Därför ska du investera i jämställda bolag

Välkomna till Börslunch 12 juni.

Starbreeze rasar–

–efter presentationen av ett efterlängtat spel.

Bonniers försäljning av TV4–

–väntas inte stoppas av regeringen.

Och Stockholmsbörsen backar 0,26 %.

Dessutom händer saker i Singapore. Vi återkommer till det.

Vi ska hälsa två Börslunch-debutanter välkomna.

Sara Ellsäter, marknadschef och förvaltare–

–på Jämställda Fonder och Ellinor Hult–

–global förvaltare på Öhman Fonder.

Fokus på hälsovård och tech.

Vi börjar med det som sker i Singapore. Svårtolkat?

Ja. Att mötet ägt rum är fantastiskt.

Men vad som kommer ut av det får vi se.

Koreabörsen stängde lite på minus i dag.

Så ingen hurrade så mycket... Vi får se.

Förutom de två färgstarka politikerna–

–är basketspelaren Dennis Rodman involverad.

Han är vän med båda två och sägs ligga bakom mötet.

På tröjan står det potcoin–

–namnet på en av många kryptovalutor.

Är kryptovalutor nåt för Jämställda Fonder?

Nej. Vi investerar i aktier.

Vi går över till dagens ämnen:

Jämställdhet, hälsovård–

–och demografi ur olika perspektiv.

Bilden visar utvecklingen–

–för olika åldersgrupper i världen.

Bilden visar att andelen personer över 65 väntas stiga–

–och till och med dubbleras över en viss tidsperiod.

För hälso- och sjukvårdssektorn är efterfrågan högre–

–i den här åldersgruppen. Det största skälet–

–till att prevalensen av demens och Alzheimer ökar–

–är befolkningens ökande ålder.

Blir det viktigare med jämställdhetsfrågor–

–när vi blir äldre?

Det blir det nog. Urvalet blir större...

Vi hävdar redan i dag att urvalet till bolagsstyrelser–

–bland män och kvinnor är lika stort–

–fast representationen inte ser ut så. Det borde bli så.

Kvinnor lever längre...

Över till din förvaltningsstrategi.

Tre huvudpunkter. Berätta om hur ni sållar.

Först väljer vi ut bolag med minst 40 % av det ena könet–

–i styrelsen för vår Sverige- och vår Europafond.

I globalfonderna ska andelen vara minst 35 %–

–annars blir universet för tunt.

Det är våra hårda kriterier.

Vi har även många mjuka. Men så sållar vi ut.

Är hållbarhet allt viktigare för er?

Ja.

Det har ju varit årets tema generellt.

Men ni jobbar praktiskt med det.

Ja, vi har satt ner foten–

–och implementerar det i vår förvaltning.

Vid nästa rebalansering i augusti...

Vi är mitt i processen och tittar på vilka innehav–

–som även uppfyller våra hållbarhetskrav.

Vi försöker vara rätt "mainstream"–

–vi tycker att det framgent blir en hygienfaktor–

–att ha de här hållbarhetskriterierna.

Vi tittar på styrelse, hållbarhet och vår egen modell–

–att representationen av kvinnor i ledningen är stor.

Även ni jobbar med det här.

Ja, väldigt mycket. Inställningen på Öhman Fonder–

–är ett stort fokus på ESG.

Runt 80 % av våra aktiefonder, av hela bolagets kapital–

–förvaltas enligt våra hållbarhetskriterier.

Jag jobbar för Global Hållbar och Global Growth–

–vårt teams fonder. Med ESG–

–väljer vi bort vissa opassande branscher–

–som olja och vapen, och väljer in enligt vissa teman.

Bolag som passar in i de globala hållbarhetsmålen–

–som rent vatten och annat.

Även vi lägger stort fokus på hållbarhet.

En annan gemensam nämnare för era förvaltningsstrategier–

–är två bolag i topp på Saras lista för Europa–

–och den globala fonden.

Glaxo, läkemedelsjätten, och Orion.

Hur är det med jämställdhet och hållbarhet–

–i hälsovårdsbranschen?

Branschen har hög representation av kvinnor–

–så det finns många bolag att välja bland i sektorn.

Både i Sverige, Europa och globalt.

Varför är det så?

Du kanske ska svara på det.

Ett svar är att bolag med konsumentnära produkter–

–ofta är mer jämställda i styrelse och ledning–

–än bolag med produkter längre från konsumenten.

Samhället består ju av män och kvinnor.

Är det då bara män som utformar–

–och anpassar efter samhället–

–säger det sig självt...

Glaxo Smith Kline är ett gigantiskt farmabolag.

Hur är de stora bolagen jämfört med de mindre?

Riktigt små bioteknikbolag som sysslar med forskning–

–kan kanske inte lägga alla resurser på de här frågorna.

Det tar vi in i bedömningen när vi letar aktier–

–främst till vår globala hållbara portfölj.

