Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Internationella kvinnodagen. En lämplig dag för att granska ekonomiska skillnader mellan könen.

Att lönerna skiljer sig åt mellan kvinnor och män hör vi ofta talas om. Men hur ser det ut på tillgångssidan? Är kvinnor och män jämställda?

En nyhet som kom igår från Lantmäteriet var att kvinnor äger mindre andel av marken i Sverige än vad män gör.15 procent av Sveriges yta ägs av kvinnor, 37 procent ägs av män (övrig mark ägs av juridiska personer).

Men mark som utgörs av småhusfastigheter ägs mer jämnt än så, 42 procent respektive 51 procent. En märkbar förbättring har skett till följd av ROT-avdraget.

När det gäller både reala och finansiella tillgångar är det annars svårt att få fram sammantagen statistik i dag. Det är en följd av att förmögenhetsskatten slopats.

Fram till 2007 kunde man utläsa genomsnitt och median på längden och tvären, även om alla tillgångar inte fanns med, till exempel ägande i onoterade bolag. Men då var det lättare att få en bra bild av situationen. Nu handlar det om att leta uppgifter via specifik statistik och resultat från enkäter.

För buffertsparandet är skillnaderna inte så stora även om männen säger sig äga något mer.

Vad gäller sparande i aktier är det stor skillnad på genomsnittsportföljen bland dem som äger aktier. Kvinnor äger aktier värda 371 000 kronor medan män har en aktieportfölj värd 552 000 kronor. Det är stora tal. Men de siffrorna säger i praktiken inte så mycket, eftersom det är några få storägare som drar upp genomsnittet. Medianvärdena ligger på enbart 25 000 kronor respektive 30 000 kronor.

Det är vanligare bland män att spara direkt i aktier, 15,8 procent jämfört med 11,5 procent av kvinnorna. Samtidigt är det fler kvinnor som sparar privat i fonder även om det är marginellt, 66 procent jämfört med 65 procent av männen.

Sammantaget har kvinnor sitt sparande i mindre hög grad viktat mot aktiemarknaden, vilket kan leda till att de får sämre möjligheter till god avkastning på sitt sparande. Dubbelt så många kvinnor vill också ha låg risk jämfört med männen, 45 procent mot 30 procent.

Kvinnors val av aktiefonder tyder på att de väljer bredare placeringar, mer i Norden och globalt, medan männen föredrar Sverige och tillväxtländer i högre grad. Fast många vet inte i vilken typ av fond de sparar. Tre av tio män och nästan varannan kvinna kan inte svara på det.

Självförtroendet är också olika högt. Mer än hälften av männen anser sig ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi, även för att kunna påverka sin framtida pension. Det anser bara en tredjedel av kvinnorna.

Och här kommer ett av de mer intressanta resultaten. Det är drygt hälften av både män och kvinnor som har gjort egna val för pengarna till premiepensionen. Där skiljer det sig inte i hur bra avkastningen varit. Utvecklingen av genomsnittliga premiepensionsportföljer är likvärdig.

Det finns behov av förändring. Kvinnor behöver skapa mer av eget sparande och ett sparande som också är långsiktigt placerat på aktiemarknaden. Inte minst med tanke på att egna pengar behövs till pensionen.

Även om självförtroendet synes vara lägre så verkar kvinnor kunna lyckas väl så bra som männen när de placerat sina pengar. I långa loppet behöver inte överdrivet risktagande ge bättre slutresultat.

Jag gav ett råd till en grupp kvinnor på 80-talet, under mitt första föredrag. Det är tydligen fortfarande aktuellt: -Sluta baka bröd! Ägna tiden åt börssidorna i stället.

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.