”Mer uppsida än nedsida i Kina”

Välkommen till Börslunch på EFN.se, fredag 13 oktober.

Börsen är ner 0,3 % denna otursdag.

Men Nordax stiger 9 %–

–när Nordic Capital går in som storägare.

I dag fick vi veta att Cherry går till huvudlistan.

Aktien stiger 5 % på beskedet.

I dag har vi er här i studion–

–Jonas Olavi och Torbjörn Söderberg.

Det är många börsintroduktioner nu. Senast två i dag–

–dock inte på huvudlistan. Vad får det dig att tänka?

Det bekräftar att vi är i en högkonjunktur–

–har höga värderingar och att många private equity-bolag–

–passar på att få ut sina bolag med de här värderingarna.

I vissa fall har de tvingats rabattera lite–

–mot de tilltänkta priserna från början, som i Balco.

Introduktionerna har gått bra. De har utvecklats väl.

Bra, välskötta bolag som kommer till börsen–

–men ett tecken på att vi är en bit in i högkonjunkturen.

Vi ser på en graf att 75 % har...

Av bolagen som har kommit in har gått bra.

Blir det läskigt när bolagen smockas kring börsklockan?

Det är jättebra, för det har varit en lång period–

–där det inte har kommit in så mycket bolag.

Den här trenden, med uppdelningar av bolag–

–Atlas, med flera, är jätteintressant och en bra trend.

Nu gäller det för aktörer som vi–

–att försöka läsa in oss på alla nya bolag.

Mycket kanske är optimistiska introduktioner.

Att man passar på, men det är mycket bra kvalitet också.

Det är ett positivt tecken, om än ett sencykliskt fenomen.

Du hade gärna sett mer förvärv.

Ja, för att få mer balans mellan utbud och efterfrågan.

Nåt större uppköp eller samgående–

–skulle ha varit mer spännande.

Men det är många kvalitetsbolag som hjälper till–

–så att pålästa portföljförvaltare kan bredda portföljerna.

Det är väl få utköp då prislappen är relativt hög.

Där ser vi inte så mycket action just nu.

Det är snarare uppdelningar–

–och försök att få ett plus ett att bli tre.

Nu ska vi prata om nåt vi inte pratar om så ofta–

–nämligen Kina.

Det passar extra bra när det är partikongress nästa vecka.

Vad har partikongressen för betydelse?

Det är en viktig händelse var femte år.

Det är lite mediabevakning här i väst.

Det mesta är ju på Trumps Twitter.

Det är mycket kohandel bakom lyckta dörrar–

–som inte pressen får se. Inhemsk press är väldigt styrd.

Men det är många ledamöter som ska bytas ut.

Man oroas lite för att Xi Jinpings makt–

–ska centraliseras allt mer–

–kanske med längre mandatperioder.

Det blir spännande att se.

Utfallet blir nog ändå att reformpolitiken ligger fast.

Det blir ingen jätteprivatiseringstrend–

–eller några stora överraskningar.

Det är en stark ledare som gillar att vara i fokus.

Han vill lyfta Kina till en annan centrumplats–

–i den globala ekonomiska politiken.

Hur ser du på kongressen?

Det är jätteintressant med två starka läger.

Xi Jinping tillhör de marknadsliberala.

Han är kommunist och partiets makt ska stärkas.

Mot det står de gamla maoisterna.

De sitter på mycket av makten, till exempel gruvnäringen.

Den delen av ekonomin har man lyft.

Han har blidkat båda sidor. Marknadsliberala reformer–

–med en hel del stöd till gruvnäring och infrastruktur.

Jag tror att han kommer att stärka sina kort–

–och få in fler av sina anhängare i partistyrelsen.

Det styrande organet blir det viktiga.

För att se vad det betyder för börser och ekonomi–

–kan vi väl upplysa oss med våra grafer.

Den första är över tillväxten i dagens Kina.

Det här indexet var lite intressant.

Li Keqiang är en gammal partisekreterare–

–i det kinesiska kommunistpartiet–

–som enligt hörsägen sa till USA:s ambassadör 2007–

–att man inte riktigt kan lita på kinesisk data.

