Hårda tider väntar fastighetsbolagen

Välkommen till Börslunch på EFN.se, torsdag 12 oktober.

Börsen handlas strax över noll.

Två rapportaktuella klädbolag sticker ut.

Kappahl stiger 13 % efter morgonens rapport–

–och RNB sjunker 8 %.

I dag noteras biotech-bolaget Bioarctic på huvudlistan.

Teckningskursen var 24 kronor. Den är upp drygt 5 % nu.

Vi är glada att ha med oss bolagets vd Gunilla Osswald.

Tack för att du är här. Roligt att ha dig här.

Och så har vi P.O. och Christian med oss.

En ny dynamisk duo, kan man väl säga?

Vi ignorerar er ett tag och frågar Gunilla.

Kan du snabbt beskriva vad Bioarctic gör för nåt?

Vi är ett forskningsintensivt biofarmabolag.

Vi fokuserar på tre områden med stort medicinskt behov:

Alzheimer, parkinson och kompletta ryggmärgsskador.

Vi försöker påverka med en behandling–

–som påverkar sjukdomens underliggande del–

–och inte bara lindrar symptom som dagens behandlingar gör.

Vi hoppas på ett paradigmskifte i behandlingsprincip.

Det är stora folksjukdomar som har stora behov.

Ni är inte ensamma om det här.

Hur ser konkurrensen ut? Vad skiljer ut er?

Det som finns nu är symptomlindrande behandlingar.

Vi försöker jobba med sjukdomsmodifierande–

–som ska påverka sjukdomsförloppet.

Det finns inga såna på marknaden i dag.

Vi är bland de fyra i världsfronten bland antikroppar–

–som är på väg mot patienterna, så att säga.

Vår del skiljer sig i det–

–att vi går selektivt på de giftiga ämnena–

–som finns i hjärnan hos alzheimerpatienter.

Det är protofibriller, eller oligomerer.

Dem går våra antikroppar på selektivt. Där skiljer vi oss.

P.O.? Kör.

Vi brukar inte investera i så binära bolag.

Det vore kul för mig att fråga om riskspridningen.

Bioarctic jobbar ju i tre olika områden.

Vi är inte ett enprojektbolag–

–utan har tre områden och fem projekt mot alzheimer.

Och flera projekt mot parkinson och ryggmärgsskador.

Det är en del av riskspridningen.

Och de är i olika faser, vilket också är bra.

Innan jag släpper in experten...

Du har ju varit ankarinvesterare.

Ni har i dag en omsättning på cirka 100 miljoner kronor.

Jag antar att det kommer från samarbetspartners.

Er kandidat som har kommit längst fram–

–är mot alzheimer. Den heter...

Ban2401.

I fas 2. När är det realistiskt att förvänta sig–

–att det sker en kommersialisering av det här–

–så att ni kan generera egna intäkter?

Ban2401 ligger i stora kliniska studier runtom i världen.

I USA, Kanada, Europa och Asien.

På över 800 patienter pågår kliniska prövningar.

I slutet av fas 2b.

Efter det är det fas 3 och sen registrering.

Så för patienterna, bolaget och investerarna–

–är det några år kvar till det.

Man måste ha ett långsiktigt tänkande–

–kring den typen av verksamhet vi har.

Ska finansieringen ni har genom börsnoteringen–

–täcka den här perioden?

Det ska täcka minst tre år. Så tänker vi.

Nu, experten.

Jag investerar gärna i såna här bolag–

–och riskdiversifierar genom olika investeringar.

Det här är spännande.

Jag har försökt tränga in i bolaget.

Och jag blir lite "star struck".

Det ni har gjort känns som Nobelprisnivå.

Håller du med om det?

Mycket har sin grund i professor Lars Lannfelts upptäckter–

–med olika mutationer mot Alzheimers sjukdom.

Hans forskning vid Uppsala universitet är grunden för–

–bolagsbildningen för 14 år sen.

Sen har vi jobbat inom alzheimer, parkinson–

–och ryggmärgsskador.

Bolaget har utvecklats väl de 14 åren.

Det är imponerande att man inte har tagit in pengar–

–förrän i dag. Ni har klarat er bra.

På så sätt är det ett ovanligt biotechbolag.

Vi har gått med vinst alla år utom tre, sen start.

Sen jag kom för fem år sen, har vi gått med vinst varje år.

Det är mycket tack vare vår affärsmodell som fungerar bra.

Tack vare två strategiskt viktiga samarbeten–

–med det japanska globala bolaget Eisai inom alzheimer–

–och med det globala amerikanska bolaget Abbvie–

–inom parkinson.

För ett år sen slöt ni avtalet med Abbvie.

Hur ser du på det avtalet och kommande avtal?

Abbvie-avtalet är vi väldigt glada och stolta över.

Det är ett av de största avtal som har gjorts–

–inom biotech för ett prekliniskt projekt.

Och vi fick in 80 miljoner dollar i höstas–

–till att driva projekten fram till ett visst steg.

