Grafgurun ser oroväckande signaler

Välkomna till Börslunch denna efterlängtade torsdag.

Välkommen också Johnny Torssell.

Ska bli spännande att se dina grafer–

–men först till det du sa när du var här sist:

Jag var positiv, men är nu neutral till börsen.

Vi befinner oss i den övre delen–

–av den uppåtgående trendkanalen.

Ingen bra vinst/förlust-kvot.

Vi är i närheten av en topp.

Vilka signaler visar att vi är helt klara med "femman"?

Ännu har jag inte fått de signalerna.

"Inte riktigt fått de signalerna", sa du då.

Men nu har du fått...

Ja, nu har vi fått oroväckande signaler, som jag ska visa.

Vi klickar i gång dagens program.

Här är varningssignalerna.

En bra inledning.

Så att vi har en bas att stå på.

Börsen rör sig i fyra olika faser på lång sikt.

Fas ett, ackumulationsfasen–

–inträder efter en längre period av nedgång.

Det går sidlänges, oftast under en lång period–

–flera månader när det rör sig upp och ner.

Osäkerheten dominerar.

Ska nedgången fortsätta eller blir det en vändning?

Småningom bryter det ut uppåt.

Då kommer fas två. Optimismen dominerar–

–ett mönster av stegvis högre bottnar och toppar.

Uppgångarna är starka med bra volym.

Volymen sjunker i nedgången och så fortsätter det.

Den fasen kan pågå från flera månader upp till många år.

Det är väl känslan nu?

Precis. Småningom kommer en toppfas.

Nånstans stannar det, det vet vi.

I fas tre går det mera sidlänges.

Kännetecknande för fas tre är den höga volatiliteten.

Stora slag ner och upp, men mera sidlänges.

I stället för den tidigare upptrenden.

Småningom bryter det ut på nedsidan–

–och vi har gått in i fas fyra, nedtrendsfasen.

Den fasen är oftast snabbare än upptrendsfasen.

Skälet till det är att fasen domineras av rädsla–

–mot slutet nästan panik. De känslorna är starkare–

–än girigheten som driver oss här. Att tjäna pengar.

Det här är mer en överlevnadskänsla. Ut med aktierna.

Därför går det oftast fortare.

Och sen börjar det om. Ackumulationsfas, upptrendsfas...

Och tiotusenkronorsfrågan är när det skiftar.

Ja, och det ska vi tala om nu.

Här är ett månadsdiagram över OMX-index–

–som innehåller massor av spännande information.

Varje stapel visar en månads kursrörelse i OMX-index.

Lägsta värdet, högsta–

–och var det stängde månadens sista dag.

Är det pilarna ut?

Ja, precis.

I diagrammet ser vi också en linje som går så här.

Det är medeltalet–

–på stängningskurserna, tolv månaders glidande medeltal.

Här borta är det grönt, medeltalet är högre–

–än vid förra mätningen.

När det är rött är medeltalet lägre–

–än vid den förra mätningen. För att snabbt se trenden.

Rätt begripligt.

Ja. Även prisstaplarna har olika färger.

Blå, röda och gröna staplar.

Jag förklarar kort betydelsen.

En blå stapel visar att stängningen låg över medeltalet–

–och medeltalet har vänt uppåt.

Det betyder att vi sannolikt är i fas två.

Nu ska vi vara aggressiva, optimistiska och köra på.

Röda staplar visar att vi ligger under medeltalet–

–och medeltalet har vänt ner.

Troligen är vi då i fas fyra, nedtrendsfasen.

Var försiktig.

De gröna staplarna ser vi oftast när en fas–

–exempelvis en blå, går över till en röd fas.

Stängningen och medeltalet divergerar.

En stängning under medeltalet som fortfarande pekar uppåt.

Eller en stängning över medeltalet som pekar nedåt.

Låt mig bara gå igenom diagrammet.

Här ser vi 1998, efter valutakrisen.

