Fläsk, lunnefåglar och sugrör

Fed-besked i går, ECB i dag...

Britterna går till val i dag och marknaden bävar.

Lotta Faxén harklar sig och vi är lite oroliga–

–för dagens program har ingen struktur, det kan landa var som helst.

Men vi vet att dagens datum är 12 december och att du tittar på EFN Börslunch.

Och vi vet också att börsen handlas strax över nollan–

–och att det är kul att Lotta Faxén och Georg Norberg är tillbaka hos oss.

Du har nytt jobb. Hur känns det?

Omtumlande. Inte så många får anbud när de närmar sig 60 år.

Amerikanska politiker...

Jag tänkte jämföra mig med Björn Rosengren...

Inte med Trump?

Nej... Snälla...

Vad händer på börsen, Lotta?

Den är tråkig. Många tycks ha tagit jullov.

I veckan har det varit några kapitalmarknadsdagar, men...

Stiltje. Ibland kan det vara skönt.

Man kan rensa i gamla Excel-ark.

Kanske kan stiltjen generera några nya idéer. Jag hoppas det.

I inledningen talade jag om Fed och ECB...

Är det ingen som bryr sig?

Man är väl van.

Ska vi avbryta programmet?

Hej då och tack för kaffet.

Vi har faktiskt mycket. Vi kan tala lite kort om arbetslösheten.

Trenden i rött. Oroväckande hög...

Nej, vitt är arbetslösheten. Vitt är...

–Nu blev det jobbigt. –Börsen går bra och arbetsmarknaden dåligt.

–Här i Sverige. –Kurvan är inverterad.

Jag har luktat för mycket på glöggen... Ska man oroas av makrosignalen?

Ja och nej. Kanske kan man oroas för egen del eller för Sverige–

–när arbetslösheten stiger, men svensk börs följer inte bara vad som sker i Sverige.

De flesta noterade bolag verkar ju internationellt.

Börsen är känsligare för vad som sker utomlands–

–och där har många konjunktursignaler vänt.

Och många andra länder har låg arbetslöshet.

Arbetslöshetssiffrorna hamnar på olika nivåer, de förra var ju felaktiga.

Sysselsättningen ökar ju.

Många nya personer har kommit in på arbetsmarknaden–

–gör det att arbetsmarknadens korrelation med börsen blir mindre?

Ja, alla står ju inte "till arbetsmarknadens förfogande".

Språket saknas kanske eller utbildning.

Vad gör man då? Man ska titta på sysselsättningen.

Det parti som för tillfället har makten i riksdagen–

–brukar framhålla den ökande sysselsättningen, att fler jobbar.

Men vissa företag känner av konjunktursvackan.

På vissa företag kommer uppsägningar.

Nent sa upp 200 i veckan. Metso la ner ett bruk–

–och 150 personer påverkades av det.

Så lite annat finns i siffrorna.

Över till ett gladare ämne. Julen står för dörren.

Julskinka står förstås på menyn. Grafen visar fläskets prisutveckling.

Kineserna köper mycket fläsk.

Lotta, du twittrade ut grafen häromdan, vi blev väldigt nyfikna...

Ibland har man idétorka.

Men att fläskpriset påverkar inflationen i Kina är intressant.

Och det hände. I Europa äter vi allt mindre fläskkött–

–men uppenbarligen finns ändå en marknad.

–Georg, köper du fläsk? –Inte så ofta, men det händer.

Raggmunk med fläsk slinker ner.

Vi fortsätter prata Kina. I bakgrunden syns en fågel som trivs på Färöarna.

–Vad heter fågeln? –Lunnefågel.

Kina har idkat påtryckningar på Färöarna för Huawei och teleoperatören.

Ett rykte som går.

Att Huawei vill sälja produkter på Färöarna–

–men att presidenten inte så gärna vill köpa dem.

Laxindustrin är en av Färöarnas största industrier–

–och de har exporterat mycket till Kina.

Med det sagt kan man diskutera vilka påtryckningar Kina kan idka på ekonomin–

–eller för vissa sektorer. Tidigare förbjöd Kina norsk lax–

–när den kinesiska fredspristagaren inte passade regimen.

Man ska vara medveten om att flera länder har stor makt.

Sverige har ju en dålig relation till Kina nu, åtminstone till Kinas ambassadör.

–Ja. –Ska man oroas av det här?

Ja, regimen och landet visar sitt rätta ansikte nu.

Det är inte så gulligt längre.

Det är kanske anledningen till USA:s handelskrig.

Eller Donald Trumps handelskrig. Han som jag jämfördes med.

Nej... Ni är inte alls lika.

Över till några bolag. Det första är Atlas Copco.

Och "byket". Berätta vad det betyder.