Men trenden kan man nog inte ifrågasätta.

The Economist har tagit fram det här indexet–

–som tittar på volymtendenser för godstransport inom tåg–

–konsumtion av el och cement, samt nyutlåning.

Det har pekat uppåt en längre tid, två år.

Ungefär som en normal konjunkturuppgång.

Nu har det vänt ner lite, under årstrenden–

–vilket man kanske ska titta lite mer på.

Även grafen över överraskningsindex pekar ner rejält.

Det överraskade starkt i början av året–

–och skapade högre förväntningar hos ekonomer.

I takt med att data kom in... Det har varit bra data–

–i absoluta termer, men sämre än väntat.

Det är ett momentumtapp, vilket börsen är känslig för.

Också inköpschefsindex har varit fallande.

Caixins, för servicesektorn, gick ner rätt rejält.

Två enheter som vi ser i grafen.

Också den under årstrenden.

Det kan vara säsongs- och engångseffekter–

–men om man pusslar ihop dem är det lite mer "red alert"–

–att vi ska följa nästa siffra mer noggrant och kritiskt.

Man ska komma ihåg här–

–att det som Li Keqiang-indexet visar–

–är infrastrukturella investeringar.

Den delen av Kina är mindre än tjänstesektorn.

Det är lite oroande att se tjänste-PMI falla lite–

–men det är kopplat till bostadssektorn.

Det ser egentligen bättre ut–

–än vad de här siffrorna talar om.

Om man tittar på trycket i kinesisk ekonomi.

Statistikbyrån var ute så sent som förra veckan och sa–

–att det lär hamna på över 6,5 %.

Man kan tro på siffrorna om man vill eller inte–

–men de har bra momentum. Och signaler runt om...

Taiwan har väldigt stark export just nu, till Kina.

Det är lite motstridiga siffror.

Man ska inte vara orolig för Kina på kort sikt.

Det intressanta blir vad som händer efter kongressen.

Och grafen över börsen ger väl ingen direkt oro?

Nej, det har gått starkt i Kina, på alla börser.

Vi hoppas att vi inte kommer in i bromsningspanikläget–

–vi hade för två år sen, när börsen föll handlöst–

–efter att ha varit uppumpad med lånade pengar.

Nu ser det mer rätt ut.

Finns det inte anledning att oroa sig för–

–att man har behövt ha det väldigt bra–

–fram till partikongressen, och att man nu släpper lite.

Vissa menar det.

Man kan nog tänka sig att släppa ner tillväxten–

–ett kvartal eller så. Lite betingat av–

–att man höjer kapitalteckningskrav hos bankerna–

–eller stramar åt utlåning för att dämpa i bostadssektorn.

Men om det blir för stark inbromsning–

–då lägger man resurserna nån annanstans.

Kina växer och kommer att fortsätta växa.

Jag är lite orolig över att momentumet–

–kan ge börsen lite kalla fötter.

Vad tycker du om börsen och den utveckling och data vi ser?

Den är välmotiverad.

Sen är kineserna hänvisade till börsen.

Man stänger ju möjligheten att spekulera i fastigheter.

Då får de spekulera på börsen i stället.

Det finns mycket lättflyktigt kapital där.

Men med tanke på råvarutrenden nu...

Det står och väger. Får vi uppgång och inflationsbrasa?

Då är Kina en nyckelspelare.

Den trenden ser positiv ut just nu.

Om man är lite positivt lagd–

–skulle jag snarare peka på uppsidesmöjligheterna–

–än nedsidesriskerna för den kinesiska marknaden just nu.

Lite skilda åsikter om Kina.

Vi ska titta på Dow Jones Global–

–som är upp för tolfte månaden i rad.

Många har pratat om att säsongsmönstret skriker köp.

Men, Jonas, du ställer den viktiga frågan:

När ska börsen vända ner?

Det kanske den inte gör på kort sikt.

Jag tittar efter signaler på–

–när man ska dra ner på aktierisken.