Den första blå stapeln.

Efter det en upptrend fram till toppen år 2000.

Sen en grön stapel, en varning för en trolig fas tre.

En möjlig toppfas.

Sen fick vi säljsignalen i december 2000, tror jag.

Sen kom en nedtrend fram till 2002, 2003–

–beroende på hur man räknar.

2003 fick vi den första gröna stapeln här.

En indikation på att fas fyra kan ha gått över i fas ett.

Fast mark under fötterna.

Sen fick vi en blå stapel som uppmanar till aggressivitet.

Vara optimistiska, köra på–

–tills vi får motsatta signaler.

Att det vänder ner så vi får en röd stapel.

Sen en upptrendsfas fram till toppen år 2007.

I stort sett. En grön stapel 2006–

–följdes direkt av en blå.

Måste det inte gå från grönt till rött?

Kan det fortsätta uppåt?

Ja, som i det här fallet. En stängning under–

–men medeltalet visade fortfarande uppåt.

Sen blev det blått, stängning över.

En första grön stapel i oktober 2007, tror jag.

Varningssignaler. Troligen är upptrendsfasen över.

Den kan ha gått in i fas tre.

Här fick vi en indikation, i december 2007, tror jag.

Nu har vi gått in i fas fyra: nedtrendsfasen.

Och sen kom finanskrisen. Titta här.

Det ser inte så blodigt ut, men minns du känslan?

Skrämmande. Sen nedtrend...

Sen litade ingen på det gröna.

När vi började hitta botten trodde många inte...

Fundamentan såg enormt risig ut.

Ända hit upp.

Sen i april 2009 kom den första gröna stapeln.

Jag minns hur jag berättade på mötena:

Vår första positiva signal.

För jag var förstås negativ under hela den här perioden.

Nu ska vi bli optimistiska. Jag trodde att jag tog i–

–när jag talade om en uppgång på tre, fyra kvartal.

Det blev ju mer än så...

Upp till toppen 2011, sen en nedgångssignal här.

Stök i USA.

Och sen lite stökigt här. En grön stapel–

–en röd och sen 2013 gick vi över till blå staplar–

–och uppgången till toppen 2015.

Sen gröna staplar, en röd stapel...

Fram till botten 2016. Sen har vi haft upptrend.

Vi tittar på vad som hänt nu.

Vi har fått en första indikation–

–på att upptrenden kan vara över.

Finns det nåt som tyder på att den här nedgången–

–kan bli värre än härom året?

Nej, inga såna indikationer.

Men den här visar att vi är i en långsiktig nedtrend.

Och nästa supportområde kommer här.

Det kan dras ut längre, men det vill jag inte här i tv.

Tittarna skulle nog välkomna det.

Den historiska bakgrunden är skrämmande.

Vad sker med börsen från den första röda stapeln–

–och fram till vi får en botten?

Jag mäter nedgången till den lägsta nivån.

Jag har tittat på alla signaler sen slutet av 80-talet.

Vi har sju signaler.

Här är startdatum.

Antal månader till botten.

Och hur mycket det sjönk vid respektive tillfälle.

Från den röda signalen till botten.

I snitt har det sjunkit 30 %–

–och det tog i snitt sju månader.

Men spridningen är väldigt stor.

Allt från 13 % nedgång till...

Som vi hade 2011 och sen 61 % år 2000 till botten 2002.

Stor spridning, inte statistiskt säkerställt–

–men ändå en oroväckande signal.

Att de två senaste har varit milda, är det nåt att...

Då är det stor sannolikhet för nåt större här.

Ärligt talat, jag vet inte.

Vad kul, ska jag inte säga. Väldigt oroväckande.

Ja, precis.

Men vi har också fått lite varningssignaler–

–även i de så kallade "momentumindikatorerna".

Vi kan titta på dem lite.

Det förra vi såg på var prisutvecklingen.

Här ser vi samma diagram som tidigare–

–men med en momentumindikator.

