Finns det hopp för telekom?

Välkommen till "Börslunch" tisdag 14 mars.

Morgondagens Fed-besked och nederländska valet–

–tynger börserna. I Stockholm är vi ner runt 0,5.

Men Ingves sägs vara glad, för inflationen är 2 %.

De dyra grönsakerna är ett tungt skäl.

Idag ska vi tala om telekomsektorn.

Med oss är branschens nestor Bengt Nordström–

–och Martin Jonsson, telekomförvaltare på Catella.

Välkomna.

Igår talade vi om "hälsovårdskongressen" i Boston.

För telekom hade vi en i Barcelona, MWC.

Mycket folk. 108 000 personer var där i år, rekord.

Det känns. Det är trångt.

Det är krångligt, men också intressant.

Alla spännande bolag. Operatörer, leverantörer...

Martin, du brukar alltid vara där, men inte i år.

Det kändes för stökigt.

Det känns som att vi ändå har koll på industritrenderna.

Vad var det viktigaste som kom fram?

Några saker... Stort fokus på 5G.

Alla leverantörer och operatörer talar om det.

Balans mellan den hajpade bilden av 5G–

–tresiffriga miljardbelopp i dollar...

Triljardbelopp, enligt Qualcomm, för 5G 2034.

Men också ökad realism och balansering.

Både leverantörer och operatörer tänker till.

Hur kommer det att bli?

Hur mycket ska operatörerna investera?

5G är en knäckfråga för industrin.

För en tid sen var Inge Heydorn här, och sa så här om 5G:

Jag är skeptisk till att Ericsson kan dra nytta av det.

5G-standarden är ännu inte satt.

Det sker kanske 2019.

Produkterna kommer 2019, 2020.

Hur standarden sätts beror på vem som gynnas mest.

Men 5G blir en mindre nyhet än 3G och 4G var.

Hör det här till det realistiska spåret?

Han är nog ännu mer pessimistisk än jag.

Att standarden inte är färdig stämmer.

Men jag ser inga hinder för att den blir färdig till 2019.

Det finns så stor uppbackning kring 5G–

–bland leverantörer och operatörer–

–att de kan börja med "trials" 2019–

–kanske även kommersiella operationer 2020.

Jag instämmer i att vi ännu inte vet–

–hur mycket operatörerna kommer att investera.

Det finns en förväntan på leverantörssegmentet–

–Qualcomm, Ericsson, Nokia...

Nu är det trögt, men sen kommer 5G.

Men vi ser att operatörssegmentet är "capexbegränsat".

De opererar inom fasta ramar.

Några stora allokeringar för 5G de närmaste åren–

–är inte sannolika. En annan viktig trend–

–är att operatörsintäkterna minskar.

Martins graf visar capex.

Vi försöker knyta an till vad Bengt sa.

En bakgrundsbild på capex i den här industrin.

Investeringspuckeln kom i samband med utbyggnaden av 4G–

–och 3G. Och så finns förväntan om att 5G–

–ska ge en investeringspuckel 2020 och framåt.

Me det blir nog inte så. När vi gick över till 3G och 4G–

–byggdes datanät ut generellt i världen.

De befintliga näten behövde också uppgraderas.

Att byta ut basstationerna. I övergången till 5G–

–kan vi realisera mycket av det vi vill att 5G ska ge–

–genom att gradvis utveckla 4G eller LTE.

Huvudsakligen genom uppgraderingar av mjukvaran. Som sagt–

–det krävs nog nya intäktsmodeller för operatörerna–

–för att capex ska ta fart.

Vi får nog vänja oss vid en stabil outlook.

Inge sa i intervjun att han under 15 år–

–aldrig varit med om att så få nya produkter lanserats.

Han talade om framtiden. Nolltillväxt för smartphones–

–negativ tillväxt för nätverk...

Instämmer du?

Inte riktigt. Innovationerna på nätsidan är bra.

Den nya avancerade antenntekniken...

Kapaciteten ökar i mobilnäten, redan på 4G, före 5G.

Fyra, fem gånger dagens kapacitet.

Bra lösningar på utbyggnaden av nät finns–

–de närmaste åren–

–motsvarande den aktuella tillväxten i datatrafik.

Den tekniska utvecklingen är spännande.

Inom virtualiseringen visar alla leverantörer "progress".

Dessutom finns utmanare.

Man anar början på viss "disruption"–

–med nya spelare som utmanar de existerande.

Mycket sker teknikmässigt.

Jag instämmer i att det sällan leder till ökade intäkter.

Det stämmer också.

Vårt leverantörssegment är pressat.

Tekniska utvecklingar görs, men de får inte–

–särskilt bra betalt på marknaden.

En av leverantörerna med lönsamhetsproblem är Ericsson.

När bolaget rapporterade i slutet av januari–

–sa Börje Ekholm så här:

Men problemet är väl att Ericsson inte har en aning om–

–vart pucken är på väg?

Jag är en motvalls kärring idag.

Vi har nog ännu inte sett effekterna–

–av vd-bytet till Börje Ekholm.

Nu pågår nog ett omfattande utredningsarbete internt.

Vad ska man satsa på? Och vad ska man inte satsa på?

Några hade nog hoppats på–

–att få höra mer om det i Barcelona.

Men det blev inget. Ericsson talade om agerandet–

–under de senaste åren.

Man få nog vänta och se.

När meddelar Börje den nya strategin?

Och med vilka personer gör han det?

Vi får nog vänta på det.

Vi tittar på Ericssons bruttomarginal–

–relativt Nokia Networks.

Inte så lysande.

Vi talade tidigare om industritrender.

De här bolagen följer samma trender–

–med samma försäljningsutveckling. Men bruttomarginalen–

–skiljer sig enormt. En kollaps för Ericsson.

Ett skäl är att Nokia gjorde stora förändringar–

–och förbättrade lönsamheten, främst på servicesidan.

Ericsson har ännu inte tagit tag i det.

På senare år har Ericsson tappat patentintäkter.

Oförklarligt hur snabbt de har fallit.

Och att man jagar olika teknikpuckar.

Bolaget investerar i många olika områden, utan att lyckas.

Det kostar mycket. Stora svarta hål–

–exempelvis på mediesidan.

Du köper inte aktien?

Vi ägde aktien i en förhoppning om att man inte bara–

–ska ägna sig åt att sänka kostnaderna över linjen–

–utan även ändrar strategisk inriktning–

–omstrukturerar servicesidan och avyttrar mediesidan.

Men den nya ledningen talar om–

–finjustering av nuvarande strategi–

–och intern effektivisering. Man tycks inte vilja–

–ta i med hårdhandskarna för att lösa lönsamhetsproblemen.

Du väntar inte på att Börje ska ta ett stort grepp?

Aktien har gått från 50 till 60 kronor–

–en spekulation i att de ska hända saker.

Inför sommaren och hösten finns nog en förväntan om–

–att man inte bara ska finjustera nuvarande strategi.

Gör man inte det kommer aktien att gå tillbaka.

Det är lite deppigt, Bengt.

Om man jämför med Nokia kan man säga–

–att där har man haft en vd som har lett bolaget–

–från en "nära döden"-upplevelse för fem, sex år sen–

–till att bli en av överlevarna och förvärva Alcatel.

Man tycks även ha integrerat Alcatel bra–

–och därför står man rätt stabilt idag.

Marknaden, de anställda–

–och ägarna har förtroende för vd:n.

Ericsson har haft en annan utveckling.

Det slutade eländigt ifjol med ett oplanerat vd-byte–

–och det dröjde innan vi fick veta vem som skulle bli vd.

Börje har ju bara varit aktiv i vd-rollen nån månad.

Jag förväntar mig faktiskt förändringar under våren.

Man är bara inte igenom arbetet ännu.

Om man tittar på marknaden kvittar det–

–om bolaget är Huawei, Nokia eller Ericsson.

Marknaden är tuff och fortsätter vara konkurrensutsatt.

Det kommer att krävas stora förändringar för Ericsson.

Jag blir förvånad och besviken om det inte händer.

Jag inbillar mig att det är på gång.

Vi ska även prata telekomoperatörer.

Vi tog ut en tioårsgraf på Telia och Tele 2.

Det är ingen munter bild.

Millicom hade inte heller sett kul ut.

Varför ser det ut så här, Martin?

Marknaden slutade växa år 2008.

Det är ett stort trendbrott i industrin–

–som branschens aktörer haft svårt att ta in.

Det här är inte längre en tillväxtbransch.