Att de kan uppfylla våra hållbarhetskrav.

De större bolagen har förstås mer resurser för det.

Vi tar en titt på trender inom hälsovård.

Den första grafen visar M&A-aktivitet under 2018.

Vi ser stigande aktivitet.

Ja, grafen visar hälsobolag–

–främst inom biopharma och biotech.

För investerare i biotech-aktier–

–är uppköp en viktig del av uppsidan.

De köper inte bolaget för att det ska bli uppköpt–

–men med bra produkter och forskning–

–är sannolikheten för uppköp stor.

Jag var i USA för två veckor sen–

–och lyssnade på flera vd:ar.

En biotech-vd sa att innovation kräver risk.

Och stora läkemedelsbolag tar inte mycket risk.

"Och där kommer vi in i bilden", sa biotech-vd:n.

Angående om han tror att bolaget blir uppköpt.

Så den trenden fortsätter nog.

Och USA:s skattereform i slutet av fjolåret–

–gör att 160 miljarder dollar–

–kan återkomma till USA från utlandet–

–och användas för stora uppköp.

Den här bilden visar stora bolag–

–som blivit uppköpta – några profilaffärer.

Juno och Kite har en banbrytande cancerbehandling:

CAR-T-cellterapi.

Båda blev uppköpta i slutet av 2017.

Den ena affären låg på 8–9 miljarder, den andra på 12.

Affärerna är stora. Miljarder dollar, var det.

Enligt den första grafen–

–är det kanske inte är fler, men större affärer.

Bara ett halvår har gått, men man talar om–

–att fler uppköp kan komma.

Och cancerforskning och utveckling är en sektor–

–där fler uppköp kan komma.

Är större bolag mer jämställda generellt–

–eller gäller det bara forskning och läkemedelsutveckling?

Vi har inte dragit den slutsatsen om storbolag generellt.

Det är mer beroende av bransch–

–och vilken typ av produkter det är.

På tal om kompetensförsörjning...

För många nyare bolag är det en systematisk fråga–

–implementerad från starten.

Vi önskar att det även ska gälla jämställdhet.

Det ska inte vara kostsamt eller lösas med kvotering–

–utan skötas systematiskt från bolagen.

Resursutnyttjande. Att utnyttja resurser effektivt.

Det känns som om det varit ett starkt tema–

–under en period, åtminstone det senaste året.

Våra gäster visar att hållbarhet och jämställdhet–

–blir allt viktigare. Går det framåt–

–eller är det bara snack?

Börjar bolagen verkligen investera i frågorna?

Vi får mycket uppmärksamhet–

–för att vi har en global hållbar fond.

Marknaden är taggad på det här.

Kunder är intresserade.

Vi ser det som en möjlighet.

Dels kan man välja bort bolag–

–men också investera enligt globala hållbarhetsmål.

Rent vatten, hållbart protein.

Vi investerar i bolag som odlar lax–

–på ett mer hållbart sätt.

Det tror jag är en framtidsbransch.

Det kommer mer och mer.

Alla vi i finansbranschen och fondförvaltarsvängen–

–bör ta vårt ansvar vad gäller de 17 globala målen.

Nummer 5 är jämställdhet.

Där ser vi ett stort intresse.

Tidigare har man sett det som en viktig demokratisk fråga–

–med jämställdhet och alla likas rätt.

Men vi har ju avkastning som yttersta mål alltid.

Vi säger att lönsamhet är lönsamt–

–och tittar på de parametrarna.

På era investeringskriterier hade ni jämställdhet–

–hållbarhet, men det var en traditionell analysprocess.

Vi fortsätter att titta på ditt arbete.

Vi har en lista över era tio största innehav i Sverige.

Vi ser om vi får upp den.

Många traditionella storbolag som vi var inne på tidigare.

Det här är bara baserat på jämställdhet?

Precis. Det här gör vi ett gediget arbete kring just nu–

–där vi även kommer att lansera fonderna i augusti.

Några åker kanske åker ur då?

Så kan det vara.

Men vårt univers är att välja ut de jämställda bolagen.

Vi ser hur det har gått. Ni har varit igång ett år.

Och det här är en långsiktig process, antar jag.

Sen starten? Marginellt sämre än index.

Men nästa bild från 2018 visar att det har gått bättre.

När det har gått marginellt sämre så kan vi se perioder–

–där vi har missat tåget i enskilda icke-jämställda bolag–

–som vi inte investerade i.

Till exempel Volvo i november var inte jämställda.

Men över tiden är det er övertygelse att...

Absolut. Vi tittar på mycket data, statistik–

–performancesiffror från både fem och tio år tillbaka.

Hur våra innehav hade sett ut–

–jämfört med till exempel Stockholmbörsen.

Vi använder MSCI för Europa och globalt.

De här bolagen är över tid mer lönsamma.

Det fokuserar vi på.

