Bankerna väl rustade för boprisfall

Sveriges storbanker har rapporterat en blandad kompott–

–efter oro för bland annat bostadsmarknaden.

Louise Lundberg, senior kreditanalytiker på Moody's–

–ska blicka lite framåt. Vi börjar med rapporterna.

Vad kan man säga om dagsformen hos svenska banker?

Om vi tittar på det fjärde kvartalet kombinerat–

–så föll resultatet för de fyra storbankerna–

–med nästan 16 %. Det låter ganska mycket.

Men här ingår flera engångseffekter.

Framför allt tog SEB fler omorganisationskostnader.

Nordea har liknande runt ett transformationsprogram.

Deras underliggande resultat är väldigt starkt.

Tittar vi på 2017 som helhet–

–och avkastning på eget kapital–

–ligger Swedbank i topp med 15 %.

Handelsbanken och SEB har 12 % och Nordea 10 %.

Jämfört med de europeiska och globala banker–

–som vi raitar, är det väldigt starkt.

Fortsätt.

Ur ett kreditvärdighetsperspektiv–

–är deras goda intjäning en stor styrka.

Det gör dem mer motståndskraftiga i framtiden–

–om svensk ekonomi eller andra ekonomier skulle svacka–

–eller om de skulle få ökade kreditförluster.

Ur vårt perspektiv är det en styrka.

Fortsatt god lönsamhet talar gott för kreditbetyget–

–även framåt.

Kan man säga nåt om utsikterna för bankerna?

När vi tittar på utsikterna på våra kreditratingar–

–tittar vi på hur vi tror de förändras inom 12-18 månader.

För den svenska banksektorn är de stabila.

De är på en väldigt hög nivå.

Handelsbanken ligger på AA2.

Det är bland de starkaste ratingarna vi har globalt.

De andra bankerna ligger precis efter på AA3.

Svenska banker är i den högsta decilen–

–av våra bankratingar globalt.

Tittar vi framåt för 2018 så är utsikterna stabila.

Det beror på att deras tillgångskvalitet är väldigt god.

Tittar man på lånestocken som helhet–

–så har de problemlån på cirka 1 % av stocken.

Det är väldigt lågt. Många av dem är tagna utomlands.

Väldigt få är genererade inom Sverige.

Hur ser snittet i Europa ut?

Snittet i euroområdet ligger på cirka 4 %.

Handelsbanken ligger på 0,4.

SEB och Swedbank 0,5 och 0,6.

Det är väldigt låga nivåer.

Kan man säga nåt om intjäningen Europa jämfört med Norden?

Jag har inte snittet, men svenska banker ligger starkt.

Det är bland de mest lönsamma i Europa.

Det beror på flera faktorer. Där är de också starka.

Det låter betryggande. Säkrast och bäst utsikter–

–när det gäller intjäningen.

Vi har pratat mycket om bostadsmarknaden i Sverige.

Är det en stor betydande risk.

Uppgången i huspriserna och i hushållens krediter–

–har vi följt under flera år.

Den har accelererat under de senaste tre åren.

Nu har vi sett ett fall–

–från september till december på 9 %.

Det är en ganska skarp nedgång.

Januarisiffran visar nu en uppgång på 3 %.

Men säsongsmässigt brukar januari vara starkare.

Det nuvarande fallet har vi redan tagit höjd för.

Det första steget vi gör när vi rejtar en bank–

–är att titta på den operativa miljön.

Vi höjde risknivån för Sverige den 1 september 2017.

Samtidigt bekräftade vi alla bankers ratingar.

Vi bedömde att de skulle vara motståndskraftiga.

Vi har redan tagit höjd för det i våra ratingar.

Vi har också tittat på om husprisfallet blir–

–signifikant mycket mer, till exempel upp till 25 %.

Vi bedömer att bankernas bolån fortsätter vara stabila–

–och inte ger så mycket bolåneförluster–

–på grund av flera saker:

De svenska hushållen som har bolån–

–sitter med ordentliga likvida buffertar.

När bankerna ger lån testar de hushållen–

–om de klarar 5 % högre ränta.

Det är en betryggande marginal för bankerna.

I Sverige kan vi inte bli av med våra lån–

–annat än att betala av dem.

Det gör att betalningskulturen är stark.

Till skillnad från USA där man kan lämna in nycklarna.

Det är en signifikant skillnad.

Det är nästan extremerna.

Bolånen skulle stå sig bra även om det blev–

–ett skarpt fall på bostadsmarknaden.

Men hushållen skulle behöva sänka sin privata konsumtion.

Nybyggnationen skulle gå ner. Det skulle påverka BNP.

Om det fortsätter vara låg tillväxt under en lång period–

–eller till och med negativ tillväxt.

Då skulle bankernas utlåning, särskilt till företag–

–som jobbar med konsumenttjänster eller varor–

–leda till en uppgång i förluster–

–och i den kommersiella fastighetsmarknaden.

Den är länkad till bomarknaden.

Så BNP tar första smällen om det förvärras–

–och sen drabbas bankerna i andra ledet.

Vilka faktorer tittar du på för att följa utvecklingen?

För bomarknaden är det förstås bostadspriserna.

Vi har en ständig diskussion med bankerna–

–om vad som händer i deras portföljer.

Än så länge ser vi i princip ingenting.

Vissa företag inom nybyggnation börjar få problem.

Främst små- och medelstora företag.

De har inte bankerna gått in i så mycket.

Så det händer utanför bankernas låneportföljer.

Finns det nån makrohändelse som t.ex. räntehöjning?

Vi följer allt kontinuerligt. Vi förväntar oss–

–att Riksbanken börjar höja i slutet av 2018.

Det blir en försiktig och långsam höjning.

Bankerna är förberedda–

–och hinner prisa om både tillgångs- och skuldsidan.

Givet hur de svenska bankernas struktur ser ut–

–så kan de prisa om ganska snabbt.

Det bekymrar oss inte.

Det låter betryggande. Tack så mycket.

Resultatet för de svenska storbankerna föll kraftigt under första kvartalet. Men då det finns engångsfaktorer som ligger bakom är det inget man behöver lägga någon stor vikt vid. Det menar Louise Lundberg, senior kreditanalytiker på Moody´s.

Det som skulle kunna vara ett orosmoln för bankerna är om bopriserna i Sverige skulle fortsätta nedåt. Men inte heller här ser Moody´s någon större risk. Bankerna är väl förberedda på detta.

Ett kraftigt och utdraget prisfall skulle däremot sprida sig som ringar på vattnet i den svenska ekonomin i form av avstannande konsumtion och sjunkande BNP.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.1%
NASDAQ-100 -0.2%
NASDAQ Composite -0.3%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier