”Lockande att plocka upp JM, men…”

Välkommen till Börslunch på EFN.se, tisdag 12 september.

Vi såg ett nytt all time high på S&P 500 i går.

Det var även upp kraftigt i Stockholm. Nu är det +0,4 %.

Academedia stiger drygt 2 % efter förvärv.

Sectra rapporterar Q1. Ahlsell sjunker efter en "placing".

Välkomna tillbaka. – Peter, ni har inte ägt Ahlsell.

Var ni med i "placingen"?

Det var vi inte. Huvudskälet till att vi inte är med–

–är att vi är stora ägare i Bravida, med samma exponering.

Sen tyckte vi att Ahlsell var lite högre värderat–

–varför det blev ointressant.

Det är intressant att det sker nu–

–när man nästan är nere på sin lägsta kurs.

Den startade på 46. Första avslut 56. Nu säljs den på 51.

Det är väl en indikator på att man är bekymrad–

–över svensk byggkonjunktur.

Johan, vi ska se på Sectras rapport från i morse.

Det var svagare efterfrågan. Hur tolkar du rapporten?

Orderingången var en besvikelse.

Den var i princip plus minus noll.

Förväntningarna var högt ställda, på över +10 %.

Det är ganska få som följer bolaget–

–men över 10 % var väntat.

Det vill till att de får i gång försäljningen.

De har pratat om att ta marknadsandelar i USA–

–men det har inte riktigt skett.

Det var ett starkt uttalande från vd:n–

–om att de är så stora att de inte kan växa mycket mer.

Men "book-to-bill" är nere på 1 för rullande tolv månader–

–och under 1 i kvartalet. Det känns så där.

Ja, de måste få i gång försäljningen.

Man har väntat länge på USA.

Men på många marknader har de väldigt höga andelar.

Och hög värdering.

Mycket hög värdering – närmare 40 i p/e-tal.

Då krävs det nog mer tillväxt.

Vi har förstått att du är lite skeptisk till börsen–

–och är lite försiktig, kan man väl säga?

En anledning är avkastningskurvan i USA–

–skillnaden mellan lång och kort ränta.

Förklara vad det innebär att den har planat ut.

Avkastningskurvan är en av många indikatorer man kan följa.

Det brukar vara ganska dåligt när den flackar ut.

Historiskt har det varit elva kraftiga börsfall.

Före åtta har vi haft en negativt lutad avkastningskurva–

–där den långa räntan har gått under den korta.

En tragisk förklaring är–

–att obligationsinvesterare är smartare än aktieplacerare.

Men i grund och botten är det lite bekymmersamt just nu.

Konjunkturen är stark, och de flesta är optimistiska–

–över utsikterna de närmaste åren.

Likväl ser man inte riktigt den optimismen–

–på obligationsmarknaden, som prisar in ett annat förlopp.

Det är en kamp om vad som är rätt och fel–

–men man ska vara lite vaksam.

En sak är ju eventrisken som du har pratat om.

Bank of Americas senaste rapport visar–

–vilka risker man ser, med Nordkorea högst upp.

Upplever ni också de här som de största riskerna nu?

Jo, det är klart. Ingemar Johansson sa en gång:

"Det oväntade inträffar när man minst anar det."

Det finns en sak här:

Börsen kommer tillbaka varje gång det sker nåt dramatiskt.

Varför finns den här underliggande styrkan i börsen?

Jag kommer alltid fram till att det saknas bra alternativ.

Inflationstrycket är lågt. Det speglas i de långa räntorna.

Avkastningskurvan bekymrar inte dig?

Inte på samma sätt.

Jag vill lägga till en stapel: president Trump.

Det har blivit ett mer oförutsägbart ledarskap i USA.

Det kan stöta sig både inrikes och med andra länder.

Men börsreaktionen när han valdes–

–blev ju snarare att riskpremien gick ner.

Att man är försiktig till börsen–

–har ju sin grund i att börsen har gått upp sen 2009.

Det är en otroligt lång period med fantastisk avkastning.

Det känns oansvarigt att säga att man ska köpa aktier nu.

Man ska nog vara ganska vaksam.

Men jag vill flika in att man ändå hittar...

