”Bra deal för MTG:s aktieägare”

Ännu en rapportspäckad dag. Med oss är Lars Hallström–

–och Peter Norhammar. – Välkomna.

Redan i går kom Beijer Ref med en stark rapport.

Vd Per Bertland är här med oss för första gången.

Välkommen. – Rapporten togs emot väl av marknaden.

Hur sammanfattar du Q4?

"All time high" för Beijer Ref.

Nära 10 miljarder i omsättning, ökad marginal.

Den organiska tillväxten var 11 % i kvartalet. Mycket bra.

Ett kassaflöde som vi inte haft tidigare.

Rätt på alla rader i resultaträkningen.

Och höjd utdelning.

Ja, med 25 öre.

Procentuellt lägre vinst per aktie än förut.

Skälet är att vi har planer på ytterligare förvärv.

Ni rider på en våg av utfasning av växthusgaser.

Hur ser det ut framöver och var ligger vi i processen?

En av våra framgångsfaktorer–

–är att hela Europa ska ställa om–

–från kyl-, frys- och luftkonditioneringsanläggningar–

–med HFC-gaser, som påverkar klimatet...

Europa har ett utfasningsprogram–

–som nog blir globalt, fram till 2030.

Omställningen från HFC-gaser till miljövänliga lösningar–

–är enorm. Konverteringen har precis påbörjats.

Jag bedömer att i Sverige, som nog ligger först globalt–

–är 10–15 % av anläggningarna konverterade.

Sverige är ett litet land, Europa är större–

–och världen ligger framför oss.

Omställningsfasen är i sin linda.

Det låter bra, men hur blir konkurrensen?

Det finns plats för mer konkurrens.

Det finns förstås konkurrens i dag–

–men marknaden är nischad och har rätt få spelare.

Vår affärsidé har varit aggressiva förvärv.

Vi finns i 35 länder i fyra världsdelar.

Vår position på marknaden är stark.

Men "guldgruvor" ger förstås mer konkurrens.

Nån fråga?

Kan du beskriva dynamiken?

Ni kanske har 25 % bruttomarginal på er "trading".

När priserna stiger blir hävstången enorm.

Finns det nån broms eller är det lika bra som det verkar?

Kan du förklara dynamiken i prisuppgång–

–kontra det som blir hävstång?

För HFC-gaser är prisuppgången enorm nu–

–på grund av kvoteringssystemet. Efterfrågan är större–

–än tillgången. Skälet är–

–att omställningen till miljövänliga aggregat–

–ska snabbas på. Det tar nog minst tio år–

–innan det är färdigt. Så där har vi en priseffekt–

–på köldmedier. Vi satsar även på vår OEM-verksamhet.

Vi har en liten produktion–

–som utgör 7–8 % av dagens verksamhet.

Vi ligger långt framme med miljövänliga köldmedier–

–som är hållbara för framtiden.

Konkurrerar ni med er själva–

–med de miljövänliga köldmedierna?

Vi har inte egna köldmedier, men egna kylmaskiner.

De går på naturliga köldmedier: CO2, propan, ammoniak...

Vi konkurrerar inte med oss själva.

Vi levererar en lösning till en Ica- eller Maxi-butik.

Vilken lösning man än vill ha, kan vi leverera den.

Egentligen ger vi bara ett miljövänligt alternativ.

Är lönsamheten lika bra?

Ja... Marknaden är präglad av regulatoriska förändringar.

Lönsamheten är hög, eftersom många i världen får panik.

Det känner vi.

Vi är glada aktieägare.

Bolaget har gått bra under många år, liksom aktien.

2017 gick aktien mycket bättre än jämförelseindexet.

Aktiemarknaden har sprungit före och intecknat–

–en ännu bättre framtid än ni haft historiskt.

Vad har du för syn på framtida tillväxtmöjligheter–

–både organiskt och med förvärv?

Kan ni accelerera från den här nivån–

–och infria aktiemarknadens förväntningar?

Jag tror det. I Sverige kanske 10–15 % är konverterat.

Andelen i Europa är lägre.

Vi är störst i den här nischen i Europa.

Och vi bygger ut i övriga världen.

Så omställningsfasen är nog i sin linda.

Dessutom är vi stora på luftkonditioneringar.

Och vi har starka leveranser exklusivt av Toshiba–

–Mitsubishi Heavy och Carrier. Starka varumärken–

–som också växer kraftigt.

Och det finns fler företag att förvärva.

Tack för att du kom, Per Bertland.

Många rapporter kommer i dag. En riktigt stark är Gränges.

Aktien är upp 2–3 %.

Vi talade med vd Johan Menckel i morse. Han sa så här:

För vår verksamhet i USA är det positivt med tullarna–

–som införs mot kinesiska aluminiumprodukter.

Efterfrågan är stark i Nordamerika–

–där kapaciteten är begränsad.

Gränges har en global affär och det kan spilla över–

–på andra delar av världen.

Vi ser det inte som positivt eller negativt–

–vi får leva med det. Men vårt förvärv i USA–

–kommer lämpligt för verksamheten i USA.

Starkt stöd från USA i kvartalet. Så här har det gått–

–för morgonens övriga rapporterande bolag.

Bara uppgångar med undantag för Inwido–

–som fick en rejäl snyting.

Annars, Lars. MTG.

Fredrik Skoglund haussade MTG, som vanligt i går.

En intressant affär–

–som inte förväntades så snabbt efter Tele2, Com Hem.

Det visar att Kinnevik är en aktiv och proaktiv ägare.

På papperet, matematiskt, ser det väldigt bra ut–

–för MTG:s aktieägare, även om TDC-aktien går ner.

I TDC ser vi samma reaktion som det blev i Tele 2–

–när de meddelade samgåendet med Com Hem.

Även med beaktande av nedgången i TDC–

–ser "dealen" bra ut för MTG:s aktieägare.

MTGx som det talas så mycket om, framför allt här–

–går med vinst för första gången och växer starkt.

Lite överraskande. Vi trodde inte att MTGx–

–redan skulle kunna stå på egna ben.

Men med de här siffrorna går det snabbare–

–och synen från aktiemarknaden på den tillgången–

–blir nog god. Ur det perspektivet känns det bra–

–att sälja nåt med mindre tillväxtmöjligheter–

–fem, tio år framåt, och behåller–

–det som kan växa snabbare.

Hela intervjun med Gränges finns på EFN.se.

Även Skanska kom med rapport.

Så här sa vd Anders Danielsson i Börslunch 17 januari:

Vi följer den noggrant. Det är svårt att sia om framtiden.

Men vår position är bra i våra projekt. Vi har sålt bra–

–och ska utvärdera individuella projekt noggrant–

–innan vi startar dem.

Vi ställer säljkrav innan projekten startar.

Ämnet var den svenska bostadsmarknaden.

Efter vinstvarning steg aktien rätt mycket.

Var rapporten bra?

Högt över vinstrevideringarna–

–som följde på vinstvarningen.

Peter får svara.

Den var vinstvarnad och klar, så blev det "relief"–

–efter ett resultat som var marginellt bättre.

Ett "non event".

Jag tittar på enkla nyckeltal. Eget kapital per aktie–

–växte mindre i Q4 än tidigare under året.

Bolaget är ju i en avsaktande fas.

Orderingången var beskedlig.

Bolaget tar uppenbarligen lite försiktigare tag nu.

De kanske ska fokusera mer på lönsamhet än tillväxt.

Men jag tror att det som går fel i Europa nu–

–och som också har lett till utbyte i ledningsgruppen...

Projekt i byggbolag som går fel ligger ofta kvar ett tag–

–så det är för tidigt att blåsa faran över.

Anders pratade om svensk bomarknad.

Vi har en kursgraf med JM och Skanska.

Skanska har inte samma exponering mot Stockholm.

Men, en svag trend–

–även om det är ett litet upptick på sista tiden.

JM kom med en jättestark rapport.

Aktien var upp en... Vad kom vi fram till?

Den var upp en 8 %, tror jag.

8–9 %.

Vad vill du se för att faran ska vara över?

Ett eller kanske två kvartal–

–där både byggrörelse och infrastrukturrörelse–

–presterar bra tillväxttal, och inte gör nedskrivningar.

Att de har ordning och reda i projekten.

Skanska är också lite smittat av bostadsoron.

Den aktien lär inte kunna gå–

–förrän bostadsoron är lite utrensad.

Och så att de fortsätter prestera–

–bra projektutveckling på den kommersiella sidan.

I takt med vinstleverans, kan nog aktien prestera.

Men det är lite tidigt att...

Äger du hellre Skanska än JM?

Jag väljer nog hellre JM på de här nivåerna.

Jag har ingen jättestor oro för bostadsmarknaden på sikt.

Det kan vara fortsatt oro på kort sikt–

–men om ett till två år är den återhämtad–

–och då ser jag uppsida i JM.

Vad säger du om JM? Vad sa ni på morgonmötet?

Jag tror att vi... Höjdmätaren i aktien var ju ganska låg.

Med avvikelsen på ebit och marginalen i Stockholm–

–som var nästan 22 %–

–var det kanske läge för aktien att gå upp.

Men när man tittar på antal sålda enheter och starter–

–är det stor spread, men mindre än för ett halvår sen.

Och "presale ratio" gick ju ner en del.

De framåtblickande KPI:erna är väl ändå–

–nåt som gör att man kanske inte ska rusa in i den.

Vi tittar på lite grafer över fastighetssektorn.

Vi har ju en fastighetsexpert med oss.

Det här är: "Räntan bör inte oroa för mycket".

Det har varit mycket ränteoro. – Vad vill du säga med den?

Det är alltid oro för hur fastighetssektorn ska klara sig–

–med stigande nominella räntor.

Den oron visar sig alltid vara överdriven.

Det här är rörelsedrivande bolag–

–vars vinster har att göra med konjunkturen.

Stigande konjunktur ger bättre inflation och högre räntor.

Och det är faktiskt bra för fastigheter.

Många studier visar på samma sak.

Bland annat från 2006 och 2011 i Sverige.

Internationella studier säger:

"Var inte oroliga för nominella ränteuppgångar."

Det viktiga är konjunkturell utveckling som leder till–

–ökad sysselsättning och efterfrågan på lokaler.

När det taktar på, går det bra för sektorn.

Man ska i stället oroa sig för utbud och efterfrågan.

Så att det inte byggs för mycket och efterfrågan mättas.

Det är tvärtom för kommersiella fastigheter.

Det byggs för lite.

Det är ett massivt efterfrågeöverskott.

Därför går kontorshyror upp–

–liksom värde för alla typer av kommersiella fastigheter.

Det lär fortsätta in i 2018 och 2019 också.

Oroa er inte för mycket för en ränteuppgång.

Du tar ändå på dig rollen som djävulens advokat.

Peter avskyr mäklare som ringer till kunder och säger–

–att man ska sälja fastighetsaktier för räntans skull.

Jag säger det ändå, mot bakgrund av–

–att vi har levt i en så låg räntemiljö så länge.

Peter har rätt i många delar.

Och då räntan lär peaka på en så mycket lägre nivå–

–i den här konjunkturcykeln än tidigare–

–så utgör det ingen fara för fastighetsbolagen.

Marknaden har en tendens att handla på förändringen.

Om man tittar på all makroanalys som kommer nu–

–så blir 2018 ett år då inflationen kommer tillbaka–

–och räntan stiger. Och intuitivt kommer investerare–

–att plocka på sig fastighetsaktier i den miljön.

Särskilt utifrån vad som hände med bostadsmarknaden 2017.

Sen finns det nog en ganska stark koppling–

–mellan priset på kommersiella fastigheter–

–och BNP-utveckling.

Om man ser på det historiskt lär svensk tillväxt gå ner–

–efter 2018. Mer eller mindre markant.

Det låga utbudet gör att kommersiella fastighetsbolag–

–klarar sig helt okej, men derivatan lär ända vika neråt.

Vi tittar på... Jag sitter här, så jag stöttar Peter–

–så får Ellinor ta...

En värderingsgraf på fastighetsaktier.

Det här är pris/kassaflöde i snitt på ett antal bolag.

Inga jättehöga förväntningar utifrån värderingen.

Samtidigt har vi en bild som visar på–

–stark tillväxt i substansvärde och förvaltningsresultat–

–fram till Q3.

Castellum kom först och den var busstark.

Substansvärdet steg med 19 % jämfört med Q4 2016.

Så det matar på bra.

Vi lär se liknande signaler från de andra bolagen–

–med bra ökningar i kassaflöde per aktie–

–och i substansvärde per aktie.

Du köper inte det. Det räcker inte.

Det kommer att räcka ett tag till. Kanske hela året.

Jag har svårt att se att det går att höja hyrorna–

–så som det har gjorts på kommersiella fastigheter.

Nu frigörs det mycket entreprenadkapacitet–

–då bostadsnyproduktionen i princip försvinner helt.

En stor kapacitet frigörs till kommersiella projekt.

Och nu kommer det oundvikligen en konvertering–

–av "retail"-fastigheter till kontor.

Det är svårt att veta i vilken grad det sker–

–och hur mycket det påverkar marknaden.

Möjligheten för att utbudet ska öka finns i alla fall.

Kopplat till att svensk BNP-tillväxt kommer ner–

–så lär det dämpa möjligheten att höja hyrorna framöver–

–då efterfrågan nog mattas av lite.

Jag kan köpa att det finns ett spelrum–

–med svagt utbud och tillgång på entreprenadkapacitet–

–som kommersiella fastighetsutvecklare kan få billigt.

Om substansvärdet växer i den här takten–

–så kan det nog bli tuffare efter 2018.

När du ser på dina valmöjligheter för fastighetsbolag–

–hur ser du då på mixen–

–av lager, logistik, butik och kontor?

Jag tror att det blir fortsatt motvind–

–för detaljhandel och shopping.

Jag sätter hellre pengar på bolag–

–som fokuserar på kontor, logistik och lager.

Och även förvaltning av hyresbostäder.

Det blir större uppsida där.

Vi kan lyssna på en annan herre–

–som tror att hyrorna kan fortsätta stiga framöver.

Henrik Saxborn som var här förra veckan.

I Stockholm byggs för få kontorslokaler.

Kontorsmarknaden växer med 3–3,5 % per år.

Vi bygger runt 1 % och har ett underskott.

Det gynnar oss och våra kollegor kortsiktigt.

Så vi tror att vi kan fortsätta höja hyrorna–

–i våra kontorslägen i centrala Stockholm.

Han säger det du sa, men nämner "kortsiktigt".

Men det bekräftar ju din bild.

Man ska ha i åtanke att andelen av kostnaden–

–som går till hyra för ett företag är väldigt liten–

–i förhållande till helheten.

Om bolaget får problem sparar man inte på hyreskostnaden–

–utan snarare på personal och löner.

Så det kommer nog att gå att höja hyror–

–för all världens lokaler ett tag till.

Det är så liten del av deras totalkostnad.

Hinner vi med en graf till, om hur utlänningarna agerar?

De ser gärna krisrubriker. Vi ser lite på blankningar.

I Castellum är de uppe i ungefär 4 %.

Men det som kanske är intressant, och som du påpekade–

–är att det har kommit in blankare i Fabege.

Precis. Jag bara noterar att det finns–

–de som börjar bli mer oroliga.

Sen kan man fråga vad deras analys är.

Jag kan tänka mig att de också tänker–

–ur makroperspektiv och utifrån BNP-utvecklingen–

–och korrelationen mellan BNP och fastighetspriser.

Men vart tar det internationella kapitalet vägen–

–i en nordisk/svensk konjunktur som taktar ner–

–relativt Europa?

Relativspelet kan ju också vara till nackdel för Norden–

–även om det fortsatt är goda förutsättningar.

Det kan finnas mer avkastning att hämta–

–nån annanstans i Europa.

Det här med positionering talar nästan för fastighetsbolag.

Det har gjorts en del studier.

De generella, breda Norden- och Sverigefonderna–

–är nästan alla underviktade i fastighetsaktierna.

De är överviktade i cykliska bolag.

Nu kommer de cykliska bolagen med bra rapporter–

–men aktierna orkar knappt stiga ändå.

Volvo var upp kraftigt, men pyste ihop.

Caterpillar i USA: kanonrapport, aktien föll.

Vi får nog se en flykt från mer cykliska sektorer–

–in till trygga fastigheter, när vi får se bra rapporter.

Blankarna är snarare ett tecken på att...

Blankarna lär rökas ut och tvingas stänga sina positioner–

–och ge upp även denna gång.

Det är för tidigt att blanka det här.

Börslunch är slut för i dag.

I morgon gästas vi av en annan Hallström: Martin–

–och Nils Brobacke. Då blir det teknisk analys.

MTG, Skanska och blankningar. Några av ämnena i dagens Börslunch.

I dagens program:

Intervju med Per Bertland, vd Beijer Ref.

MTGX visar vinst för första gången.

Vändning för Skanska och JM?

God tillväxt för fastighetsbolag.

Blankningar ökar i Castellum och Fabege.

Gäster: Peter Norhammar, Länsförsäkringar, Lars Hallström, Handelsbanken.

Programledare: Ellinor Beckett och Jesper Norberg.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Peab 8.5%
THQ Nordic 3.7%
Attendo 3.4%
SSAB -0.9%
Axis -1.7%
Oriflame -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.