Börsen har kniven mot strupen

Runt en månad har gått–

–sen vi sist tittade på teknisk analys.

Börsen har varit turbulent, så det passar bra–

–att marknadsstrategen Martin Hallström är tillbaka.

Ska vi slänga oss rakt in i graferna?

Ja, det är intressanta tider för teknisk analys.

Verkligen. Först lite grunder, som förra gången.

Den stora rörelsen som varit, kan vara svår att förklara.

Om man tittar på hur aktiemarknaden fungerar–

–kan det bli lättare att förstå.

Aktiemarknaden drivs av girighet–

–rädsla, flockmentalitet...

Därför tenderar aktiemarknaden och börsen–

–att ha en omvänd efterfrågekurva till skillnad från–

–skolans ekonomiska teori. Det skapar större rörelser–

–än man kan förstå av nyheterna.

Ju högre pris, desto större girighet och flock–

–och priset fortsätter att stiga.

Nu när priset faller minskar efterfrågan i stället–

–och så faller vi och trenden förstärks.

Att aktiemarknaden har omvänd efterfrågan–

–leder till rörelserna vi sett nu i oktober.

Det skiljer börsen från en liter mjölk. Dyrare mjölk–

–vill färre köpa, men dyrare aktier vill fler köpa.

Aktier prissätts av människor, både på köp- och säljsidan.

Så människors beteenden bestämmer i högre grad rörelserna.

Inte minst nu i en positiv återkopplingscykel.

Börsen befinner sig antingen i en positiv–

–eller negativ återkopplingscykel.

Den positiva tyder på...

De senaste åren har momentumstrategier gått bäst.

Vid ett prisfall säljer investerare, priset faller mer–

–och sen går en negativ spiral i gång.

Som en kärnexplosion eller en husbrand.

En svag början eskalerar exponentiellt.

I oktober har vi sett en omvänd efterfrågan–

–och en positiv återkopplingscykel.

Det gör trenderna mycket större–

–än man kan förklara fundamentalt av nyheterna.

Björn föder björn och tjur föder tjur.

Folk tycks vara fullastade.

Jag ber om ursäkt för min streckgubbe.

Privata investerare sitter fortfarande på händerna.

Aktieallokeringen är väldigt hög hos privata investerare.

Rekordallokering på aktiemarknaden.

I den sista tidens siffror tyder inget på–

–att privata investerare lämnar aktiemarknaden ännu.

Även om några justeringar har kommit.

Den här biten hänger ju samman med de tidigare graferna.

Flöden kan nog vara väldigt avgörande nu–

–för hur börsen utvecklas.

Om de privata flödena börjar reversera–

–kan säljtrycket bli svårt att absorbera–

–för resten av marknaden.

Då blir det nedgångar, oavsett vad som sker.

Men än så länge håller vi rätt bra på allokeringen.

Men det här är en nyckelgraf nu.

De här flödena i en positiv återkopplingscykel–

–kan förstora rörelser.

När privata investerare börjar sälja–

–måste även fonderna sälja–

–och det tenderar att dra i gång en snöboll.

Det går ner, fler oroas och säljer–

–och så är det i gång igen. Just de här nivåerna...

Privata investerare kan inte öka aktieallokeringen mer.

De ligger "flat" eller säljer.

De här nivåerna ska vi ha koll på. Helt klart.

Jag går i genom mer om index i dag.

Hur de stora rörelserna ser ut på indexet.

Jag valde USA, S&P 500.

Skälet till det valet är att USA styr riktningen–

–för de flesta andra börser, även Sveriges.

USA:s riktning är också Sveriges.

Därför är det bra att främst ha koll på USA.

Grafen har många siffror, men vi talar ofta om–

–att börsen rör sig i en viss sekvens.

En initial uppgång, sen en rekyl, en lång, bred uppgång–

–lågvolatil. Sen oroas folk över värderingen.

En svagare rekyl nedåt och sen den kraftiga, sista fasen–

–då uppgången excellererar med eufori i marknaden.

Utifrån mitt sjökort tyder det mesta på–

–att vi befinner oss i den avslutande fasen av uppgången.

Eller så är den till och med färdigställd.

Det återstår att se vad som sker med upprekylen–

–vi kanske är inne i från i dag och framåt.

Sjökortet visar var i börscykeln vi befinner oss nu.

Vi ligger nog nära ett färdigställande.

Om den inte redan är färdig.

Jag har ett eget index: euforiindex.

Jag har byggt det för att försöka "tracka"–

–när börsen går in i en euforisk fas.

Det bygger på värdering, sentiment och volatilitet.

När värdet är högt är privata investerare positiva–

–den framtida avkastningen...

De ser inga risker–

–samtidigt som börsen är väldigt högt värderad.

I fjol kom vi in i euforifasen. Det stärkte min syn–

–att vi kom in i den femte och sista vågen.

Att vi befinner oss–

–i den avslutande delen av börsuppgången.

Det är ingen tajmingindikator–

–men ett försök att bekräfta andra vågräkningar–

–exempelvis Elliots.

Oavsett tajming och oavsett om du är precis rätt ute–

–verkar vi ha den största delen av uppgången bakom oss.

Så torde det vara i den här fasen.

Sen ligger det i börsens natur–

–att den är stigande över tid.

Efter en uppgångssekvens blir det ofta–

–en rekyl nedåt. Och den har inte kommit ännu.

Den ligger nog på tur.

Hur stor brukar den rekylen bli?

Jag förstår att det inte är nån exakt vetenskap...

Det beror på de tidigare rörelserna–

–var köparna kan tänkas komma in igen.

Man brukar tala om 38 % av uppgången som varit.

Där kan man börja titta på....

Ringa in nivåer där det kan tänkas komma in köpare.

När vi tittar på Elliot-räkning, vågräkningen–

–är den fraktal. Varje våg kan delas in i undervågor–

–som i sin tur kan delas in i ytterligare undervågor.

Här har jag tittat på S&P 500 det senaste året.

Och undervågorna vi har nu...

Att vi tidigare i år satte undervåg tre i femte vågen.

Sen satte vi den fjärde–

–och har gått i en femvågssekvens upp.

Möjligen har vi nu färdigställt hela uppgångssekvensen–

–för USA-börsen.

Blir det en femvågssekvens ner sen?

Rekylen brukar ske i tre vågor.

En våg ner, sen en rekyl uppåt och sen ännu en våg nedåt.

Även de vågorna är fraktala.

Nu har vi tre vågor ner.

Är det en trevågssekvens eller fraktalen–

–att det är A, B, C och våg ett som är satt.

Vi har nu kommit ner till nivåer där köpare kom in förut.

Naturligt köptryck kommer in vid de här nivåerna.

Det såg vi i går, inte minst.

Vi har fått in köpare, har en positiv divergens–

–en ledande indikator om att trenden ska vända.

Positiv divergens, vilka siffror är det?

En momentumindikator och prisutvecklingen.

När momentum sätter högre bottnar–

–samtidigt som priset fortsätter sätta lägre bottnar.

Divergens mellan momentum och pris–

–brukar man se som en ledande indikator–

–för att det håller på att vända.

Så nu ser det ut–

–som att vi står inför ett uppställ på börsen.

Mellan 28 och 29 får vi nog svaret på–

–om det är en "Dead cat bounce"–

–eller om vi får en ytterligare uppgång.

För att vi ska kunna bryta i genom nivåerna–

–där det troligen kommer rätt stort naturligt säljflöde...

Nedgången gick väldigt snabbt. Privata investerare–

–sitter fortfarande på händerna, de har inte börjat sälja.

Risken är ju att de nu ser sin chans.

Det här vill man inte vara med om igen.

Det kommer att komma in ett naturligt säljflöde.

Det kan sätta fart på den här sista vågen nedåt.

Om vi inte får, som vi ser här...

På den här grafen är det en vit svan–

–men det kan ju komma in en svart svan–

–som ändrar om förutsättningarna.

Då får vi revidera den tekniska analysen–

–liksom man reviderar den fundamentala analysen–

–om det kommer in ny data.

Men just nu räknar jag med att vi kan få se en uppgång–

–upp mot 2800-2900 i S&P. Men där kommer vi–

–antagligen att få in ett rätt bra säljtryck.

Det kan möjligtvis sätta press på marknaden.

Det var USA.

Nu hoppar vi till Stockholm.

Precis. Det är för att visa varför jag tittar på USA–

–för USA sätter tonen och riktningen för övriga börser.

Här har vi vågräkningen för Stockholmsbörsen.

Här är Stockholm Benchmark som har med utdelningar också.

Där ser vi att vi har en, två, tre, fyra, en möjlig femma–

–med fraktaler i varje våg.

Även Stockholmsbörsen ser ut att vara i slutskedet–

–av den här vågräkningen i alla fall.

Sen finns det alltid alternativa vågräkningar.

Men enligt mitt huvudscenario är vi i slutfasen.

Vi går över till OMXS30.

Härnere har du gjort många streck.

Precis. Det är för att visa på divergenser också.

Vi ser divergenser mellan momentum och pris–

–och hur det har lett till rörelser.

Det är mest bara därför.

När jag var här förra gången så handlade vi upp–

–kring 1670-1680. Vi pratade om det naturliga säljflödet–

–som skulle komma in beroende på sättningen som vi hade.

Och hur sentimentförsvagningen hade sett till–

–att vi skulle få det här säljflödet som kom in.

Nu blev det en rätt kraftig nedgång–

–och vad man då ville se, när man kom in i Q3–

–var om det skulle bli en katalysator för sentimentet.

Men vi fick snarare en bekräftelse på–

–att marknadssentimentet har förvärrats.

Trots positiva rapporter så gick aktien ner.

I den tekniska analysen är rapportreaktionen–

–minst lika viktig som rapporten i sig–

–för det är där man läser av sentimentet.

Hur reagerar aktien på informationen som kommer in?

Den visade inte alls vara särskilt stark.

Men vi kom ner 1500-1520.

Säger hastigheten i nedgången dig nånting?

Egentligen inte mer än att...

Vi är ju nu i en positiv återkopplingscykel.

Flöden och sentiment är väldigt viktigt nu.

Den tekniska vyn har en betydligt större inverkan just nu–

–än när vi befann oss i våg 3–

–den lågvolatila, stabila uppgångsfasen.

Nu har vi kommit in i ett annat läge.

Nu är det mer volatila rörelser, vi kommer att få se–

–stora volatila rörelser framöver också.

Det intressanta nu, om vi jämför med S&P–

–är att precis som S&P kom ned till stödnivåer–

–har vi kommit ner till nivåer kring 1500-1520.

Där kommer det att komma in ett naturligt köptryck.

VI har sett att vi har fått lite dragkraft här nu.

Vi har börjat få ett uppställ.

Här har vi nivåer runt 1600 som blir väldigt intressanta–

–att titta på i OMXS30.

Vad är det som talar för att vi inte ska upp–

–där vi vände senast, på toppnivåerna?

Dels har vi snittpriset för hela den här toppformationen–

–som ligger runt 1590.

Det blir en naturlig nivå där... En kompromiss mellan...

De som har agerat i det här spannet–

–kan känna att det är läge att sälja.

De som har köpt härnere har fått tillräckligt med vinst.

De som har köpt häruppe kan känna att de kan komma ur–

–sin position utan göra för stor förlust.

Det finns ju ingen exakt punkt, men i spannet 1580-1600–

–kommer det säkerligen komma ut en hel del säljflöden.

Då är frågan vad som har hänt fundamentalt–

–eller nyhetsmässigt som kan möta upp–

–för att kunna absorbera det säljflödet.

Om köparna inte kommer på sina gamla hederliga 1520–

–finns risken att det blir långt ner i källaren?

Ja, tittar man på en vågsekvens ner, så brukar man säga–

–att vågorna kan vara ungefär lika stora.

Om rörelsen ner här var 200 punkter så finns det en risk–

–att vi kan få se en ytterligare nedgång på 200 punkter–

–eller 150 punkter från där det toppade.

Den här upprekylen blir ju ur ett tekniskt perspektiv–

–en väldigt viktig pusselbit för huruvida det är dags–

–att rulla över eller om det kan fortsätta uppåt.

Det blir de här nivåerna, dels för S&P 500 och för OMXS30.

1600-nivåerna blir extra viktiga för OMXS30.

Det låter som att vi är ett i väldigt viktigt skede.

Absolut, det är ett väldigt viktigt läge nu–

–ur ett sentimentperspektiv–

–där vi har tecken på att marknadssentimentet har vänt.

Vi behöver inte gå in på all makrodata som har kommit.

De är på höga nivåer, men det börjar rulla över lite–

–och ur ett sentimentperspektiv är det inte nivån–

–utan riktningen som är intressant. Börjar det rulla över–

–så kan det bli lite jobbigt sentimentmässigt.

Och i och med att privata investerare sitter på händerna–

–har det här inte varit initierat av några större flöden.

Skulle vi då se att flödena kommer in så kan det bli–

–en negativ spiral som gör att det kan bli tuffare.

Vi är inte där än. Men jag flaggar för att det är läge–

–att vara uppmärksam. Helt klart.

Vi hoppar vidare till nästa graf.

Jag ville ta med nån aktie som kan vara intressant–

–att prata om och som jag tror skulle fungera–

–oavsett hur börsen eller konjunkturen utvecklar sig.

En aktie som kan gå på helt egna meriter.

Det är Catena Media inom bettingsektorn–

–med en kundanskaffning som ser väldigt intressant ut.

Bolaget har ju drabbats av en mängd negativa nyheter–

–de senaste månaderna.

Det är negativa nyheter som påverkar kursutvecklingen–

–men egentligen ingenting som påverkar deras verksamhet.

Därför har man letat ett tillfälle att kunna komma in–

–i den här aktien. Som jag ser det har nedgången–

–bara gjort aktien billigare.

Inget fundamentalt har förändrats i bolaget.

Tillväxten, vinsten och omsättningen har ju funnits där.

Framförallt potentialen i USA.

Det är nyckeln för Catena Media.

Den ser väldigt bra ut.

När kan man komma in i den här aktien igen?

I mitten på oktober fick vi de här signalerna.

Då var vi nere på de tidigare bottennivåerna.

Lite omslagsformation inträffade då.

Men det var tecken på att köparna–

–återtog kontroll i aktien.

Därefter har vi fått ett antal tekniska köpsignaler–

–där vi visar att aktien återigen är efterfrågestyrd.

Inte minst här i fredags. Då bröt vi 50-dagars–

–och den fallande trendkanalen, satte en ny högre topp–

–visade att vi inte längre var i en negativ trendstruktur.

Den tycker jag såg jättebra ut.

Nu har ju kursen gått 10 % sen jag skickade in grafen...

Vilket var igår...

Så det har rört på sig, men det förtar inte caset.

Det finns god potential. Man ska ha med sig–

–att de kommer med sin rapport nästa vecka.

Alltid svårt att ta ett rapportbet på tekniska grunder–

–för mycket kan hända. Men om det fokuseras–

–på potentialen i USA och hur det utvecklas där–

–så tror jag att det kan bli väldigt bra.

Risken med det negativa tolkningsföreträdet–

–som nu finns i marknaden–

–är att man fokuserar på kostnaderna.

De kan ju ha tagit en del kostnader för tillväxten i USA.

Vad kommer marknaden att fokusera på?

Potentialen och utvecklingen–

–eller headlinesiffrorna på kostnader?

Men oavsett ser den väldigt intressant ut rent tekniskt.

Är den lite överköpt?

Självklart.

Den har gått extremt kraftigt här nu på två veckor.

Den är väldigt överköpt just nu.

Det vore inte konstigt om vi skulle få vinsthemtagningar–

–och få ut lite korta pengar ur den.

Det skulle jag i så fall se som ett köptillfälle.

Likaså, skulle man vänta in rapporten... Gå tillbaka...

Om rapporten drar iväg så kan man säkerligen–

–komma tillbaka lite längre in på en rekyl.

Men oavsett ser jag en potential i första hand–

–upp mot 115-120, men allteftersom USA rullar på–

–så borde den kunna klättra vidare betydligt mer än så.

Oavsett hur marknaden i övrigt går.

Avregleringen i USA gör ju att de kommer att ha–

–en naturlig tillväxt bolagsspecifikt.

Den känns spännande oavsett marknadsklimat i övrigt.

Med de orden tackar jag dig.

Sen tror jag att vi ses om ett par veckor i Börslunch.

Just det. Trevligt.

Marknadsstrategen Martin Hallström gör en teknisk analys av det rådande marknadsläget. Bland annat diskuteras börsens omvända efterfrågekurva, aktieallokeringen hos privata investerare och Stockholm Benchmark.

Programledare: Albin Kjellberg

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ-100 0.3%
NASDAQ Composite 0.2%

Vinnare & förlorare

Mycronic 1.7%
Swedish Match 1.2%
Platzer Fastigheter 1.1%
Avanza -4.9%
Beijer Ref -7%
Sinch -8.1%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Därför sänker IMF prognosen5:05

  Därför sänker IMF prognosen

  IMF sänker återigen den globala tillväxtprognosen. Sydkoreas export sjönk 0,2 procent under årets första 20 dagar jämfört med samma period i fjol. Stor oro i Kina för ny dödlig epidemi.

 • En handfull heta bolag16:10

  En handfull heta bolag

  Förvaltarna Fredrik Skoglund från Länsförsäkringar och Christian Brunlid från Handelsbanken bjuder på aktiecase och framtidsspaningar i veckans första Börslunch.

 • Varnar signalen för nedgång?13:28

  Varnar signalen för nedgång?

  Allt från svensk boprisstatistik via geopolitik till historiken som talar för en avkylning på börsen. Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén och EFN:s Gabriel Mellqvist vägleder i...