Jämställda köp- och säljcase

Välkomna till Börslunch torsdagen den 15 november.

Det är stor dramatik på den politiska arenan–

–särskilt i Storbritannien–

–men i dag ska vi väl fokusera på jämställdhet?

Ja och till det har vi två eminenta gäster.

Det är Maria Mähl och Sara Ellsäter–

–från Jämställda fonder.

Det här är ju en intressant och viktig debatt.

Varför är det viktigt för er? Börja du, Maria.

Vi är kapitalförvaltare och jobbar med hållbarhetsdata.

Vi tittar på mångfald och jämställdhet–

–som parametrar när vi skapar våra portföljer–

–och våra produkter.

Vi vet att hållbara bolag kan ge bättre avkastning.

Då är mångfald en av många parametrar.

Grafen här visar mångfald bland börsbolagen.

Berätta vad vi ser i grafen.

Det blå partiet–

–är de 7 000 största börsnoterade bolagen i världen.

De gula prickarna är de största–

–börsnoterade svenska bolagen.

På x-axeln har vi hållbarhetsrankning rent allmänt.

På y-axeln har vi mångfald.

Vi har en ganska stor spred bland de svenska bolagen.

Swedbank och Husqvarna är bland de bättre–

–och Öresund och Bure är bland de sämre.

Det intressanta är att mångfald och jämställdhet–

–är en parameter av många när det gäller hållbarhet.

Det är viktigt att titta–

–på andra parametrar än bara jämställdhet.

Talar vi jämställdhet bör vi även prata om mångfald.

Vi har en hel del jobb att göra i Sverige.

Det intressanta med bilden är att vi inte–

–bara tittar på börs-vd:ar eller styrelser.

Vi ser på sånt som mer avspeglar kulturen i bolaget.

Det ska vi prata ännu mer om lite senare.

Vad tänker du när du hör det här, Sara?

Jag håller med Maria väldigt mycket.

Vi, likt Arabesque, är fondförvaltare.

Vi har en Sverige-, Europa- och en global portfölj.

Vi brinner för att skapa bra avkastning–

–och vi brinner för att vi har tagit del av data-

–som visar att jämställda bolag över tid fattar beslut–

–på ett mer långsiktigt sätt och visar finare nyckeltal–

–som ju kapitalförvaltare gillar att titta på.

Vilka andra nyckeltal kollar ni på–

–förutom jämställdhetstalen?

Vi gör en screening och första nålsögat är–

–att man uppfyller våra jämställdhetskrav.

Vi tycker inte att nåt nyckeltal är viktigare än andra.

Vi stirrar oss inte blinda på jämställdhet–

–men vi har det som ett första nålsöga.

Därefter har vi hållbarhetskriterier–

–och sen kommer vi ner till bolagsvalen.

Vi tittar på nåt vi kallar "finansiell hälsa"–

–och det är väldigt fundamentalt.

Vi tittar på P/E-tal, kontinuitet i utdelningar...

En bra direktavkastning är väldigt viktigt för oss.

Det är ganska traditionellt value-baserat–

–och sen har vi nåt vi kallar "vallgravspoäng"–

–som visar hur man står sig mot konkurrenter.

Av jämställda företag så gör vi den här processen.

Vi analyserar bara bolag som är jämställda.

Det är intressant, då kan man titta på det–

–som en investeringsstrategi och tänka:

"Okej, det här bolaget är jämställt."

"Då kanske det är ett bra bolag i övrigt"–

–"som vi bör dyka ner på."

Jag håller med och som vi såg i grafen tidigare–

–var det också bolag som är mer hållbara generellt–

–med bättre ranking gällande jämställdhet.

Då återkommer vi till: Vad är hönan och vad är ägget?

Vi ska titta på några andra grafer.

Vi tittar på hur det har gått för er jämställda portfölj–

–i jämförelse med världsindex. Den har gått bättre.

Beror det enbart på jämställdhetsparametrarna–

–eller har ni även hittat finansiellt bra bolag?

Det är alla de parametrarna.

Det är de enskilda bolagsvalen–

–som gör att vi skapar vår överavkastning.

Vår affärsidé och vår förvaltningsmodell bygger på–

–att vi inte tar några andra "bet".

Vi är valutaneutrala så långt det bara går:

Regioner, länder, branscher, sektorer - vi är neutrala.

Vi visar oss med MSCI World–

–men vi är inte investerade i tillväxtländer.

Där skiljer vi oss från MSCI World.

Där finns inte jämställdhetsdata att tillgå.

I de länder det finns är det inte jämställda bolag.

Vår målsättning är att se ut som det globala indexet–

–så långt det går.