Vad kommer att vända skutan?

Det har med centralbankerna att göra.

Vi får säkert en starkare inflationsimpuls framöver.

Det finns ganska mycket data som stöder det.

Det finns en cyklikaliteti det.

Det här är lediga resurser.

De senaste åren har det varit mycket lediga resurser.

Då är det svårt att få ett inflationstryck uppåt.

Men nu har USA full sysselsättning.

Vi har inte sett nån uppgång i lönerna, men det kommer.

Tittar vi på övriga G7, större delen av världen–

–så får vi den impulsen under 2018 in i 2019.

Då har centralbankerna ändrat tongång.

Då kommer de samstämmigt att dra åt...

Det känns så även om man går från minus–

–till lite mindre minus, till noll, till lite plus.

Det blir en åtstramande effekt.

Fed gör det redan, Bank of England blir nummer 2.

Sen kommer ECB att skala ner vad det lider–

–kanske i slutet av nästa år.

Då kommer Riksbanken att göra samma sak.

Då är fler centralbanker åtstramande–

–än stödjande för risktillgångar.

Det är en superviktig signal.

Men uppgången vi har sett har varit motiverad–

–med tanke på hur bolagsvinsterna har sett ut.

Tittar man på den blå grafen så säger den–

–att det är en bred samstämmig uppgång i tillväxten.

Min tes är att förra året fick vi förbättrad tillväxt–

–därför att bolagen hade för små lager.

Det är bolag som gör affärer med andra bolag som köper.

Då får man en catch-up-effekt–

–som vi inte var beredda på i Q1.

Då överträffade många förväntningarna.

Sen kom analytikerna i kapp.

Är det en tillfällig cykelanpassning–

–eller är det nånting som ligger bortom hörnet?

Det är intressant att försöka förstå det.

Nu svänger andraderivatan av i lite mjukhet.

Det ser vi i data från Kina, inte minst.

Det finns fog för att ta svängigheten på allvar.

Det kan innebära att man blir mer rädd för tillväxten.

Då är värderingarna på fel nivå.

Torbjörn, har du varit rädd i den senaste–

–globala börsuppgången?

Den är väl underbyggd av vinstuppgångarna.

Sen har det blivit höga nivåer. Det är ovanligt–

–med så höga värderingar så sent i en högkonjunktur.

Men när det är en synkroniserad global tillväxt–

–och så låg ränta, är det så många krafter som verkar–

–för aktier och andra riskbärande tillgångar.

Men man bör bli mer kritisk ju längre uppgången pågår.

Vi ska titta lite närmare på värderingen.

Den här grafen säger att många börser–

–står nära all-time-high.

Här ser vi att i många länder är också värderingen hög.

Så det är mycket inprisat.

Nu måste vinsterna fortsätta uppåt.

Tror man på en knyck i andraderivaten–

–är det inte gjutet med en stark uppgång.

Men vinstmomentum stöder–

–några procents ytterligare börsuppgång före årsslutet.

Nästa år pekar estimaten på 10 procents tillväxt.

Då skulle börsen kunna gå 10 %. Då är värderingen–

–samma vid årets början som vid årets slut.

Mer än så i multipelexpansion är svårt att räkna hem.

Du har zoomat in på USA i en av dina grafer.

Där ser man en rejäl premie i P/E-talen–

–jämfört med ett historiskt snitt.

Det är alltid så att USA är dyrt.

Det är många kvalitetsbolag med hög lönsamhet–

–höga marknadsandelar och ligger i framkant–

–relativt konkurrenterna om generös utdelnings–

–och återköpspolitik. Tittar vi på absoluta nivåer–

–så ser vi här rapporterade vinster.

Det är en del engångseffekter.

Trenden är så klart uppåt.

Men det varierar mellan 15 och 19 sen botten 2011.

Nu ligger vi i det övre intervallet.

Utifrån ett P/E-perspektiv är det lite högt.

Även om man jämför med vinsttillväxten.

Pekar man bara på den är det 20-30 % för högt.