Det är den här, här nere.

Den här indikatorn kallas MACD.

Jag går inte in på beräkningarna.

Men när den här blå linjen går över den röda linjen–

–är vi i en positiv marknadsfas.

Är det här också glidande medelvärden?

Ja, precis.

På lite speciella beräkningsgrunder.

Då är vi i en positiv fas.

När den blå linjen går ner under den röda linjen–

–befinner vi oss i en nedtrendsfas.

Fram till att motsatsen bevisas.

År 2000 fick vi en säljsignal här borta.

Efter den fick vi en nedgång till bottnen med 65 %.

Sen låg den i sälj-"mode" hela vägen fram till 2003.

Nu funkar inte den här...

Vi får föreställa oss.

Sen fick vi en köpsignal hela vägen fram hit, till hösten.

En jättesnygg trend till hösten 2007.

Sen fick vi säljsignal och börsen föll med 53 %.

Sen gick vi upp i en köpsignal i det här läget.

Sen kom en säljsignal 2011.

Efter den signalen föll börsen 22 % som mest.

Sen kom det en köpsignal igen.

Och här fick vi då säljsignalen.

Jag hoppar tillbaka. Så.

Nej, nu hoppade vi längre.

Där! Perfekt.

Sen fick vi en ny säljsignal och börsen föll med 17 %.

Förra månaden har vi fått en signal till.

De här variablerna indikerar då–

–att vi har fått hot i den långa trenden.

Sen är all analys probabilistisk.

Det bygger på sannolikheter. Och de blir aldrig 100 %.

Men för mig är det lite oroväckande.

Det är inte bara i Stockholm. Du tittar brett i världen.

Här har vi Europaindex, DAX–

–Londonbörsens FTSE och även Spanien.

Sker de ofta samtidigt?

Det ska ske samtidigt för att jag ska anse–

–att en signal ska vara relevant.

Om bara Stockholmsbörsen ger säljsignal–

–och inte ha nån pluralitet, att andra index gör detsamma–

–då lägger jag inte så stor vikt på den.

Då kan det vara en lokal företeelse.

Nu har vi fått det i DAX-index som vi ser här.

Vi ser samma typ av staplar som i förra diagrammet.

Den har gått under det långa medeltalet–

–och vi har fått en säljsignal.

Precis. Vi åker vidare till London.

Londonbörsen har också gjort samma sak.

Här har det vänt ner och gett en säljsignal.

Londonbörsen är intressant, därför att historiskt sett–

–brukar Londonbörsen toppa före USA.

Be mig inte förklara varför. Det kan jag inte.

Det gäller främst topparna, inte nödvändigtvis bottnarna.

Den här toppen toppade tidigare.

Toppen 2000 kom tidigare. Liksom 2007.

1987 samma sak. 1990 samma sak, och så vidare.

Den toppar före.

Är den annorlunda än DAX och Stockholmsbörsen?

Ja, den ligger lite tidigare.

Är det en av dina favoritindikatorer?

Det är viktigt att kolla på det indexet.

Här ser vi Eurostoxx också – hur den ser ut.

Precis samma formation.

Och samma mönster i momentumanalysen.

Men det stora frågan är ju USA. Störst och...

Här börjar vi få problem.

Vi ser på det långa USA-diagrammet.

Här ser vi S&P 500 sen slutet av 90-talet.

Det är ett unikum. Det är så otroligt vackert.

Se här i slutet av 90-talet hur många blå staplar vi hade.

Hela vägen fram till toppen år 2000.

Sen fick vi röda staplar fram till botten år 2003.

Sen gick vi över till gröna och sen blå staplar–

–hela vägen fram till den röda stapeln i slutet av 2007.

Sen kom finanskrisen.

Sen var det lite stökigt här borta.

Här hade vi en jättestark trend till toppen år 2015.

Sen fick vi en röd stapel.

Efter den signalen blev nedgången 5 %.

