En köpvärd aktietrio och ett säljcase

Fordon, Sandvik, gruva och kullager.

I veckans första EFN Börslunch dyker vi in i–

–den svenska industrins hjärta.

I dag är det måndag 11 mars–

–och Stockholmsbörsen handlas upp marginellt.

Boeing dras ner kraftigt efter helgens flygolycka.

Även Norwegian är ner.

Runt 10 % av Norwegians flotta är av samma modell.

Men jag vet inte om det–

–eller morgonens trafiksiffror bidrar till nedgången.

Idel ner i flygsektorn.

It-konsulten Acando finns bland dagens vinnare.

Aktien rusar 40 % efter ett bud.

Svaga industrisiffror från Tyskland berör dagens ämne.

Gäster i dag är John Hernander och Markus Almerud.

Välkomna. Hur påverkas ni av svackan i tysk industri?

Siffrorna visar det man oroats för att ska ske–

–efter att indikatorer vänt ner under hela 2018.

När vi besökt bolag–

–har de varit återhållsamma med investeringar–

–på grund av oro över förutsättningarna.

Tullar, brexit, konjunkturen...

Risk finns för ett självspelande piano–

–med ett starkt 2018–

–och nu avvaktan i den underliggande ekonomin.

Bolagen investerar mindre.

Tyskland är viktigt. I fjärde kvartalet–

–var det en substantiell avmattning i Kina.

Tyskland exporterar mycket till Kina, exempelvis fordon.

Signalen är oroande.

Estimaten vänder ner för verkstadsbolagen–

–och börsen har varit stark.

Därmed har multiplarna blivit dyrare.

Vill du plocka upp den tyska oron?

Vatten på kvarnen.

De ledande indikatorerna föll under hela 2018–

–och har fortsatt så.

Orderdata från Tyskland var svag i slutet av förra veckan.

Och nu späder det här på.

Europas största industrimarknad och en stor marknad–

–för många industribolag här uppe–

–så det är förstås oroande.

Man får dra av plåstret nu efter oron–

–nu kommer sämre siffror och man får ändra estimaten.

Industribolagens estimat är nog fortfarande för höga.

Det blir nog sämre än marknaden väntar sig.

Grafen visar estimaten för svensk verkstad.

Den har kommit ner för 2019 och 2020.

"Plåstret" är intressant.

Ofta blir marknaden orolig när det går fort.

Bolagen har svårt att anpassa sig om det sjunker för fort.

För bolagen är det bästa successiv avmattning–

–så hinner de hantera sin egen kapacitet–

–och resultatet får inte samma smäll. Avslutet 2018–

–var starkt. Ett bra resultat.

Upprevideringsvågen som tog fart under 2017–

–när vi fick en återhämtning i världskonjunkturen–

–tappade fart under andra halvåret 2018–

–och har fortsatt så in i 2019 efter boksluten.

Estimaten revideras ner.

Men tittar man på avståndet mellan linjerna framöver–

–förväntas ändå en stadig vinstökning.

Så blir det kanske inte om avmattningen kommer.

Förväntansbilden är rätt hög trots att trenden vänder ner.

Vill du tillägga nåt?

Från Q4:orna har vi tagit med oss–

–att industriefterfrågan varit fortsatt hög genom hela Q4.

Kanske bättre än väntat, eller bättre än befarat.

Bilarna har lett det här.

En kraftig nedgång som, främst i Tyskland–

–dragit med sig underleverantörerna.

Främst det har drivit. Vi får se vad som sker–

–med industrin. Siffrorna fortsätter ju–

–att se dystra ut.

Du nämnde SKF, aktien är rätt impopulär.

Värderingsgrafen ser ut så här. Historiskt låg.

Men inte köpläge, enligt dig.

För att SKF ska bli köpvärd krävs att estimaten stiger–

–samtidigt med de ledande indikatorerna.

Kursen säger att estimaten ska ner.

Vi tror att det stämmer, men att ingen omvärdering kommer.

Normalt borde multipeln stiga till snittnivå–

–men i dagens marknad finns nog inget utrymme för det.

När estimaten sjunker kryper värderingen inte upp–

–i stället sjunker kursen. Det oroar oss.

Att estimaten driver ner kursen.

Grafen visar hur mycket. Ett par olika scenarier...

...för hur svettigt det kan bli. Hur stort plåstret är...

Vi förväntar oss en gradvis försämring under 2019–

–in i 2020 med en cyklisk botten i 2020.

Marknaden förväntar sig en organisk tillväxt på –1 % 2019–

–och att det vänder upp lite 2020.

Där vi har våra estimat i en normal konjunkturnedgång.

