Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Mycket pension i början och jämn utbetalning eller lite lägre pension i början för att få större höjningar varje år? Vad föredrar du?

 

De flesta av oss kan inte svara på den frågan eftersom vi inte vet hur gamla vi kommer att bli. De flesta föredrar förmodligen att ta det säkra före det osäkra och få lite mer direkt, i början. Hur våra pensioner blir och utvecklas under utbetalningstiden påverkas inte bara av hur mycket kapital vi har lyckats skrapa ihop utan även av prognoser över livslängden, avkastning, avgifter och vilken prognosränta som pensionsutbetalaren räknar med.

Avkastning och avgifter talas det ofta vitt och brett om, speciellt det senare. Och avgifterna har stor betydelse för kapitalets storlek på pensionsdagen. Vi sparar nämligen väldigt länge till vår pension och med ränta på ränta-effekt påverkar avgifterna mer och mer för varje år som går. Det är en faktor vi kan kontrollera. Framtida avkastning är däremot svårare att bedöma, men den spelar en mer avgörande roll då den kan variera ännu mer.

Några faktorer som det pratas mycket lite om är försäkringsbolagens livslängdsantaganden och prognosräntor. Våra tjänstepensioner ska ju fördelas över vår pensionstid på ett eller annat sätt.

Ett bolag behöver ta fram en prognos över hur länge jag och min årskull förväntas leva. Bolagen gör olika bedömningar, utifrån trolig livslängd för just de personer som tecknar deras försäkringar. För tjänstepensioner i samma kollektivavtal kan det ändå skilja bortåt 2 hela år i livslängdsantaganden. Att fördela ett kapital på 22 eller 24 år ger skillnad i kronor per månad.

En annan faktor som påverkar pensionsbeloppet per månad är prognosräntan. Förenklat kan man säga att om en prognosränta finns så får pensionären en jämnare utbetalning över åren. Det bolaget gör är att anta en förväntad avkastning för utbetalningstiden och fördela om beloppet över tid så att första utbetalningen blir större, men att uppräkningen sedan avräknas detta förskott.

Som exempel kan en prognosränta på 0% ge en första utbetalning på 3 700 kr och en utbetalning vid 95 års ålder på 14 200 kr, medan en prognosränta på 2,9% kan ge en första utbetalning på 5 000 kr och en utbetalning vid 95 års ålder på 10 100 kr.

Siffrorna är avrundade och avser ett pensionskapital på 65-årsdagen på 1 miljon kronor. Livslängdsantagandet skiljer sig något åt i dessa exempel, men det är främst räntans storlek som gör skillnaden.

Det här sättet att förskottera pensionerna återfinns även i allmänna pensionen. Inkomstpensionen räknas upp med ett följsamhetsindex, prognosräntan är satt till 1,6%. Det är klokt, anser jag, men det resulterar också i att pensionärerna känner att de inte hänger med i den inkomstutveckling som löntagarna har. Det blir ett större belopp i början, men sämre utveckling. Det är ändå lättare att planera sin ekonomi så, än att få som mest i pension när och om man blir riktigt gammal.

Ska man då vara strategisk och flytta sitt kapital inför pensionering? Få så bra avkastning som möjligt innan dess och söka sig till ett bolag som har en låg livslängdsprognos och en hög prognosränta? Det kan vara värt att ta reda på vad som gäller för de egna tjänstepensionsdelarna. På konsumenternas.se finns jämförelser mellan bolagen för de olika avtalsområdena. Då behöver man också ta hänsyn till hur de olika bolagen kan tänkas klara framtida avkastning. En del kan vilja flytta från fondförsäkring till traditionell förvaltning inför pensionering. Går det? Hur påverkas kapitalet?

Konsumenternas hemsida finns fler tips om vad man ska tänka på inför en flytt. Finns flytträtt? Vad kostar en flytt? Behövs hälsodeklaration? Finns en garanti i din traditionellt förvaltade försäkring som du inte bör släppa? Förändras eventuellt efterlevandeskydd? Vilka ändringsmöjligheter för utbetalning finns?

Det är bra att sätta sig in i vilka faktorer som påverkar pensionens storlek även om valet inte är särskilt lätt att göra. För dem som är på väg in i pensionsåldern just nu handlar det om ett mindre kapital än vad det kommer att bli för de yngre generationerna. Förhoppningsvis kommer bättre jämförbelopp att tas fram som tar hänsyn till fler faktorer så att valen i framtiden underlättas.

 

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.