”Det bästa är bakom oss”

Totalt kaos, men först ett rejält konjunktursnack.

Välkommen till Börslunch 7 juni.

Först lite vanliga rubriker.

Footsie, Londonbörsen, var lite försenad i dag.

Nasdaq var desto gladare med rekordnivå på nationaldagen.

Volvo justerar upp prognoserna–

–och Getinge dyker djupt i börsmörkret. – Eller hur?

Jag vet inte om det är kaos...

...men kul att du försöker.

Vi är glada att Mattias Sundling, Danske Bank–

–och Lena Fahlén, Handelsbanken, är här.

Välkomna.

Vi får se hur det blir med kaoset...

Först Tobin Properties. I deras emissionsprojekt står det–

–att rörelsekapitalet räcker till 6 juli.

Nu ska de förhandla för att få in mer pengar.

Åtminstone lite kaos...

Enskilda fastighetsbolag får problem–

–efter att den fantastiska uppgången i bostadspriserna–

–följdes av dagens sättning.

Men du är bättre på enskilda bolag.

Inte så kaotiskt. Marknaden har visat det–

–med prissättningen av bostadsutvecklare och byggbolag–

–under rätt lång tid.

Utrensning i sektorn, som alla har sagt.

Nedgång inte bara i pris, men även i volym.

Vi tittar på prissättningen enligt senaste Hox.

Just nu tycks priserna inte fortsätta stiga.

Nej, men de tycks ha stabiliserats.

Med en uppgång på 60 % sen 2010 är det inte så konstigt–

–att vi får en sättning. Uppgången–

–har gett ett ökat bostadsutbud–

–inte minst de här lite tjusigare bostadsrätterna.

Amorteringskrav, prat om att räntorna ska stiga–

–då är det inte konstigt med en sättning.

Men hela bostadsmarknaden tycks stabiliseras lite.

Inte helt olikt Norge som låg ett steg före oss.

Där har priserna stigit nu, månad för månad.

Ja, siffrorna var starka sist.

Kommer en andra dipp–

–när priserna på lyxlägenheterna sänks–

–och lyxutvecklarna konsolideras?

På priserna för lyxboende? Ja, det är möjligt.

Men bostadsrätter i Stockholm steg med nån procent–

–månad för månad, i de senaste siffrorna. För tidigt–

–att dra stora slutsatser, men ändå skönt att se.

Det står nog och väger. Men systemet har många kuddar.

Disponibel inkomst, räntenivå, allmänt konjunkturläge–

–sysselsättningsutveckling...

Inget skäl till alarmism än så länge.

En av Stockholms större fastighetsmäklare bjöd in mig–

–till Gröna Lund i lördags.

"Nu har det stabiliserats, nu ska vi ha kul"...

De har "pinpointat" dig.

Lena har med en spännande graf.

Du kan väl förklara lite.

Visst är det OECD?

Ja, de stora utvecklade länderna i västvärlden.

På de bredare finansiella marknaderna–

–reviderades BNP-prognoserna upp rätt mycket i fjol.

I Europa, men i slutet av året även i USA.

Samtidigt reviderades inflationsprognoserna ner–

–mycket drivet av USA. Mumma för finansiella marknader.

Hög tillväxt och låg inflation–

–då behöver vi inte oroa oss–

–för att centralbankerna ska förstöra festen.

I början av 2018 ser vi att det går lite åt motsatt håll.

Oro för industrikonjunkturen sänker tillväxtsiffrorna.

Vi ser lite inflation–

–och höjer inflationsöverraskningarna.

Fjolårets volatilitet var låg. I den här omställningen–

–finns risk för turbulenta marknader.

Var ska det sluta?

Turbulent blir det nog, det har det redan varit.

Jag är helt slut.

Bara halva året har gått och börsen står på noll.

Möjligen... Jag är optimistisk om konjunkturförloppet.

Men jag är försiktig.

Kanske står vi inför en sista kick uppåt–

–trots allt, i tillväxt, drivet av USA.

Snittprognoserna för USA ligger väl på 3 i år?

Ja, strax under 3.

Det verkar rimligt.

Att tillväxtprognoserna skulle falla tror jag inte.

Om handelskriget blir verklighet...

Det är ju verklighet.

Om de inte hittar nån medelväg.

Det kan bli riktigt illa, men min grundsyn–

–är att det är mer 80-tal än 1930.

Det gnabbas, som med Japan då.

Men det välter ändå inte konjunkturförloppet.

Men det kan förstås bli värre.

Men valutor välter...

En av svansriskerna.

Grafen visar hur Argentina och Turkiet har rasat.

Nu skakar även Brasiliens valuta.

Argentina och Turkiet känns som perifera ekonomier.

Man har kanske kunnat bortförklara det med–

–att det alltid är stökigt i Argentina.

I Turkiet är det mycket politisk oro.

Centralbankens självständighet har ifrågasatts.

Men när det börjar smitta–

–den brasilianska realen har försvagats kraftigt i år–

–kan man bli lite mer orolig.

Det är en större och viktigare marknad för investerare.

Det hänger väl ihop med dollarförstärkningen.

