Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

I takt med att den efterlängtade vårsolen värmer allt mer minskar våra månadsutgifter för energi. Vissa kostnader för att bo i vårt nordliga land är svåra att komma undan.

Kyla kräver att vi tillför värme och mörker kräver ljus. Och det är solen som ligger bakom energin till detta. Solceller borde finnas på var mans hus, men så är det inte. Ekonomiskt stöd finns, men hur ser det ut?

Solceller står för enbart 0,1 procent av totala energianvändningen i Sverige. I Tyskland är andelen mycket större, hela sju procent. Från att ha varit förhållandevis dyra sjunker nu priset på solceller stadigt. För att öka utbyggnaden av solenergi för privatbostäder finns också dessutom statliga pengar att söka. Regeringen har utökat potten till 390 miljoner kronor per år mellan 2017 och 2019. Stödet gäller installation av solcellssystem och arbetena ska vara slutförda före utgången av 2019.

Mest stöd per invånare som hittills har beviljats återfinns på Gotland och i Jönköpings län. Minst i Norrbottens, Västerbottens, Gävleborgs och Stockholms län.

Solcellsstödet utgör 20 procent av hela installationskostnaden, men med en begränsning av högsta belopp. Bidrag ges med maximalt 1,2 miljoner kronor per system och även begränsat till ett högsta belopp per installerad kilowatt.

För den som inte söker pengar eller som inte kommit bra till i turordningen går det att få rot-avdrag för installation av solceller. Det går dock inte att få både och. Skillnaden är att rot endast avser arbetskostnader även om reduktionen är högre, 30 procent. För rot-avdrag krävs också att huset är äldre än fem år.

Ytterligare ett stöd som finns för den som producerar egen el är att den är befriad från energiskatter. Utöver detta kan man få skattesubvention för överskotts-el som säljs till elnätet. Den utgör 60 öre per kWh. Man kan alltså teckna avtal om att sälja överskotts-el till sitt nätbolag. För att slippa momsregistrering får försäljningen inte överstiga 30 000 kronor per år. Den regeln gäller från 1 januari i år. Och om beloppet är mindre än 40 000 kronor är den normalt fri från inkomstskatt.

Solen kan även utnyttjas genom solfångare. Med dem går det att få varmvatten och uppvärmning via vattenburen värme eller luft. För solfångare finns inga stödpengar, men installationsarbetet ger rätt till rot-avdrag. En schablonregel säger att själva arbetskostnaden uppgår till 30 procent av totalkostnaden. Det betyder att skattereduktionen blir nio procent av hela installationskostnaden.

Hur lönar det sig rent ekonomiskt att satsa på solceller?

Solceller ger tillskott av el till bostaden. Efter en tid på mellan tio och 15 år beräknas installationen ha betalat sig. Själva anläggningen kan ha en total livslängd på 30 år. Men om det lönar sig beror på hur många paneler man kan installera, läget på dem och hur stor energianvändning hushållet har. Det är främst sommartid som de ger mest energitillförsel, samtidigt som det är på vinterhalvåret som elpriserna brukar ligga som högst.

Någonstans mellan 30 och 60 procent av elkostnaden kan ersättas av solceller. En fördel är förstås att man är mindre påverkad av elprisets förändringar i framtiden.

Både elnätsbolag och olika företag säljer solceller. En installation av solceller som ger upp till cirka 5 000 kWh per år kan kosta mellan 75 000 och 125 000 kronor, med investeringsstöd på mellan 60 000 och– 100 000 kronor. Om besparingen ligger på 4 000-5 000 kronor per år tar det mellan 12 och 25 år innan man nått breakeven, förutsatt ett elpris på en krona och ingen överskottsförsäljning.

Det tar rätt lång tid innan man vet om installationen lönat sig och det förutsätter både statligt stöd och en noggrann beräkning av vilken effekt solcellerna kan ge. Dessutom behöver man räkna in alternativkostnaden för själva kapitalinsatsen. På en del sajter på webben finns mer optimistiska beräkningar än denna. Det finns all anledning att läsa på ordentligt och ta tid på sig. Priserna fortsätter säkert nedåt även framöver. Men för att få del av stödet från staten gäller det att inte vänta för länge.

Den som ska installera solceller kan ansöka om ekonomiskt stöd för det. Ansökningsblanketter finns hos Energimyndigheten. Sedan är det länsstyrelserna som tar hand om ansökningarna. Det är klokt att undersöka med kommunen om det krävs bygglov för en installation. Ta gärna hjälp av kommunernas energi- och klimatrådgivare för att få ytterligare upplysning om teknik, kostnader, krav som ställs och bidrag.

 

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.