Vi skiljer oss exempelvis gällande Japan–

–som väger 8 % - 9% i MSCI World.

Vi har ett japanskt bolag - det enda jämställda!

Så här ser det ut i Sverige.

Där har det också gått lite bättre även om det vänder ner.

Ja, vi är ungefär 4 % bättre sen årsskiftet.

Vi visar det här för att säga–

–att nånstans funkar det vi tror på.

Att bolagen ger bättre avkastning till andelsägarna.

Maria, du har nåt intressant att berätta.

Ni vill gå "from counting to culture".

Vad innebär det begreppet?

Vi behöver ha ett bredare perspektiv–

–när vi pratar om jämställdhet.

Ja, att räkna börs-vd:ar och styrelsesammansättning–

–är viktigt, men det är en utfallsparameter.

Det har inte rört sig så mycket i Sverige och Globalt–

–de senaste åren så vi måste titta på andra parametrar–

–inne i organisationen–

–som traditionellt har varit kulturella mjukare faktorer–

–för att kunna mäta dem mycket tidigare–

–och titta på exempelvis lönegap. Vem blir befordrad?

På så vis kan man jobba mer med organisationerna–

–och hitta mätpunkter tidigare, inte bara en gång per år.

Ledningsmässigt sker det inte så stor omsättning.

Vi behöver gå tidigare i processen–

–och titta mer inne i bolaget...

Det gör ni genom "data machine learning".

Vårt verktyg heter Arabesque S–Ray.

Via det tittar vi på ytterligare parametrar.

Vi tittar på diskriminering och om nåt mål–

–har gått till tingsrätten.

Finns det olika typer av förmåner och så vidare.

Mångfald är alltså nyckeln, inte bara jämställdhet?

Det är också en viktig poäng.

Ibland pratar man mer jämställdhet i Sverige–

–när man kanske behöver inkludera mångfald–

–för att ta ett större grepp.

Internationellt pratar man mycket om "diversity".

Då är "gender" en del av det.

När ni pratar om "big data"–

–handlar det ju väldigt mycket om en kvantifikator–

–men det finns ju andra världen inom "culture".

Hur matar man in den i en maskin så att den förstår–

–att det är ett jämställt bolag?

Bra fråga, en hel del av den mjukare informationen–

–finns redan i HR-systemen–

–men ingen har frågat efter den datan.

Vi jobbar med en väldigt stor bank globalt–

–och tittar just på de mjukare delarna.

Hur kan vi mäta och kvantifiera det–

–och hitta "proxys".

Vem blir befordrad, sjukfrånvaro, kulturen i bolaget...

Vi ska titta på pipelineproblemet, som du kallar det.

Som synes faller det bort en del på högre toppar.

Kan du förklara vad det är vi ser?

Det har kommit flera studier kring "Pipelineproblemet".

Man måste titta tidigare, inte bara på ledningsnivå.

På bilden ser vi finansiella sektorn globalt sett.

För varje nivå som personal blir befordrade–

–blir fler män än kvinnor befordrade.

Fler kvinnor än män faller ifrån.

De byter jobb eller stannar hemma.

För var steg uppåt i pyramiden–

–desto färre kvinnor finns det–

–att rekrytera till bolagsstyrelser och som vd.

Vill vi förändra utfallet med vd:ar och i styrelser–

–måste vi börja titta tidigare i processen.

Använd data som är mer tillgänglig. Titta på nyheter.

Var får men reda på olika bolags företagskultur–

–så att vi kan bli mer förutseende och styra–

–på aktuella tal i stället för de i årsrapporten.

Delar du den synen, Sara?

Ja, faktiskt, och jag vill säga två saker.

Jag har tagit del av rapporterna som Maria nämner–

–så jag känner till den här datan mycket väl.

Bolag som är jämställda på ledningsnivå–

–är mer benägna att vara det även neråt i leden.

Det är en förenklad analys–

–men det finns mycket data på det här.

Det är även att man är mer benägen–

–att rekrytera på kompetens, inte på kön.

Enligt rapporten har vi kvinnor en större bevisbörda.

Med män är det mer: "Honom behöver vi."

Lite av den kulturella skillnaden finns mellan könen.

Jag tror att det som Arabesque och S-Ray gör–

–är framtidens sätt att investera, så som vi gör.

Vi väljer de bolagen som utmärker sig–

–i att ta ett ställningstagande och göra rätt.

Då driver man ett mer jämställt näringsliv och samhälle.

Datan kommer att bli ännu viktigare.

Jag har varit rådgivare i bank massor med år–

–och har gjort mängder med riskprofiler–

–och har suttit i massor med kundmöten-

–men tidigare gjorde man aldrig en påverkanprofil.

Vi tror att det kommer.

Man frågar hur du vill påverka genom dina investeringar.

Visst ska man ha en avkastning, men vi säger–

–att man ska kunna investera jämställt–

–utan att ge upp avkastning. Och det fungerar!

Att man vill investera mer i välgörenhet...

...kan man säga så?

Det ska bli en naturlig del av rådgivningsmötet.

Vill du vara med och driva ett mer jämställt samhälle?

Vill du värna om rent vatten? Det finns många parametrar.

Jag skulle inte säga värderingar - värde, så tänker jag!

Värderingar - jag bryr mig om vatten eller kvinnor.

Att kunna investera tematiskt–

–utan att göra avkall på värdet.

Det är värderingar och värde–

–och vi vet i dag att man kan kombinera det–

–där jämställdhet är en viktig faktor - och mångfald!

Vad säger bolagen när ni pratar om de här frågorna?

Vi har ofta den problematiken.

Det finns för få kvinnor att rekrytera.

Åter igen tittar vi på pipelineproblematiken.

Det är där man börjar jobba.

Man funderar på hur företagskulturen är.

Allt fler studier visar att kultur är en av–

–de viktigaste drivkrafterna för innovation i bolag–

–och innovation är en överlevnadsförmåga.

Vi går allt mer åt mjukare faktorer.

Vi har gjort ett arbete om "trust" inom bolag.

Hur föder "trust" innovation och konkurrensförmåga?

Även om det är mjuka faktorer, kan vi kvantifiera dem–

–om vi hittar rätt proxies. Det ser vi i framtiden.

Så mångfald pekar på–

–att man har innovationsförmåga i bolaget?

Det går mycket snabbare att ta beslut–

–om man har en mångfald...jämställdhet.

Jag får många frågor om varför vi inte–

–tittar på etnicitet och ålder–

–och varför vi inte tittar längre ner i bolagen.

Det tråkiga är att det inte går att mäta–

–och följa upp den typen av data.

Än så länge, den datan finns i HR-system–

–men ingen har efterfrågat den...

Vi ska titta på några bolag som ni gillar.

Du har med några köp- och säljcase.

Du har köp på: Assa Abloy, Alfa Laval, Boliden–

–Kinnevik och Ambea: På sälj har du:

Attendo, Capio och SCA.

Det här är baserat på jämställdhetsmått–

–men även finansiella mått.

Ja, det här är vår senaste reallokering.

Vi har tagit ut vissa innehav och ersatt dem.

Vi sålde bolagen för att de inte längre är jämställda.

Sen har vi en balansgång.

Vi har några innehav, Alfa Laval som var med på listan–

–och Avanza Bank som har blivit jämställda.

Båda bolagen har 38 % kvinnor i styrelserna–

–och vi har ett krav på 40 %, men ledningsgruppen–

–är jämställd så därför får de ligga kvar.

Hur ser ni på konjunkturen, vill ni ha defensiva bolag?

Tänker ni även på aspekter som cykler?

Bra fråga, vi skiljer oss så tillvida att vi gör–

–enskilda bett och bolagsval utifrån varje sektor–

–och bransch.

Först gör vi en jämställdhetsscreening-

–och sen hållbarhetsdata enligt vår egen modell–

–och sen gör vi bolagsanalysen.

Vi agerar inte kortsiktigt på marknaden.

Vi säger inte till folk att öka i det eller det.

Sen väljer jag att lyfta fram vårt största innehav–

–och titta på hur vi ser ut.

Vi har 29 % finacials med banker och investmentbolag.

Vi ser likadana ut som MSCI i Sverige

Vi kämpar lite med industri...

Energibolagen har jättedålig jämställdhet–

–och det är svårt att hitta bolag.

Därför tar vi lite större "bett" i bolag som Boliden–

–som är ett nytt innehav.

Det är mer så än att vi har en jättestark tro–

–på ett visst bolag.

Tack för att ni var med.

Börslunch är slut för i dag. I morgon gästas vi av:

Fredrik Skoglund och Viktor Henriksson.

När Maria Mähl och Sara Ellsäter gästar Börslunch hamnar fokus på jämställdhet. Det blir nya sätt att mäta jämställdheten, parametrar i fondurval och såklart några köp- och säljcase.

Programledare: Matilda Karlsson och Joakim Båge

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.2%
NASDAQ-100 0.1%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Avanza 12.5%
Beijer Ref 4.6%
Intrum Justitia 4%
Elekta -3.7%
Sinch -5.4%
Klövern -6.1%
Uppdaterad tis 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.