Man kan ju alltid hitta bolag som är attraktivt värderade.

Då får man gå ner på bolagsnivå.

En negativ signal i Sverige är SEB:s boprisindikator.

Den kom i går och visar en tydlig trend.

Allt färre tror på stigande priser.

Det återspeglas hos bostadsutvecklarna.

Alla de här är ner sen årsskiftet.

Besqab är sämst där – den blåa. Över 30 % ner.

JM och Bonava har klarat sig lite bättre.

Är det rätt av marknaden att vara så här skeptisk?

Man brukar ju säga att JM är 4–5 gånger prisutvecklingen.

Om bostadspriserna går upp 4–5 %–

–så ska JM gå upp fem gånger det.

Om man tror att priserna ska gå ner–

–då blir man skeptisk och är försiktig.

Sentimentet är ju mycket negativt.

Onoterade bolag har sagt att det är svårt att sälja–

–i vissa områden, som Ursvik och Barkarby i Stockholm.

Det finns en rädsla i marknaden.

Men det ska mycket till. Värderingen har gått ner.

Blir det inte lite självförvållande?

Nu pratar ju alla om den så kallade bostadsbubblan.

Men vi har låga räntor, bra sysselsättning–

–hygglig konjunktur och stor inflyttning till Stockholm.

Blir det inte lite självförvållande?

Jo, det känns lite konstigt...

JM stod i över 300 kronor i våras.

Då kändes det som ett väldigt tryck uppåt.

Nu har kursen gått ner nästan 30 % sen toppen.

En otrolig korrektion.

Vågar du plocka upp den?

Det börjar bli lockande, men vi har ägt JM.

Vi sålde i våras, för en bit över 300–

–för då kändes det som om det positiva var diskonterat.

Det känns väl lite farligt när man ser kurstrenden nu.

Det är svårt att bli jättenegativ till bostadsmarknaden–

–för det finns en stark demografisk kraft som drar på.

Men man ska nog vara lite... Efterfrågan borde vara god–

–men man kan vara mer försiktig på priskomponenten.

Där har vi en extrem prisuppgång.

Får jag flika in en spaning?

Jag var på klassåterträff i skolan.

Tre killar runt mig sysslade med bostadsutveckling.

De hade ett litet bolag var. Det är nån sorts topp här.

Johan, du gillar lite specialistbolag–

–som Diös och NP3, utanför Stockholm.

Jag tycker om lågt värderade fastighetsbolag–

–där man bara betalar åtta gånger förvaltningsresultatet.

Då kommer man till NP3 och Diös, som ser väldigt bra ut.

De ger bra utdelningar och bra vinsttillväxt.

Man ska inte köpa NP3 bara på grund av värdering.

Faktum är att vinsterna stiger väldigt bra.

Förvaltningsresultatet steg med 25 % för NP3–

–jämfört med 2016.

Där finns ett bra vinstmomentum och starkt värderingsstöd.

Jag håller med om JM, som har många byggrätter–

–och stark balansräkning. Nånstans blir det för billigt.

Nu ligger det på 6,5 gånger ev/ebit–

–och det är väldigt lågt, historiskt sett.

Vi ska göra en utblick ända till Kanada.

Så här lät det från Kanadas centralbank i juli i år.

I dag har vi höjt vår styrränta med 25 punkter–

–eftersom vår ekonomi närmar sig full kapacitet–

–och inflationen förväntas nå målet på 2 % nästa år.

Ekonomisk data har varit positiv de senaste månaderna–

–globalt och särskilt för Kanada.

Du ser nöjd ut, Peter.

Även Stefan Ingves borde kunna säga så.

Att man på goda grunder höjer räntan.

Nu låter det som att han för en kamp mot onda krafter–

–och att låg inflation–

–är det värsta som kan drabba ett land.

Kanadas penningpolitik liknar Riksbankens.

Ett inflationsmål, men inget växelkursmål.

Inflationsmålet är 2 % med ett toleransspann på 1–3 %.

Nu ligger inflationen på drygt 1 %–

–men ändå har räntan höjts i två steg–

–med hänvisning till god ekonomisk utveckling–

–och att kapacitetstaket närmar sig.

