Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Vi vill ha många företag i Sverige. Det ger jobb och välstånd. Det är allt från gamla dynastier till små enmansföretag. Det är den senare som lever farligt och ofta riskerar hela sin ekonomi. Frågan är vilka regler vi ska ha för att någon ska våga starta ett företag. Det är det diskussionerna om 3:12-reglerna handlar.

Det är roligt, spännande, tillfredsställande och utmanande att starta ett eget företag. Men det är också riskfyllt. Många småföretag överlever inte och kvar finns ofta stora skulder. För till skillnad från mer etablerade företag får den som startar eget aktiebolag ofta lämna säkerheter som personlig borgen eller ta lån på huset för att få ihop ett startkapital.

Den som vågar ska också ha något för det. Vi gynnas alla av om det startas företag som bidrar till vårt välstånd. Därför finns en skattelättnad vid aktieutdelningar. Utdelningar i bland annat börsbolag beskattas med 30 procent, precis som ränteinkomster och andra kapitalinkomster. Men enligt 3:12-reglerna får företagsägaren i ett småföretag en lägre skatt, 20 procent, på en viss del av utdelningen.

Så långt är de flesta överens om att vi ska gynna den som vågar. I grunden råder det alltså i stort sett politisk enighet om att vi ska ha de så kallade 3:12-reglerna.

Men frågan är hur mycket utdelning som är rimligt att få lägre skatt på. Och frågan är hur stor ägare i bolaget man måste vara för att få del av skatteförmånen. Det är politiska beslut och avvägningar och den nuvarande regeringens signaler är tydliga – småföretagande är för skattegynnat.

Häromdagen kom utredningen som föreslår nya 3:12-regler. För det första blir det en rejäl skatteskärpning. Enligt förslaget väntas skatteintäkterna öka med närmare fem miljarder. Regeringen har med att tillsätta utredningen signalerat att det varit för lätt att välja utdelning framför lön.

Och visst har det funnits avarter där många styrts från anställningar med pensioner och andra förmåner till att bli enmansföretag som får sälja sina tjänster till en större arbetsgivare. Regeln att det går bra att vara företagare trots endast en uppdragsgivare fick vi under Maud Olofssons tid som näringsminister. Tidigare krävdes att tjänster såldes till flera.

Ett annat sätt att kringgå en dyrare anställning är att göra anställda till delägare. För några år sedan infördes, på initiativ av finansminister Anders Borg, en begränsning i 3:12-reglerna av ägandet. Ägandet måste nu vara minst fyra procent. Den gränsen tas enligt utredningsförslaget bort. Det innebär att stora företag med många anställda återigen får möjlighet att skatteplanera. Frågan är på vilket sätt detta gynnar en tillväxt av nya företag och hur det ökar tryggheten för anställda.

I utredningen föreslås framför allt en skärpning av skattesats på utdelningar, från dagens 20 till 25 procent. Tillsammans med den bolagsskatt som företaget först har betalat, 22 procent, ger det en total skatt på 41,5 procent.

En annan skärpning gäller hur stort belopp som får tas ut i utdelning med lägre skatt. I dag finns två regler, en schablonregel och en som mäter utdelningen i förhållande till uttagen lön. Schablonregeln ger i dag möjlighet att ta ut 165 000 kronor per år. Förslaget innebär en sänkning ner till 105 000 kronor.

Löneregeln skärps också. I dag får 50 procent av lönesumman användas. Enligt förslaget införs i stället tre olika nivåer 10, 25 och 50 procent av lönesumman beroende på beloppets storlek. Vid en årslön på en miljon kronor får i dag utdelningen vara 500 000 kronor. Enligt förslaget kan det istället bli 178 000 kronor.

Det finns också en del andra förslag i utredningen som bland annat ska underlätta vid arvsskiften.

Utredningen föreslår att de nya reglerna ska gälla från 1 januari 2018. Innan dess är det dags för remiss och hur det slutliga förslaget till Riksdagen blir ser ut återstår att se.

Men bara hotet om skärpta regler kommer att få omedelbar effekt. Den småföretagare som har ett företag som går bra, vilket tyvärr inte är flertalet, funderar alltid på bästa sätt att flytta en intjänad krona till plånboken. Därför kommer företagaren med stor sannolikhet att så fort som möjligt ta ut så mycket som möjligt enligt dagens mer fördelaktiga regler. I andra fall kanske pengarna hade stannat i företaget och använts till att bygga ut verksamheten eller till och med anställa någon.

 

 

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.