Sen kom en köpsignal och så en röd stapel.

Då blev det en nedgång på drygt 10 %.

De här ser jag som falska signaler.

Det är inga långsiktiga trendvändningar.

Sen gick det upp extremt kraftigt till toppen i januari.

En lekman reagerar på de här pinnarna som sticker upp.

Det var verkligen en "blow off"-topp. Den är viktig.

Vad drar du för slutsats av det?

Det brukar leda till stora nedgångar–

–efter den här typen av rörelse. Det brukar korrigera sig.

Det viktiga i diagrammet är att vi ännu har blå staplar.

Vi har inga säljsignaler. Det här är ett problem.

Varför det?

Vi kan inte ha divergensen mellan USA och Europa–

–under en längre period. Nånstans lär det korrigera sig.

Antingen är signalerna i Europa falska–

–och vi ska upp i linje med USA.

Eller så ska USA:s långa upptrend punkteras–

–och de röra sig ner i linje med Europa.

När det blir en betydande rörelse neråt–

–går de hand i hand för det mesta.

Nu håller jag ögonen på USA-börsen.

I ett kortare diagram ska jag visa vad som är det viktiga.

En liten fråga: "Konventionella" gäster här skulle säga–

–att vi har Fed, långa räntor och andra omständigheter.

Du tittar inte på den typen av information.

Nej, jag ser inte dem som ledande indikatorer.

Framför allt inte ekonomin.

Ekonomiska indikatorer laggar utvecklingen på börsen.

Är det ingen idé att göra teknisk analys på makrodata?

Det gör jag. Jag var här i december–

–och gav en prognos på hur IFO-index skulle gå.

Det skulle toppa under H1 i år och vända ner.

Då sa du också att börsen ligger före och de andra laggar.

Om man analyserar ekonomin, tar man det som laggar–

–för att prognosticera det som leder. Det blir bakvänt.

Jag avbröt dig.

Här ser vi S&P. Här är toppen 26 januari.

Kolla vad som har hänt sen.

Vi har fått en konsolidering med stora slag.

Det skulle kunna vara en fas 3 här.

Den uppvisar alla såna kriterier.

Men vi har ännu inte brutit under.

Det vill säga: här under, februaribottens lägsta.

Om vi gör det, vänder den långa trenden i USA ner.

Vad innebär det att det blir tätare?

Det är tecken på osäkerhet.

Så ser det ut när marknaden är osäker.

Vi har lägre toppar och högre bottnar. Det lär ge rörelse.

Om utbrottet kommer uppåt, här–

–då går det nog upp och blir en ny all time high.

Och om det blir en ny all time high i USA–

–då är signalerna i Europa falska.

Om utbrottet kommer... Det lär kortsiktigt gå upp lite.

Det lär gå upp och sen bryta ut på nersidan.

Då är vi hemma. Då är det i linje med Europa.

Så det är stor oro här, men ingen tydlig riktning än.

Nej, precis. Bra sammanfattning.

Jättespännande. Förra gången pratade du om elefanterna.

Du ser på stora institutionella ägare.

Kan man göra en sån analys? De har ju ett signalvärde.

Kan man göra en sån analys av USA och få en hint?

Jag har inte fått det än. Men man är försiktigare just nu.

Man håller de stora pengarna borta.

Man är lite försiktig. Och de kommer att visa trenden sen.

Vi klickar vidare.

Du bevakar också ädelmetaller som guld och silver.

Många väntar sig en motsatt reaktion på guldet.

Det här är jättespännande.

Jag tog med det här då nästan alla finansiella marknader–

–har en speciell cykel.

Jag säger att den är hemlig, så det blir mer spännande.

De har en cykel. Det finns perioder av låg volatilitet.

Efter såna perioder får vi nästan alltid kraftiga rörelser–

–där avkastningen per tidsenhet är riktigt bra.