Förr hade Bank of Canada stort inflytande–

–över de andra centralbankerna. Före finanskrisen.

I världen före finanskrisen kunde det här exemplet–

–följas av andra centralbanker.

Vi kan notera att det finns en stor centralbank–

–som går åt andra hållet–

–trots att den kanadensiska dollarn stärks.

Hur har börsen gått där?

Den är råvarutung.

Den har nog gått bra, eftersom råvarupriserna höjts.

Den har stort inslag av råvaror och banker.

Instämmer du?

Ja.

Bankerna borde väl gynnas av räntehöjningar.

Inte nischbankerna.

Vi var inne på pressen på byggbolagen.

Nästan samma sak här med TF som undantag.

En förklaring... Åter till sentiment.

Förra sommaren var SE-banken nere på 67 kronor.

Ingen ville ha bank. Sen ville alla ha bank.

Lite så är det med nischbankerna. Nu har de pressats.

Lite av en proxy i sektorn i Norden är Bank Norwegian.

Den handlas på väldigt låga nivåer.

Den närmar sig all time high–

–efter att ha stigit kraftigt de sista tre månaderna.

Den ligger på 93 norska, om jag minns rätt.

All time high är nog 98–99.

Den kan nog hjälpa till att trycka upp sektorn.

Öka intresset.

Tillväxten är bra. Vinsttillväxter på 20 % för bolagen–

–med värderingar på 10–15.

Förklara Nordax –6 %.

Nordax vill hålla kapitaltäckningsgraden valutaneutral.

De har "hedgar" som kan slå när valutorna rör sig.

Nordax har bara 40–45 % i Sverige.

Resten är i Norge och Tyskland. Man ska titta på 23 %–

–den underliggande resultatförbättringen i Nordax.

Du gillar Nordax, Peter.

Vi är rätt stora ägare i Nordax.

Nordax har lång historik. Affärsmodellen är beprövad.

Låg risk, bred förhandlingsbas–

–inte lika beroende av sparkonton som andra nischbanker.

Under finanskrisen fick Nordax kreditförluster.

Normalt ligger kreditförlusterna på 1,5 %.

Under finanskrisen låg de på drygt 2 %.

Risken är låg i den här typen av bolag.

Den som är negativ till finanssektorn–

–ska vara lika negativ till storbankerna.

Räntespreaden mellan in- och utlåning ligger på runt 9 %.

Jag tycker absolut...

Hände nåt i Nordax? Ägarbilden är öppen.

De tidigare ägarna sålde ut helt.

Ägarbilden är helt öppen–

–stora fondbolag är de största ägarna.

Risk/reward... Kan den falla mycket mer?

Värderingen är utmanande låg.

Vilken typ av bolag...?

Exempelvis ännu ett riskkapitalbolag.

Vad jag vet finns inga spekulationer om det.

Men med en öppen ägarbild, mycket lägre värdering...

Bolaget är välskött.

Rimligen borde nån vara intresserad.

Även Resurs Bank och TF Bank är alldeles för billiga.

TF har gått rätt bra.

TF:s Q2:a var väldigt bra.

Bolaget Blue Step köptes nyligen av EQT.

En annan typ av bolag. En nischad bank–

–för en särskild kundkategori. Ett spår var börsnotering–

–men det köptes upp av ett annat riskkapitalbolag.

Om bolagen blir för lågt värderade kan det ske.

Marknaden spekulerar inte, men vi gör vår utköpslista.

Då kan vi börja spekulera. Vi har den friheten.

Kanske redan i morgon–

–när vi är tillbaka med fler bra gäster. Tack.

S&P 500 handlas på nya toppnivåer. Är det läge att vara försiktig då? Förvaltarna Johan Stein från Alfred Berg och Peter Lagerlöf från Lannebo Fonder kommenterar detta samt snackar bland annat om Sectra, JM och Kanada.

I dagens program:

Svagare efterfrågan för Sectra.

Avkastningskurvan i USA.

Största eventriskerna.

Boprisindikatorn faller.

JM och andra fastighetsbolag.

Ingves borde följa Kanadas exempel.

Nischbanker.

Programledare: Charlotte Stjerngren och Jesper Norberg.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.1%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite -0.1%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad mån 11:47
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier