Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

6 700 kronor i månaden. Eller 80 000 kronor på ett år. Så pass mycket skiljer sig kvinnors och mäns pensioner åt. Tjänstepensionsbolaget Collectum har gått igenom statistiken hos SCB. Beloppet avser hela kollektivet ålderspensionärer från 65 år och uppåt och med de senaste siffrorna från 2013. Kvinnor har 66,4 procent av männens pensionsnivå.

Kvinnors genomsnittliga pension är 13 200 kronor, männens 19 900 kronor. Samtliga delar är inräknade, allmän pension, tjänstepension och privat pension. Männens tjänstepension är i genomsnitt dubbelt så stor som kvinnornas.

Enligt Collectum beror skillnaderna på löneskillnader i yrkeslivet, mer deltidsarbete bland kvinnor och även att färre kvinnor har tjänstepension, 86 procent mot 90 procent av männen. Det är intressant att dyka djupare ned i statistiken. Är det så att det inte skiljer sig lika mycket åt bland yngre pensionärer? Och hur kan det tänkas bli för framtidens pensionärer?

Bland de yngre pensionärerna, 65 – 69 år, är faktiskt skillnaden mellan kvinnor och män mindre, men inte påfallande mycket. Det rör sig fortfarande om hela 5 900 kronor. Dessa kvinnor har 72,3 procent av männens pension. Jämfört med hela kollektivet är de yngres pensioner också större. Det är främst tjänstepensionerna som står för den förändringen. Männens tjänstepension är 8 040 kronor i genomsnitt vilket är 2 040 kronor mer än genomsnittet för samtliga. För kvinnornas del handlar det om 4 400 kronor i genomsnitt respektive 1 370 kronor mer. Dessutom är det 92 procent av de kvinnorna som har tjänstepension. Bland de yngre männen är det 93 procent.

65-69-åringarnas allmänna pension uppvisar en annan bild. Visserligen har de kvinnorna större pension än vad samtliga pensionärer har, 10 170 kronor jämfört med 9 980 kronor, men männen har mindre, 12 280 kronor jämfört med 13 620 kronor. Kvinnorna knappar alltså in. Ändå är det tydligt att kvinnor fortfarande har låga pensioner då 45 procent i den här gruppen har del av garantipension. 1 210 kronor har de i genomsnitt.

Statens skyddsnät minskar effekten av ojämställdhet på det sättet. Kvinnor får större del av dem än vad männen får, t.ex. genom garantipensionen. Även bostadstillägg går främst till kvinnorna. Det bidraget ingår inte i statistiken över pensioner. Som mest handlar det nu om 5 090 kronor i månaden. Bostadstillägget höjdes i september genom att en pensionär kan få 95 procent av bostadskostnaden mot tidigare 93.

Värdet på pensionerna för dagens 65-plussare bygger på arbetslivet ända från 60-talet. Förutsättningarna var annorlunda då. Regelverken var annorlunda. Vi har en förmåga att anpassa oss till förändrade villkor. Skillnaden för barnens och barnbarnens pensioner kan därför tänkas bli mindre.

Har yngre generationer mer jämställda löner och får de därmed mer jämställda pensioner? Nja, det finns kvar en viss löneskillnad. De kvinnor som 2013 var 25-34 år hade 92 procent av männens grund- och månadslön i samma ålder. Det är bättre än för äldre yrkesarbetande. Men jag ser en risk för att ojämställdhetsstrukturer biter sig fast. Deltid är fortfarande vanligare bland kvinnor, 30 procent mot 11 procent av männen, även om det skett en minskning. 200 000 kvinnor uppger dessutom ofrivillighet som skäl.

För att få jämställda pensioner krävs att kvinnor och män delar lika på föräldraledighet, VAB och deltid, att arbetsgivare ger rätt till heltid, att kvinnor förhandlar till sig ”rätt” lön och att arbetsgivare ser till att de anställda har rätt till tjänstepension i sin anställning. Ett förslag som varit upp på tapeten är också att ändra procentsatserna i tjänstepensionerna så att man höjer nivån på lägsta nivån, 4,5 procent, och sänker de 30 procenten däröver. Det ska till mycket förhandlingar för en sådan förändring, nu när nästan alla avtal är lika uppbyggda kring de nivåerna. Om det skulle minska skillnaden mellan könen är inte självklart. Men det kan ge dem med lägre löner mer att leva på som pensionärer.

Detta är år 2015, inte 1915! Mycket kan göras för framtida jämställdhet, men att justera ojämställdheten bland dagens pensionärer är kanske inte den mest angelägna eller realistiska åtgärden. Statistik över dagens pensioner bör inte vara vägledande för förändringsarbete.

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.