Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

För några veckor sedan skrev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll en debattartikel i DN om att nutidsanpassa föräldraförsäkringen. Där kunde man läsa att löneskillnaden mellan män och kvinnor är ungefär 15 procent och skillnaden i pension 30 procent.

Medlingsinstitutet är den myndighet som tar fram statistik över löner och även löneskillnader mellan män och kvinnor. Hur ser det ut? Och vad betyder det?

I genomsnitt tjänade kvinnorna 86,8 procent av männens lön år 2014, 29 200 kronor jämfört med 33 600 kronor. För tio år sedan låg siffran på 83,7 procent. En viss förbättring har skett. Men det kommer att dröja till mitten av seklet innan vi når ungefär lika löner med nuvarande förändringstakt.

Kvinnor har lägre genomsnittslön än män i de flesta yrken, men inte i alla. En stor grupp är undersköterskor, hemtjänst-, hemsjukvård- och äldreboendepersonal. Kvinnorna i den yrkeskåren har 102 procent av männens lön i samma jobb. Som företagssäljare har kvinnorna däremot 89 procent av männens. Ett lysande undantag utgör chefer inom anläggnings- bygg- och gruvindustri. Kvinnorna har 111 procent av männens lön. Kanske inte så många, men intressant. Ju större andel kvinnor i ett yrke desto lägre är trots allt genomsnittslönen.

Genomsnittslöner säger inte hela sanningen. Medlingsinstitutet gör en standardvägning där man rensar för sådant som ålder, yrke, deltid, sektor, utbildning. Nu blir löneskillnaden mindre, 5 procent. 95 procent av männens lön är väldigt nära hundra procent. Resterande del är oförklarad skillnad, bland annat kön.

Men omräknat till tid innebär skillnaden att kvinnor får fullt betalt till Lucia och sedan jobbar gratis resten av året. Det handlar om mycket pengar. Skulle man spara skillnaden under 40 år, få fyra procents avkastning, har man 1,1 miljoner kronor i handen plus en pension som är cirka 1 500 kronor högre. Räknat efter skatt.

Lönerna kanske inte skiljer sig så mycket åt, men eftersom kvinnor de facto har lägre inkomster så är det mer realistiskt att räkna med genomsnittslöner. Skillnaden innebär då att kvinnor jobbar gratis i en och en halv månad. En mer realistisk bild av inkomstskillnaden.

Båda sätten att räkna bygger på löner omräknade till heltid, så även genomsnitten överdriver vad kvinnor faktiskt tjänar. Ändå handlar den lägre genomsnittslönen om ett stort tapp på 40 års sikt. Skulle man spara pengarna och få fyra procents avkastning motsvarar det efter skatt 2,8 miljoner kronor och en högre nettopension på 3 750 kronor.

Hur ser skillnaden i pension ut i praktiken? De som gått i pension de senaste åren har en medelpension på 18 200 kronor. Kvinnorna har 15 400 kronor och männen 21 100 kronor. En skillnad på 5 700 kronor före skatt. Kvinnorna har 27 procent av männens pension. Men det blir lite annat om man räknar åt andra hållet: Männen har 37 procents högre pension än kvinnorna.

Med statistik kan man säga mycket. Innebörden är dock tydlig. Kvinnor väljer utbildning och yrken som ofta leder till jobb i offentlig sektor. Där är lönerna lägre än i privata sektorn, generellt sett. En förändring från att gå i gamla hjulspår till att börja tänka nytt, välja icke könsbundet, kräver en attitydförändring. Det gäller både kvinnor och män. Det är något av det svåraste att åstadkomma.

Oförklarade löneskillnader på grund av kön är oacceptabelt. Det är bra att uppföljning sker. Att politiker vill förändra så att vi inte bara har jämställda lagar utan även ett jämställt beteende är också positivt. Vi får se vilka förslag socialförsäkringsministerns utredning leder fram till. 1 oktober 2017 ska uppdraget redovisas.

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.