Finns det normala konjunkturnedgångar?

Ja, nedgångarna har varit regelbundna–

–under de senaste 25 åren.

Menar du att det inte finns nån strukturell tillväxt–

–som talar för SKF?

Kullager är väldigt kortcykliskt.

Ingen strukturell tillväxt i mining–

–eller andra industrier driver.

Delar av bilindustrin drivs av strukturell tillväxt.

Inget sånt kan hjälpa upp det här.

Det är helt beroende av konjunkturen.

Och prismix... Det är väldigt konjunkturdrivet.

Gradvis avmattning, det gillar väl du, John?

Hellre gradvis...

För bolagen är det bättre.

Det stora frågetecknet är fortfarande–

–vad som gäller konjunkturellt–

–i kölvattnet av finanskrisen. Marknaden vill veta det.

Vad blir normalt, utan skuldfinansieringen vi hade–

–vid den synkroniserade återhämtningen–

–under "supercycle"-åren.

Nu är vi inne i en ny värld.

Centralbankerna är försiktigare till fortsatta höjningar–

–men samtidigt frågar man sig vilken ammunition som finns–

–till nästa nedgång. En bra miljö för "stockpicking".

Ska man välja Veoneer och varför?

Markus nämnde den svaga fordonsindustrin.

Osäkerhet kring nya lagkrav och tester i Europa–

–och konjunkturen i Kina.

Men det driver inte Veoneers försäljning.

Veoneer spanns av från Autoliv.

Veoneer tillverkar utrustning för att undvika krockar.

Autoliv är utrustning som används när krocken har skett.

Veoneer tillverkar kameror och sensorer–

–för att känna av omgivningen och har system–

–som tar över om föraren inte reagerar.

Det gör man långt innan man kommer till självkörande bilar.

Kursen har dämpats av att Veoneer är inne i en period–

–när de utvecklas sämre än konkurrenterna–

–för att man självmant valde att fasa ut en leverantör.

De började utveckla egna system och blev Mercedes–

–hovleverantör av aktiv säkerhet.

De har i princip tagit 20-25 % av alla utestående order–

–inom aktiv säkerhet.

Men man har normal ledtid.

Det kan stressa en marknad när man har en order–

–som ska levereras efter tre år.

Särskilt om man har en tunn kassa.

Man fick ju med en dryg miljard från Autoliv–

–när man noterade bolaget.

Enligt våra beräkningar ska det räcka–

–innan man vänder runt lönsamheten.

De senaste kommentarerna kring det är att biltillverkarna–

–skjuter på det här med självkörning.

Det är för osäkert. Däremot tar man hellre in–

–sensorer för level 2 och 3, det vill säga–

–supporterande system, vilket är Veoneers kärnaffär.

Vi tror att kassaflödet blir bättre än väntat.

Det som kan trigga en nyemission är om orderingången–

–blir starkare än väntat, men det är positivt.

Vi har en bild som sammanfattar det här.

Är det tvåan vi...

Idag i vår bilflotta skramlar vi nånstans mellan 1 och 2.

Sen finns det fordon som har mer sensorer än andra.

Den här visar olika nivåer fram till självkörning–

–alltså level 5.

När du rör dig mellan 1, 2 och 3–

–ökar antalet sensorer, alltså radar och kameror med mera–

–från ett par stycken till tvåsiffrigt.

Det finns många sensorer att sälja fram till självkörning?

Ja. Det finns system som hjälper dig att undvika krocka.

Caset är inte självkörande bilar–

–och pengar är inte heller nåt problem?

Problemet är om orderingången blir stark.

Vi går vidare till Sandvik–

–som fick ta en del stryk i december.

Där finns en icke obetydlig komponent–

–fordonsexponering i SMS-delen.

Ska man bli orolig?

Det är ett bolag som består av tre delar.

De två största är den kortcykliska delen SMS–

–och Mining, som båda två står för 40 % av försäljningen.

Marknaden har drivit ner kursen på grund av–

–oro för konjunkturen där vi har en gruvdel–

–som väger upp för det.

Det tredje segmentet, Materials Technology–

–som har haft problem i många år–

–börjar ge ett bra bidrag till vinsten.

Vad kursen och värderingen visar här–

–är att man tror att estimaten ska ner kraftigt–

–precis som i vissa andra verkstadsbolag.

Men vi tror inte på det.

Det är precis vad jag pratar om här.

Skillnaden mellan Sandvik och många andra–

–cykliska bolag som vi har i vår portfölj–

–är att estimattrenden är oförändrad.

Det är framåtblickande EPS?

Precis, tolv månader framåt.