Alla andra bolag som inte har Atlas Copcos fantastiska värdering.

Min förklaring till det här är att Atlas Copco–

–nu när Scania förvunnit, är Sveriges finaste verkstadsbolag.

–"Hear, hear"… –Nu har vi sagt det.

Men allt mer pengar som investeras på börsen–

–kommer från ETF:er och indexprodukter.

I USA är 50 % av börsen indexprodukter.

I Sverige vet jag inte hur stor andelen är.

Men den är stor och stigande.

Och i en verkstads–ETF finns Atlas Copco.

Därför har kurs och värdering blivit så hög, tror jag.

Jag trodde att skälet var konjunkturoron, att man vill köpa ett beprövat kort.

–Nej... –Med sån oro köper man inte verkstad alls.

–Kvalitet. –Nej, det röstar vi ner.

–Bort... –Men man måste komma ihåg...

...att om det byter riktning, om oro på börsen gör att verkstads–ETF:er säljs...

En flodvåg över Atlas Copco, då får vi se det här reverserat.

Den som tar mest stryk då är Atlas Copco.

Det är tråkigt att allt fler indexerar...

Börsen blir som en stor fårskock.

Första AP–fonden ska också indexera sin förvaltning.

Fruktansvärt tråkigt och dessutom korkat.

–Talar ni inte i egen bok? –Nej, det som finns på AP–fonderna...

Jag lyssnade på Hans Fahlin, chef för AP–fonden i Göteborg–

–som berättade hur de förvaltade sina pengar. Jag blev så imponerad–

–över hur de ständigt har ställt om till det för dagen mest intressanta.

Han talade mycket om hållbarhet och ESG.

Men också om det fantastiska resultat deras stab på runt 40 personer levererat.

Det som hände i Stockholm ser jag mera som...

...en enkel väg ut.

Det är så tråkigt... Man köper en ETF för att få exponering mot börsen.

Men det är ju bolag som ska fungera och verka.

Nån måste ju ta ägaransvar.

Det gör man inte genom att investera i indexprodukter.

Nån måste ta ansvar och se till att det sitter folk i styrelserna–

–och valberedningarna. Då blir det aktörer som vi som gör det.

Och AP–fonderna måste ha ett större perspektiv.

I Danmark skyddas de stora bolagen genom olika stiftelsekonstruktioner.

I Sverige finns inte det. Allt är transparent och går att köpa.

Det har varit en debatt om vilka bolag kineserna köper.

De är ju storägare i Volvo Lastvagnar.

Om AP–fonderna har en aktiv förvaltning som tar hänsyn till Sveriges framtid...

De här bolagen ska ju betala våra pensioner.

Ingen annan kan det. Volvo Lastvagnar ska betala våra pensioner.

Ägaransvaret på AP–fonderna borde breddas till ett mer övergripande ansvar.

Vi har få institutioner. Lannebo är en institution–

–men en kapitalistisk institution.

Vi har fått ett "avvakta"–besked på Atlas Copco–

–även om vi inte ger rekommendationer, utan snarare filosofiska spaningar.

–Om man ska söka intressanta aktier... –En Veoneer–graf har kommit upp.

Vi kommer till Veoneer. Det är en "teaser".

Men först ska jag pressa Lotta på annat. Du var inne på hållbarhet.

–Kan det ge nån spaning? –Hur mycket som helst.

Intresset för hållbarhet kommer att öka.

Många stora börsbolag har stora staber för hållbarhet.

I vår hållbarhetsfond försöker vi dyka under radarn.

Bolag som inte förknippas med hållbarhet, men som bidrar till det temat.

Ett av dem är Rejlers. Många i Börslunch har talat om Åf, som jag gillar, och Sweco.

Rejlers har flugit under radarn, de jobbar mycket inom förnybar energi–

–och energieffektivitet. Deras marginalresa förstärks nog framöver.

Ett bolag som passar i hållbarhetstemat, men som få tänker på.

Marginalexpansionen speglas inte i kursen?

Nej. Och samtidigt kan man expandera via förvärv som tar marknadsandelar.

I dag finns bolaget i alla nordiska länder utom Danmark, tror jag.

Där kan man också fortsätta expandera.

Både Sweco och Åf är globala företag och jag hoppas på att Rejlers kan bli det.

–Små steg framåt. –Är marginalexpansionen triggern?

–Ja. –Biogaia har väldigt bra marginaler.

–Ja. –Vilken är triggern i det caset?

De tillverkar probiotika som är bra för magen–

–och bidrar till ett hälsosammare liv. Receptfria... Inte läkemedel...

Receptfria produkter som vem som helst kan köpa.

Tarmfloran förbättras, vilket leder till ett friskare liv.