Efter starka perioder går det tillbaka–

–till lite lägre "volla" igen. Sen kommer det tillbaka.

Den cykeln är intressant att följa–

–då vi kan få bra avkastning per tidsenhet–

–om vi går från låg volla till hög volla.

Hur är vollan i guldet?

Den är jättelåg just nu.

Den laddar för en kraftig rörelse.

Problemet med såna här formationer är att...

Det finns två problem: Vi vet inte när rörelsen kommer–

–eller åt vilken håll den kommer att gå.

Lösningen är lika enkel som genialisk.

Vi dansar med marknaden.

Marknaden får visa vart vi ska ta vägen, eller agera.

Om utbrottet blir på uppsidan och guldet bryter ut uppåt–

–går vi lång i marknaden och köper guldet.

Och räknar med att den här rörelsen ska ske på uppsidan.

Om det blir den här rörelsen i guldet–

–då blir det 10–15 % upp i guldet.

Då varar rörelsen inte bara några dagar eller en vecka.

Konsolideringen har hållit på i över ett år.

Då ska det bli en längre rörelse, troligen några månader.

Är det säkert att guldet går tvärtemot USA-börsen?

Nej, inte helt säkert. Det vet vi inte.

Men om USA-börsen bryter ner, borde det gå uppåt här.

Vi är i väntans tider, och väntar på en signal.

Finns det risk för en falsk signal–

–att det är nåt som inte visar sig stämma?

Absolut. Det händer. Och det kan man också utnyttja.

Det här hade vi i oljan, 2012 eller nåt sånt.

Vi hade nån typ av sån här–

–och jag gick med gåshud och väntade på rörelsen i oljan.

Då bröt det ut på uppsidan först.

Den fejkade och bröt sen ut på nersidan.

Sen kom en enormt kraftig nedgång.

Den lurades först. Så kan det vara ibland.

Då får man stoppa ut sig och vända på steken.

Det är jobbigt som "trader". Man tar en förlustaffär–

–ska vända på steken och tänker:

"Vad händer om det här också blir en förlustaffär?"

Det här bevakar jag. Det blir jättespännande att se–

–vart det tar vägen.

Spännande guld, spännande USA. Vi avslutar med silver.

Silver ser ungefär likadant ut.

En enorm volatilitetssammandragning–

–som med största sannolikhet lär leda–

–till en kraftig rörelse.

Det blir spännande att se åt vilket håll utbrottet kommer.

Det lär bli en rörelse på flera månader.

Om man hemma vill hålla koll på det här...

Det är inte så komplicerat som man kan tro.

Håll ögonen på nivåer som 1 375 på uppsidan i guldet.

Om den passerar där, gör nog guldet en rörelse–

–på 10–15 % på uppsidan.

Vi får hålla utkik på marknaden efter spännande signaler.

Vi hoppas att du snart kommer tillbaka. Tack så mycket.

Med Johnny Torssell från Carnegie i studion är det givetvis dags för teknisk analys i dagens Börslunch.

I dagens program:

Långsiktiga varningssignaler.

Europeiskt momentum vänder.

Londonbörsen gör före New Yorkbörsen.

Långsiktiga trenden i USA.

Ädelmetaller laddar för rörelse.

Programledare: Gabriel Mellqvist.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ-100 -1.2%
NASDAQ Composite -1.2%

Vinnare & förlorare

THQ Nordic 18.9%
Paradox Interactive 7%
Holmen 6%
SSAB -3.6%
Sandvik -4.2%
Boliden -4.2%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.

 • Så het var börssommaren16:00

  Så het var börssommaren

  När Börslunch är tillbaka efter sommaruppehållet snackas det bland annat om Pandora, Life Science, Netent, H&M, Assa Abloy och Ahlsell. Och så summeras givetvis sommarportföljerna.

 • Probis vinst stiger3:41

  Probis vinst stiger

  De senaste och viktigaste börsnyheterna med Matilda Karlsson och Johan Fohlin.