Där har den kommit ner kraftigt för Atlas–

–SKF och många andra industribolag.

Det har vi inte sett här och där berättar marknaden–

–att värderingen är på nästan tio års lägsta.

Premien mot ett bolag som SKF har varit oförändrad–

–de senaste två åren.

Konjunkturen har drivit ner det här.

Där finns en faktor som kommer att fortsätta–

–att driva vinsten positivt.

Gruvsidan är 40 % av försäljningen.

Jag vill få in John.

En sak man har missat i Sandvik–

–är det starka kassaflöde som de har haft–

–som har gjort de skuldfria.

Oron i förra lågkonjunkturen var skuldsättningen.

Den har man betalat av.

Deras fantastiska kassaflöde har de inte fått betalt för.

Det sägs att de inte får betalt för de förändringar–

–de har gjort sen finanskrisen.

Inte bara sen den. Man fick en ny ledning för två år sen.

Vad all värdering tyder på är att de förändringar–

–som det nya teamet har genomfört–

–har man inte fått betalt för.

Det finns de som vill se en ny lågkonjunktur–

–för att se om det har skett en förbättring i bolaget.

Och se marginalerna bottna på en högre nivå än historiskt–

–för att man ska betala för det. Vi tror att det blir så.

Ska vi dyka ner i gruvan då?

Innan vi får lågkonjunktur får vi full fart i gruvan.

Vi beger oss till investeringsviljan i gruvsektorn.

Den har varit ganska begränsad hittills i cykeln.

Ja, vi har sett på investeringscykeln...

Vi har inte haft mycket investeringar.

Det har varit annat som har drivit.

Capex kom ner ungefär 60 % mellan 2012 och 2016.

Sen har vi sett en gradvis förbättring.

Procenttalen är fortfarande rätt stora–

–men nivån är väldigt låg.

Det ser man också om man tittar på gruvbolagen.

Precis som Sandvik är en stor skillnad idag–

–mot 2012, när vi hade den förra "peaken"–

–att kassaflödena och balansräkningarna är annorlunda.

Balansräkningen är starka, kassaflödena är bra.

Det är en bra grogrund för att sätta igång investeringar.

Vi tror att vi är i början av en lång uppgång–

–av investeringscykeln.

Vi kommer från låga nivåer, men det är bara början.

Vi kommer att se en multiårsuppgång.

Vi blandar in Epiroc i det här.

Vi har en laddning gruvgrafer till–

–som berör Epiroc. Så här ser de ut.

Vi drar över tiden, det är så sällan vi får–

–grotta ner oss ordentligt.

Det som är oerhört intressant att se–

–är att många av de som är negativa till gruvor–

–pratar om "kontra 2012" och "kontra peak".

Graferna här visar 10 % uppgång per år i tre år framöver.

Men vad som jag tycker är intressant–

–är skillnaden mellan vad vi ser de kommande tre åren–

–och vad vi såg 2012. För 2012-"peaken" var driven–

–nästan helt av investeringarna i järnmalm.

Framöver ser vi koppar och guld.

Koppar drivs främst av att vi har lägre halter–

–men även av en efterfrågan från elektrifieringen–

–som kräver mer koppar.

Du äger Sandvik och myser.

Ja, alltså...

Det beror lite på var man startar mätperioden.

Investeringsvågen som ledde upp till toppen var extrem.

Och de här produkterna lever under lång tid.

Sen kommer man att ha vissa fickor som har en fantastisk–

–utveckling och efterfrågan. Sen har en del–

–av nedgången i utrustning och hög aktivitet–

–lett till bra marginaler på eftermarknad.

Det har hjälpt marginalen i nedgången, så det gäller–

–att man får hävstång på nyförsäljning av utrustning–

–så att inte marginalen tar en smäll.

Just nu har man en gynnsam mix.

Vi äger Sandvik och de borde ligga rätt positionerade.

Förlåt dröjsmålet.

Epiroc, kronjuvelen, får avsluta programmet.

Jag gillar ju "mining".

Sandvik är också en kronjuvel.

I en uppmarknad som vi tror att vi är i–

–ska man ha det som har störst exponering mot gruvdrift.

Det är Epiroc.

Vad menar du med uppmarknad?

Vi tror på en positiv gruvcykel de kommande 5-7 åren.

Inom gruvor...

Den som har störst exponering mot det–

–och som har vuxit snabbast det senaste decenniet–

–om man tittar från högsta till lägsta nivå, är Epiroc.

Kursen har varit volatil, men estimaten oförändrade.

Det här inte den gamla Atlas-stabiliteten vi minns.

