Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

En av de stora nyckelfrågorna för framtiden är rätt utbildning. Men för att kunna göra kloka val är det bra få en liten inblick. Därför behöver alla på grundskolan prao. Nu smiter många skolor från ansvaret och skyller på farlig arbetsmiljö.

Den ena skolan efter den andra drar in praon, den praktiska arbetslivsorienteringen, som vanligen görs i åttan eller nian på högstadiet. Förklaringen som ges handlar ofta om att det kan vara farligt för ungdomarna att vistas ute på en arbetsplats. Det kan hända olyckor.

Men hur ofta har det hänt något? Troligen är det bara ett svepskäl för att slippa besväret.

Det ska också vägas mot vad om händer om unga inte får någon möjlighet att möta arbetslivet innan det är dags att välja gymnasieutbildning. Många väljer i dag fel och får byta linje en bit in på terminen. Andra känner sig misslyckade och hoppar av. Vi vet att den som inte har en fullständig gymnasieutbildning löper betydligt högre risk att bli arbetslös.

Den kontakt ungdomar har med arbetslivet är den de får i det dagliga livet, genom föräldrar, andra vuxna samt i medierna och sociala forum. Det är en mycket begränsad värld. Många av de yrken där det i dag är brist på folk känner många unga helt enkelt inte till.

SNS hade härom veckan ett seminarium med rubriken ”Hur kan det bli lättare att göra utbildningsval?”. Utgångspunkten var rapporten ”Att välja utbildning. Betydelse för individ och samhälle” av nationalekonomen Anders Stenberg.

Ett stort avsnitt handlar om betydelsen av bra syo-verksamhet i skolorna och framför allt bristerna. Många gånger har syo-konsulenten en undanskuffad plats trots att läroplanen säger att alla som arbetar på en skola ska vara engagerade (och stötta yrkesval så att de inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund). I debatten lyftes också praon fram som en viktig första kontakt med arbetslivet och något som aldrig kan ersättas med information av studie- och yrkesvägledare.

Visst är det svårt redan i dag att få företagen att ställa upp med praktikplatser för yrkesprogrammen på gymnasiet. Det görs många satsningar, inte minst från Teknikföretagen och andra förbund för att öka intresset för olika yrken. Men ofta handlar satsningarna om gymnasieelever.

Den som går på högstadiet och kämpar på behöver också få stöd och inspiration. Få pröva på hur det är att vara en i ett arbetslag och få känna sig nästan vuxen. Det enkla prao-jobbet kan också bli den knuffen som behövs för att satsa mer på studierna. Eller som en i min närhet uttryckte det efter sin prao på en hästgård ”nu vet jag att jag vill inte skyffla hästskit hela livet!”. Bilden av framtiden blev klarare och hon la in en extra växel i studierna.

Praon är också viktig för oss alla. För, som Anders Stenberg så förtjänstfullt visar, vi tjänar alla på att människor har rätt utbildning för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Många branscher har i dag svårt att rekrytera rätt personal samtidigt som vi också har många som är arbetslösa.

Därför ska vi släppa in de unga på våra arbetsplatser i dag. Öppna för praoplatser, ta med egna och andra ungdomar till jobbet och erbjuda arbetsplatsbesök för skolklasser. Visst kan det bli lite rörigt och ett hack i arbetsrutinerna. Men vem vet – kanske är det morgondagens bästa medarbetare som hälsar på. Vem har råd att missa den möjligheten?

Och se framför allt till att skolorna inte smiter från ansvaret att ge unga möjlighet till att pröva på arbetslivet. Skyll inte på arbetsmiljön, på arbetsplatserna kan man hantera det. Fortsätter allt fler skolor att dra in praon behövs lagstiftning. En vecka eller två är ingen lång tid – men för den som är ung kan det vara avgörande.

Prao står för praktisk arbetslivsorientering. Tidigare hette det pryo, praktisk yrkeslivorientering. I gymnasiet ersätts prao med APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.