–kan vi realisera mycket av det vi vill att 5G ska ge–

–genom att gradvis utveckla 4G eller LTE.

Huvudsakligen genom uppgraderingar av mjukvaran. Som sagt–

–det krävs nog nya intäktsmodeller för operatörerna–

–för att capex ska ta fart.

Vi får nog vänja oss vid en stabil outlook.

Inge sa i intervjun att han under 15 år–

–aldrig varit med om att så få nya produkter lanserats.

Han talade om framtiden. Nolltillväxt för smartphones–

–negativ tillväxt för nätverk...

Instämmer du?

Inte riktigt. Innovationerna på nätsidan är bra.

Den nya avancerade antenntekniken...

Kapaciteten ökar i mobilnäten, redan på 4G, före 5G.

Fyra, fem gånger dagens kapacitet.

Bra lösningar på utbyggnaden av nät finns–

–de närmaste åren–

–motsvarande den aktuella tillväxten i datatrafik.

Den tekniska utvecklingen är spännande.

Inom virtualiseringen visar alla leverantörer "progress".

Dessutom finns utmanare.

Man anar början på viss "disruption"–

–med nya spelare som utmanar de existerande.

Mycket sker teknikmässigt.

Jag instämmer i att det sällan leder till ökade intäkter.

Det stämmer också.

Vårt leverantörssegment är pressat.

Tekniska utvecklingar görs, men de får inte–

–särskilt bra betalt på marknaden.

En av leverantörerna med lönsamhetsproblem är Ericsson.

När bolaget rapporterade i slutet av januari–

–sa Börje Ekholm så här:

Men problemet är väl att Ericsson inte har en aning om–

–vart pucken är på väg?

Jag är en motvalls kärring idag.

Vi har nog ännu inte sett effekterna–

–av vd-bytet till Börje Ekholm.

Nu pågår nog ett omfattande utredningsarbete internt.

Vad ska man satsa på? Och vad ska man inte satsa på?

Några hade nog hoppats på–

–att få höra mer om det i Barcelona.

Men det blev inget. Ericsson talade om agerandet–

–under de senaste åren.

Man få nog vänta och se.

När meddelar Börje den nya strategin?

Och med vilka personer gör han det?

Vi får nog vänta på det.

Vi tittar på Ericssons bruttomarginal–

–relativt Nokia Networks.

Inte så lysande.

Vi talade tidigare om industritrender.

De här bolagen följer samma trender–

–med samma försäljningsutveckling. Men bruttomarginalen–

–skiljer sig enormt. En kollaps för Ericsson.

Ett skäl är att Nokia gjorde stora förändringar–

–och förbättrade lönsamheten, främst på servicesidan.

Ericsson har ännu inte tagit tag i det.

På senare år har Ericsson tappat patentintäkter.

Oförklarligt hur snabbt de har fallit.

Och att man jagar olika teknikpuckar.

Bolaget investerar i många olika områden, utan att lyckas.

Det kostar mycket. Stora svarta hål–

–exempelvis på mediesidan.

Du köper inte aktien?

Vi ägde aktien i en förhoppning om att man inte bara–

–ska ägna sig åt att sänka kostnaderna över linjen–

–utan även ändrar strategisk inriktning–

–omstrukturerar servicesidan och avyttrar mediesidan.

Men den nya ledningen talar om–

–finjustering av nuvarande strategi–

–och intern effektivisering. Man tycks inte vilja–

–ta i med hårdhandskarna för att lösa lönsamhetsproblemen.

Du väntar inte på att Börje ska ta ett stort grepp?

Aktien har gått från 50 till 60 kronor–

–en spekulation i att de ska hända saker.

Inför sommaren och hösten finns nog en förväntan om–

–att man inte bara ska finjustera nuvarande strategi.

Gör man inte det kommer aktien att gå tillbaka.

Det är lite deppigt, Bengt.

Om man jämför med Nokia kan man säga–

–att där har man haft en vd som har lett bolaget–

–från en "nära döden"-upplevelse för fem, sex år sen–

–till att bli en av överlevarna och förvärva Alcatel.

Man tycks även ha integrerat Alcatel bra–

–och därför står man rätt stabilt idag.

Marknaden, de anställda–

–och ägarna har förtroende för vd:n.

Ericsson har haft en annan utveckling.

Det slutade eländigt ifjol med ett oplanerat vd-byte–

–och det dröjde innan vi fick veta vem som skulle bli vd.

Börje har ju bara varit aktiv i vd-rollen nån månad.

Jag förväntar mig faktiskt förändringar under våren.

Man är bara inte igenom arbetet ännu.

Om man tittar på marknaden kvittar det–

–om bolaget är Huawei, Nokia eller Ericsson.

Marknaden är tuff och fortsätter vara konkurrensutsatt.

Det kommer att krävas stora förändringar för Ericsson.

Jag blir förvånad och besviken om det inte händer.

Jag inbillar mig att det är på gång.

Vi ska även prata telekomoperatörer.

Vi tog ut en tioårsgraf på Telia och Tele 2.

Det är ingen munter bild.

Millicom hade inte heller sett kul ut.

Varför ser det ut så här, Martin?

Marknaden slutade växa år 2008.

Det är ett stort trendbrott i industrin–

–som branschens aktörer haft svårt att ta in.

Det här är inte längre en tillväxtbransch.

Man försöker lösa det genom tillväxtplaner.

Man ska digitalisera och bli "Next Generation Operator"–

–och allt vad det heter, men det har inte gett resultat.

Trenden är fortsätt negativ för intäktsutvecklingen.

Det är vad vi ser i den här utvecklingen.

Martin, du har med en värderingsgraf på operatörerna.

Det kanske finns en trendvändning i det här.

Vi tog faktiskt fram den så att du kan kommentera den.

Precis, det är inte min graf.

Du tycker kanske inte ens att värderingen ser ut så här?

Jag fokuserar på kassaflödet.

Man tittar på operatörers EBITDA–

–för att branschen är investeringsintensiv.

Från EBITDA ska investeringarna dras.

Då får man fram ett operativt kassaflöde.

Dyraste operatören i Norden–

–är Finlands högkvalitativa Elisa.

Vi gillar konkurrenten DNA som handlas till stor rabatt.

Företaget börsintroducerades i november.

Och har gått rätt bra sen dess.

Svenska Telia är oförtjänt lika dyr som Elisa.

Så vi är inte positiva till Telia.

Vi tittar på kassaflödet för Tele 2.

Det är den andra aktien som vi gillar i Norden.

Tittar man på raka multiplar för Tele 2–

–ser den väldigt dyr ut–

–men vi tycker att Tele 2 är undervärderat–

–och missförstått från internationella investerare.

Den oranga linjen visar Tele 2:s kärnverksamhet.

Verksamheten i Sverige och Baltikum.

Över en tioårsperiod har kassaflödet varit stabilt–

–till och med växande. Det är kärnan i bolaget–

–och bör vara högt värderat.

Sen har man spretiga verksamheter på kontinenten–

–och österut, som förlorar pengar.

Försöker man göra sig av med dem?

Vi tror att bolaget kommer att renodlas–

–för enbart Sverige och Baltikum på sikt.

Man måste få ordning på Kazakstan och Holland.

I Kazakstan har man redan gjort en exit.

Man har option att sälja verksamheten.

Man har även ett lån som man får tillbaka–

–så det finns ett tydligt värde i Kazakstan.

I Holland har man förlorat väldigt mycket pengar–

–men vid årsskiftet kan man sälja det spektrum man har–

–och konsolidera tillgången där.

Hur lätt är det att göra sig av med såna här delar?

Hur många tagare finns det?

Det största hindret idag är nog egentligen–

–hur regulatörer ser på det.

Vi har en kommissionär i Bryssel som är negativ till–

–att operatörerna går från fyra till tre spelare.

Det är nog skadligt för marknaden, men hittills–

–har de haft den inställningen. All data och all fakta–

–talar för att det är ett dåligt beslut av regulatörerna.

Med intäktstrenderna i operatörsindustrin–

–finns ett stort behov av konsolidering–

–som man borde godkänna. Det beror mer på det.

Tele 2 blev ett spännande bolag–

–när TDC förvärvades. Det är helt i linje med–

–hur vi anser att man ska gå strategiskt–

–när marknaden säljer väldigt snarlika tjänster–

–om man jämför operatörerna.

Skalan på operationen på den lokala marknaden–

–blir viktig. Man ska ha bästa möjliga skala–

–på distribution, "Back Office", nät och kundtjänst.

Ett bra förvärv som jag hoppas–

–att de integrerar klokt i verksamheten.

Jag håller med om att det är bra–

–att koncentrera sig på Sverige och Baltikum.

Då kommer en omvärdering...

Aktien står i drygt 80 kronor, men är värd drygt 100.

Bengt slapp sluta som motvalls.

Imorgon kommer Catrin Jansson–

–Henrik Söderberg och även Mipps vd. Tack.

Bengt Nordström från Northstream och Martin Jonsson från Catella gästar Börslunch denna dag då det blir väldigt mycket snack om telekom.

Ämnen:

Mobile World Congress.

Investeringar i trådlöst.

Ericsson vs Nokia.

Trist resa för operatörer.

Programledare: Charlotte Stjerngren och Jesper Norberg.

 • Sju köpvärda aktier15:29

  Sju köpvärda aktier

  Börjar börsnoteringarna tappa i attraktionskraft? Det är en av frågorna som Catrin Jansson från Enter Fonder och Anders Rudolfsson från DNB svarar på i dagens Börslunch. Dessutom snackas det bland annat Doro, Alimak och Betsson.

