Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Det kan vara väldigt knepigt att klara sin vardagsekonomi när sinnena sviker en. Det kan inträffa på grund av någon olycka, sjukdom eller tilltagande åldersdemens och oförmåga.

Många äldre har dessutom i dag ingen vana vid datorer och smartphones utan är beroende av att någon annan, ofta en anhörig, hjälper till. Vilka tekniska nymodigheter jag själv kommer att vara ovan vid när jag blir äldre står skrivet i stjärnorna.

För att underlätta en situation där stöd behövs kan man se till att några bankkonton är gemensamma, vilket är lämpligt för par. Men man kan också behöva skriva en fullmakt för olika ärenden. Visserligen finns generalfullmakter, men för bankärenden behövs speciella fullmakter. De kan täcka in de olika ärenden man vill att någon annan ska kunna sköta om, när så behövs. Det brukar handla om uttag, betalning av räkningar, omsätta lån, beställa bankkort och kvittens av utbetalningar. För den som har större behov av hjälp finns möjlighet att få god man eller förvaltare. Då vänder man sig till överförmyndaren i kommunen.

I praktiken är det säkert många som delar med sig av koder och bankdosor till sin make, sambo eller barn och därmed bryter mot det som står i avtalen med banken. Det behöver inte bli något problem, men är rättsosäkert och kan leda till tvister mellan syskon och andra anhöriga. Området täcks inte helt bra av regelverken idag. Dessutom är det till och med så att en fullmakt egentligen upphör att gälla den dag fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att återkalla den. En fullmakt får nämligen inte vara oåterkallelig.

Redan 2009 har EU rekommenderat om principer för framtidsfullmakter. Nu har regeringen här i landet preciserat lagändringar som ska göra det enklare för oss att förekomma och hantera en situation när vi inte själva kan klara våra ekonomiska transaktioner. Och utan att behöva blanda in för mycket av myndigheter. En orsak är också att det ofta är svårt att rekrytera gode män och att det kan vara en för stor åtgärd i vissa fall.

Från och med juli nästa år ska vi alltså kunna skriva en framtidsfullmakt som ska gälla i framtiden när en situation inträffar, som vi själva preciserar. En annan ändring som föreslås gör det möjligt för anhörig att sköta enklare vardagsärenden, utan framtidsfullmakt. Ett begrepp som anhörig ställföreträdare införs.

Så här är det tänkt med framtidsfullmakten:
Den som ger en fullmakt ska göra det skriftligt, två samtidigt närvarande personer ska bevittna namnteckningen och veta att det är en framtidsfullmakt dokumentet avser. Det ska vara daterat och vittnena kan anteckna vilken hälsa personen har.

I fullmakten ska det stå i vilken situation den ska träda i kraft och vilka handlingar som fullmäktige (den som fullmakten är ställd till) ska kunna utföra. Det kan vara av både ekonomisk och personlig art. Det går också att skriva in att det ska finnas en speciell granskare, alternativt överförmyndaren, som redovisning ska lämnas till. Där kan även stå att fullmakten ska fastställas genom domslut, men det är inte nödvändigt.

När fullmäktige tänker ta fullmakten i bruk ska han/hon meddela anhöriga och eventuell granskare om det. Som underlag ska finnas läkarintyg eller likvärdig utredning av fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Därefter ska fullmakten registreras hos överförmyndaren. Fullmäktige ska på heder och samvete lova att anhöriga har informerats. Medlen ska hållas åtskilda från fullmäktiges egen ekonomi.

Så här är det tänkt med anhörig ställföreträdare:
Det gäller i turordning make/sambo, barn, barnbarn, föräldrar och syskon som ska kunna vara ställföreträdare. Om flera finns i samma grupp ska de gemensamt sköta ekonomin, men en person kan utses att göra det. Det gäller enbart personens vardagsekonomi. Sådant som mat, kläder, boende, skatt, transporter och så vidare, men inga bank- eller sparärenden.

Behörigheten träder i kraft när någon uppenbarligen inte klarar av att ta hand om sin ekonomi. För framtidsfullmakt ska oförmågan vara varaktig, men här ställs det inga sådana krav. Det kan vara av tillfällig art, vid en olycka exempelvis. Dokumentation kan ske genom att kvitton och kontoutdrag sparas.

Det är utmärkt att det kommer fler alternativ till stöd för ekonomiska transaktioner vi alla har hela tiden. Men ibland kan förenklade sätt också bädda för oetiskt och brottsligt handlande. På papperet ser det ut som att man fångat in frågorna bra, men om någon går över gränsen för vad man får göra så kan det vara svårt att i en skadeståndsprocess återställa ekonomiska värden som gått anhöriga förlorade.

En sak är dock klar, den som ger en fullmakt måste förstås ha förtroende för personen ifråga och ha tänkt igenom att det ska vara just den personen han/hon vill ha. Oavsett vad släkten sedan tycker.

En annan fråga som visar sig så småningom är om de här lagändringarna gör det möjligt att sköta huvudmannens bankärenden rent praktiskt via Internetbank och mobil. Det skulle underlätta för fullmäktige och ställföreträdare.

Se även: Ny fullmakt alternativ till god man 

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.