Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Näringslivet och hushållen går lite i otakt. Det kan man utläsa av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för september. Det är tredje månaden på raken som näringslivet sammantaget ser rätt ljust på tillvaron och framtiden. Men hushållen har fortsatt pessimistiska förväntningar framåt, något vad gäller egna ekonomin men speciellt vad gäller svensk ekonomi.

 

KI menar att det är normalläge i svensk ekonomi när deras indikator står på 100. Nu ligger det på 106,8, vilket tyder på starkare läge än normalt. Då är både mätningarna för näringslivet och hushållen inräknade. Konjunkturen i Sverige ser alltså rätt bra ut. Det är tillverkningsindustrin och byggsidan som bidrar positivt till detta. Både detaljhandel och privata tjänstesektorn backar lite, men där skiljer sig situationen åt för olika branscher.

 

Orderingång, sysselsättning och även att en del företag tror sig kunna höja priserna är orsaker till att näringslivet som helhet har en rätt optimistisk syn på nuläge och närmsta framtiden. Månne finns det en grogrund för stigande inflation, det som Riksbanken så gärna ser.

 

Indikatorn för hushållen är lägre än för näringslivet och ligger på 98,7, vilket också är något lägre än förra månaden. Men man tycker att det har gått bra för egen del. Synen på den egna ekonomin senaste tiden är mer positiv än normalt. Det är synen på svensk ekonomi som har dalat och det gäller både hur det varit och vad man tror om framtiden. Förväntningarna framåt för egna ekonomin ligger på samma nivå som förra månaden, något under medelläge. Man är samtidigt något mer pessimistisk om arbetslösheten på ett års sikt. Förväntningarna stämmer inte riktigt med bilden som företagen själva har.

 

Frågorna har ställts under första halvan av september. Sedan dess har regeringens budgetproposition lagts fram. Det kan förändra bilden. Inte minst budskapet att 6 av 10 hushåll får mindre att röra sig med nästa år genom politiska förändringar kan göra att nästa månads mätningar blir av mer pessimistisk art för hushållens del.

 

Även frågan om vad hushållen tror om inflationen framöver går i otakt, och då med Riksbankens prognos. I genomsnitt tror man att inflationen för närvarande ligger på 1 procent, när den ligger på minus 0,1-0,2 procent. Men genomsnitt är inte riktigt rättvisande. Medianvärde är ett bättre mått. Då uppfattar man inflationen, helt riktigt, som 0 procent men tror att den om 12 månader ligger på 1,0 procent. Riksbankens senaste prognos är att inflationen för 2016 kommer att ligga på 1,8 procent, det vill säga klart högre än hushållens förväntningar.

 

Om framtiden kan vi inget veta bestämt, men att tron kan påverka mycket, det vet vi. Om hushållen är mer pessimistiska än de kanske borde vara kan det vara dämpande i ett i övrigt hyggligt konjunkturläge.

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.