Vi är väldigt glada över det–

–och att vi har fått bra finansiering från Abbvie–

–och tillgång till mycket bra kompetens.

De har Duodopa på marknaden, mot svår parkinson.

Vi tar nu fram sjukdomsmodifierande behandlingar med dem.

Som ett bra komplement.

Tack så mycket, Gunilla Osswald.

I morse släppte Kappahl rapport för det fjärde kvartalet.

Så här sa vd Danny Feltmann när han intervjuades på EFN.

Det gick väldigt bra i kvartalet–

–tack vare kombinationen av en lyckad reastrategi–

–och en bra försäljning av fullprisvarorna.

De båda i kombination har gjort–

–att vi får en bra marginal på resultatet.

Aktien är upp 13 % på dagens rapport.

Vad säger ni? Gillar ni Kappahl? – Christian?

Jag är lite imponerad av Kappahl.

De har faktiskt haft åtta bra rapporter på raken.

Det blir man "star struck" igen av.

Man är alltid fundersam till den här branschen–

–och om man har rätt längd byxorna nästa gång.

Men en imponerande resa av vd:n.

Marginalerna är jättebra, men man har ingen tillväxt.

Nej, och i och med att han har gjort ett så bra arbete–

–kan vinsterna justeras upp då marginalmålet nås tidigare.

Men man har ingen topline att tala om.

Det är väl generellt ett branschproblem.

Apropå topline och klädbutiker–

–så vill du snacka lite H&M. Det händer ju ibland.

Vi började köpa H&M i somras.

Anledningen var dels att aktien hade gått ner mycket–

–dels att dollarn, som inte är oväsentlig, hade förändrats.

Nyckeltalen började se attraktiva ut.

Men om man ska förstå hur Hennes utvecklas kursmässigt–

–måste man nog förstå hur försäljningen utvecklas.

Du skickade en massa grafer till oss i går.

Vi valde ut tre av dem. Summan av de här graferna–

–är att du vill jämföra antalet klädbutiker–

–mot den faktiska försäljningen.

Det kanske illustreras bäst i Kina.

Det illustreras bra både i Kina och USA.

Det är två stora marknader–

–och potentiellt stora marknader framöver för Hennes.

De två tillsammans står på cirka 36 % av nya butiker–

–under den här perioden i diagrammet.

Det är en väsentlig del.

Man har ett stort antal nya butiker–

–men försäljningen följer inte med–

–varken i USA eller Kina.

Om man ser på andra länder–

–så ser man att i Frankrike och Schweiz–

–där man har ökat butiksantalet, har försäljningen minskat.

Då undrar man hur de ska hantera det här.

För i Sverige fungerar det.

Där har vi snarare en minskning av butiksantalet–

–men en bra försäljningsutveckling.

Vad händer med de större marknaderna?

Jag hoppas att Hennes kan adressera det–

–så att investerarna förstår hur de ska tackla det.

Ska man fortsätta öppna i den takten–

–eller är det nåt som är fel, som vi inte förstår–

–men som blir bättre framöver?

Vad är det som avgör om det blir en framgång?

Men du har fortsatt köpa H&M sen i somras, eller?

På den här nivån är jag "on hold".

Jag vill ha klarhet i det här.

Vi hade hoppats att det skulle komma fler tecken på–

–hur man tänker om det här på kapitalmarknadsdagen–

–som man nu lade i februari i stället.

Det är nog en väsentlig del.

Har det att göra med att man är på fel marknader–

–och att konceptet fungerar bäst i Nordeuropa?

Det är svårare i länder som Indien och Kina–

–på grund av att modet är för centraliserat.

Vad beror det på? Den typen av fakta skulle man behöva–

–för att kunna bedöma hur utvecklingen blir framöver.

Christian, vad säger du?

P.O. har en bra approach och spännande resonemang.

Bolaget är för stort för mig i mina småbolagsfonder.

Det kanske är tillräckligt litet snart.

Nej, det tror jag inte.

Nej, det var lite elakt av mig.

Vi lämnar kläderna ett tag–

–för ett ämne ni är intresserade av.

Förra gången P.O. var här varnade han för–

–att bostadsutvecklarna kanske har sin bästa tid bakom sig.

Det har hänt en del sen dess.

Vi ser på ett par citat från veckan.

Det första är från Tobin Properties.

Vd Erik Karlin sa i går:

Sen var Wallenstam ute i förrgår:

Du sa att det var en liten vattendelare i går.

Marknaden har väl anat att det skulle bli nåt sånt här.

Nu kom det en utvecklare, Wallenstam–

–som meddelar att man ändrar...

Var det det här du var rädd för?

Det här är jag orolig för, och grunden till problemen–

–är att utbudet är större än nånsin–

–och att man konkurrerar med samma målgrupp–

–som inte är enormt stor, i procent av bostadsbytarna.

Klarar alla bolag av att gå över till hyresrätter?

Det är en jättebra fråga.

