Rätt medicin för börsen

Välkomna till EFN Börslunch måndag 10 juni.

Vi besöker Redeyes stora konferens-

-på Haymarket i Stockholm.

Vi ska snacka innovation och "life science".

Vi har intervjuat spännande vd:ar från bolag-

-som framträder här i dag. De läggs ut löpande på EFN.se.

Börslunch gästas av Mattias Häggblom och Klas Palin.

Även Martin Åmark, vd på Xbrane-

-som jobbar med biosimilarer, är här.

Vad är en biosimilar?

Biologiska läkemedel-

-har revolutionerat läkemedelsbranschen-

-det senaste årtiondet och står i dag för 40 %-

-av läkemedelskostnaderna.

11 av de 15 största läkemedelsprodukterna är biologiska.

Mer komplexa molekyler som framställs ur levande celler.

Biosimilarer är produkter som kan komma till marknaden-

-när patentet på ett biologiskt originalläkemedel går ut.

Som generika inom traditionell...?

Skillnaden är att det inte går att påvisa-

-att det är en identisk kopia av originalläkemedlet-

-eftersom originalläkemedlet är så komplext i strukturen.

Du kan bara säga att likheten är stor.

Analytiskt, men även kliniskt för effekt och säkerhet.

Ligger ert område mellan egen forskning-

-och generikatillverkning?

Mycket egen forskning för att få en teknologisk plattform-

-för att kunna utveckla en produktionsprocess-

-som ger en produkt som är mycket lik originalläkemedlet.

Biosimilarmarknaden har högre inträdesbarriärer-

-vetenskapligt, tekniskt och finansiellt-

-på grund av de högre kliniska kraven-

-jämfört med generikamarknaden.

Priserna har sjunkit 20-40 %-

-jämfört med originalläkemedlet. För generika-

-kan priserna sjunka 90 %.

Det skapar möjlighet att tjäna pengar i marknaden.

Mattias, du gillar området. Varför då?

Generika står för mer än 90 % av receptvolymen i USA.

Ett sätt att sänka läkemedelskostnaderna-

-och ge utrymme för innovation. Biosimilarer-

-måste kunna göra detsamma för biologiska läkemedel.

Men så har inte varit fallet. Originalpatenten går ut-

-men ändå har inga biosimilarer kommit förrän nu.

Biotechbolagen har lyckats förlänga patentskyddet-

-tillverkningspatent...

Till relativt nyligen har det varit oklart-

-vilken som är vägen fram för biosimilarer. Vad krävs-

-för att få fram nya godkännanden?

För att skapa utrymme för innovation-

-måste även biosimilarer få en plats när patenten går ut.

Martin, ni har gått in i en fas 3–studie-

-för en ögonsjukdom.

Xlucane är en biosimilar på ögonläkemedlet Lucentis-

-som säljs av Roche och Novartis runtom i världen-

-för 3,5 miljarder euro per år.

Vi är i fas 3 och ska rekrytera 580 patienter-

-med åldersrelaterad makuladegeneration-

-den primära sjukdomen som behandlas med produkten-

-under 2019. Data ska rapporteras Q2 2020-

-för att sen ansöka om marknadsgodkännande-

-och ha det på plats mot Q3 2021 för att lansera det-

-när patentet för orginalläkemedlet går ut 2022.

Vad är fas 3 i er värld? Är chansen att lyckas större-

-än när nya läkemedel forskas fram? 90 %?

Historiskt är det så för andra utvecklingsprogram-

-för biosimilarer som har gått in i fas 3.

En ekvivalensstudie där patientpopulationen-

-delas upp i två grupper. En får vår biosimilar Xlucane-

-den andra får originalläkemedlet.

Vi läser av förbättringen i synförmåga-

-åtta veckor efter initierad behandling.

Vi ska falla inom ett förutbestämt ekvivalensintervall.

Om det kommer till marknaden-

-hur blir det med konkurrensen mellan flera biosimilarer-

-för samma produkt? Priskonkurrens eller nåt annat?

Priset är en viktig aspekt.

Men det finns också aspekter av marknadsföring-

-och försäljning som blir viktiga.

Att ha en stark försäljningspartner blir viktigt.

Stada, ett tyskt generika– och biosimilarbolag-

-är vår försäljningspartner. De har lanserat biosimilarer-

-framgångsrikt och kan sin sak. Det blir otroligt viktigt-

-hur man gör det här taktiskt.

En avslutande fråga?

Stada och deras partner köptes ut från börsen-

-av "private equity". Ett stort, tyskt generikabolag-

-försöker nu bli starkt även inom biosimilarer.

2 miljarder euro i intäkter. De måste ha en plan-

-att bli stora inom biosimilarer. Xbrane verkar vara den.

Ska ni utvidga det samarbetet?

Samarbetet med Xlucane har fungerat bra.

De vill utvidga sin portfölj med biosimilarer-

-och är intresserade av våra övriga produkter-

-en biosimilar på Xcimzane och en annan på Opdivo.

Och potentiellt andra biosimilarer-

-som kan komma till marknaden 2025-2026.

De vill vidga samarbetet. De har hittat en bra partner-

-och vill göra fler projekt tillsammans med den.

Hur resonerar ni-

-för att hitta nya, intressanta biosimilarer?

Hur identifierar ni dem?

Att kunna komma till marknaden när patentet går ut.

Att utveckla en biosimilar tar sex till sju år.

Vilka produkter förlorar sitt patent om sex till sju år?

Hur attraktiva verkar de för försäljning-

-konkurrens från andra potentiella novella produkter-

-och andra biosimilarutvecklare...?

Allt det kommer ner till ett business–case-

-där vi jämför dem och fattar beslut.

Tack, Martin Åmark. Lycka till.

Vi andra fortsätter att tala om det här eventet.

Calliditas har tecknat ett licensavtal som rör Kina.

Det påverkade kursen starkt.

Avtalet är bra och visar på möjligheterna i Kina.

Många investerare och även vi analytiker-

-förbiser dem ibland. Aktiviteten har varit stor-

-för licensavtal de senaste åren.

Avtalet är viktigt för Calliditas.

Bolaget kommer fram på investerarnas radarskärmar-

-de har varit bortglömda.

Vd Renée Aguiar–Lucander blir intervjuad på EFN.se-

-senare i eftermiddag. Och Roche skjuter åter upp-

-förvärvet av amerikanska Spark.

Inte första gången affären skjuts upp.

De skjuter inte upp det, men USA:s konkurrensmyndighet-

-kräver av nåt svårförståeligt skäl mer information-

-kring samgåendet mellan Spark Therapeutics-

-ett genterapibolag, och Roche-

-det schweiziska farmabolaget som inte har nån genterapi.

Den tredje förseningen. Nån typ av information söker man-

-för att säkerställa att inga konkurrensregler bryts.

Det skjuts upp från juni till juli.

Stalltipset är att det kommer att stänga.

Men det är märkligt-

-eftersom Roche inte har nån genterapi.

Men Roche är starkt inom blödarsjuka-

-som är ett av Sparks viktigaste projekt.

Men det projektet är långt från kommersialisering.

Ingen "read–across" till Sobis aktieägare?

Jag skulle passa mig för det. Vi vet inte varför-

-det drar ut på tiden.

Vi har nyss haft en stor cancerkonferens.

Några relexioner från den?

Ja, men... Jag var där och hann gå på några event.

Förväntningarna var nedtonade i år.

Alla talade om att det är ett mellanår.

Det var intressant att vara där...

Varför är det ett mellanår?

Inga stora viktiga resultat presenterades.

Det beror på att under flera år har immunterapin-

-flyttat fram positionerna.

Från att ha brutit in på nya områden-

-är det nu etablerad behandling.

Mycket har rört konsolidering av olika indikationer.

Vilka patienter ska behandlas? Hur ska de hanteras?

Ett steg tillbaka till målinriktade terapier-

-som visade framfötterna, lite som i fjol.

De visade vikten av att använda biomarkörer-

-när patienter tas in i studier, för att få bra resultat.

Har du nån reflexion, trots att du inte var på plats?

Att många ställde sig frågan: "Varför åkte jag hit i år?"

Om man följer cancerområdet måste man åka dit-

-men det är svårt att få hotell, flygbiljetterna är dyra-

-så man bokar ett år före-

-utan att veta om bra data kommer. Men alla är där.

Ekosystemet och nätverket kring cancer.

"Business development" och partneravtal börjar ofta där.

Det fortsätter att spela en viktig roll.

AACR och Esmo har nästan viktigare konferenser.

De har haft viktigare data.

Kampen har blivit jämnare mellan viktiga konferenser.

Vi stannar inom cancer. Oncopeptides-

-finns bland dagens presentatörer.

Bolaget har varit aktiva på några konferenser-

-och har lite nyheter på gång. En uppdatering.

Oncopeptides har en produkt för benmärgscancer.

För några veckor sen lämnade de besked-

-om att de ska ansöka om ett "accelerated approval"-

-från FDA, baserat på en studie med patienter-

-med långt gången sjukdom-

-som fått flera olika behandlingar-

-och inte har nåt alternativ. De har haft interaktioner-

-med USA:s läkemedelsverk under längre tid.

De ska lämna in registreringsansökan-

-och hoppas på ett godkännande-

-redan för den studien som inte är en fas 3–studie.

Sen ska det backas upp med flera studier-

-som är i gång och löper på. Ett positivt besked.

Marknaden tog beslutet positivt-

-aktien steg 15-20 % den dagen och är fortsatt stark.

Ett välskött bolag.

Man får gratulera till framgången med FDA.

Att få möjlighet till registrering efter fas 2.

Jag har inget annat att säga.

Isofols börsresa har inte varit lika bra.

Vad säger du?

Ett fas 3–projekt som är finansierat.

Marknadens förväntningar är inte så höga.

Skillnaden från Oncopeptides-

-är att det kliniska programmet är smalare-

-och inte har genererat så mycket data tidigare.

Ett skäl till att investerare är avvaktande.

Tidigare kritiserades Oncopeptides-

-för att de tog in så mycket pengar.

Eufori i en het sektor.

Ska vi vara oroliga över att forskningsintresset-

-ska försvinna snabbt om konjunkturen får en sättning?

Ett grundråd till bolag är att skaffa pengar om de kan.

Man vet aldrig när möjligheten...

Även om man inte behöver dem?

Oncopeptides fick kritik för att finanserna var starka-

-när de tog in pengar. Men deras "burn rate" är hög-

-de bär hela utvecklingskostnaden själva-

-och hade positiv feedback från investerare-

-som hade stort intresse för aktien. Nyemissionen-

-gjordes fast pengarna inte var slut just då.

"When the money is on the table, take it."

Det är svårt att förutspå vad som händer med twittraren-

-och det som rör makrocykeln.

Techbolag kan få svårt att skaffa pengar.

De är beroende av sentimentet på börsen.

Ibland försöker bolag tajma det där för mycket.

Man ska fylla på om efterfrågan är stor på aktien.

Då kan man bygga värden över tid-

-även om det ser konstigt ut på kort sikt.

Det är många bolag här och stort intresse.

Är marknaden som hetast just nu?

Eller är detta ett stadigt växande intresse?

Marknaden befinner sig knappast i det hetaste läget.

Några år tillbaka har intresset varit större.

Det är ju många bolag som behöver ta in mycket pengar.

De dränerar kapital från de bolag som finns.

Generellt är det låga förväntningar på såna här bolag.

Ja.

Är det nåt av bolagen som du särskilt vill lyfta fram?

Du nämnde Orexo.

Bioarctic verkar vara ett fint och välskött bolag-

-som har mycket pengar.

Alzheimer är inte helt utan risk.

Men det är ett bolag med bra resultat i ryggen-

-och en bred pipeline. Man kan driva vidare.

Orexo är ett mer moget och mindre riskfyllt bolag.

Där handlar det om vad nästa steg är.

Man är beroende av sin opiatberoendeprodukt Zubsolv.

Man kan behöva ett ben till.

Man har bra finansiering och en pipeline-

-men den är inte i synk med intäkterna.

Nåt förvärv skulle man vilja se under året.

Ska jag gå vidare med Bioarctic eller Orexo?

Bioarctic har fått in en del fas 1 i andra områden-

-men är fortfarande beroende av alzheimer–forskningen.

Hur ska man närma sig bolaget?

Det är ett extremt välskött bolag.

Det är tung välmeriterad akademisk forskning bakom det.

Men man står och faller med att det finns bakslag-

-inom just den här A–betahypotesen inom alzheimer.

Det kan folk konstatera. Bolaget tycker sig ha svar på-

-varför deras molekyl fungerar. Det har inte de andra.

Det pågår en diskussion. "That's what makes a market."

Vi tycker att det är det mest lovande alzheimerprojektet.

Men det är ett väldigt svårt område-

-så man bör inte satsa allt på Bioarctic.

Men det medicinska behovet är enormt. Den som lyckas-

-har en produkt som säljer för 15 miljarder dollar.

En mer positiv bild av läget gav Gunilla Osswald-

-i en separat intervju som finns på EFN.se.

Vi rundar av med lite Cellavision.

Där är förväntningarna högt ställda.

Det är ett hett område. Någonting att satsa på?

Jag har inte bevakat det bolaget på sex år-

-så jag är inte så jätteuppdaterad. Jag spelar vidare.

Det bolaget har gjort det väldigt bra-

-med en produkt som har tagit ett monotont jobb-

-och automatiserat det.

Vi är duktiga på bildhantering och bildanalys i Sverige.

Även Sectra sysslar med bilder och analyserar dem.

SyntheticMR analyserar också bilder och hanterar dem.

Här mäter man blodceller för att karakterisera dem-

-snabbare och mer effektivt.

Det har vuxit enormt, från en låg bas visserligen.

Man kan diskutera värderingen, men de har gjort det bra.

Väldigt bra i en het sektor.

Ska vi sätta punkt eller vill du flika in nåt sista case?

Jag kan sätta punkt där.

Tack så mycket. Flera intervjuer är på väg.

Man kan ratta in konferensen på Redeyes hemsida.

Vi är tillbaka i morgon, tisdag.

Då kommer Per H. Börjeson och P.O. Nilsson.

Då tittar vi på sommarportföljerna-

-som ska tävla mot varann-

-under den varma och möjligen händelserika sommaren.

Vi är tillbaka i studion 11.45. Tack för i dag.

Börslunch befinner sig på Redeye Growth Day och fokuserar på Life Science och innovationer. Gäster är Mattias Häggblom från Swedbank Robur och Klas Palin från Redeye. Dessutom intervjuas Martin Åmark, vd på Xbrane Biopharma.

Programledare: Gabriel Mellqvist

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.5%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

FastPartner 4.8%
Evolution Gaming Group 4.5%
NetEnt 3.8%
Hexpol -2%
Saab -2%
Paradox Interactive -2.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.