Företaget är litet och produkterna är inte många–

–men det är globalt och mycket säljs via distributörer–

–så distributionen är effektiv.

Bolaget är rätt högt värderat, men det växer och jag tror–

–att den här typen av produkter får en större del av folks pengar framöver.

Hälsotrenderna som vi har talat om.

–Finns hållbarhetskomponenten med? –Ja, de jobbar mycket med hållbarhet.

Institut som betygsätter företags hållbarhet–

–sätter inte de här bolagen så högt.

Vad beror det på? Jo, företaget är litet, runt 50 anställda.

Resurserna är för små. Men de jobbar mycket med hållbarhet–

–och bidrar även till social verksamhet.

Jag måste fråga Georg nåt, annars blir han ledsen.

–Nej, jag lyssnar och lär. –Enligt Matilda är värderingen en trigger.

Är inte det stora kapitalets ESG–omställning den verkliga triggern?

Jo. Kort svar.

–Håller du med om Lottas spaning? –Ja.

Men innan vi lämnar Biogaia... Kan de fortsätta växa lönsamt?

De har väldigt höga marginaler. Där handlar det om hur mycket de investerar.

Om de slutar investera för framtiden lyfter marginalerna. Det gör man inte.

Jag tycker att man ska investera i bolag som investerar i den egna verksamheten–

–så att de kan fortsätta leva. Vi investerar ju inte för det kommande året.

Vi vill hitta bolag som vi kan vara investerade i under 5–10 år.

Några av de innehav som jag har i de fonder jag förvaltar–

–investerade vi i för tio år sen.

Det är ofta de som har gått bäst också. Man behöver inte dutta så mycket.

–Det blev så kort svar där. –Det tycker jag också.

Man kan tänka det omvända också.

Vad händer om ett bolag inte är hållbart och bryter mot olika regler?

Det får en direkt avspegling i värdering.

Det kan man notera i många branscher nu.

Titta bara på stackars Saudi Aramco.

Ingen i Västeuropa eller USA ville investera i den aktien.

I över ett år har de försökt pilla ut det här på börsen.

Till slut lyckades man sätta 1,5 % i asiatiska placerare.

Sen petar man upp kursen 10 %.

–Nu är det väl snarare 20. 10 plus 10. –I går 10 och i dag 10. Det blir 20. Rätt.

Vi har lite tidsbegränsningar och får flytta Veoneer till en separat sändning–

–för att hålla tittarna naglade vid skärmarna.

Lotta, du hade med dig lite skogsbolag i din gröna korg.

SCA och Stora Enso är bolagen som du har kikat på.

Många pratar om plast, och att man förbjuder plast på alla håll och kanter.

Skogen och pappersprodukter är nånstans lösningen på det.

Stora Enso, som inte förknippas med slutprodukter, annonserade ett samarbete.

Man har kunder med plastfria sugrör som är gjorda av papper–

–och som är hållbara och nedbrytbara på ett effektivt sätt.

Från skogsbolagen kommer det fler såna här grejer–

–som gör att de kommer att uppfattas som mer ESG–vänliga.

Det är inte bara en uppskrivning av skogen, som alla pratar om.

Billerud är ett spännande bolag med vissa problem. Vill du kommentera?

Jag har tyckt väldigt mycket om Billerud. Per Lindberg målade upp en positiv bild.

Nu har tyvärr stjärnorna hamnat lite snett här.

Väldigt besvärligt blir det–

–när man väljer att avpollettera Petra Einarsson.

I dag tog jag del av en analys, där det stod att hon nu fått lämna företaget–

–så hon hann inte vinstvarna för 2020. Det är en rätt besvärande omständighet.

Billerud är rätt tematiskt, men har väldigt stora interna problem.

Det blir inte lättare när man tappar vd:n.

–Det är ner mycket i dag också. –Nästan 3 %.

Ska vi bryta och låta Georg komma tillbaka med en liten Veoneer–julklapp?

–Vi kör en extrasändning med Veoneer. –Vilka kommer i morgon?

I morgon kommer Torbjörn Olofsson och Jörgen Wärmlöv.

Då ska vi prata om investmentbolag. Spännande.

Vi glömde prata om ifall Färöarna är till salu. Det tar vi en annan gång. God jul.

Allt ifrån kinesiska fläskpriser och Atlas Copco till det brittiska valet diskuteras när Lotta Faxén från Lannebo Fonder och Georg Norberg från Quesada gästar Börslunch.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.8%
NASDAQ-100 1.2%
NASDAQ Composite 1%

Vinnare & förlorare

NetEnt 6.1%
AddLife 4.6%
Intrum Justitia 4.3%
Lifco -1.8%
Elekta -1.9%
Swedish Match -2.2%
Uppdaterad tor 13:27
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.