Man försöker lösa det genom tillväxtplaner.

Man ska digitalisera och bli "Next Generation Operator"–

–och allt vad det heter, men det har inte gett resultat.

Trenden är fortsätt negativ för intäktsutvecklingen.

Det är vad vi ser i den här utvecklingen.

Martin, du har med en värderingsgraf på operatörerna.

Det kanske finns en trendvändning i det här.

Vi tog faktiskt fram den så att du kan kommentera den.

Precis, det är inte min graf.

Du tycker kanske inte ens att värderingen ser ut så här?

Jag fokuserar på kassaflödet.

Man tittar på operatörers EBITDA–

–för att branschen är investeringsintensiv.

Från EBITDA ska investeringarna dras.

Då får man fram ett operativt kassaflöde.

Dyraste operatören i Norden–

–är Finlands högkvalitativa Elisa.

Vi gillar konkurrenten DNA som handlas till stor rabatt.

Företaget börsintroducerades i november.

Och har gått rätt bra sen dess.

Svenska Telia är oförtjänt lika dyr som Elisa.

Så vi är inte positiva till Telia.

Vi tittar på kassaflödet för Tele 2.

Det är den andra aktien som vi gillar i Norden.

Tittar man på raka multiplar för Tele 2–

–ser den väldigt dyr ut–

–men vi tycker att Tele 2 är undervärderat–

–och missförstått från internationella investerare.

Den oranga linjen visar Tele 2:s kärnverksamhet.

Verksamheten i Sverige och Baltikum.

Över en tioårsperiod har kassaflödet varit stabilt–

–till och med växande. Det är kärnan i bolaget–

–och bör vara högt värderat.

Sen har man spretiga verksamheter på kontinenten–

–och österut, som förlorar pengar.

Försöker man göra sig av med dem?

Vi tror att bolaget kommer att renodlas–

–för enbart Sverige och Baltikum på sikt.

Man måste få ordning på Kazakstan och Holland.

I Kazakstan har man redan gjort en exit.

Man har option att sälja verksamheten.

Man har även ett lån som man får tillbaka–

–så det finns ett tydligt värde i Kazakstan.

I Holland har man förlorat väldigt mycket pengar–

–men vid årsskiftet kan man sälja det spektrum man har–

–och konsolidera tillgången där.

Hur lätt är det att göra sig av med såna här delar?

Hur många tagare finns det?

Det största hindret idag är nog egentligen–

–hur regulatörer ser på det.

Vi har en kommissionär i Bryssel som är negativ till–

–att operatörerna går från fyra till tre spelare.

Det är nog skadligt för marknaden, men hittills–

–har de haft den inställningen. All data och all fakta–

–talar för att det är ett dåligt beslut av regulatörerna.

Med intäktstrenderna i operatörsindustrin–

–finns ett stort behov av konsolidering–

–som man borde godkänna. Det beror mer på det.

Tele 2 blev ett spännande bolag–

–när TDC förvärvades. Det är helt i linje med–

–hur vi anser att man ska gå strategiskt–

–när marknaden säljer väldigt snarlika tjänster–

–om man jämför operatörerna.

Skalan på operationen på den lokala marknaden–

–blir viktig. Man ska ha bästa möjliga skala–

–på distribution, "Back Office", nät och kundtjänst.

Ett bra förvärv som jag hoppas–

–att de integrerar klokt i verksamheten.

Jag håller med om att det är bra–

–att koncentrera sig på Sverige och Baltikum.

Då kommer en omvärdering...

Aktien står i drygt 80 kronor, men är värd drygt 100.

Bengt slapp sluta som motvalls.

Imorgon kommer Catrin Jansson–

–Henrik Söderberg och även Mipps vd. Tack.

Bengt Nordström från Northstream och Martin Jonsson från Catella gästar Börslunch denna dag då det blir väldigt mycket snack om telekom.

Ämnen:

Mobile World Congress.

Investeringar i trådlöst.

Ericsson vs Nokia.

Trist resa för operatörer.

Programledare: Charlotte Stjerngren och Jesper Norberg.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 -0.4%
NASDAQ Composite -0.4%

Vinnare & förlorare

Peab 8.2%
THQ Nordic 4.2%
Attendo 3%
SSAB -1%
Axis -1.7%
Oriflame -2.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.