Läge för värdeaktier

Det är tisdag och Börslunch. Välkomna.

I dag ligger fokus på strategi och allokering.

Stockholmsbörsen är upp drygt 1 %.

Bland nyheterna märks två bud på börsen.

Swish har legat nere. Dags att damma av checkhäftet?

Vi har mycket att tala om i dag.

Mattias Cullin och Mattias Isakson är här.

Ni har varit här förr. Varmt välkomna till Börslunch.

Två bud, som sagt.

Tecken på köpläge på börsen?

Jag vet inte...

Riskaptiten har sjunkit–

–och värderingarna har sjunkit rejält.

Budet på Ahlsell är förstås positivt.

Börsen värderas på 14–15. De flesta bolag–

–har starka balansräkningar och bra kassaflöden.

Frågetecknen är konjunkturen–

–och vad som sker med räntorna, särskilt de amerikanska.

Budet på Ahlsell är positivt ur många perspektiv.

Först en kort fråga: Är det köpläge på börsen?

Nja. Värderingsmässigt ser det bra ut–

–men vi drog ner aktievikten förra veckan–

–vi ser att investerarna inte tror på 2019.

Mattias Cullin. Ahlsell, lite av en skräll.

Rätt nyligen noterades bolaget.

Hårdsåldes till investerarna. Varenda bank.

Vi har tittat lite på hur IPO:er har gått.

De har inte gått så bra de senaste åren.

Budet motsvarar en ev/ebit-multipel på 11,5 gånger.

I sammanhanget en hyfsad prislapp.

Volvo handlas på ev/ebit på 6 gånger.

Ett attraktivt värderat bolag i sammanhanget.

Är det ungefär lika som när Ahlsell noterades?

De kom nog in på kurs 46.

Nu betalar man 55 i budet.

Deras resa har varit stökig.

Aktien har sjunkit rejält på sistone.

Vi är glada. Vi har väldigt många Ahlsell-aktier–

–i vår nya småbolagsfond Danske Invest Sverige Småbolag.

Petter Löfqvist, vår förvaltare–

–har prickat in även den aktien.

Du får guida oss genom den här grafen.

Vi har tittat på börsnoteringarna. Tre månader, ett år–

–och till och med december 2018.

Under 2010 till 2018.

Om man på tremånadersgrafen är med på IPO:n–

–och håller den i tre månader blir avkastningen 10 %.

Relativt småbolagsindex.

Köper man aktien på IPO-dagen efter noteringen–

–blir avkastningen negativ i relativa termer.

Motsvarande graf på ett år ger 9 % avkastning–

–om du köper den vid noteringen.

Och negativt 1,5 % om du köper den första handelsdagen.

Om du äger den under hela perioden–

–det här är 86 bolag på alla listor–

–blir avkastningen negativt 17,6 % vid köp dag ett–

–i relativa termer. Köper du den på första handelsdagen–

–blir avkastningen –23,8 %. Så man ska vara försiktig–

–med vad man tecknar sig för.

Särskilt nu när vi sen en tid befinner oss–

–vid slutet av börscykeln.

Isakson. Sent i cykeln, sämre bolag?

Skillnaderna är stora ser man tydligt.

Det kan vara en förklaring, men i den här sena fasen–

–är det "stock-picking" som gäller.

Inom samma sektor är skillnaderna stora.

Från sektordrivet till bolagsspecifikt.

Det gäller att hamna rätt i vilka aktier man ska äga.

Ahlsell var en överraskningsskräll.

Isaksson, du har ett överraskningsindex.

Överraskningsindex i en helt annan värld.

Marknaden är orolig och slagig dag från dag.

Varför är marknaden så rädd, och för vad?

Finns nån förklaring i makroutvecklingen?

Den oranga och den blå linjen som ligger nära noll–

–visar att makrodata i Kina och USA–

–kom in i linje med förväntningarna. Så caset är inte–

–att de ekonomiska förutsättningarna försämrats mycket.

Europa är sämre, men så har det varit länge.

Så för att hitta förklaringen måste man gå vidare.

Varför agerar marknaden som den gör?

Hur översätter man det till börsen?

Om alla regioner plötsligt försämrats–

–vore det logiskt att aktiemarknaden sjönk.

Nu sjunker den utan att nåt försämrats.

Det är sentimentet, att investerarna blir rädda för nåt.

De är rädda för 2019 generellt.

Vi ska tala mer om det.

Men sist du var här, Cullin, berörde vi dynamiken–

–mellan tillväxt- och värdeaktier.

Vilken är din reflektion?

I den långa tidsserien 2000–2018–

–har värde- och tillväxtaktier gått i linje med varann.

Men i perioder har de "spreadat" isär rejält.

Senast jag var här var spreaden rätt stor.

15-årshögsta i skillnad mellan tillväxt och värde.

Värdeaktier börjar gå rätt bra och det känns sunt–

–med tanke på oron kring konjunkturen.

Börsen är som ett bortskämt barn, vill ha tillväxt–

–stark konjunktur, men även låga räntor.

I ett sånt här läge blir tillväxtaktier mindre attraktiva.

Man blir rädd för båda delarna i den kompotten.

Därför förordar jag värdeaktier i det här läget.

Om vi ska analysera när det blir dags att växla på igen–

–så börjar vi i USA. Du har med dig en graf.

Vi ska landa i vinster som central komponent i det här.

Precis som Mattias är inne på och som vi tittade på innan–

–vad gäller utfallet på makrodata, är nästa steg att titta–

–på om det är bolagen som gör oss rädda för framtiden.

Indikerar de att det blir svagare vinsttillväxt?

Här ser vi hur de amerikanska bolagens vinster–

–kom in i tredje kvartalet–

–i förhållande till förväntningar. Det var 7 % bättre.

Höga förväntningar och ändå slår bolagen med 7 %.

Det ger oss egentligen en ganska optimistisk bild–

–av hur det ser ut. Men på stapeln längst ut ser man–

–att den är svagt negativ.

Det säger oss att man tar ner förväntningarna för 2019.

Det skulle man kunna förklara som–

–att det är starten på en större nedjustering–

–och att marknaden är rädd för det.

Man kan konstatera att man blir osäker på–

–var vinsttillväxten kommer att landa.

För den kommer blir lägre nästa år, det vet vi.

Men där tror jag mycket av osäkerheten startar.

Du har nyss varit i USA.

Ja, i förra veckan.

Jag träffade ett tjugotal bolag i verkstad och telekom.

Allt från väst- till östkusten.

Budskapet är väl att det är fortsatt stark konjunktur.

Alla bolag mår otroligt bra.

Det är två osäkerhetsmoment som blossas upp.

Dels tullarna som Trump målar upp.

Det andra är den stora oron kring framtida löneinflation.

Det är svårt att få tag i folk.

I lobbyn på nästan alla bolag står det "Help Wanted".

"Vi behöver folk".

Volvo har en orderbok som sträcker sig till 2020.

Alla kunder vill beställa fler lastbilar–

–men de har inga förare.

USA har en arbetslöshet på 3,7 %.

Men de har 10 miljoner grovt drogpåverkade–

–enligt amerikansk statistik, vilket är ungefär 3 %.

Egentligen har de en arbetslöshet under 2 %.

Egentligen blir det 0,7 %.

2 % säger man är nån form av lägstanivå–

–för det är alltid folk mellan arbeten.

Det går inte att få tag i folk.

Den stora faran nu för börsen och i stort–

–är att vi börjar se en löneinflation eller en spiral.

Och Fed tvingas höja räntorna superaggressivt.

Det är inte basscenariot–

–men det är den största risken mot börsen.

Vi kan notera att vi fick arbetsmarknadsstatistik–

–från USA i fredags. Där var lönekomponenten lägre–

–än förväntat. Trots scenariot som Mattias beskriver–

–tar inte lönerna fart. Om det kommer kan det–

–bli en centralbanksproblematik för aktiemarknaderna.

Det beror lite på när du har fått jobb.

Om du har varit arbetslös under en lång period.

Finanskrisen är bara tio år tillbaka.

Om man pratar med gruvbolag–

–så är de försiktiga med sina investeringar–

–så jag ser ingen bubbla på väg i det området.

På samma sätt är USA:s arbetsmarknad.

Folk kommer ihåg när de förlorade sina jobb 2008-2009.

Många fick inte tillbaka sina jobb förrän 2015-2017.

Då går man inte in till sin chef och kräver högre lön.

Men allteftersom uppstår det ett läge–

–när man ser att man är attraktiv därute–

–och då kräver man högre lön. Då får man en lönespiral.

Vi går från USA till Sverige och Stockholmsbörsen.

Hur ska vi se på värderingar och vinster?

Under den senaste tiden så har vi haft en...

Fundamentalt är det en märklig utveckling.

Sverige påverkas mycket av den globala bilden.

Den ser ju stark ut rent ekonomiskt.

Om vi tittar på vinstutvecklingen–

–så kan man se... Vi kan ta nästa bild...

Den oranga linjen är de historiska vinsternas utveckling.

Vi ser bara det som bolagen levererar.

Det är en stark vinstutveckling, men på slutet–

–har aktiekurserna kollapsat.

Det kan bara säga oss en sak:

Investerare vågar inte tro att det här håller i sig.

Man målar in en tydlig inbromsning i vinsterna–

–alternativt en kollaps.

Många av de mer konjunkturkänsliga bolagen–

–inom verkstad har ju ur ett historiskt perspektiv–

–väldigt låga vinstmultiplar i dagsläget.

Det kanske inte är tillräckligt–

–men de är lågt värderade ur ett historiskt perspektiv.

Bläddra tillbaka en graf och berätta vad vi ser där.

De gråa staplarna är de absoluta EPS-nivåerna–

–på Stockholmsbörsen. Den röda stapeln är Sachsindex.

På den blå stapeln ser man att vi har fått ett p/e-tal–

–som närmar sig snittvärderingen på Stockholmsbörsen.

Om analytikerna därute får rätt i sina prognoser för 2019–

–är börsen billig i dagsläget.

Skrået talar om 5 % vinsttillväxt 2019 och 7-8 % 2020.

Då skulle jag köpa börsen och inte vara orolig.

Men den stora frågan är hur mycket vinsten–

–kan falla 2019. Jag tror att vi har tagit i för mycket.

Börsen har ju fallit 14-15 % på rätt kort tid–

–och handlas på p/e-tal 15.

Dessutom sitter alla bolag idag–

–med väldigt starka balansräkningar.

Nästan alla bolag man träffar säger i princip samma sak:

Om konjunkturen mattas av ska vi passa på att köpa bolag.

Så blir det inte om alla väntar på att köpa.

Vi väger en stark innevarande situation–

–mot oron som du beskriver.

Vi sammanfattar det med lite julrea.

Ska vi inte ge oss ut på en resa runt jordklotet–

–innan vi rundar av?

Det kan vi göra. Jag har med mig en bild–

–där vi tittar på hur det ser ut vinstmässigt.

Vinstförväntningar i Sverige och övriga delar av världen.

En dramatisk nedgång från i år till nästa år i Sverige.

Ja, det är ju det. Ericsson slår igenom en del i det här.

Men tittar man på hela bilden, oavsett region eller land–

–bortsett från kanske lite i Europa, ser vi en stor–

–skillnad mellan den oranga och blåa stapeln.

Det blir alltså betydligt lägre vinsttillväxttakt 2019–

–än 2018. I USA förklaras det delvis av skattereformen.

Men på övriga regioner samma sak.

Hur lågt kommer de här oranga staplarna att falla?

De kan falla tillbaka lite.

Enligt värderingen kan de falla tillbaka ganska mycket.

Var bekväm med att de inte faller till 0 och därunder.

När man känner det har vi troligen en attraktiv värdering–

–så att man kan få stöd till uppgång.

Om staplarna stämmer...

Sverige har strax under 5 % i vinsttillväxt...

Om staplarna stämmer 2019 och 2020–

–är det julrea innan jul.

Är det julrea i Japan också? Vi pratar sällan om Japan.

Vi tycker inte att Japan är det mest intressanta.

Om man ska välja ut nån region som kan vara spännande–

–ur alla perspektiv är det i tillväxtmarknaderna som vi–

–kan finna bättre stöd värderings- och sentimentsmässigt.

Julrea på tillväxtmarknader och på Stockholmsbörsen–

–för den som har starka magmuskler nog att ta lite risk.

Tack för de trösterika orden. Imorgon är vi tillbaka.

Då kommer Ulrica Slåne Bjerke och Mårten Steen.

Då ska vi snacka "health care". Det ser vi fram emot.

Tack så mycket och på återseende.

Strategi och allokering är temat för dagen när Mattias Isakson och Mattias Cullin gästar. Vinstförväntningar, P/E-tal och den amerikanska rapportsäsongen är några av ämnena som avhandlas.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Nina von Koch.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.8%
NASDAQ-100 0.8%
NASDAQ Composite 0.7%

Vinnare & förlorare

Intrum Justitia 15%
Bure 2.5%
Klövern 2.4%
Arjo -1.9%
Swedish Match -2.1%
Getinge -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.