Varför är de mer lönsamma?

Vi har mycket forskning. Jag kan hänvisa till många.

Det är framförallt EY.

Peterson Institute, en tankesmedja i USA.

Många av universiteten.

De visar till exempel på nyckeltal–

–där 30 % av bolag som är jämställda–

–är minde benägna att gå i konkurs.

Vi tittar på annat som skuldsättningsgrad och likviditet.

All den här forskningen kan man härleda till–

–att vi fattar könsdiversifierade beslut–

–på ett annat sätt än om gruppen är homogen.

Oavsett om det bara är män eller bara är kvinnor.

Vi är inte för fler kvinnor–

–utan vi är för jämställdhet–

–där man inte hämmar lönsamhet och tillväxt.

Ska vi ta ett par demografiska bilder?

Vi har både cancer och demens kvar.

Beskriv kort varför du vill ha med de här bilderna.

Enligt den första bilden som jag visade här–

–kommer den äldre delen av befolkningen–

–vara en stigande andel allteftersom tiden går.

Den här bilden visar att det var 47 miljoner personer–

–som hade demenssjukdom år 2015.

Det är större än Spaniens befolkning.

Man tror att det ska stiga–

–till drygt 130 miljoner människor år 2050.

Det här är ett medicinskt problem.

Det har varit svårt att utveckla läkemedel–

–inom Alzheimers, den största demenssjukdomen.

Senast idag kom ett till bolag–

–och la ner sin Alzheimerforskning.

Det är svårt att göra det här.

Det var Astra och Eli Lilly.

Annan sjukdomsforskning går år rätt håll.

Är det här undantaget?

Det är ett svårt område, helt enkelt.

Man vet mer om hur sjukdomsförloppet ser ut.

Och man försöker utveckla läkemedel på beta-amyloid.

Men man har inte kommit i mål med nåt.

Men det pågår mycket forskning fortfarande.

Det som den andra bilden visade–

–var hur stor kostnaden är för sjukdomen.

Alzheimers kallas för de anhörigas sjukdom.

Dels är det tufft för familjen–

–när mannen inte känner igen sin hustru eller tvärtom.

Vården är också väldigt omfattande–

–kring nån som kanske lever i 10-15 år–

–med en svår demens.

Vården är väldigt dyr och utvecklingen är väldigt svår.

Då kommer man upp i extremt stora tal–

–om hur mycket det kan kosta samhället.

Det är ett område som fordrar mycket uppmärksamhet.

Jag hoppas att vi kan få positiva data–

–under slutet på nästa år.

Ett svenskt bolag kommer med data i sommar.

Vi hoppas på tummen upp där.

Du hoppas investera i det här framöver.

Jag hoppas att det kan komma bättre data.

Än så länge är risknivån hög.

Vi avslutar med en fallstudie.

Från demens till basindustri.

Från det ena till det andra.

SCA och Billerud representerar två jämställda bolag–

–inom basindustrin.

SSAB har ni identifierat som ett icke-jämställt bolag.

Det här är ett exempel från basindustrin.

Vår tes är att ju att jämställda bolag–

–ska överträffa sina "peers" över tid–

–på grund av all data som man kan läsa mer om.

Det pressar på de här icke-jämställda bolagen–

–att följa med i utvecklingen.

Så är det.

Vi vill att man ska se oss som ett alternativ–

–till annan aktiv förvaltning.

Allokerar vi pengarna till de här bolagen som "gör rätt"–

–så är man ju smart både med plånbok och hjärta.

Man är med och driver ett mer jämställt samhälle.

Känns rätt i tiden.

Det känns bra på att jobba på ett företag–

–som fokuserar på ESG-frågor där jämställdhet ingår.

Jämställdhet är en del av våra kriterier inom ESG.

Intressant.

Rätt i tiden är också Börslunch som är slut för idag.

Men imorgon är vi åter 11.45.

Vi gästas av Karin Haraldsson och Maria Ljungqvist.

Vi har också med oss Nandini Ramakrishnan.

Häng med oss då.

Denna dag när Donald Trump och Kim Jong-Un undertecknat ett historiskt avtal riktar Börslunch blickarna mot hälsovård och jämställda fonder.

I dagens program:

Kommentar till stormötet i Singapore.

Tematisk tillväxt inom hälsovård.

En jämställd förvaltningsprocess.

Glaxo och Orion toppar Saras lista.

Stor M&A-aktivitet under 2018.

Bra utveckling för Billerud och SCA.

Gäster: Förvaltarna Sara Ellsäter, Jämställda Fonder och Ellinor Hult, Öhman Fonder.

Programledare: Jesper Norberg och Gabriel Mellqvist.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 -0.4%
NASDAQ Composite -0.4%

Vinnare & förlorare

Peab 8.2%
THQ Nordic 4.2%
Attendo 3%
SSAB -1%
Axis -1.7%
Oriflame -2.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.