”Bra mix för fastighetsbolagen”

Välkommen till Börslunch på EFN.se, torsdag 9 november.

Börsen handlas strax under noll.

Det går dåligt för Munters vars rapport var en besvikelse.

Aktien är ner nära 10 %.

Trist för Munters. Vi har fler rapporter.

Trogna tittare vet att när det nalkas Astra-rapport–

–så brukar jag visa upp två grafer.

Den första visar omstruktureringskostnaderna sen 2007.

De snittar cirka 220 miljoner dollar per kvartal.

Det är intressant när man ser på nästa graf–

–som visar vinst per aktie i kärnverksamheten–

–där Astra tar bort kostnaderna och den rapporterade.

Det är enormt stor skillnad i värderingarna här.

Och frågan jag ställer mig är:

Hur länge är omstruktureringskostnader extraordinära?

Är jag taskig mot Astra nu?

Nej, de har ju valt att redovisa det så.

Det är lite konstigt ändå.

Ja, det känns ju...

...som en naturlig del av resultaträkningen efter tio år.

Ja, men marknaden tycker annorlunda.

Ulric, hur ser du på Astra?

Vi har generellt en positiv syn. Om man ser på rapporten–

–så varierar fokus för Astra. Ibland är pipeline i fokus.

Det var det i Q2. Nu var det inget nytt om den.

Nu tog man fasta på att top line på försäljningen–

–var bättre än väntat. Vi letar efter bottenkänningen–

–på försäljningen de här kvartalen.

Nu fick man väl mer konfidens i att vi är nära.

Då kan ett högt p/e-tal på Astra motiveras–

–när tillväxten börjar återkomma.

Ja, Peter kanske inte är så orolig över Astra–

–men det finns annat du grubblar över.

Bland annat att oljepriset har stigit 30 % på ett halvår–

–rekordlåg vix, prisökningar på råvaror, med mera.

Hela börsen har ju tågat på som ett ånglok.

Det bara matar på, med rekord efter rekord.

Vi har inte haft en sättning på 5 % på evigheter.

Det är den längsta perioden sen 20-talet–

–med så stabil utveckling.

Det har varit ett väldigt gynnsamt klimat.

För europeiska börser är Dow Jones Stoxx 600 oförändrat–

–på sex månader, trots positiva ekonomiska nyheter.

Europa har ju stuckit ut–

–men börsen har inte orkat lyfta till högre nivåer–

–på den mätperioden.

Det säger väl att värderingen är ganska hög.

Sen ser vi att diverse olika råvaror sticker.

Oljepriset är upp 30 %. Det blir ju en broms på det–

–på konsumtionen. Det äter i hushållens budgetar.

Vi ser ett producentprisindex–

–en inflationssignal i Kina, som är upp 7% sista månaden.

Det är högre än förväntat.

Kina stryper produktion av råvaror–

–som smutsar ner ekonomin...

Du hade en graf för stålindustrin. Ett bra exempel på det.

Stålexporten från Kina har mer än halverats sen 2016.

Man stryper alltså tung industri som smutsar ner mycket.

Det har fått en positiv effekt på de råvarupriserna.

Det ser vi i olika bolag. SKF och andra höjer priserna.

Det ligger en inflationsimpuls framför oss.

Den blir spännande att prata om–

–när räntorna är så låga och börsvärderingen så hög.

Peter låter lite småbaissig. Hur är din börssyn, Ulric?

Den är inte helt väsensskild från Peters.

Jag är väl också försiktigt pessimistisk här och nu.

Mitt problem med att vara väldigt pessimistisk–

–beror på att jag har svårt att hitta triggers i närtid–

–som får börsen att kollapsa.

Du har delat upp din syn på olika sektorer.

Precis. Och jag föredrar ju–

–framför allt lite mer sencyklisk verksamhet–

–som ABB och Skanska.

Fastighetssektorn gillar jag ännu–

–liksom delar av konsumentsektorn.

Du hade med bank där. Det är nåt du inte gillar.

Men Peter, du gillar Swedbank.

Ja. Det finns ett starkt negativt case kring Sverige–

–från utlänningar. Kronan har varit svag, liksom bankerna.

Bankerna kom med hyggliga rapporter.

Räntenettot förstärktes, som är högkvalitetsintjäningen.

Men kurserna har släpat efter rejält, och...

Vilket man ser för Swedbank i värderingsgrafen.

Ja, där har vi en värderingsgraf som är svår att svälja.

Jämfört med relativt OMXS30.

Den blå kurvan är långt under snittet och avvikelserna.

Ja, den ligger två standardavvikelser–

–under historisk värdering. Det är en extrem skillnad–

–och Swedbank har släpat efter DNB i Norge.

Bostadspriserna faller i Oslo–

–och är på nedåtgående bana i Stockholm.

Men i Norge går DNB upp på starkt oljepris.

Vår ekonomi och industri går starkt.

Det är lite vår olja, då.

Ändå släpar banken efter så mycket.

Det är en helt annan bank i dag än det var tidigare.

Det finns en helt annan kostnadseffektivitet–

–och mycket starkare balansräkning.

Där ser det ändå attraktivt ut.

Det skrämmer inte dig att det är den storbank–

–som är mest exponerad mot svensk bostadsmarknad?

Räntorna lär gå upp, men de lär inte rusa upp.

Vi får se ett uppsteg på kanske 200 punkter.

Det kraschar inte bostadsmarknaden på.

Däremot sticker intjäningen för bankerna–

–och kronan kan komma att stärkas–

–vilket gör att bank, relativt sett–

–känns som en bra risk/reward.

Swedbank har stor exponering mot fastigheter.

Fastighetssektorn har ju laggat mot börsen–

–vilket man ser i grafen som kommer upp.

Men det som framför allt sticker ut är bostadsutvecklarna.

Det är fullständigt haveri för de kurserna.

Vi pratar om 20, 50 och 60 % ner på många av dem.

Du var avvaktande till bostadsutvecklarna–

–men positiv till fastighetsaktierna. Hur resonerar du?

Många av bostadsutvecklarna är högt belånade–

–och när priserna börjar falla–

–så smäller det till ordentligt i resultaträkningen.

Om vi får en fortsatt oro på bostadsmarknaden–

–med priser som går sidledes eller neråt–

–vilket vi lär se ett par kvartal–

–då håller sig nog räntan på låga nivåer.

Samtidigt har vi en stark arbetsmarknad–

–och hyror på kommersiella fastigheter är på väg upp.

Så för fastighetsbolagen blir det här en väldigt bra mix–

–kommande kvartal.

Fastighetsbolagen kanske tar onödigt mycket stryk nu.

Man drar alla över en kam, ja.

Därför tycker jag att värderingen är attraktiv där.

Jag har en bild som har med fastighetssektorn att göra.

Det är korrelationen med konsumtionen, som är hög.

Det kanske inte är så konstigt. Viss lagg på konsumtionen.

Det här kan verkligen få effekter på ekonomin.

Om konsumtionen faller med bopriserna.

Det har varit en sedelpress.

Om bostadspriserna har gått upp 7–8 % per år–

–så räcker det att de slutar gå upp–

–för att det ska bli en broms på konsumtionen.

Samtidigt tycker jag att... Det är valår–

–och statsbudgeten tillåter kraftig expansion.

Regeringen lägger ju 40 nya miljarder rakt in i ekonomin.

Det är väldigt svårt att se att Sverige–

–ska bromsa in kraftigt. Det blir en moderering–

–men sysselsättningen är väldigt hög–

–och kommer nog att fortsätta stärkas.

Och om kronan stärks, blir importen billigare–

–och ger konsumenten extra kraft.

Det här året känns ju som... Jag upprepar vad jag sa sist:

Det blir ett eufori-år för svensk ekonomi.

Om konsumtionen går ner, vilka sektorer påverkas då?

Problemet här är väl att man nog kan anta–

–att det är mer lyxkonsumtionen som drabbas.

Höstlovsresan eller restaurangbesöket.

Där har vi inte så mycket noterade bolag.

Men en vanlig klädförsäljare eller liknande–

–drabbas nog inte lika hårt.

Det finns tecken på att bilförsäljningen bromsar.

Intentionen att köpa bil de kommande tolv månaderna...

Snudd på kollaps är det i KI:s senaste barometer.

Det hänger mycket ihop med bostadspriserna.

Där tar vi en paus.

Ja eller nej: Är oron för bostadsmarknaden överdriven?

Ja, i det korta perspektivet.

Jag håller med. Sen är det svårt att sia om–

–huruvida det framöver kommer till fler faktorer.

Just nu ser jag det som en utbudsrelaterad sättning.

Om arbetslösheten ökar och räntorna går upp–

–kan det bli en otrevligare mix–

–som får det att gå ner ordentligt.

Vi såg vad Peter grubblade över.

Nu tittar vi på vad Ulric funderar på på kontoret.

Det är några bolag: Oriflame, Skanska, Hoist och Volvo.

Vi håller fast vid byggsektorn och tar Skanska.

Det skiljer sig från de traditionella svenska byggarna.

Vi hade upp det när jag var här senast–

–som ett av de case vi gillar mest.

Vi vidhåller den synen.

Vi tycker värderingen av aktien är låg

Man har fått stryk av den allmänna sättningen–

–inom fastighets- och byggbranschen.

Skanskas rapport var en fullt normal byggrapport.

Visst, de hade en avskrivning i USA på 200 miljoner–

–motsvarande 50 öre per aktie. Det fick aktien att dippa.

Men i allt väsentligt ser bolaget ut att må bra.

De har en direktavkastning på över 4,5 %.

Tittar man på vinstprognoserna för året...

Det är lite kul att titta på.

Prognoserna för årets vinst har varit sidledes under året.

Det har inte hänt så mycket med justerad vinst per aktie.

Samtidigt har aktien gått ganska svagt det sista halvåret.

Det finns starka skäl till att vara positiva till aktien.

Skanska är intressant ur ett strukturellt perspektiv.

Det kommer nog inte att se ut likadant framöver.

Man kommer att renodla.

Kommer de att särnotera...?

Vi får se...

Det är inte lätt att sälja en portfölj byggprojekt i USA.

De tycker att den delen är missförstådd av marknaden.

Då kan man sälja till ett attraktivt pris–

–och få en renare struktur.

Det skulle väl vara bra för aktien? Garanterat.

Du har också funderat på Volvo som har gått urstarkt–

–i en urstark sektor. Du tror att den har mer att ge...

Inom sektorn tillhör Volvo de lägst värderade.

Vissa av Volvos delmarknader har under senare år–

–varit ganska svaga och precis börjat vända runt.

Ta Brasilien, lastbilsmarknaden i USA–

–"construction and equipment" i Kina osv.

Det finns fortfarande många ben att växa ifrån.

Man har också gjort en omstrukturering av bolag.

Det är en av de cykliska aktierna–

–som längst håller i sin kursresa.

P/e 16–17.

15 nästa år, kanske...

Attraktivt, Peter?

Det känns som en ledande fråga...

Det är svårt när en aktie har rusat så här.

Men man ska ta av sig hatten för den långsiktighet–

–och arbetet med att bygga ihop det här–

–och få en global skala på motorer osv–

–och skeppa grejer från Europa till USA.

Det tar tid att få ihop. Det har tagit enormt lång tid.

Nu när Martin kommer in–

–blir det lite annat fokus på kostnadssidan.

Vi har ett mycket mer stabilt Volvo framgent.

Vi tittar på Scania med stor respekt.

Jag hoppas att vi tittar på Volvo med lika stor respekt.

Vi ska försöka knyta ihop säcken.

Vi pratade om en fastighetssektor som gått dåligt–

–och om korrelation med konsumtion.

En annan sektor som gått dåligt är nischbankerna.

Där klumpar man verkligen ihop alla som ett bolag.

Det är lite samma fenomen.

Samtliga har gått sämre än börsen.

Hoist har gått lite bättre.

Men Nordax och Collector...

Jag tror att de har störst exponering mot konsument.

Är det en direkteffekt av den oron?

Nordax kan ju påverkas om folk drar ner på lyxkonsumtion.

Det tror jag definitivt är en effekt.

Frågan är om den är tillräckligt stor.

Om vi får sättning i bopriserna–

–bör konsumtionslånen för lyxkonsumtion–

–minska ganska dramatiskt.

Det är bland det första man drar ner på.

Det här borde möta en betydligt lägre efterfrågan.

Sen kan kreditförlusterna öka–

–om arbetslösheten ökar eller om räntorna börjar stiga

Samtidigt som en del bolag dras med i det här.

Hoist, som inte har den exponeringen...

De köper in förfallna skulder hos bankerna–

–och är inte en utlåningsbank.

De plockar in pengar från förfallna krediter–

–som bankerna inte vill syssla med.

De har en helt annan affärsmodell.

De kan gynnas om det kommer fler problemkrediter.

De kan köpa in dem lite billigare och öka sin tillväxt.

Peter, vad gillar du Hoist och nischbanker generellt?

Om bankerna blir lite mer restriktiva med kreditgivningen–

–för huslån, så kanske det...

Ränteläget har ännu inte rört sig uppåt.

Då kan ett större spelutrymme öppnas–

–för den här typen av aktörer–

–om nu låneaptiten finns kvar.

De flesta känner nog att balansräkningen har stärkts.

Arbetsmarknaden ser gynnsam ut–

–och det kommer påfyllnad på bredden från statsbudgeten.

Det är lite tidigt att vara skraj för de här aktörerna.

Jag kan se det komma, men kanske inte riktig än.

Vi får följa det noggrant.

Börslunch är slut för i dag.

I morgon gästas vi av Besqabs vd Anette Frumerie–

–Mattias Eriksson och Stefan Olofsson. Missa inte det.

I dag bjuds det på en djupdykning i gästernas börshuvuden. Allt från mörka orosmoln till extra intressanta bolag analyseras. På besök är Ulric Grönvall, förvaltare Danske Capital, och Peter Karlsson, aktiechef Handelsbanken.

I dagens program:

•Astras rapport.

•Sektorer att ha koll på.

•Tufft år för Kinas stålexport.

•Fastighetssektorn fortsätter halka efter.

•Volvo klar verkstadsvinnare.

•Lyxkonsumtion i fara.

•Nischbanker efter på börsen.

Programledare: Ellinor Beckett och Jesper Norberg.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Peab 8.5%
THQ Nordic 3.7%
Attendo 3.4%
SSAB -0.9%
Axis -1.7%
Oriflame -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.