Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Nu ska det bli tydligare besked till bostadsrättsköpare. I välskötta och välfinansierade föreningar väntas priserna stiga. Men för byggare med glädjekalkyler blir det svårare.

Bostadsrättsutredningen om ökat konsumentskydd, som presenterades i veckan, är en diger lunta på flera hundra sidor. Den ska nu ut på remiss och utredarna föreslår att de nya reglerna ska bli verklighet från 1 januari 2019.

Det är många välbehövliga förslag kring konsumentskydd. I dag ställs stora krav på ekonomiskt och juridiskt kunnande hos den som vill in på bostadsrättsmarknaden och utredaren Michaël Koch konstaterar att det inte är rimligt att kräva av vanliga konsumenter.

Ett av många förslag är att mäklaren ska bli skyldig att i prospekten ange även hur stor del av föreningens skulder som indirekt faller på bostadsrättsköparen. Många köpare ser bara månadsavgiften till föreningen men tänker inte på att ett köp även innebär att delaktighet i föreningens skulder. Alla tänker kanske inte på att köp av en bostadsrätt juridiskt sett inte är ett lägenhetsköp utan köp av ett medlemskap som ger rätt att nyttja en viss lägenhet.

Den som köper en lägenhet med andelstal 5 procent i en förening med 20 miljoner i skulder tar i praktiken på sig ytterligare 1 miljon i skulder. Detta förslag bör leda till större prisskillnader mellan bostäder i lågt och högt belånade föreningar.

Föreningarnas årsredovisningar bör också, förutom skuld/kvm och avgift/kvm, innehålla kassaflödesanalys (att pengar kommer in takt med utgifterna) samt räntekänslighet.

Många av förslagen rör nybyggda bostäder. Bland annat ska den ekonomiska planen godkännas av fristående och av Boverket utsedda intygsgivare. Dessa ska dessutom ha ansvarsförsäkringar som i tio år täcker eventuella felaktigheter. I den ekonomiska planen ska även ingå fastighetens underhålls- och investeringsbehov under kommande 50 år. Många delar av ett hus har en livslängd kring 40 år och med en så långsiktigt plan kan framtida kostnader bättre fångas upp. Det ska också finnas en uppskattning av avgiften för år 1-6, år 10 samt år 20, vilket blir nio år längre än i dag.

Många nybyggen har avgifter enligt en progressiv avskrivning, med låg avgift i början och hög när renoveringsbehoven kommer efter ett antal år. Men den metoden är i dag inte tillåten efter att Bokföringsnämnden 2014 slog fast att det inte är förenligt med god redovisningssed. Nu går utredaren längre och föreslår att ännu hårdare avskrivningsregler (så kallad K3). Allt för att konsumenter lättare ska kunna jämföra och förstå framtida kostnader.

Många tecknar i dag förhandsavtal för att få köpa in sig i ett hus som ska byggas. Här blir också konsumentskyddet starkare än i dag. Bostadsrättsföreningen, som i praktiken är byggaren, blir skyldig att fortlöpande informera om väsentliga förändringar. Det ska också bli lättare att häva ett förhandsavtal för köparen och det ska bli tydligare vid vilka fall det ska gälla. Andra typer av förhandsbokningar av lägenheter ska inte bli tillåtna.

I dag är det hemligt för utomstående vem som har pantsatt sin lägenhet och tagit lån. Här föreslås att dessa uppgifter ska bli offentliga. Framför allt kan det skydda en köpare som i dag inte kan se om en lägenhet är utmätt eller föremål för betalningssäkring. Detta ska föreningen i fortsättningen notera i lägenhetsföreteckningen. Den personliga integriteten får alltså stå tillbaka till förmån för köparna.

Det ska också anges tydligare vad som tillhör en viss lägenhet som terrass, viss mark eller andra ytor utanför själva bostaden och de ska specificeras så tydligt som möjligt.

Det blir också tydligare regler för vad som får ändras i en lägenhet. Dagens regler om styrelsens godkännande för ingrepp i bärande konstruktioner, avlopp, vatten och liknande är för otydliga menar utredaren. Dessutom finns inget egentligt straff för den som bryter som reglerna. Här utökas listan med bland annat ventilation och brandskydd. Dessutom ska den som bryter mot reglerna kunna förlora bostadsrätten. Styrelsens beslut ska dock kunna överklagas till hyresnämnden men det bli den enskilda medlemmen som har bevisbördan.

Bostadsaffären brukar kallas vårt livs största affär. Det är på tiden att den som gör affären får ett skydd som hindrar en affär som i värsta fall kan krascha den egna ekonomin för all framtid. De allra flesta av förslagen är fullt rimliga och nödvändiga. Det är bara tråkigt att det tagit så lång tid att komma hit och att det ska ta ytterligare minst 1,5 år innan de blir verklighet.

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.