Varför har det svängt så mycket?

Kursen har varit mer volatil än vad jag hade väntat mig.

Både på ner- och uppsidan.

Främst med tanke på att estimattrenden–

–har varit så oförändrad.

Men det är ett ungt bolag.

När vi hade konjunkturnedgången... Trots allt är koppar–

–som är den främsta drivkraften, extremt cykliskt–

–och har rört sig förvånansvärt lite.

När kopparpriset gick ner följde Epiroc efter.

Vi har en ev/ebit-graf som vi kan titta på.

Det här är vad du var inne på om värdering.

Här kanske det är mer normaliserat.

Om jag ska investera i gruvor kanske jag föredrar Sandvik–

–framför Epiroc, men man får störst exponering i Epiroc.

Det är den mest positiva–

–exponeringen mot det som jag gillar.

Men samtidigt har de en mer normaliserad värdering–

–än Sandvik, så man får betala mer för det.

Men Epiroc har varit bäst historiskt.

De som har varit bäst tenderar att fortsätta vara det.

Har du nån Epiroc-reflektion?

Ett skäl till att kursen var svag var också att det var–

–en ny ledning som kom externt ifrån.

Till en början andades de att de skulle–

–addera nya affärsområden–

–för att diversifiera sig konjunkturellt.

Det gillar inte investerare.

För vi kan lika gärna diversifiera vår portfölj.

Det skapade osäkerhet kring bolaget–

–och strategin som man på ett nytt bolag inte gillar.

Vi sätter punkt där.

Vi drog över för att det var så intressant.

Imorgon kommer Lena Fahlén och Mattias Sundling.

Då blir det bredare strategi- och konjunktursnack.

Häng med oss då 11.45. Tack för den här gången.

SKF, Sandvik, Veoneer och Epiroc. Det är några av aktierna som analyseras i dagens verkstadstunga Börslunch. Gäster är John Hernander från Nordea och Markus Almerud från Kepler Cheuvreux.

Dessutom snackas det om den inbromsande tyska industrikonjunkturen.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson

 • Triss i heta skogsaktier20:53

  Triss i heta skogsaktier

  Har återhämtningen på börsen gått för långt och kan det då vara läge att rikta blickarna mot skogsaktier? Det diskuteras med Martin Hallström från Swedbank i EFN Marknad.

 • USA höjer tonen mot Kina6:13

  USA höjer tonen mot Kina

  Dragkampen mellan Kina och USA hårdnar. Diskussionerna fortsätter om EU:s stödpaket. Morgonens makroanalys med Handelsbankens Lars Henriksson.

 • Digitala vinnare och missförstådda bolag18:24

  Digitala vinnare och missförstådda bolag

  I onsdagens EFN Marknad diskuteras digitala vinnare i coronakrisen med Gabriel Isskander från Börsveckan. Han bjuder på aktiecase och berättar om bolag som han anser vara missförstådda. Dessutom svarar han på tittarnas frågor. 

 • Fortsatt strid om EU:s stödpaket5:54

  Fortsatt strid om EU:s stödpaket

  I dag presenterar EU-kommissionen sitt förslag till ekonomiskt stödpaket för att lindra konsekvenserna av pandemin. Om det och mycket mer i Makromorgon med Handelsbankens Kiran Sakaria.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -1.7%
NASDAQ-100 0.3%
NASDAQ Composite 0.2%

Vinnare & förlorare

Sinch 7.5%
Stillfront Group 7%
Bure 6.4%
Assa Abloy -3.5%
Trelleborg -3.6%
Hexpol -3.9%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Fyra köpvärda aktier23:13

  Fyra köpvärda aktier

  I dagens EFN Marknad bjuds det på ett gäng aktiecase. Adam Thelander från DNB berättar om fyra bolag som han anser är köpvärda just nu.

 • Industrin varnar för neddragningar6:22

  Industrin varnar för neddragningar

  Svenska bolag spår en svår framtid i Riksbankens senaste företagsundersökning, men utsikterna skiljer sig mellan olika sektorer. Morgonens viktigaste makronyheter med Handelsbankens Kiran Sakaria.

 • Fastighetsbolagens onda cirkel18:16

  Fastighetsbolagens onda cirkel

  EFN Marknad inleder veckan med fastighetsfokus. Analytikern Johan Edberg från Handelsbanken har med sig några aktiecase och tar ett helhetsgrepp på branschen.  

 • Mörk arbetsmarknad även efter krisen12:38

  Mörk arbetsmarknad även efter krisen

  Veckans djupgående analys av vad som händer på marknaderna och inom makroekonomin med Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén och EFN:s Petra Bergman.