Wallenstam är ju otroligt starka–

–och har råd att bygga ett hus–

–och vänta med att avgöra bostadstyp.

Bostadsrätter ger mer vinster på kort sikt.

Men bostadstypen spelar ingen roll för dem, långsiktigt.

Det finns många nya, onoterade bolag som är utvecklare–

–och har finansierat upp sig med ganska höga räntenivåer–

–genom obligationer eller andra dyra lösningar.

De får bekymmer.

Det krävs stort kassaflöde för att fortsätta projekten.

Om det stannar upp, ifrågasätter underleverantörerna–

–om de överlever och kräver förskott.

Bollen har börjat rulla.

Bollen har börjat rulla och bostadsutvecklarna är ner–

–sen du var här senast. Nu tickar det upp lite i dag.

En liten rekyl upp på några av dem, tror jag.

Hur agerar du på det, Christian?

Senast vi var med var vi försiktiga till sektorn.

Den aktien vi har lite mer exponering mot är Bonava–

–som verkar i annat segment med business i Tyskland.

De finns lite mer utanför storstäderna.

Söker man lägre risk är det ett bra alternativ.

Vi såg en graf på hur aktierna har gått.

Wallenstam var inte med.

Den har klarat sig ganska bra sett över hela året.

Bättre än många av de här bolagen.

Har de klarat sig för bra?

Svaret är ja. En ganska stor del av deras resultat–

–bygger på försäljning av bostadsrätter.

Den här typen av fastighetsbolag som har gynnats av–

–att räntan har gått ner–

–får det inte lika lätt framöver som de har haft.

Räntebotten är bakom oss. Det gynnar inte Wallenstam–

–jämfört med andra fastighetsbolag. Jag undviker den.

Det blir ett fortsatt tema framöver.

Precis som i går har vi fått in frågor–

–något vi älskar och vill ha mer av.

Dagens första fråga får du svara på, PO.

Jag tror att många pratar Gränges.

Men anledningen till värderingen...

Jag gissar att han tycker att den är för låg.

...har lite koppling till att de betraktas–

–som en underleverantör till bilindustrin.

Internationellt sett handlas kontinentalt på–

–samma ev/ebit som de gör.

En annan oro kring just Gränges är–

–att de har haft överlönsamhet i Kina.

Många som är negativa är rädda att den ska försvinna.

Håller ni med om att aktien är för lågt värderad?

Vem som helst... – Christian?

Jag har noll aktier i portföljen. Det är för tidigt.

Är det en billig aktie?

Vi har inga.

Det som skulle kunna vara positivt för Gränges–

–är förvärvet av Noranda i USA.

Många av deras kunder jobbar med stationära värmeväxlare.

Så småningom skulle värderingen kunna öka–

–genom att inte vara så beroende av bilindustrin.

Just nu känns Gränges som en liten "value trap".

De har heller inte gynnats av den senaste valutarörelsen.

Vi får se vad som händer. Den andra frågan är–

–direkt till dig, Christian, från David Ingnäs.

Säg först vad Crunchfish är för nåt.

Crunchfish noterades förra året på 15 kronor–

–och gick upp 180 % första dagen.

Sen var det en lång uppförsbacke.

Men de har fått ett antal nya patent.

Intresset vaknade till liv efter sommaren–

–när Apple sa att AR var det hetaste just nu.

Det är det de håller på med.

För en månad sen presenterade de sin viktigaste nyhet.

De har en produkt inom Mobile Commerce–

–där man på ett enklare och säkrare sätt–

–ska kunna betala med telefonen.

Går man in i en affär känner affären av att man är där.

Då kan man får riktad reklam eller rabattkuponger.

Det har fått rätt mycket uppmärksamhet i de här kretsarna.

Bolaget kommer, som de meddelat på hemsidan–

–att vara med på ett större fintechevent i London.

Det är nog det benet man ska hoppas mest på.

Det händer mycket inom fintech och bolag köps upp.

Det här skulle kunna vara en pusselbit.

Jag tycker att det är jättespännande.

Börsvärdet är fortfarande 250 miljoner.

Blir det här bra, de har patent kring lösningarna–

–är det för lågt värderat.

Det låter jättespännande.

Men jag kan inte bolaget.

Vad härligt. Vi hann med mycket i dag.

Börslunch är slut för i dag.

I morgon gästas vi av Torbjörn Söderberg och Jonas Olavi.

PO Nilsson från Prior Nilsson Fonder och Christian Brunlid från Handelsbanken gästar Börslunch. Dessutom intervjuas Gunilla Oswald, vd för börsdebutanten Bioarctic.

I dagens program:

Intervju Gunilla Oswald.

Kappahls rapportrusning.

H&M:s strategi?

Ökad oro för fastighetsbolagen.

Crunchfish mobiltelefonilösning.

Gränges.

Programledare: Ellinor Beckett och Jesper Norberg.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.9%
NASDAQ-100 -0.2%
NASDAQ Composite 0%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier