Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Vänskap och kompanjonskap sätts på hårda prov så fort pengar är med i bilden. Därför är det oerhört viktigt att skriva kompanjonavtal och helst göra det innan ni startar eller just har startat då samarbetet fungerar bra.

Driver ni redan i dag ett företag och inte har något avtal kan det vara bra att diskutera igenom vissa frågor i alla fall, så är det gjort innan problemen uppstår.

Kompanjonavtal är en samlad benämning för olika slags avtal mellan delägare i samma verksamhet, oberoende av företagsform. Kompanjonavtal reglerar förhållandet mellan delägarna och avtalet ska underlätta vid och hjälpa till att undvika eventuella framtida tvister och bråk. Diskuterar man igenom viktiga frågor för företaget och delägarna skapas en gemensam syn och delägarnas eventuella olika åsikter kommer upp till diskussion.

Innan problemet är ett faktum är det bra att ha diskuterat igenom vad man tycker och hur situationen ska hanteras. Det är viktigt att aldrig ta för givet att den andre delägaren ser på företaget och företagandet på samma sätt som du själv gör. Det är också viktigt att alla delägare är medvetna om vilka konsekvenser olika handlingar och beslut får för företaget och delägarna själva.

Det finns färdiga avtalsmallar på nätet som är enkla och bara att fylla i, men det här är ett mycket viktigt avtal. Delägarna måste fullt ut förstå vad konsekvenserna blir av de olika avtalspunkterna. Annars kan avtalet efter en tid bli det som stjälper samarbetsprojektet.

Ett gott råd är därför att alltid anlita en erfaren företagsjurist när ni ska skriva ett avtal.  Innan ni träffar juristen bör ni ha diskuterat igenom viktiga punkter som brukar tas upp i de flesta avtal. Använd mallen till att förbereda mötet med juristen så blir mötet mer effektivt.

Börja med att klargöra företagets affärsidé, syfte och mål. Här gäller det att delägarna har en samsyn annars kan det bli svårt att samarbeta och dra åt samma håll. En delägare kanske vill arbeta upp företaget för att sälja inom några år medan den andre ser det som ett livsverk. I vissa fall vill man försöka få ut så mycket som möjligt så snabbt som möjligt, i andra fall vill man bygga upp företagets värde under en längre tid innan man börjar göra större uttag. I kompanjonavtalet är det därför bra om ni kommer överens om riktlinjerna för dessa frågor.

I mindre bolag finns det ofta ett intresse av att hindra utomstående från att komma in i företaget. När en delägare skiljer sig kan det finnas en risk för att delägarens andel vid en bodelning överförs till maken. Därför kan det vara bra att skriva in i kompanjonavtalet vad som ska hända om en delägare skiljer sig.

Ett sätt är att i kompanjonavtalet ta in en bestämmelse om att de delägare som är gifta måste göra aktierna till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Tänk bara på att det är makarna som måste vara överens om detta. Det är inte något som delägarna kan verkställa utan respektive delägares makes godkännande.

Delägarna måste vara överens om hur beslut ska fattas. Krävs det full enighet eller ska majoritetsbeslut gälla för vissa frågor?  Företagets firmatecknare är den som med bindande verkan för företaget kan underteckna avtal. Ska samtliga delägare vara firmatecknare och med bindande verkan för företaget kunna underteckna avtal med exempelvis kunder och leverantörer. Eller ska endast en delägare ha det ansvaret?  Ska det finnas beloppsgränser som gäller för inköp där en enskild delägare kan fatta ett eget beslut? Eller ska en delägare ha rätt att fatta beslut inom vissa områden?

De flesta företagsprojekt kräver att delägarna satsar pengar. Därför behövs det beslut på hur mycket var och en ska satsa och om det ska räknas ränta på investerat kapital. Om delägarnas insatta belopp skiljer sig åt, kommer var och ens ”andel” i företaget då att motsvara det insatta beloppet eller är ägandet 50/50? Hur vinster och förluster ska hanteras är det bra att ha en strategi för. Går företaget med förlust kan det bli aktuellt att skjuta till mer kapital, då måste delägarna vara överens om hur tillskottet ska göras.
Det är även viktigt att ta upp respektive delägares arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det kan exempelvis handla om hur mycket var och en ska arbeta och vilken ersättning och förmåner var och en ska ha för utfört arbete? Eller frågor om föräldraledighet, längre tids sjukdom och kanske till och med dödsfall.

Om en delägare blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta längre, hur lång tid ska passera innan övriga delägare kan ”köpa ut” vederbörande? Och på vilket sätt ska företaget då värderas? Sådana frågor bör det finnas en plan för. Vid dödsfall kan en kompanjonförsäkring vara en förutsättning för fortsatt verksamhet i företaget.

När en delägare vill sälja eller sluta arbeta i företaget är det bra att ha bestämt hur företaget ska värderas och om avgående delägare ska kunna starta konkurrerande verksamhet. Samarbetet kan också upphöra på grund av att ni vill gå skilda vägar men fortsätta som företagare på varsitt håll. Vem ska då få ta över firmanamn, eventuell lokal och kundregister?

Har samtliga delägare klargjort vad de tycker och det finns ett kompanjonavtal så finns det goda förutsättningar för att klara av problemen om de uppstår. Med ett gemensamt avtal som grund vet alla inblandade vad som gäller och kan fatta genomtänkta beslut.

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.