 • ETF-marknad i förändring6:08

  ETF-marknad i förändring

  Marknaden för börshandlade fonder, ETF:er, växer inte bara kraftigt, den blir samtidigt mer sofistikerad. Är tiden nu inne för att ETF:erna ska utmana de traditionella fonderna på riktigt? Pontus Herin intervjuar Dan Waldron, ETF-strateg på First Trust.

 • Renässans för medicinteknik19:09

  Renässans för medicinteknik

  Bactiguard har uppvisat både stark tillväxt och stigande lönsamhet. Bolagets vd Christian Kinch intervjuas i Börslunch. Förvaltarna Christian Brunlid från Handelsbanken och Viktor Henriksson från Carnegie Fonder snackar en hel del om småbolag.

 • Bactiguards vd: ”En stor milstolpe”18:49

  Bactiguards vd: ”En stor milstolpe”

  Nyheten att Bactiguard vunnit en upphandling av urinkatetrar för Stockholms Läns Landsting har fått aktien att stiga rejält. Bolagets vd Christian Kinch kommenterade nyheten i dagens Börslunch.

 • Håller Rysslands oljelöfte?1:33

  Håller Rysslands oljelöfte?

  Inför Opec-mötet nu i veckan, har Ryssland och Saudiarabien kommit överens om att förlänga det befintliga produktionstaket med ytterligare nio månader. Men denna gång står betydligt mer på spel för Ryssland.

 • ”Amazon växer som ogräs”6:46

  ”Amazon växer som ogräs”

  E-handeln möblerar om den globala transportsektorn helt och hållet. Bolaget som ligger som en våt filt över allt är Amazon. Petra Bergman intervjuar David G Ross, transportanalytiker på Stifel & Nicolaus, om vad som är på gång inom transportsektorn.

 • ”Lite Fingerprintsmitta”14:49

  ”Lite Fingerprintsmitta”

  Börslunch inleder veckan med Niklas Wellfelt och Henrik Söderberg i besöksstolarna. De snackar bland annat den höga värderingen på USA-börserna, om Volvo samt om stigande vinstestimat.

 • ”Trådlös laddning kommer vara vanligt 2018”4:38

  ”Trådlös laddning kommer vara vanligt 2018”

  On Semiconductor tillverkar chip för energihantering för till exempel mobiltelefoner och bilar. Petra Bergman åkte till Phoenix i Arizona och träffade bolagets vd och styrelseordförande Keith Jackson.

 • Opecs historia kantas av kriser och konflikter2:48

  Opecs historia kantas av kriser och konflikter

  Innan Opec bildades 1960 bestämdes oljepriserna av ”Seven sisters”, världens sju största oljebolag varav fem amerikanska. När BP, British Petroleum, och Standard Oil sänkte priset 1960 fick Iran och Venezuela nog. De hade ett möte i Bagdad med Saudiarabien, Kuwait och Irak och bestämde sig för att starta en kartell, Opec. EFN berättar Opecs historia.

 • Fler muntra noteringar väntar16:03

  Fler muntra noteringar väntar

  CLX har kommit med kvartalsrapport och bolagets vd Johan Hedberg gästar Börslunch. Övriga gäster är PO Nilsson från Prior Nilsson Fonder och Pierre Mellström från Handelsbanken. De snackar bland annat Shiller P/E och Munters.

 • Grand Canyon - ett universitet med god avkastning7:55

  Grand Canyon - ett universitet med god avkastning

  Grand Canyon i Phoenix, Arizona är ett privat universitet med allt som av tradition hör till, som ett eget basketlag, ett fotbollslag och en egen orkester. Universitetet är även börsnoterat och kursutvecklingen har varit riktigt stark.

 • Raysearch vinst rusar3:03

  Raysearch vinst rusar

  Linda Vikström pratar med Simon Tarvainen om dagens börshändelser, med bland annat en rad kvartalsrapporter och Munters börsnotering.

 • 2:03

  "Europa det stora utropstecknet"

  Finansmarknaderna världen över börjar lugna ned sig så här i slutet av en turbulent vecka. Linda Vikström och chefstrateg Claes Måhlén om de senaste makrohändelserna och...

 • Dagens aktietips: Satsa på hästskor14:56

  Dagens aktietips: Satsa på hästskor

  Världens börser har drabbats av Trumpfrossa. Hur allvarligt det kan vara kommenterar förvaltarna Martin Nilsson från Catella och Johan Thorén från Strand Kapitalförvaltning i Börslunch. De bjuder givetvis också på konkreta aktietips.

 • USA-börserna rasar på Trump-trubbel2:56

  USA-börserna rasar på Trump-trubbel

  EFN är på plats i USA. Kevin O'Dowd, managing director på Stifel & Nicolaus, pekar ut sektorerna som är värst drabbade av dagens ras på USA-börserna