Men jag tror inte att det är så enkelt.

Du tittar på lite andra faktorer också.

Det som ligger till grund för det här är–

–att problemet eller förklaringen ligger i räntorna.

Statsobligationer är det som är mest övervärderat.

Den största bidragande faktorn är att centralbankerna–

–har manipulerat priset på pengar.

Även om vi har en lägre real tillväxt i världen–

–så har vi i många fall en negativ realränta.

Riskpremien visar att det inte är så övervärderat.

Så länge aktier har en direktavkastning över räntan–

–vinstavkastningen är över företagsobligationsräntan–

–negativa realräntor och god tillväxt så talar mycket för–

–att man långsiktigt ska äga realtillgångar–

–och speciellt aktier.

Inför rapportsäsongen som har smygstartat...

Jonas, du har lite koll på förväntningarna.

Man tror att försäljningen ökar med runt 4 %.

Det ligger strax under årssnittet.

Man tror att vinsterna före skatt stiger med runt 7 %.

Det blir intressant att se om verkstadsjättarna–

–kan boosta lite grand. Vi har fått signaler om–

–att de har haft en ganska god höst.

Siffran kanske kan pressas upp.

På årsbasis 2017 kontra 2016–

–så är det 12-13 procents vinstuppgång.

Då ligger Q3 ganska väl i nivå med den trend–

–man kan förvänta sig.

Två, tre riktigt bra rapportperioder till lär det bli.

Men ett varningens finger för analytikerna är i kapp.

Men som i Q2:an när bolagen i absoluta tal kom in bra–

–men inte slog analytikernas förväntningar–

–i lika stor utsträckning... Börsen reagerade ganska surt.

Och verkstadsjättarna har bara fortsatt upp efter Q2.

Missar de så...

Då finns det en nersida så klart.

Vi håller ögonen öppna i rapportperioden.

På måndag är Börslunch tillbaka.

Då med Anders Haskel och Fredrik Skoglund. Trevlig helg!

Kina och börsintroduktioner är två av de ämnen som Jonas Olavi från Alfred Berg och Torbjörn Söderberg från JRS Asset Management pratar om i dagens Börslunch.

I dagens program:

Många bolag på väg till börsen.

Hur mår Kina?

När tar börsuppgången slut?

Programledare: Ellinor Beckett och Simon Tarvainen.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.

 • Så het var börssommaren16:00

  Så het var börssommaren

  När Börslunch är tillbaka efter sommaruppehållet snackas det bland annat om Pandora, Life Science, Netent, H&M, Assa Abloy och Ahlsell. Och så summeras givetvis sommarportföljerna.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.4%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Husqvarna 1.5%
Vitrolife 1.3%
Fenix Outdoor 1.1%
Balder -4.2%
THQ Nordic -5%
Paradox Interactive -25.8%
Uppdaterad tis 16:20
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Probis vinst stiger3:41

  Probis vinst stiger

  De senaste och viktigaste börsnyheterna med Matilda Karlsson och Johan Fohlin.

 • Erdogan vägrar gå Trump till mötes2:21

  Erdogan vägrar gå Trump till mötes

  Turkiska liran slår nytt bottenrekord, vilket ger spridningseffekter till andra valutor. Svensk Mäklarstatistik pekar på en stabilare bomarknad. Dagens viktigaste makrohändelser med chefstrateg Claes Måhlén.

 • Sommarens statistikskörd pekar på ökad tillväxt3:43

  Sommarens statistikskörd pekar på ökad tillväxt

  Stämningsläget i svensk ekonomi är starkare än vanligt, bomarknaden har stabiliserats, och Riksbanken fortsätter att signalera en höjning i slutet av året. Kiran Sakaria, strateg på Handelsbanken, sammanfattar den svenska makrosommaren.

 • Rekordkvartal för Ferronordic2:50

  Rekordkvartal för Ferronordic

  Catena Media missar förväntningarna. Tesla träffar rådgivare för att diskutera avnotering. Cristina Stenbeck lämnar Tele2:s valberedning.