Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Under ett par inlägg kommer jag söka beskriva terrororganisationen Islamska Statens ekonomi. För ökad förståelse inleder jag dock med en kortfattad beskrivning av organisationens struktur och ”statsskick”.

Al-Qaida har endast närt drömmen om att upprätta ett kalifat, det vill säga ett muslimskt rike som styrs av en kalif och vars ledare gör anspråk på såväl politisk som religiös överhöghet. Islamska Staten har däremot – enligt egen utsaga – realiserat drömmen genom att etablerat ett kalifat inom de områden man kontrollerar i Syrien och Irak.

IS har upprättat en struktur som speglar organisationens syn på hur det ideala samhället ska organiseras. Området, motsvarande ca 40 procent av Sveriges yta och med ca 8 – 10 miljoner invånare, leds av kalifen Al-Baghdadi. Underställt honom finns fyra rådgivande funktioner; Organet för Religiösa frågor, Politiska frågor, Militära frågor och Säkerhetsfrågor. Strukturen återfinns på såväl regional som lokal nivå.

Enligt den amerikanska tanke-smedjan Understanding War är samhällen under IS kontroll även indelade i en sektion för Administrativa frågor och en avdelning för Muslimsk service . Inom den administrativa sektorn organiseras bönestunder, religiösa skolor, den religiösa polisen, (sharia)domstolar och informationskontor.

Service-sektorn ansvarar för bland annat socialvård i form av subventionerad mat, kläder och läkarvård till behövande. Terrororganisationen har även tagit över åtminstone tre industribagerier i Syrien för att kunna erbjuda rabatterade bröd till lokalbefolkningen. I ambitionen att erbjuda fungerande samhällsfunktioner har IS reparerat vatten- och avloppsystem och elledningar. Man kontrollerar även tre dammar och ett antal kraftverk i Syrien. Financial Times berättar ingående hur en IS-kontrollerad kraftdamm i Syrien levererar el till såväl den egna sidan som till områden under president Bashar Al-Assads kontroll. Med livet som insats men i behov av uppehälle försöker den ursprungliga personalen driva anläggningen vidare under den nya ledningen.

Nyligen har även tidningen the Guardian kommit över dokument som i detalj beskriver hur den Islamiska staten ska bygga en livskraftig stat.

I all sin grymhet visar IS intresse för samhällsbärande funktioner organisationens ambition att vara mer än en terrororganisation. Önskan är att visa ett alternativt samhällsbygge, om än grymt, exkluderande och våldsamt.

 

Mad Max meets The Sopranos – Så byggde Islamska Staten sin förmögenhet

Det var först sommaren 2014 som Islamska Staten blev ”världsberömt” när terrororganisationen intog Iraks näst största stad, Mosul. Till omvärldens förskräckelse kunde man utan större motstånd rulla in i staden mitt på ljusan dag. Men övertagandet hade planerats under lång tid och staden hade redan 2004 – 2008 delvis kontrollerats av organisationen, men då under namnet Al-Qaida i Irak (AQI).

Under åren som AQI kontrollerade staden sattes utpressningar, kidnappningar och beskyddarverksamhet i system och uppskattades inbringa ca 8 miljoner dollar i månaden. (Islamiska Staten pratar öppet om det som jizya – ursprungligen en skatt som icke-muslimer i muslimska länder tvingades betala och som omnämns i Koranen. På 1800-talet tvangs bland annat kristna och judar på den Arabiska halvön att betala jizya.) Och trots att irakiska styrkor återtog staden 2008 lyckades AQI fortsätta sin utpressningsverksamhet i området.

Även om IS tar emot donationer från organisationer och privatpersoner är terrororganisationen mer självförsörjande än sin föregångare Al-Qaida just genom att pungslå lokalbefolkningen i de områden man kontrollerar. Verksamheten beskrivs av analytiker som när ”Mad Max meets The Sopranos”; ena dagen slås terrororganisationen mot den syriska regimen för att dagen där på driva in ”skulder” från de bofasta, för att senare bekämpa rivaliserande motståndsgrupper.

 

Så byggde IS sina finanser

Redan 2006 uppskattade USA att, den irakiska motståndsrörelsen – som senare utvecklades till Islamska Staten – var mer eller mindre självförsörjande. Av gruppens årliga budget på 150 miljoner dollar kom ca två tredjedelar från oljesmuggling och ca 36 miljoner dollar från kidnappningar. Enligt upphittade dokument uppgick upprorsmännens lön till blygsamma 500 dollar per år, en fjärdedel av genomsnittsinkomsten i landet. Därtill utgick ett bidrag till varje familjemedlem på 250 dollar. Den låga ersättningen tyder på att upprorsmännen inte drevs av ekonomiska motiv.

År 2007 bytte Al-Qaida i Irak namn till Islamska Staten i Irak men försvagades de följande åren, delvis på grund av motstånd från lokala stammar, vars smuggelverksamhet organisationen tagit kontrollen över. Men tack vare att man sedan 2004 kontrollerade delar av Mosul kunde man fortsätta att driva in pengar genom kidnappning och utpressning av stadens innevånare.

I Syrien kan Islamska Statens framgång delvis förklaras av tillgången till redan existerande finansiella nätverk då landet de senaste 20 åren varit ett tillhåll för diverse terroristorganisationer. Därtill drog man nytta av pengar som gömts i Syrien av Saddam Hussein och som senare distribuerades av hans anhängare. Husseins halvbror har även kallats för ”det syriska upprorets finanschef”.

Organisationens snabba tillväxt de senaste åren kan även förklaras av devisen ”framgång föder framgång”. Det syriska upproret är splittrat på många små, ofta fattiga och oorganiserade grupper, medan IS har – förutom disciplin och hög stridsmoral – pengar och moderna vapen. Man ska inte underskatta attraktionskraften i att tillhöra det vinnande laget.

Carl Cederström

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.