Staterna har varit bättre på–

–att inte låna så mycket i utländsk valuta–

–men många bolag lånade i dollar efter finanskrisen.

Det är ingen en ny emerging market-kris.

Men lite ont i magen.

Ska jag haussa igen, då?

Men jag tänker så här...

2013 pratade vi om "fragile five".

"The usual suspects" : stora bytesbalansunderskott–

–lån i utländsk valuta och sårbara.

För emerging market är det svårt–

–att vara pessimistisk så länge Kina går bra.

Kina är ju faktiskt väldigt stabilt.

Så länge Asien och Kina tuggar på, tror jag...

Det är svårt att minnas när krisen började i Argentina–

–och när den sen smittade... Är det inte tvärtom?

Runt millennieskiftet var det stökigt på en massa fronter.

Det är svårt vilken som triggade vilken.

Men allt kan väl hända...

Mattias, du har med dig en graf som du haussade.

Berätta... USA, produktionsgap och underskott.

Det här är intressant.

Hela första halvåret har det diskuterats om det inte toppat.

Indikatorer som IFO och PMI har rullat över.

Det har funnits en tydlig oro över verkstadsbolagen.

Jag har haft svårt att vara riktigt pessimistisk.

Här är förklaringen. Röd linje visar output-gap.

Hur högt är kapacitetsutnyttjandet i ekonomin?

Blå staplar visar budgetunderskotten.

Det är en helt exceptionell period.

Vi har aldrig varit så långt in i en konjunkturcykel i USA–

–när man plötsligt trycker gasen i botten.

Vi snackar om Fed, medan det är finanspolitiken–

–som är väsentligt. Ett budgetunderskott på 5,5-6 %–

–utav BNP i år och nästa år.

Dels är "base case" att det accelererar.

Dels är det svårt att se nån recessionsrisk kommande år.

Jag blir lite oroad av den här grafen.

När ekonomin går för fullt, med extremt låg arbetslöshet–

–att då elda på med finanspolitiken–

–riskerar att företagen får lite marginalpress.

Räntorna och lönekostnaderna stiger.

Man kanske inte fullt ut kan kompensera med höjda priser.

Jag ser en risk i det här.

Om man går in i sämre tider–

–är allt i ladorna uppeldat.

Han kör på som om det inte finns nån morgondag.

Jag säger inte att det här är bra på lång sikt.

För ett eller två år sen var en vanlig rekommendation–

–från alla ekonomer, IMF och allihop–

–att nu efter denna långa anemiska återhämtning–

–är det dags att använda finanspolitiken.

Nu är det Trump som gör det–

–och alla tycker att det är lite korkat.

Men jag är inte säker på att det är helt fel.

Kommer du ihåg att de gjorde det i Tyskland?

Det är inte så länge sen vi pratade om "secular stagnation".

Det hände ingenting. 2-procentig tillväxt år efter år.

Ska man oroas för obalans? Om det är problem–

–i tillväxtländer, södra Europa skakar–

–och USA som gasar. Världen är inte synkad.

Ja... Jag tror att det hade varit ett mer akut problem–

–om resurserna var slut i USA.

Men det verkar de inte vara.

Det har varit en svag återhämtning. Vissa säger–

–att ytterligare 1,2 miljoner människor kan komma in–

–på arbetsmarknaden. Räntemarknaden är inte superstressad.

Tioåringen i USA ligger fortfarande under 3 %.

Löneökningstakten accelererar inte.

I det avseendet är det fortfarande ganska lugnt.

Vilken signal letar du efter för att bli orolig?

Det är att resursutnyttjandet är fullt.

Man ser det väl först på 10-åringen?

Den har gått upp och räntorna är låga i resten av världen.

Det dämpar den amerikanska uppgången.

Tioåringen har varit uppe på 3 %.

Men finns det mer lediga resurser än vad vi tror?

Det har överraskat oss tidigare i den här cykeln.

Det skulle kunna vara en positiv överraskning–

–att det kommer fler.

Ska man vara haussad får man chansa på det.

Där är jag lite mer tveksam.

Jag är ju också försiktig.

Vi ska ta ett par grafer på Italien.

Den första visar tvååringen upp och sen ned lite.

Den andra grafen visar hur populär euron är–

–i Italien och resten av euroområdet.

Jag tycker att de här graferna hänger ihop.

När det såg ut att bli nyval i Italien–

–fanns risken att nyvalet implicit skulle bli–

–en folkomröstning för eller emot euron.

Även om 60 % är för euron–

–så är det betydligt färre än i resten av EU.

Efter Brexit och efter att Trump blev vald–

–har vi sett att opinionsundersökningarna pekade på en sak.

Nu har det lugnat sig i Italien.

Men räntorna är på ganska höga nivåer.

Det gör att man är mer orolig för finanspolitiken.

Vad säger ni till skeptikerna–

–som tror att det är en tidsfråga innan euron imploderar?

Det är alltid amerikaner som säger så.

Man behöver inte ta det så långt.

Det här är den eventrisken som gör oss lite försiktiga–

–trots min grundhausse på konjunkturen.

Man behöver inte skissa på att de ska lämna euron–

–men den budget som de planerar är oerhört aggressiv.

Den kommer inte att flyga med Tyskland–

–och EU:s budgetramverk.

Problemet är inte så mycket statsskulden som banksystemet–

–som har stora mängder av "non performing loans".

Man kan tänka sig att räntorna går upp–

–riskpremien sticker och man får en recessionsimpuls–

–som sen drar med sig resten av Europa.

Euroområdet hade recession 2011-2012 på egen hand.

Vi tittar mycket på konjunkturförloppet i USA–

–men det händer att Europa har...

Det kom industriordersiffror från Tyskland i dag.

Är det fjärde månaden i rad som det går ner?

I och för sig från höga nivåer. Oroar det dig?

Det är inte det mest alarmerande.

Låt mig komplettera lite.

Tyska siffror kan vara lite skakiga. Det är väder–

–och loveffekter, men man kan inte bortförklara allt.

När man har sett PMI vika ner lite grand–

–blir man lite orolig. Inte för nivån–

–utan för att det inte växer så här längre...

UBS varnade i en prognos för lägre efterfrågan...

...på lastbilsmarknaden. Det kan påverka Volvo.

Ska vi koka ner det här. Du har med dig en allokeringsgraf.

Positiv till konjunkturen, men negativ till aktier.

Vi har slagits för ett positivt konjunkturscenario hela året.

Men det finns några eventrisker.

Konjunkturförloppet ser bra ut.

Jag argumenterar mot Lena. Jag tror inte att det toppat.

Vinstcykeln ser fantastisk ut i USA, men även globalt.

Värderingarna har kommit ner. Det ser okej ut.

Men det finns ett par eventrisker med olika sannolikhet.

Italien är en. Vi har inte sett budgeten än.

Handelskrigandet är inte heller nån höjdare.

Men jag tror att det blir okej.

Vi har bara tagit ner risken, därav den här allokeringen.

Cykliskt har vi tagit bort–

–och försökt hitta... Det här är nordisk allokering.

Den vanliga "safe haven" telekom.

Lite "consumer staple" som det kallas.

Allt som är lite mer stabilt.

Lena, skulle du varit ännu mer försiktig?

Jag tror att konjunkturen toppar nu.

Flaskhalsar och inflationstryck gör sig gällande.

Det är ingen dramatik, men vi är inte lika positiva.

Det bästa är bakom oss.

Nivån är ganska bra–

–men förändringen går åt det försiktigare hållet.

En sista fråga, Gabriel.

Jag lovade kaos. Innan sändningen började–

–pratade vi om söndagens omröstning i Schweiz, Vollgeld.

Vad ska man rösta om då?

Alla tittar på mig...

Man ska rösta om att överge det moderna banksystemet–

–med "fractional banking", banken har en liten reserv–

–med en liten multiplikatoreffekt på.

Man lånar ut flera gånger om...

I princip vill de gå tillbaka till ett system–

–där man har en egen krona och lånar ut en krona.

Sen är det centralbankens balansräkning som krymper–

–eller expanderar penningmängden och utlåningen.

Förstår schweiziska väljare mer än jag gör?

Det är som vi sa.

Magkänslan hos många är nog...

Den fanns speciellt efter Lehman att det var dags–

–att ta bankerna i nackskinnet och hålla dem strama.

Det formella systemet reformerades aldrig.

I USA har man ju till och med backat på det.

Kan det bli kaos?

Du kan inte fråga oss om det.

Vi kan inte överblicka konsekvenserna av det.

Det skulle kunna bli ganska dramatiskt.

Hela banksystemets funktionssätt–

–kommer att ändras i grunden.

Jag ber om ursäkt för att jag sa kaos.

Det är en allvarlig risk. Opinionsundersökningarna visar–

–att det inte blir nåt. Men de har haft fel förut.

Chansen är större än noll.

Det skulle bli problematiskt inte bara för valutan.

Problematiskt är också att tiden är ute. Börslunch...

Vem kommer i morgon?

Det ska jag tala om i detta nu.

Ulrika Enhörning och Cecilia Auvray.

Det brukar bli jättekul också. Men det här var ännu...

...ännu ett fantastisk avsnitt av Börslunch. Tack så mycket.

Efter en härlig nationaldag är Börslunch tillbaka. Bland ämnena finns valutafall, italienska räntan och bostadspriser.

I dagens program:

• Tobin Properties i trubbel

• Boprisernas utveckling

• Tillväxtprognoser i OECD

• Tillväxtmarknadernas valutafall

• Produktionsgap och underskott i USA

• Situationen i Italien

• Mattias allokering

Gäster: Mattias Sundling, aktiestrateg på Danske Bank och Lena Fahlén, stf chef för ekonomisk analys på Handelsbanken

Programledare: Jesper Norberg och Gabriel Mellqvist

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 -0.3%
NASDAQ Composite -0.2%

Vinnare & förlorare

Peab 8.2%
THQ Nordic 4.2%
Attendo 3%
SSAB -1%
Axis -1.7%
Oriflame -2.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.